6 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29494

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden:

Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Genelkurmay Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.09.2015 tarih ve 2209/5285 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 06.10.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

SIRA NO

ANALİZ NO

ADI SOYADI

ADRES

1

2361

SADIK ÇELİK

ÖNCÜLER MAHALLESİ YILMAZLAR NO: 27 ALTINDAĞ/ANKARA

2

759

GÜLESER BÜYÜKTEPE VE İŞT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 783.SOK. NO: 20 ALTINDAĞ/ANKARA

3

7042

ŞEMSİ GÖKDEMİR ve İŞT - ŞEFİKA ALKAN ve İŞT.

ATIFBEY MAH. ENGÜRÜ SERPMELER NO: 168 - 169 ALTINDAĞ/ANKARA

8749/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Muhammedül Emin İlim Kültür ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Asım TAŞÇI, Feyzi YÜKSEL, Rüstem CEBECİ, Adem KARABULUT, Muhammed YILMAZ, Şahin KOÇ, İbrahim KOÇ

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.06.2015 tarihli kesinleşme şerhli, 02.04.2015 tarihli ve E: 2014/275, K: 2015/121 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Çağımız dünyasının en büyük problemlerinden biri olan mutlak fikre dair ilgisizlik, Türk İslam kültürünün yeterince tanınmaması ve bu konularda gerekli eğitimin yeteri kadar verilememesidir. Bu Genel sorunlar çerçevesinde vakfın gayesi, mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında tüm insanlığa ihtiyaçları doğrultusunda dini ve milli değerlerimiz hususunda eğitim vermek ilmi, fikri ve kültürü yaymaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.00.TL. (EllibinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Asım TAŞÇI, Feyzi YÜKSEL, Rüstem CEBECİ, Adem KARABULUT, Muhammed YILMAZ, Şahin KOÇ, İbrahim KOÇ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi halinde, borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfına devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8750/1-1

—————

VAKFIN ADI: Abdurrahman Tatlıcı Halefleri İlim ve Hizmet Vakfı.

VAKFEDENLER: Ayten Tatlıcı, Kadir Tatlıcı, Hayriye Özcivelek, Hilal Vesile Göksoy, Abdurrahman Tatlıcı, Gülizar Gülay Çinkılıç.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2015 tarihinde kesinleşen 25/06/2015 tarih ve E: 2015/46, K: 2015/276 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Fakir ve muhtaçların iaşelerini temin etmek veya bu amaçla aşevi, barınma evi, pansiyon açmak ve işletmek, bu amaçla kurulmuş gerçek ve tüzel kişilere bağışta bulunmak ve senedindeki diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL Nakit

YÖNETİM KURULU: Hayriye Özcivelek, Hilal Vesile Göksoy, Abdurrahman Tatlıcı, Gülay Gülizar Çinkılıç.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8751/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu bünyesine 9 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi-Öğretim Gör.

Alanı

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret*

1

Uluslararası Ticaret, İktisat

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim

1

Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği**

1

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)**

1

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Kimya Mühendisliği

1

Kimya Mühendisliği

Doçent

Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi

1

İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

İşletme Yönetimi*

1

İşletme Yönetimi, Örgütsel Davranış

Yardımcı Doçent

Odyometri

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

 

*Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

**Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Alınacaktır.

8801/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_35.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_36.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_37.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_38.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_39.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_40.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_41.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_42.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_43.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_44.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_45.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\yasak_Sayfa_46.jpg


Genelkurmay Başkanlığından:

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ YAPILACAKTIR

1 - GENEL:

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhına yazılı ve sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı 8’inci dereceden kadrolara atanmak üzere, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 5 (beş) Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacaktır. Temin edilecek personel Ankara’da görev yapacaktır.

2 - SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanım ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, yazılım mühendisliği lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c. Sınavın yapıldığı 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar),

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 5 - 6 Temmuz 2014 veya 4 - 5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP106 puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,

e. Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasında ön başvurusu ve evrakı kabul edilen ilk 100 aday içinde bulunmak (100'üncü sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.),

f. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),

g. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

ğ. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

h. Türk Silahlı Kuvvetler sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımak,

ı. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamaktır.

3 - BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 06 Ekim - 05 Kasım 2015 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b. 12 Kasım 2015 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 20 Kasım 2015 saat:17:00’a kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı’nda (Cebeci/Ankara) bulunduracaklardır. (20 Kasım 2015 saat:17:00’dan sonra Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)

ç. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.

d. Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı alım kontenjanı ve nitelikleri ile öğrenim ile ilgili nitelik kodlarının açıklaması aşağıdadır.

 

S.NO.

UNVANI

SINIFI

KADRO

DERECESİ

ALINACAK PERSONEL SAYISI*

KPSS PUAN TÜRÜ

CİNSİYETİ

ATAMADA TERCİH EDİLECEK İL

GİRİŞ SINAVI

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER

Yazılı Sınav

Sözlü Sınav

EĞİTİM NİTELİK KODU

1

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı

GİH

8

5

KPSS P106

E/B

Ankara

+

+

4530, 4531, 4532,

4533

 

NOT: (*) Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

 

SIRA NO.

