14 Ekim 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29502

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standartları Enstitüsünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla - İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Birimi

Anabilim Dalı/Bölüm

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Göl ve hazne hidrodinamiği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, hidrolojide CBS uygulamaları konularında araştırma ve yayınlarının olması.

9072/1-1


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI, BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, Bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı unvanları ile meslek personeli alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Giriş sınavının yazılı aşaması, 14 - 15 Kasım 2015 tarihlerinde iki gün sabah ve öğleden sonra oturumları halinde ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde (Ankara) gerçekleştirilecektir. Giriş sınavının sözlü aşamasının tarih ve yeri ise yazılı sınavı kazanan adaylara Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) bilahare duyurulacaktır.

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 20, bankacılık uzman yardımcısı için 40 ve BDDK uzman yardımcısı için ise 10'dur.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

1 - a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk,

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,

ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği,

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2 - 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) ;

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak.

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunmak.

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 140 kişi, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 240 kişi içerisinde bulunmak.

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP11, KPSSP20 veya KPSSP21” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde bulunmak.

d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

3 - 01/01/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4 - Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava son başvuru tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.(Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

5 - Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) yer alan "Sınav Broşürü"nde belirtilen genel şartları taşımak.

II. SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, 15 Ekim 2015 tarihi saat 10:00'da başlayıp, 30 Ekim 2015 tarihi saat 17.30’da sona erecektir. Başvuru belgeleri; başvuru formu, son üç ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf ile KPSS sınav sonuç belgesinden oluşmaktadır.

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalara belirtilen internet sayfasında yer verilecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, en geç 09 Kasım 2015 tarihi saat 17:00’a kadar Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A) Yazılı Sınav; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıdadır:

1 - Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

2 - Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ç) Bilgisayar mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,

d) Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler,

e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe ‘ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

3 - Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,

ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,

d) Olasılık, İstatistik,

e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,

f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,

g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe ‘ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

4 - Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

5 - BDDK uzman yardımcılığı için;

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

c) İktisat: Makro İktisat ve Mikro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi,

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

B) Sözlü Sınav; Sözlü sınav adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

C) Sınavın Değerlendirilmesi; Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.

IV. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:

Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan şartlar, sınava başvuru şekli ve süresi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer açıklayıcı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(www.bddk.org.tr)

Tel: (0 312) 455 6942 - 455 4289 - 455 6854 - 455 6860 - 455 6839

Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.bddk.org.tr adresinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.

9089/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından:

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet hukuk müşaviri ve 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

I - ATAMA YAPILACAK KADRO VE SAYISI:

SAYISI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

AH

Avukat

6

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Hukuk Müşaviri kadrosu için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak,

d) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

III - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Bülent Ecevit Üniversitesi internet Web sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

IV - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip eden beş iş günü içerisinde, üniversitenin (www.beun.edu.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır.

Başvurular, 12 Ekim 2015 tarihten başlamak üzere 2 Kasım 2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle diğer başvuru belgeleri ile birlikte, Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sıralamaya giren adaylar üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır.

Yazılı sınav 16/11/2015 tarihinde saat 10:00 da Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünde (Farabi Kampüsü) yapılacaktır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 30/11/2015 tarihinde saat 10:00 da aynı adreste sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Aynı gün sınavın bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

V - SINAV KONULARI:

1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

i) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat

2) Sözlü sınavda adaylar:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amir Rektörün onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi ve atanmaya hak kazanan adaylar üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre ilgili kadrolara atanırlar. Asıl listeden atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İrtibat Telefonları:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 Merkez/ Zonguldak,

Tel: (0 372) 257 40 10 (Dahili: 1395-1207-1164),   Fax: (0 372) 257 30 32

İlan olunur.

9031/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 26 ncı maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               : 14.10.2015

Başvuru Tarihi           : 14.10.2015

Son Başvuru Tarihi    : 28.10.2015

 

Birimi

Bölümü/Anabilim Dalı

Ünvanı

Der.

Ad.

