1 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29489

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


9 KALEM BUHAR VE SU TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ÇEŞİTLİ KOLTUK, MASA, SEDİR, SANDALYE ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


PASLANMAZ TEZGAH ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ISITMALI BÖREK TEZGAHI ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


6 ADET 154 KV TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL (36 AY) SÜREYLE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden:


I. KATEGORİ ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 8. Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET MAKAS VE PANEL SERME MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


İHALE ERTLEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


11 ADET DİJİTAL ÇEKER OCAK ALIMI YAPILACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karaman Defterdarlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9 KALEM BUHAR VE SU TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 9 Kalem Buhar ve Su Tesisat Malzemeleri, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 70,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.10.2015 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8636/1-1


ÇEŞİTLİ KOLTUK, MASA, SEDİR, SANDALYE ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın yeni açılacak satış mağazasında (Atlantis) kullanılmak üzere 20 (Yirmi) adet berjer koltuk (büyük), 40 (Kırk) adet berjer koltuk (küçük), 60 (Altmış) adet dış mekan sandalyesi, 15 (Onbeş) adet dış mekan masası (75x120), 1 adet sedir (oturma standı) (115 mt), 15 (Onbeş) adet iç mekan masası (75x75) ve 10 (On) adet iç mekan masası (75x120), teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneleri Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 08.10.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel: 397 33 65 – 66          Faks: 397 33 71 – 74

8675/1-1


MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg margarin (Yağ oranı %83,5), teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 08.10.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel: 397 33 65 – 66          Faks: 397 33 71 – 74

8674/1-1


PASLANMAZ TEZGAH ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın yeni açılacak satış mağazasında (Atlantis) kullanılmak üzere 2 (İki) adet paslanmaz tezgah, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 08.10.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel: 397 33 65 – 66          Faks: 397 33 71 – 74

8673/1-1


ISITMALI BÖREK TEZGAHI ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın yeni açılacak satış mağazasında (Atlantis) kullanılmak üzere 1 (Bir) adet ısıtmalı börek tezgahı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 08.10.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel: 397 33 65 – 66          Faks: 397 33 71 – 74

8672/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 207,94 TL. ile en çok 1.899.423,58 TL. arasında değişen; 15/10/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 21,00 TL, en çok 100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kumaş, Ayakkabı, Derin dondurucu, Tekstil, Doğal taş, Gözlük Çerçevesi, Çanta, Oto aksam ve parçası, Laptop, Hafıza kartı, Çakmak, Kol saati, Kamera, Şarj aleti, Batarya, Modem cihazı, Oyun konsolu, Yapıştırıcı, Güneş gözlüğü, Game board, İplik, Cep telefonu, Halı, Kilim ve Şal cinsi 75 grup muhtelif eşya; açık artırma ve pazarlık usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 16/10/2015 tarihinde saat 09:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8681/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ile Bursa Doğalgaz Santrali’nin özelleştirilmeleri amacıyla ihale edilecekleri, 15/07/2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati;

• Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali için 20/11/2015 günü saat 17:00’ye,

• Bursa Doğalgaz Santrali için ise 26/11/2015 günü saat 17:00’ye

kadar uzatılmıştır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

8671/1-1


DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Biyoçeşitlilik Müzesi Kurulmasına İlişkin Danışmanlık Hizmeti Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/130345

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136-0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Biyoçeşitlilik Müzesi Kurulmasına İlişkin Danışmanlık Hizmeti Alımı

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 365 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  H.Ü. Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  06.10.2015 Salı günü saat 15.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu)

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Yapılacak işin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 06.10.2015 Salı günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8664/1-1


6 ADET 154 KV TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL (36 AY) SÜREYLE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden:

154 kV. GÖYNÜK, BOLUII, KAYNAŞLI, HENDEK, ARSLANBEY İletim Trafo Merkezinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/129028

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TEİAŞ 5.Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0264 2751040 - 0264 2753828

c) Elektronik Posta Adresi         :  5grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  6 adet 154 kV Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle hizmet alımı yoluyla işletilmesi.

b) Yapılacağı Yer                      :  154 Kv Zonguldak 1, Zonguldak 2, Bartın 2, Yeni Çatalağzı, Kozlu, Yeni Kozlu Trafo Merkezleri

c) İşin Süresi                             :  36 ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü / Sakarya

b) Tarihi ve Saati                       :  09.10.2015   14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

(Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.)

