20 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29508

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 32545 ada 35 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Karşıyaka Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Çağdaş Silyan İnşaat Tekstil Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin Yetki Belgesi Numarasının (0035315570396412) ;

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket Müdürü olan “Cevat KOCATEPE”ye ait yetki belgesi numarasının (0035110281680703) iptal edilerek, 1 (bir) yıl süre ile yeni yetki belgesi numarasının verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 09.10.2015 tarihli ve 12605 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9266/1-1

—————

İstanbul İli, Çatalca İlçesi, F20C-15A-1B pafta, 6 ada, 102 no.'lu parsel üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çatalca Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Drama İnşaat Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.'nin Yetki Belge Numarasının (0034315350230565);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan "Musa AYDIN"a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 09.10.2015 tarihli ve 12607 sayılı Olur'u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9267/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük:  0 322 338 62 85            dahili 105

                   0 322 338 60 84, 85      dahili 2331-2333/ 105

                   0 322 338 60 84, 85      dahili  2944

 

FAKÜLTE/Y.O./ M.Y.O.

TALEP EDİLEN ANABİLİM DALI/

BÖLÜM/PROGRAM

PROF.

DOÇ.

TIP FAKÜLTESİ

Göğüs Hastalıkları

-

1

Halk Sağlığı

-

1

Üroloji

-

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

-

1

Göz Hastalıkları

-

1

Glokom konusunda yurtdışı eğitimi ve deneyimi bulunmak

Göz Hastalıkları

-

1

Pediatrik Vitreoretinal cerrahi konusunda yurtdışı eğitimi ve deneyimi bulunmak

Toplam

-

6

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

-

1

Protetik Diş Tedavisi

1

-

Toplam

1

1

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Yazılımı

-

1

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliğinde Doçent olmak

Elektrik Makineleri

-

1

Otomotiv Mühendisliği

-

1

Toplam

-

3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Cebir ve Sayılar Teorisi

-

1

Yeni Türk Dili

-

1

Toplam

-

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

-

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanında doktora yapmış, Bilişsel Esneklik konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

-

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak

Okul Öncesi Eğitimi

-

1

Özel Eğitim

-

1

İşitme ve konuşma bozukluğu alanında çalışmaları olmak

Toplam

-

4

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

-

1

Mantarcılık alanında doktora yapmış olmak

Gıda Teknolojisi

-

1

Meyve sebze işleme teknolojisi ve kurutma konusunda çalışmaları olmak

Toplam

-

2

İLAHİYAT FAKÜLTTESİ

Din Sosyolojisi

-

1

Toplam

-

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bütçe ve Mali Planlama

-

1

Mali İktisat

-

1

Toplam

-

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

YÜKSEKOKULU

Spor Yönetim Bilimleri

-

1

Yönetim ve Strateji Bilimi alanında Spor Yönetim Bilimleri konusunda çalışmaları olmak

Toplam

1

KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Konaklama İşletmeciliği

1

-

Toplam

1

-

KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Seracılık

-

1

Sera veya bahçe bitkileri zararlıları konusunda çalışmaları olmak

Toplam

-

1

ADANA MYO

Moda Tasarımı

-

1

Toplam

-

1

CEYHAN MYO

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

-

1

-

1

Toplam

 

2

25

 

9108/1-1


Pamukkale Üniversitesinden:

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ VE YAKIN ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

“Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Yakın Çevresi” mimari projelerinin elde edilme işi, Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Etüd Proje Şube Müdürlüğü tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde “Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli” olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın amacı “Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Ve Yakın Çevresi” konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

2. YARIŞMANIN ŞEKLİ

Yarışma; serbest, ulusal ve tek kademelidir.

3. YARIŞMAYI AÇAN KURUM

Adı: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Adresi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kınıklı Kampüsü Pamukkale / DENİZLİ

Tel: 0 258 296 21 40

Faks: 0 258 296 23 26

E-posta: mimariyarisma@pau.edu.tr

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip başı mimar olacaktır),

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

e) Pamukkale Üniversitesinde yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak

f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 20,00 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir. Denizli dışından şartname almak isteyen yarışmacılar şartname bedelini Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Üniversite Şubesi TR 96 0001 2001 4630 0006 0000 12 İban no’lu hesabına T.C. kimlik numarasıyla birlikte Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması Katılım bedeli olarak yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

5. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ

Prof.Dr. Hüseyin BAĞCI                         PAÜ Rektörü

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN                           PAÜ Yapı İşl. ve Tk. Daire Başkanı V.