İlan Şartları

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

9074/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Diplomalarının onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma ilkelerinde yer alan formları,

6 - Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: - Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

ACİL TIP

 

1

Acil Tıp Uzmanı olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÜRETİM METALÜRJİSİ

 

1

Süperhidrofobik seramik ürünlerin geliştirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

 

1

Güvenilirlik analizi alanında çalışma yapmış olmak.

ELEKTRİK MAKİNALARI

 

1

Elektrik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Lineer olmayan kontrol sistemleri konularında çalışma yapmış olmak.

MAKİNE MALZEMELERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ

 

1

Talaşlı imalat teknolojileri ve bilgisayar destekli tasarım/üretim (CAD/CAM) konularında çalışma yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEFSİR

 

1

"Kur'an'ın tasrif üslûbu" üzerine çalışma yapmış olmak.

DİN BİLİMLERİ

 

1

"Sosyal Açılımlı Din Hizmetleri (Aile Rehberliği)" üzerine çalışma yapmış olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

 

1

Özdüzenlemeli öğrenmelerin geliştirilmesinde portfolyo etkisiyle ilgili doktora çalışması yapmış olmak.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

1

Öğrenci Katılımı Duygu Düzenleme ve Umut üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UYGULAMALI MATEMATİK

 

1

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAYISAL YÖNTEMLER

1

 

İstatistiksel analiz ve çok kriterli karar verme konuları üzerine çalışma yapmış olmak.

9032/1-1


Türk Standartları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

TEPEBAŞI ERCANLAR PETROL

MESUT ERCAN

TS 11939

43-HYB-140

15.09.2015

Ara Kontrol Olumsuz

9075/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

AĞUSTOS 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE

KONUSU

BELGE NO

FESİH

TARİHİ

FESİH

GEREKÇESİ

AK-GÜÇ OTO LPG SİS. MÜŞ. VE MÜH. HİZ. PET. ÜRÜN. GIDA TUR. SEY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12664-1

09-HYB-44

03.09.2015

TALİMATA AYKIRILIK

HİRA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ AYDIN ŞUBESİ

TS 11939

09-HYB-689

07.09.2015

FİRMA İSTEĞİ

9073/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR (DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Fen Edebiyat Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 

Doçent

1

1

İntegral Eşitsizlikler konusunda çalışmalar yapmış olmak ve Doçent unvanı almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak.

Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu

Hayvan Yetiştirme ve Besleme

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Süt İneklerinin Beslenmesi üzerine Doktora çalışması yapmış olmak.

9064/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’nin Batman, Bitlis illerinde sahip bulunduğu AR/İPK/4555 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 26.08.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9086/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Limited Şti’nin Adana ve Hatay illerinde sahip bulunduğu AR/TPI/4581,4582 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının müddeti 04.07.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9085/1-1

—————

Tiway Turkey Limited Şti ile Hanedan Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Adana ili sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/TWY-HND/4785 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 14.06.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9084/1-1

—————

Tiway Turkey Ltd Şti ile Transatlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd Şti’nin Mardin ili sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TWY-TEM/5064 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 27.07.2015 ve 05.10.2015 tarihinde müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

9083/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Limited Şti’nin Hatay ilinde sahip bulunduğu AR/TPI/4903 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 03.07.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9082/1-1

—————

Tiway Turkey Limited Şti’nin Hakkari ilinde sahip bulunduğu AR/TWY/4858,4859 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının müddeti 31.07.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9081/1-1

—————

Thrace Basın Natural Gas Türkiye Corporation Şti., Corporate Resources B.V. Şti ve Pinnacle Turkey Inc. Şti.’nin Tekirdağ ili sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV/3931 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/ TGT-PIN-CBV /K/G18-b2-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsat almak için 04.09.2015, 11.09.2015 ve 28.09.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

9080/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Muğla İli, Milas İlçesi, Dörttepe Köyü, Hisar Mevkii, N19D06C2B pafta, 5491 parsel üzerindeki 765810 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ahmet Semih ELDEK (Denetçi No: 3840, Oda Sicil No: 21436) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 30.06.2015 tarihli ve E.2014/2276 - K.2015/985 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet Semih ELDEK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 05.10.2015 tarihli ve 26822 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9030/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yalova’da kurulmuş olan Yalova İli Çevre Koruma Vakfı, Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.04.2015 tarihinde kesinleşen, 19.02.2015 tarihli ve E: 2014/930, K: 2015/118 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

