23 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29484

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

T.C. Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             78.09/34 Y.Ş

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.08.2015-157                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.08.2015-2458                          SAFRANBOLU

Karabük İli, Yenice İlçesi, Kadıköy, İnağzı Mağarası'nı konu alan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 25.12.2014 gün ve 52886439-168.01-249922 sayılı yazısı, Karabük Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.06.2015 gün ve 81502514-250 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.06.2015 gün ve 73209981/636 sayılı yazısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2015 gün ve 141742 sayılı yazısı, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nün 30.06.2015 gün ve 1210 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 13.07.2015 gün ve 254303 sayılı yazısı, Karabük Valiliği Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğü'nün 24.07.2015 gün ve 3172 sayılı yazısı ile Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17.08.2015 gün ve 73209981 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 18.05.2015 gün ve 511 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Yenice İlçesi, Kadıköy, 106 ada, 1 parselde, "İnağzı Mağarası" giriş bölümünde tespit edilen kiliseye ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan l.ve 3.derece arkeolojik sit alanı önerilen kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada belirtilen sınırların kabul edilip, tescil fişinin onaylanmasına, bahsi geçen alanda kurtarma kazısı yapılmasının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne önerilmesine,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8506/1-1


T.C. Merkez Bankasından: