24 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29512

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5817                                                                     Karar Tarihi: 08/10/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/10/2015 tarihli toplantısında; 2016 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1 -

a) 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 5 inci maddesinin 7 inci fıkrasının (h) bendi ve 10 uncu maddesinin (A) fıkrasının (e) bendi uyarınca 2016 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin iletim tarifesinin % 0,5 (binde beş)’ i oranında belirlenmiştir.

b) İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanır ve takip eden ayın 25’ ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılır.

Madde 2 - Bu Karar 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

9479/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

23.10.2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

SEHVEN YAYIMLANAN

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

2

Tiyol - Disülfid homeostazisi konusunda çalışmaları olmak.

 

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

OLMASI GEREKEN

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

2

Tıpta uzmanlık yapmış olmak ve Tiyol - Disülfid homeostazisi konusunda çalışmaları olmak.

 

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların (Tıbbi Biyokimya Yardımcı Doçent) hariç Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

9474/1-1


 


 


 


Adalet Bakanlığından:

Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi sıfatıyla) 2013/309 Esas, 2015/325 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9438/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Alibeyli-Çınaroba Mahallesinde Bulunan alanın I (Birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit ilan edilmesine ilişkin 11.06.2015 tarihli ve 5309 sayılı Kararı ve 29495 sayılı Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümünde "Heybeli Mahallesi sınırında bulunan alanın III (üçüncü) derece Arkeolojik Sit ilan edilmesine ilişkin 08/05/2015 tarihli ve 5158 sayılı kararı" ifadesi kullanılmıştır. Söz konusu ifade "Manisa ili, Saruhanlı İlçesi, Alibeyli-Çınaroba Mahallesinde bulunan alının I (Birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit ilan edilmesine ilişkin 11.06.2015 tarih ve 5309 sayılı kararı ve ekleri” şeklinde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9472/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                06.19/177

Toplantı Tarihi ve No    :24.08.2015-125                                         TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :24.08.2015-1536                                             ANKARA

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9378-11-.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9378-2.jpg

9378/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                06.11/165

Toplantı Tarihi ve No    :10.08.2015-123                                         TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :10.08.2015-1507                                             ANKARA

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ŞABLON - YARGI -_Sayfa_2.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9379.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9379-3.jpg

9379/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 65.09/30

Toplantı Tarihi ve No    :13.10.2015-73                                           TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :13.10.2015-1051                                                 VAN

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9380-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\9381-2.jpg

9380/1-1