9095/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,  eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Programı

Unvanı

Kontenjan

Eğitim

İlköğretim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Doçent

1

9126/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

05/05/2015 tarihli ve 5594-30 sayılı Kurul Kararı ile, 28.11.2012 tarih BAY/939-82/31828 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (06.05.2014 tarih 15838 sayılı kararla sonlandırılmıştır) kapsamında faaliyet gösteren Yeşil Beyaz Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda, 19/04/2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Yeşil Beyaz Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 05/05/2015 tarihli ve 5594-30 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 25/05/2015 tarihli ve DDB.41/5-5 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/1/1-1

—————

Kurul’un 21/05/2015 tarihli ve 5609/11 sayılı kararı ile 18.08.2005 tarih ve BAY/537-64/14099 sayılı bayilik lisansı (17/05/2012 tarihinde iptal) kapsamında Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan Yolu Kenarı Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin, 01/03/2013 tarihinde yapılan denetimde kendisine yed-i emin sıfatıyla teslim edilen teknik düzenlemelere aykırı akaryakıtı piyasa faaliyetine konu etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur kişi hakkında 09/07/2015 tarihli ve 5687/8 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/07/2015 tarihli ve DDB.514/21-21 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi ve bahse konu aykırılıkların düzeltilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/2/1-1

—————

Kurulun 30.07.2015 tarihli ve 5713-10 sayılı Kararı ile;

Asopet Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile ilgili olarak Vergi Müfettişi Funda ECERÖZ Eylem Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin , 2011, 2012 ve 2013, Ahmet İlhan Emre Petrol ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 2012 ve 2013, Amasya Petrol Ürünleri LPG Nak. Tic. Ltd.Şti.'nin 2012, Asopet Petrol Nakliye ve Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'nin 2011 ve 2012, Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri İnş. Petrol Üro. Nak. San. Ltd. Şti.'nin 2012 ve 2013, Yanıklar Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat İnşaat Taahhüt Tekel Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 2012 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesinde bir kısım toptan satış bilgilerine konu faturaların sahte fatura olduğu, gerçekte böyle bir toptan satış yapılmadığı, toptan satış olarak bildirilen faturalarının bir kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satışa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği, birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alışlarının olduğunun tespiti nedeniyle, Merzifon-Samsun Devlet Karayolu 8. Km. Çavundur Köyönü Mevkii Merzifon/Amasya adresinde 13.05.2011tarih ve BAY/939-82/29449 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösterdiği, (kendi talebi üzerine 14.06.2013 Tarih ve 21440 Sayılı Karar ile lisansının sona erdiği,) tesisiniz de 2011 ve 2012 yılı içerisinde değişik firmalardan değişik tarihlerde; (1.TESİS)

a- Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,

b) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine,

aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 30.07.2015 tarihli ve 5713-10 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir

Bu kapsamda, Şirketinizin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmemek ve kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmamak yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmekte olup, aksi halde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 30.07.2015 tarihli ve 5713-10 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13.08.2015 tarihli ve DDB.20/2015/42 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Söz konusu yapılan tespitler ile ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/3/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-31 sayılı Kararı ile; “Yenidoğan Mahallesi Bankalar Caddesi Köksallar İşhanı No:2/19 KIRIKKALE” adresinde faaliyet göstermek üzere 09/03/2006 tarih ve BAY/681-78/16155 numaralı bayilik lisansı alan ancak 13/01/2011 tarihinde lisansı iptal edilen Aypet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Gıda İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi’nin 2013 yılında lisanssız olarak “Ankara Eskişehir Yolu 53. Km. Olukpınar Köyü Temelli (Pafta:, Ada:, Parsel:296) ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 16/02/2011 tarihli ve BAY/939-82/29020 nolu bayilik lisansı alan ancak 27/06/2014 tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇİÇEK’e çok yüksek miktarda akaryakıt satışı yaparak dağıtıcı olarak faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Gıda İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/29-15 sayılı Soruşturma Raporunda Aypet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Gıda İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi’nin lisanssız olarak akaryakıt satmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/4/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-27 sayılı Kararı ile; “Delielmacık Köyü Çingentarla Mevkii Ada: Pafta: İ23b13a, Parsel: 46 Bozüyük BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 06/11/2013 tarihli ve BAY/939-82/33378 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 01/04/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 20/03/2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere bayisi olduğu Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketine ait işaretleri kullanmayarak ve eski dağıtıcısı olan Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait ibareleri kaldırmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/25-11 sayılı Soruşturma Raporunda Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin dağıtıcısı olduğu Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketine ait ibareleri kullanmayarak Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/5/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-33 sayılı Kararı ile; “Delielmacık Köyü Çingentarla Mevkii Ada: Pafta: İ23b13a, Parsel: 46 Bozüyük BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 06/11/2013 tarihli ve BAY/939-82/33378 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 09/01/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 07/01/2014 tarihinde yapılan denetimde fiyat panosunun fiyatları göstermediği tespit edildiğinden, bu fiilin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 1 numaralı bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/31-17 sayılı Soruşturma Raporunda Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste bulunan fiyat panosunun çalışmamasının Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 1 numaralı bendinin (a) alt bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/6/1-1