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. 3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:

4.4.1. İstekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.4.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.4.4. “İşletme Elemanları Puan tablosu” (Ek-8)

İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosuna” göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. (Ek-8)

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

3 Trafo Merkezli bir grup için

12

12 x 45 = 540

4 Trafo Merkezli bir grup için

16

16 x 45 = 720

5 Trafo Merkezli bir grup için

20

20 x 45 = 900

6 Trafo Merkezli bir grup için

24

24 x 45 = 1080

Grup Mühendisi

1 (*)

1 x 45 = 45

 

(*) Her bir trafo merkezi için bir Mesul Mühendis istihdam edilecektir. Mesul Mühendisler Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

4.4.5. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.4.6. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen,  gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak;  sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen,  gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (İkiyüz) Türk Lirası karşılığı Teiaş 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Teiaş 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya Evrak Kayıt servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini,  birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

8641/1-1


I. KATEGORİ ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 8. Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce çeşitli nedenlerle açığa çıkan I. Kategori Atık Yağın satışı; TEİAŞ Genel Müdürlüğünün İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.  Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/129079

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0312 397 24 00 -  0312 397 24 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  8bolgemd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  www.8iletim.gov.tr.

2 - İhale konusu satış işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :

MALZEMENİN                       :

 

SIRA

NO’SU

ADI VE KAREKTERİSTİĞİ

MİKTARI

YERİ

TEHLİKELİ ATIK KODU

1

I. Kategori Atık Yağ

132 Ton

8. Bölge Müdürlüğü ve Gölbaşı

13 03 10

 

b) Teslim edileceği yer               :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No:254 Yenimahalle/ANKARA, Gölbaşı Güç Trafoları Onarım ve Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğü (TEİAŞ Sosyal Tesisleri Gölbaşı/ANKARA),

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde malzeme bedeli ve KDV. Miktarı ödendiğinde teslimata başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  Alıcı, malzemelerin teslimatlarını malzeme bedelinin yatırıldığı günden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde tamamlanmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 8.Bölge Müdürlüğü Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No:254 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  09.10.2015 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Teklif İsteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7.3.1. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir.  İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az iki aylık süre içinde geçerli olması zorunludur. Tehlikeli Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan ya da 4. maddede belirtilen Tehlikeli Atık Kodunu taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Teklif isteme Şartnamesinin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda olunmadığına ilişkin taahhütname.

5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SATINALMA VE TİCARET ŞEFLİĞİ) MACUN MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO:254 YENİMAHALLE/ANKARA adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00TL (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MUHABERAT VE ARŞİV ŞEFLİĞİ) MACUN MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO:254 06105 YENİMAHALLE / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 09/01/2016 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

8650/1-1


1 ADET MAKAS VE PANEL SERME MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/117310

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15 / 4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı

     ve Miktarı                             :  1 adet Makas ve panel serme makinası

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 06/11/2015 Cuma günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 500,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 8640/1-1


İHALE ERTLEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İmal edilecek Rilnss tipi vagonlarda kullanılmak üzere 2 tip polyemid kafesli rulman satın alımı için yapılacak ihale 15/10/2015 tarih, saat 14.00’e ertelenmiştir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2015/120205

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     : 

   1) 800 adet WJ 130x240 polyemid kafesli rulman

   2) 800 adet WJP 130x240 polyemid kafesli rulman

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 15/10/2015 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8666/1-1


11 ADET DİJİTAL ÇEKER OCAK ALIMI YAPILACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Dijital Çeker Ocak alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2015 / 129554

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1 06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  312-210 35 86 – Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  11 Adet Dijital Çeker Ocak Alımı

b) Teslim yeri                               :  Maden Mühendisliği Bölümü

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                           :  27/10/2015 Salı 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO 9001 kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 27/10/2015 Salı günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8651/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

 

İhale Tarihi:12.10.2015    Saati:14:00    İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 14.00