NİTELİK KODU

ÖĞRENİM NİTELİĞİ

1

4530

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2

4531

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanım ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

3

4532

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları lisans programlarından mezun olmak.

4

4533

Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

e. Başvurular ise, ön başvurusu kabul edilen adaylardan belirlenecek taban puanı üzerindekilerden, istenilen belgeleri posta/kargo yoluyla K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA (Posta kodu:06620) adresine göndermeleri veya şahsen elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.

f. Yazılı sınav için çağırma işlemi istenilen belgeleri K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığına gönderen ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır. (Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına kadar olacaktır.)

g. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava ayrıca çağrılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar olacaktır.)

h. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

ı. Başvuruları uygun olan adaylar giriş sınavları kapsamında; K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı’nda (Cebeci/ANKARA) yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır. Tüm aşamalarda başarılı olan asil/yedek adaylar, asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

i. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx Genel Ağ adresi üzerinden yapılacak, adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

j. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

4 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

a. Ön Başvurusu kabul edilen adaylardan kontenjanın 20 (Yirmi) katı kadarı yazılı sınava çağırılacaktır. İcra edilecek yazılı sınav iki bölümden oluşacaktır.

b. Birinci bölümde; genel yetenek, genel kültür, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet ve personel mevzuatı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın görev alanı konularında çoktan seçmeli (Test tipi) sorular sorulacak,

c. İkinci bölümde; temel bilgi sistem konuları, bilgi sistem güvenliği (Güvenlik duvarları, saldırı tespit ve önleme sistemleri, içerik filtreleme sistemleri, anti virüs), adli bilişim ve adli analiz süreçleri, siber olay müdahale ekiplerinin görevleri, tersine mühendislik ve zararlı yazılım test adımları, OSI katmanlarına ait protokoller, Windows/Linux/Unix İşletim Sistemleri, penetrasyon testi (Ağ penetrasyon testi, web penetrasyon testi), Python, Perl ve Ruby betik dilleri, Java programlama dili, kriptoloji, şifreleme ve yazılım güvenliği, çağdaş donanım, yazılım (C++, C# vb.) ve iletişim teknolojileri, çağdaş veri tabanı (Relational ve Object-Oriented) ve programlama teknikleri, bilgi sistem ağ teknolojileri, temel tanımlar ve temel protokoller (Computer Networks) (TCP-IP) konularında, çoktan seçmeli sorular sorulacak,

ç. Birinci bölüm %30, ikinci bölüm %70 ağırlıkta olacak,

d. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için sınav sonucunun, 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) olması gerekmekte,

e. Yazılı sınav sonucunda 70 (yetmiş) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 20 (yirmi) aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağırılacaktır.

f. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

g. Komisyon, adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyini elli puan, diğer konular için onar puan üzerinden değerlendirme yapacak ve verilen puanları ayrı ayrı tutanağa geçirecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

ğ. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

5 - DEĞERLENDİRME VE İLAN:

a. Yazılı sınav ve sözlü sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Yazılı sınav veya Sözlü sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; yazılı sınav notu ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.

b. Değerlendirme neticesinde 5 asil ve 2 yedek aday belirlenecektir.

c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresinde yayımlanacaktır.

6 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

a. Yazılı sınav, 06 Aralık 2015 tarihinde ANKARA’da (Sınav yeri müteakiben internet üzerinden yayımlanacaktır.) icra edilecektir.

b. Sınava girecek adaylar, 26 Kasım 2015 tarihinden sonra, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx internet adresinde ilan edilecek gün ve saatte, K.K. Per. Tem. Mrk. K.lığı Cebeci Mahallesi Tıp Fakültesi Cad. P.K.06620 Cebeci/ANKARA adresinde hazır olacaklardır.

İletişim Bilgileri            :

Telefon No                    :  (0 312) 562 11 11

Belgegeçer (Faks) No   :  (0 312) 562 15 08

Posta Adresi                 :  K.K. Per. Tem. Mrk. K.lığı Cebeci Mahallesi Tıp Fakültesi Cad. P.K.06620 Cebeci/ANKARA

 

FAALİYET TAKVİMİ

S.NO.

FAALİYET

TARİH

1

Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması

06 Ekim -05 Kasım

(Saat 17.00’a kadar.)

2

Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması

12 Kasım 2015’den sonra

3

Ön başvurusu kabul edilen adayların, istenilen belgeleri K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığında bulundurması

20 Kasım 2015 saat:17.00’a kadar

4

Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması

26 Kasım 2015’den sonra

5

Yazılı sınavın icrası

06 Aralık 2015

6

Yazılı Sınavların açıklanması ve sözlü sınav için genel ağ üzerinden çağrı yapılması

18 Aralık 2015

7

Sözlü sınavın icrası

23 Aralık 2015

8

Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (İnternet aracılığı ile duyurulacaktır.)

29 Aralık 2015

8756/1-1