—————

Kurul’un 13/08/2015 tarihli ve 5733/15 sayılı Kararı ile Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sokak No:8 Merkür Palace Kat:1 Daire:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermek üzere 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-3/31529 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, BAY/939-82/32464 numaralı Bayilik Lisansı sahibi Gevri Çelik – Çelik Petrol ile arasındaki bayilik sözleşmesinin 28/02/2014 tarihli ve 4654 yevmiye numaralı Fesih İhbarnamesi ile fesh edilmesine rağmen süresi içerisinde Kuruma ibraz etmemesinin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin 7 inci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 03.09.2015 tarihli ve 1 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/7/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-32 sayılı Kararı ile; “Ankara Eskişehir Yolu 53. Km. Olukpınar Köyü Temelli (Pafta:, Ada:, Parsel:296) ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 16/02/2011 tarihli ve BAY/939-82/29020 nolu bayilik lisansı alan ancak 27/06/2014 tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇİÇEK’in 2013 yılında dağıtıcısı olan POİL Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi haricinde “Yenidoğan Mahallesi Bankalar Caddesi Köksallar İşhanı No:2/19 KIRIKKALE” adresinde faaliyet göstermek üzere 09/03/2006 tarih ve BAY/681-78/16155 numaralı bayilik lisansı alan ancak 13/01/2011 tarihinde lisansı iptal edilen Aypet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Gıda İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi ve “Konya Yolu 55. Km. Çimşit Köyü (Ada:2, Parsel:1) Gölbaşı / ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 18/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29309 numaralı bayilik lisansı alan ancak 21/01/2013 tarihinde lisansı iptal edilen Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Derya ÇİÇEK hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/30-16 sayılı Soruşturma Raporunda Derya ÇİÇEK’in fiil tarihi itibariyle dağıtıcısı olan POİL Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/8/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-26 sayılı Kararı ile; “Pasifik Liman İşletmeciliği ve Petrolcülük Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak “Bursa Yolu 7. Km Kızılcapınar Mevkii (Pafta:İ23b14 Ada:- Parsel:938) Bozüyük Bilecik” adresinde faaliyette bulunmak üzere 03/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29101 nolu bayilik lisansı alan ancak 24/10/2013 tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇİÇEK’e ait tesiste Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11/04/2013 tarihinde yapılan denetimde Alınan numunelerin tağşiş edilmiş ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu TÜBİTAK MAM’ın 4874 sayılı analiz raporu ile tespit edildiğinden ilgili firmanın 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı faaliyet gösterdiği ve otomasyon sistemini devre dışı bırakarak akaryakıt satışı gerçekleştirmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Derya ÇİÇEK hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/24-10 sayılı Soruşturma Raporunda Derya ÇİÇEK’in lisansına konu akaryakıt istasyonunda ikmal ettiği akaryakıtı tağşiş ettiği anlaşılmakta olup, lisans sahibinin bu fiilinin Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu, istasyon otomasyon sistemi dışında akaryakıt satışı gerçekleştirmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/9/1-1