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti Sayı

Muh. Bedeli TL

Teminat/Tut. TL

1

Çapaklı

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

4

57

-

27,961

2

280,00 -

236,00 -

2

Cemaller

2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

30,000

1

350,00 -

316,00 -

3

Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

330,000

11

260,00 -

2.585,00 -

4

Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

-

-

-

60,000

2

250,00 -

452,00 -

5

Merkez

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

-

-

-

60,000

2

220,00 -

398,00 -

6

Cemaller

2 SUB K.K Gök. Tom.

6

45

-

26,896

1

300,00 -

243,00 -

7

Merkez

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

6

302

-

181,463

3

260,00 -

1.417,00 -

8

Çapaklı

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

6

256

-

147,838

3

260,00 -

1.155,00 -

9

Çapaklı

2.SUB K.K.Çk.Tom

6

18

-

13,670

1

300,00 -

124,00 -

10

Çapaklı

2 SUB K.K Gök. Tom.

6

78

-

51,868

1

300,00 -

467,00 -

11

Çapaklı

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

6

83

-

35,528

1

280,00 -

299,00 -

12

Cemaller

2.SUB.K.K.Çs.Tomruk

6

-

-

25,000

1

380,00 -

286,00 -

13

Merkez

2.SUB İn.Kt.Çş.Tom.

6

-

-

90,000

3

310,00 -

840,00 -

14

Merkez

2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

90,000

3

350,00 -

948,00 -

15

Merkez

3 SUB Kl.Kt.Çs Tom

6

116

-

125,364

4

300,00 -

1.131,00 -

16

Cemaller

3 SUB Kl.Kt.Çs Tom

6

-

-

180,000

6

300,00 -

1.626,00 -

17

Merkez

3 SUB İn.Kt.Çs Tom

6

-

-

60,000

2

240,00 -

434,00 -

18

Cemaller

3 SUB İn.Kt.Çs Tom

6

-

-

180,000

6

240,00 -

1.302,00 -

19

Cemaller

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

180,000

6

260,00 -

1.410,00 -

20

Çapaklı

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

40,000

1

260,00 -

313,00 -

21

Merkez

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

4

991

-

189,071

7

230,00 -

1.309,00 -

22

Cemaller

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

390,000

13

230,00 -

2.704,00 -

23

Merkez

3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom.

2-2,5

55

-

16,137

1

230,00 -

112,00 -

24

Merkez

2 SUB K.K Gök. Tom.

6

53

-

212,004

7

350,00 -

2.233,00 -

25

Çapaklı

2 SUB K.K Gök. Tom.

-

-

-

40,000

1

350,00 -

421,00 -

26

Çapaklı

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

30,000

1

330,00 -

298,00 -

27

Merkez

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

6

1045

-

667,176

16

310,00 -

6.214,00 -

28

Cemaller

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

-

-

-

240,000

8

310,00 -

2.240,00 -

29

Çapaklı

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

6

-

-

140,000

2

310,00 -

1.304,00 -

30

Merkez

3 SUB İn.Kt.Gök. Tom

5,5-6

277

-

244,218

8

230,00 -

1.692,00 -

31

Cemaller

3 SUB İn.Kt.Gök. Tom

-

-

-

120,000

4

230,00 -

832,00 -

32

Çapaklı

3 SUB İn.Kt.Gök. Tom

-

-

-

30,000

1

230,00 -

208,00 -

33

Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

4

1013

-

474,383

13

260,00 -

3.708,00 -

34

Cemaller

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

120,000

4

260,00 -

940,00 -

35

Çapaklı

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

530,000

11

260,00 -

4.145,00 -

36

Merkez

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

4-4,5

2891

-

884,129

27

210,00 -

5.589,00 -

37

Cemaller

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

240,000

8

210,00 -

1.520,00 -

38

Çapaklı

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

840,000

16

210,00 -

5.308,00 -

39

Çapaklı

3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

15,000

1

230,00 -

104,00 -

40

Cemaller

2.S.Çs. Mad.Dir

-

-

-

120,000

6

200,00 -

726,00 -

41

Merkez

Çs Kağıtlık Odun

2-2,5

845

-

384,880

15

160,00 -

1.860,00 -

42

Cemaller

Çs Kağıtlık Odun

-

-

-

450,000

15

160,00 -

2.175,00 -

43

Çapaklı

Çs Kağıtlık Odun

-

-

-

60,000

2

160,00 -

290,00 -

44

Çapaklı

Çk Kağıtlık Odun.

-

-

-

60,000

2

160,00 -

290,00 -

45

Merkez

Gök.Kağıt.Odun

1,5-2-

6.625

-

1394,927

42

160,00 -

6.724,00 -

46

Cemaller

Gök.Kağıt.Odun

-

-

-

270,000

9

160,00 -

1.305,00 -

47

Çapaklı

Gök.Kağıt.Odun

-

-

-

1185,000

34

160,00 -

5.722,00 -

Toplam

14750

0

11282,513

334

 

75.955.00

1 - İşletme Müdürlüğümüz Merkez, Cemaller ve Çapaklı satış depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 334 Parti Orman Emvali 2886 sayılı D.İ.K.'ca Açık Artırmalı olarak satılacaktır.

