27 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29515

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çankırı Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

BELTAŞ Belediye Trafik Hizmetleri Makine Otomotiv İnşaat Mühendislik Doğalgaz İç Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları ve üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doçent

1

 

Edebiyat Fakültesi

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

 

Fen Fakültesi

Fizikokimya

Doçent

1

Lignin içeren kozmopolitlerle ilgili araştırmalar yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

 

Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Optisyenlik

Doçent

1

Fizik bilim alanında doçentliğini almış olmak

9610/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 20.08.2015 tarih ve 1198/2604 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.09.2015 tarih ve 2202/5265, 08.10.2015 tarih ve 2372/5651 sayılı kararlan ile onaylanan Demet Mahallesi 15923 adaya ilişkin 71560/6 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

9483/1-1


Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık bölümüne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;

Atanmak isteyen adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları,1 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvurusu uygun görülen adaylar için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 Alanya, ANTALYA adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. İlanımıza http://www.ahep.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlk Başvuru Tarihi      :  27.10.2015

Son Başvuru Tarihi    :  10.11.2015

 

Bölümü

Unvanı

Adet

Özel Koşullar

Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü

Prof. Dr.

1

Mimarlık restorasyon ve kültürel miras koruma konularında yurt içi, yurt dışı araştırmaları ve yayınları olması.

9529/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_11.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_12.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_13.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_14.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_15.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_16.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_17.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_18.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_19.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_20.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_21.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_22.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_23.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_24.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_25.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_26.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_27.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_28.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_29.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_30.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_31.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_32.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_33.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_34.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_35.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_36.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_37.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_38.jpgAçıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_39.jpg

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\yasaklama_Sayfa_40.jpg


 


 


 


 


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

DUYURULUR. 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI/PROGRAMI

ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Antrenörlerin Liderlik Özellikleri Üzerine Çalışması Olmak.

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doçent

1

1

Humat İle Bitki Ekstraktlarının Broyler ve Yumurtacı Tavuklarda Kullanılması Konusunda Çalışmış Olmak.

9598/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı Kanunun 25. ve 23. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

A - DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

* Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 4(Dört) takım dosya ve 4 CD ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

B - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç

2

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Dili Alanında Doktora Yapmış olmak.

Yrd. Doç

3

1

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç.

3

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrolik Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Anabilim Dalı

 

9605/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Çelebi MYO

Dış Ticaret Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Yeşil Pazarlama, Ülke İmajı, Pazarlama yönlü Halkla İlişkiler ve Etik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Uluslararası göç ve Diaspora konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3

Mühendislik ve Mimarlık

Makine Mühendisliği

Enerji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.*

5

1

Makina Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Sıkıştırılabilir akışlı turbomakinaların, düzlem üzerinde eksenel simetrik modellemeyle tasarımı ve kızgın tel yöntemiyle yüksek frekanslı akış ölçümleri konularında çalışmaları bulunmak."

4

Mühendislik ve Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Yrd. Doç. Dr.*

5

1

İnşaat Mühendisliği ABD da doktorası olmak. Kentsel Katı Atıkların Geoteknik Özellikleri ve Fiziksel Şev Modelleri ile Zeminlerin Duraylılığı Konularında Çalışmaları olmak".

5

Sağlık Bilimleri

Beslenme Ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak,

Şişmanlık, Demir Yetersizliği Anemisi ve Depresyonda Beslenme konularında çalışmaları bulunmak.

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Klinik anatomi doktorası yapmış olmak, Serebrovasküler alanda yurtdışı deneyimi ve Serebrovasküler anatomik radyolojik klinik çalışmalar yapmış olmak.

7

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk İmmunolojisi ve Allerji hastalıkları yan dal uzmanı" olmak.

8

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Çocuk istismarı konusunda çalışmaları olmak, tanı ve tedavi rehberleri hazırlanmasında deneyimli olmak.

9

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Cilt Fleplerindeki İskemi Reperfuzyon Hasarında yapılan tedavilerin Etkinliğinin araştırılması konusunda proje deneyimli olmak.

10

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

5

1

İntihar girişimlerinin risk faktörleri ve sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi konusunda yayınlanmış uluslararası çalışması olmak.

11

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Pediatrik Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak, Pediatrik aritmilerin kateter ablasyon yöntemiyle tedavisi konusunda deneyimli ve uluslararası çalışması olmak.

 

DİĞER ŞARTLAR:

• 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

• Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

• Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır

• Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

• Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

• İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir

9487/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 45.10/98

Toplantı Tarihi ve No    : 08.05.2015-214                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.05.2015-5158                                               İZMİR

Manisa ili Saruhanlı İlçesi, Heybeli Mahallesi Avdanpınarı Mevkii Hudutlarında bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin 20.02.2015 tarihli ve 555 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.05.2015 tarihli ve 432 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Saruhanlı İlçesi, Heybeli Mahallesi Avdanpınarı Mevkii Hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile III (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9444.jpg

9444/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 45.13/25

Toplantı Tarihi ve No    : 24.07.2015-227                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.07.2015-5492                                               İZMİR

Manisa ili Gölmarmara  ilçesi, Kılcanlar Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın  Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 07.03.2008 tarihli ve 41763sayılı ; 17.10.2008 tarihli ve 188952 sayılı  ve 15.09.2009 tarihli ve 178209 sayılı yazısı ve ekleri; Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.06.2009 tarihli ve 914 sayılı ve 02.07.2009 tarihli ve 2098 sayılı yazısı ve ekleri; İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün  03.06.2015 tarihli ve1652 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan  22.07.2015 tarihli ve  734  sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;       

Manisa ili, Gölmarmara  ilçesi, Kılcanlar  Mahallesi  mülki hudutlarında bulunan alanın  kararımız  eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Asartepe II. Binyıl Yerleşmesi ” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit  olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9443.jpg

9443/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 45.13/26

Toplantı Tarihi ve No    : 24.07.2015-227                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.07.2015-5494                                               İZMİR

Manisa ili Gölmarmara  ilçesi , Kılcanlar Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın  Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 15.09.2009 tarihli ve 178209 sayılı yazısı ve ekleri ; Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.07.2009 tarihli ve 2098 sayılı yazısı ve ekleri; İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün  02.06.2015 tarihli ve1627 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan  22.07.2015 tarihli ve 736   sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;       

Manisa ili Gölmarmara  ilçesi Kılcanlar  Mahallesi  Mülki Hudutlarında bulunan alanın  kararımız  eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Kılcanlar Höyüğü ” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit  olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9442.jpg

9442/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 45.13/33

Toplantı Tarihi ve No    : 24.07.2015-227                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.07.2015-5496                                               İZMİR

Manisa ili Gölmarmara ilçesi Kılcanlar Mahallesi Karaahmetsırtı Mevkiinde tapunun K19-C-10-B pafta 12 parsel numaralı taşınmazında yer alan  Mezar Yapısının  I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescili talebine ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.07.2013 tarihli ve 3396 sayılı yazısı ve eki; İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.06.2015 tarihli ve1625 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.07.2015  tarihli ve 735 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;       

Manisa ili Gölmarmara ilçesi Kılcanlar Mahallesi Karaahmetsırtı mevkiinde tapunun K19-C-10-B pafta 12 parsel numaralı taşınmazında yer alan  Tümülüsün  kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli ve “Sivritepe Tümülüsü” adı  ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna,  karar verildi. 

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9441.jpg

9441/1-1