—————

23/07/2015 tarihli ve 5706-29 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Kurumdan 01/08/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12993 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı alan Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Kurtuluş Mahallesi, Harici Sur Mevkii (Ada:306, Pafta:N.40.D.21, Parsel:14) Birecik/ ŞANLIURFA” adresinde yer alan tesiste 23/05/2012 tarihinde yapılan tespite göre, söz konusu tesis için lisans aldığı 01/08/2012 tarihinden önce otogaz LPG ikmal etmek suretiyle lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” hükmüne aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına, karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9033/10/1-1

—————

Kurul’un 21.05.2015 tarihli ve 5609-13 sayılı kararı ile, “Aydın-İzmir Karayolu 19. Km. Ömerbeyli Köyü (Pafta:6 Ada: - Parsel:1938) Germencik/Aydın” adresinde Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 18.10.2012 tarihli ve BAY/939-82/31652 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan ancak söz konusu lisansı 20.08.2013 tarihinde sonlandırılan Derin Jeofizik Jeolojik Sismik Etüdler İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 09.04.2014 tarihli tespite göre, “Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:289/A-B-C (Ada:3591 Pafta:P.7 Parsel:1) Manisa” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 14.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29620 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan HSM Pet. Tem. Özel Eğ. Gıda Nak. Tek. Kon. Hayv. Toprak Ürü. İnş. Tur. Mad. Reklam ve Org. Nalburiye Otel Lokanta Eğlence Yerleri Sarr. Day. Tük. Mal. Kim. Madde Kim. Boya Mob. Dek. İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal ettiği ve bu nedenle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05.08.2015 tarih ve DDB.210/16-16 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/11/1-1

—————

Kurulun 30.07.2015 tarihli ve 5713-7 sayılı Kararı ile;

Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili olarak Vergi Müfettişi Funda ECERÖZ Eylem Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin , 2011, 2012 ve 2013, Ahmet İlhan Emre Petrol ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 2012 ve 2013, Amasya Petrol Ürünleri LPG Nak. Tic. Ltd.Şti.'nin 2012, Asopet Petrol Nakliye ve Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 'nin 2011 ve 2012, Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri İnş. Petrol Üro. Nak. San. Ltd. Şti.'nin 2012 ve 2013, Yanıklar Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat İnşaat Taahhüt Tekel Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin 2012 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesinde bir kısım toptan satış bilgilerine konu faturaların sahte fatura olduğu, gerçekte böyle bir toptan satış yapılmadığı, toptan satış olarak bildirilen faturalarının bir kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satışa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği, birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alışlarının olduğunun tespiti nedeniyle, Merzifon-İstanbul Karayolu 3.Km Sarıköy Mevkii Merzifon/Amasya adresinde 26.07.2010 tarih ve BAY/939-82/28046 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösterdiği tesis de, 2011, 2012 ve 2013 yılı içerisinde değişik firmalardan değişik tarihlerde;

a- Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,

b) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine,

aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 30.07.2015 tarihli ve 5713-7 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketinizin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmemek ve kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmamak yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmekte olup, aksi halde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 30.07.2015 tarihli ve 5713-7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13.08.2015 tarihli ve DDB.20/2015/39 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Söz konusu yapılan tespitler ile ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/12/1-1

—————

Kurulu'nun 20/03/2014 tarihli ve 4930-36 sayılı Kararı ile Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından söz konusu Kurul Kararının ekindeki listede belirtilen dönemlerde listede belirtilen bayilerinin Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile "Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu’nu bildirmemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmesi suretiyle başlatılan soruşturmanın, 06/07/2007 tarihinde yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararında yer alan dağıtıcı lisansı sahiplerinin "Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporunu" Kuruma bildirme yükümlülüğünün, söz konusu Kurul Kararında 12/02/2015 tarihli ve 5468-1 sayılı Kurul Kararı ile yapılan ve 01/06/2015 tarihinde yürürlüğü giren değişiklik sonrasında kaldırılması nedeniyle 14/07/2015 tarihli ve 5694-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmesine karar verilmiştir.