2 - Açık Artırmalı Satış 12.10.2015 PAZARTESİ günü saat 14:00 de Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Geçici Teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılır.

3 - İbreli ve Yapraklı Tomruk, Tel Direği, Maden Direği, Sanayi Odununun %40' u İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odun, Lif-Yonga Odunu, Sırık ve Yakacak Odunun %30' u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan bakiye için aylık %0,6 vade faizi karşılığı 7 ay vadeli olmak üzere Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu karşılığı satılacaktır. Her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlar alıcıya aittir.

4 - Teminatlar 13.45'e kadar İşletme Müdürlüğümüz Muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış Ek No: 1 nolu Madel Özel Şartnamedeki Şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayii Odası Belgesini, Kapasite belgelerini ve vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaklardır.

6 - Satışların %6 Kati teminata çevrilmesi halinde aylık %1,2 gecikme cezası alınarak 15 gün ek süre verilecektir.

7 - VADELİ SATIŞLARDA BİR DEFADA SATIŞ YAPTIRILMAYACAK İSE HER PARTİ İÇİN AYRI AYRI MEKTUP ALINACAK, ANCAK; SATIŞIN AYNI GÜN YAPILMASI HALİNDE TEK MEKTUP KABUL EDİLECEK VE FAX İLE KESİNLİKLE SATIŞ YAPILMAYACAKTIR.

8 - Global ihaleye çıkarılan partiler ihale öncesinde tamamlanmaya çalışılacak, tamamlanamayanlar komisyonumuzca bir tutanak ile ihaleden çıkarılacaktır. Global olarak ihaleye çıkan partiler +%60 - %60 olabilir

TEL                                              :  0 374 311 60 11-114

FAX                                             :  0 374 311 66 72

SAYMANLIK TEL                     :  0 374 311 68 73

ZİRAAT BANKASI İBAN NO  :  TR300001000055108907545001

Satış Öncesi Bilgi Cetveli Orman Genel Müdürlüğü Web sayfası (www.ogm.gov.tr) İhaleler ve www.yavuzbilisim.net linkinde ayrıca civar İşletmelerin ilan tahtalarında görülebilir.

8654/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen salonunda 15.10.2015 Perşembe günü Saat: 14:00’da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

113

3

Aydıntepe

14.200.00 m2

Aydıntepe Mahallesi Menzil Sokak

Konut Alanı

21.726.000.00 TL + KDV

651.780.00 TL

15.10.2015

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;

a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,

c) Ticaret odası belgesi,

d) Geçici teminat

Şahıslar;

a) Şartname Dosyası

b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8591/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karaman Defterdarlığından:

Aşağıda belirtilen 1 adet taşınmazın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Karaman Defterdarlığının 5'inci katında bulunan Milli Emlak Müdürü odasında İhale Komisyonunca, karşısında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

1 - Taşınmaz satışlarında ihale bedeli, istenilmesi halinde alıcıları tarafından peşin ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5'inci maddesine göre; ihale bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL üzerinde olması halinde, bedelin 1/4 ü peşin kalan kısma Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ayda 8 eşit taksitle ödemesi yapılabilecektir.

2 - İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminat Makbuzunu; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri banka teyit yazısı ile birlikte)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (ihaleden önce temin edilecektir)

c) Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

5 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

6 - Satışı yapılacak taşınmazın satış işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve her türlü harçtan müstesna olup (Tapu Müdürlüğünde devir işlemi sırasında alınacak döner sermaye ücretleri hariç), 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

7 - İşgalli taşınmazdan doğacak her türlü ihtilaf alıcısına aittir.

8 - Ortak girişim ve hisseli olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhale bilgileri, Karaman Defterdarlığı web sitesinden (http://www.karamandefterdarligi.gov.tr) ve Türkiye genelinde http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

 

S. No

Mah./Köy

Mevki

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale

Tarihi

Saati

1

Kızık Köyü

-

Tarla

N30-b-21-a

392

1

302.090,99

Tam

İmarsız

1.813.000,00

453.250,00

15.10.2015

09.15

İlan olunur.

8496/1-1