20 Eylül 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29481

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - İlçemiz Gedelek Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, 776 ada 33 parsel sayılı 7.442,49 m2’lik gayr-i menkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 30/09/2015 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkul;

 

Mahalle

Ada

Parsel

Miktarı

(M2)

Tahm. Bed.

(TL)

%3 Geçici

Tem. (TL)

Garanti

Tem. (TL)

Gedelek

776

33

7.442,49 m2

2.232.747,00

66.982,41

100.000,00

 

4 - Gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatı ihaleden evvel ödenecektir.

5 - Muhammen bedele KDV dahildir.

6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde 2.000,00 TL bedelin mukabilinde temin edilir.

8382/1-1