9033/13/1-1

—————

Kurul 09/07/2015 tarih ve 5686/24 sayılı Kararı ile, 08.10.2012 tarihli ve BAY/939-82/31619 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat Ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 14.05.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ile ilgili olarak Şirket hakkında 28.04.2015 tarihli ve 5584/74 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 13/05/2015 tarihli ve DDB.439/1-1 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; savunma yapmadığı anlaşıldığından Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat Ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL (Yüzyetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9033/14/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638/8 sayılı kararı ile 03.03.2005 tarihli ve DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi 09.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 02.09.2013 ve 13.09.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması ve MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından izinsiz müdahalelerin 3 iş günü içerisinde Kuruma bildirilmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendine ve 5 inci maddesinin (11) inci bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10.08.2015 tarihli ve DDB.439/9-9 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/15/1-1

—————

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5714-17 sayılı Kurul Kararı uyarınca Hasmir Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim-Depolama, Nakliye İthalat, İhracat, Ticaret ve Sanayi Şirketi hakkında; İthal ettiği bazyağı madeni yağ üretiminde kullanmayarak ticarete konu etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 363.755-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9033/16/1-1

—————

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-249 sayılı Kararı ile; MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü hükümleri uyarınca 350.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca DAĞ/446-265/01986 numaralı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, lisans almadan petrol piyasasında piyasa faaliyeti gerçekleştirilemeyeceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9033/17/1-1

—————

Kurul’un 20/08/2015 tarih ve 5748/13 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30272 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 25/02/2015 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına başlanılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 31/08/2015 tarihli ve DDB-282/13-13 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/18/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-30 sayılı Kararı ile; “Konya Yolu 55. Km. Çimşit Köyü (Ada:2, Parsel:1) Gölbaşı / ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 18/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29309 numaralı bayilik lisansı alan ancak 21/01/2013 tarihinde lisansı iptal edilen Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2013 yılında lisanssız olarak “Ankara Eskişehir Yolu 53. Km. Olukpınar Köyü Temelli (Pafta:, Ada:, Parsel:296) ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 16/02/2011 tarihli ve BAY/939-82/29020 nolu bayilik lisansı alan ancak 27/06/2014 tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇİÇEK’e çok yüksek miktarda akaryakıt satışı yaparak dağıtıcı olarak faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup konu hakkında hazırlanan 289/28-14 sayılı Soruşturma Raporunda Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin lisanssız olarak akaryakıt satmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/19/1-1

—————

Kurul’un 13/08/2015 tarihli ve 5733/17 sayılı Kararı ile Yenibosma Merkez Mahallesi Ladin Sokak No:4 Mağaza Bloğu No:8002 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermek üzere 03.03.2011 tarihli ve DAĞ/3105-1/29092 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi’nin, BAY/939-82/31677 sayılı bayilik lisansı sahibi Yümnü Ulus ile arasındaki bayilik sözleşmesinin 15/04/2014 tarihli Fesih İhbarnamesi ile fesh edilmesine rağmen süresi içerisinde Kuruma ibraz etmemesinin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin 7 inci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 03.09.2015 tarihli ve 4 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/20/1-1

—————

Kurul’un 14.07.2015 tarihli 5695-3 sayılı kararları ile, DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi (27.08.2014 tarihinde iptal edilen) Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin bayisi olarak "Ağrı-Van Karayolu Üzeri Tutak / Ağrı" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 12.01.2010 tarih ve BAY/939-82/27048 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zülfikar Çiftçi'nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 28/01/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmiş olmasının dağıtıcı lisansı sahibi açısından 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 06.08.2015 tarih ve DDB.212/17-9 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/21/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-15 sayılı Kararı ile, “İzmir Yolu 7.km Polis Okulu Karşısı Pamukçu BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen 09/04/2013 tarihli tespite göre; 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı (09/05/2013 tarih ve 4394-3 sayılı Karar ile sonlandırılan) sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin tespit tarihi itibariyle dağıtıcısı bulunduğu 05/06/2012 tarihli ve BAY/939-82/31086 numaralı bayilik lisansı sahibi On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine yapılan müdahaleyi engellemeyerek, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/15-15 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/22/1-1