Prof.Dr.Sülün Evinç TORLAK                PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Cüneyt ZEYTİNCİ                                   Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı

Mehmet OKUTAN                                   Makine Mühendisi

ASLİ JÜRİ

Celal Abdi GÜZER (Jüri Başkanı)           Mimar

Dürrin SÜER                                            Mimar

Tülin İLHAN                                            Mimar

Doğu KAPTAN                                        Mimar

Gözde KAN ÜLKÜ                                  Mimar

Hüseyin KAHVECİOĞLU                      Mimar

Muharrem ERTUNA                                İnşaat Mühendisi

 

YEDEK JÜRİ

Kerem PİKER                                           Mimar

Deniz GÜNER                                          Mimar

Ülkü Aydın                                               Mimar

Erdal YANIKAN                                      İnşaat Mühendisi

 

RAPORTÖR

Duygu YÜREKLİ                                     Mimar

Hüseyin TÜRKYILMAZ                         Mimar

 

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Alptekin BİNGÖL                                    Restorasyon Teknikeri

 

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı                           : 14 Ekim 2015

Sorular için son gün                     : 16 Kasım 2015

Yer Görme son gün                      : 15 Aralık 2015

Teslim tarihi ve saati                     : 12 Ocak 2016 - saat:17:00 (15 Ocak 2016 postayla son kabul )

Jüri değerlendirme tarihi               : 20 Ocak 2016

Sergi ve Kolokyum Tarihi            : Sergi ve kolokyum tarihi daha sonra açıklanacaktır.

7. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

1. Ödül Net: 50.000 TL

2. Ödül Net: 40.000 TL

3. Ödül Net: 30.000 TL

 

1. Mansiyon Net: 15.000 TL

2. Mansiyon Net: 15.000 TL

3. Mansiyon Net: 15.000 TL

4. Mansiyon Net: 15.000 TL

5. Mansiyon Net: 15.000 TL

Satın almalar için jürinin kullanımına 25.000 TL ayrılmıştır

Yukarıda belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir.

8. YER GÖRME

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme belgesi, yarışma takviminde belirtilen “Yer görme belgesi almak için son gün” e kadar idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden temin edilecektir. Yer görme belgesi üzerinde “Yer Görme Belgesi Zarfı” yazan ayrı bir zarfta teslim edilecektir. Yer görme için raportörlükten randevu alınması gerekmektedir.

9255/1-1


 


 


 


 


 


 


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe-Finansman

Doçent

2

Yönetim Muhasebesi ve Kurumsal Yönetim alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

Yrd. Doç.

2

Aşık Edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

Yrd. Doç.

5

Türk Halk şairleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç.

3

Yeni Türk Dili alanında doktora yapmış olmak

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

3

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Aromaterapi alanında çalışmaları olmak.

9277/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri,  nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Kulak Burun Boğaz  

Profesör

1

Montelukastın pediatrik tonsillektomi sonrası oluşan ağrı üzerine etkinliği konusu çalışması ve koklear İmplant ameliyatlarında deneyimli olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Profesör

2

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Temel İşlemler ve Termodinamik

Profesör

1

Fosfat Cevheri Üzerine Kinetik Çalışma Yapmış Olmak.

9256/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına,  2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİ

1

 

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)

 

 

1

Etnometodoloji alanında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK EĞİTİMİ

 

 

1

Müzik Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Orff-Schulwerk ile ilgili deneyime sahip olmak.

SINIF EĞİTİMİ

 

1

 

 

FEN FAKÜLTESİ

ORGANİK KİMYA

 

1

 

 

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

 

1

Çocuk Hastalıkları Hemşireliği veya Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarının birinde doktora/uzmanlık yapmış olmak.

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. YO.

GÜMRÜK İŞLETME

 

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

YAPI BİLGİSİ

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

 

1

 

 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

 

 

1

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Pediatrik Gastroenteroloji uzmanı olmak.

GÖZ HASTALIKLARI

 

 

1

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1

 

 

 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

 

 

1

 

NÖROLOJİ

1

 

1

 

TIBBİ FARMAKOLOJİ

 

 

1

 

UZUNKÖPRÜ UYG. BİL. YO.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

 

 

1

 

9251/1-1