—————

Kurulun 05-05-2015 tarih ve 5594/44 sayılı kararı ile, 27.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31818 numaralı lisans ile “Zübeyde Hanım Caddesi No:112/B 35270 Karşıyaka-İzmir” adresinde faaliyet gösteren ÜNSALAN AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’nin; Kasım-Aralık 2013 ayında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte “ İskele Mahallesi Urla - Çeşme Asfaltı No:224 (Pafta:38 Ada:9 Parsel:12) Urla/İZMİR” adresinde 25.10.2013 tarihli ve BAY/939-82/33347 nolu lisans ile faaliyet gösteren SNK PETROL ÜRÜNLERİ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkıldığı ve İstasyonsuz Bayilik Lisansı olmasına karşın, faturalarda çok sayıda motorin satışı yaparak, lisans kapsamı dışında akaryakıt satışı gerçekleştirdiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Zübeyde Hanım Caddesi No:112/B 35270 Karşıyaka-İzmir adresinde yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak ve İstasyonsuz Bayilik Lisansı olmasına karşın, lisans kapsamı dışında akaryakıt satışı gerçekleştirilmesi ile ilgili mevzuata aykırılıkların, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05-05-2015 tarihli ve 5594/44 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/06/2015 tarihli ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9033/23/1-1


 


 


 


 


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca 1 adet Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgeleri) onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AKADEMİK

ÜNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Doçent

1

-Uluslararası İlişkiler alanında yurt dışında doktorasını yapmış olmak,

-Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik unvanını almış olmak,

-Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak,

-İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak,

 -Uluslararası Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler Teorileri alanlarında en az üç adet SSCI yayını olmak, Ulusal ve Uluslararası hakemli/indexli dergilerde yayınları bulunmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr

9014/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kuran Nesli Eğitim ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER: Aydın Uğurlu, Mustafa İncedere, İhsan Sülek.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Ankara 24.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2015 tarihinde kesinleşen 24.06.2015 tarihli ve E:2014/629 K:2015/347 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kuran'ın öngördüğü insan profiline uygun üstün vasıflı, kültürlü, becerikli, insanlar yetiştirmek, toplum bireyleri arasında sevgi, saygı ve işbirliği bağlarını geliştirmek, insanlıkla yaşıt temel insani değerleri topluma benimsetmek ve yaygınlaştırmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Bozkurt Mahallesi, Çankırı Caddesi, tapuda 2636 ada, 7 parselde kayıtlı olan 24 nolu binanın 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nolu bağımsız bölümleri.

YÖNETİM KURULU: Aydın Uğurlu, Mustafa İncedere, İhsan Sülek.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9094/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi   : 14.10.2015

İlan bitiş tarihi         : 28.10.2015

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 14.10.2015 - 28.10.2015 tarihlerinde; profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

UNVANI

DER.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMA

YARDIMCI

DOÇENT

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKLU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

 

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

 

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

 

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

Hematopatoloji konusunda deneyimli olmak

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuk nefrolojisi yandal uzmanı olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Yenidoğan yandal uzmanı olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERMATOLOJİ

 

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

Endokrinoloji yandal uzmanı olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

Video-EEG monitorizasyon alanında deneyimli olamak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

Jinekoloji ve obstetrik radyolojisi konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

 

YARDIMCI

DOÇENT

3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Yeni geliştirilmiş protetik materyallar ve CAD-CAM sistemleri ile ilgili çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PEDODONTİ

Dental Travma konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASOTİK KİMYA

Karbon kompleksleri ve farmasotik özellikler konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

İntegral denklemlerin çözülebilirliği konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

 

Hitit dönemi madenleri konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

1

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

TİCARET HUKUKU

 

YARDIMCI

DOÇENT

1

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

TİCARET HUKUKU

 

YARDIMCI

DOÇENT

3

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL

Biyomedikal Mühendisliği’nde doktora yapmış olmak ve bu alanda uluslararası makaleleri bulunmak.

YARDIMCI

DOÇENT

3

AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

Populasyon dinamiği ve fekondite konusunda çalışmaları olmak.

YARDIMCI

DOÇENT

5

MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar eğitimi konusunda akademik çalışmaları olmak.

9013/1-1