16 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29477

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Ünvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

İletişim Fakültesi

Sinema Televizyon

Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Sinema, Sinema ve Televizyon veya Radyo - Televizyon - Sinema bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya veya ilgili alanlarda doktora yapmış olmak ve oyun programlama ile 2B ve 3B oyun geliştirme alanında deneyim sahibi olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Tanıtım bilim dallarından birisinde doktora yapmış olmak veya doktora tez konusu Halkla İlişkiler alanında olmak

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak veya Tıp doktoru olmak ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanlarından birinde doçentliğini almış olmak.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

8342/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Murat İRTEM’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.07.2015 tarihinde başlanmış olup, 16.01.2016 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Metin AĞIR’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.07.2015 tarihinde başlanmış olup, 07.01.2016 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali TOPAL’a Oda Disiplin Kurulu’nun 22.11.2011 gün ve 60-11 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, 09.09.2012 tarihinde başlanmıştır.

4 - Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail DÜZAĞAǒa “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.08.2015 tarihinde başlanmış olup, 05.02.2016 tarihinde son bulacaktır.

5 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zeliha KURAL’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.07.2015 tarihinde başlanmış olup, 25.07.2016 tarihinde son bulacaktır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kurtuluş BAZU’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.08.2015 tarihinde başlanmış olup, 19.02.2016 tarihinde son bulacaktır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zeki ALTAŞ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.07.2015 tarihinde başlanmış olup, 25.01.2016 tarihinde son bulacaktır.

8 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mustafa DİLAVER’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.07.2015 tarihinde başlanmış olup, 28.01.2016 tarihinde son bulacaktır.

9 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mustafa ÇOBAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 13.05.2015 gün, 45-92-01, 58-92-02 sayılı ve 03.06.2015 95-60-04 sayılı kararları ile üç ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 06.07.2017 tarihinde başlanacak olup, cezalar 08.07.2020 tarihinde son bulacaktır.

10 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Figen ÖZTÜRK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 01.04.2015 gün ve 189, 195 sayılı kararları ile iki ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 22.08.2015 tarihinde başlanmıştır.

8361/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Afrika Vakfı.

VAKFEDENLER: Orhan Yegin, Mutlu Bozkurt.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 10.Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.07.2015 tarihinde kesinleşen 05.05.2015 tarihli ve E:2015/72 K:2015/208 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Afrika ile ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve diğer alanlarda faaliyetler yürütmek, akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak. Türkiye ile Afrika arasında tarihi, kültürel, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere ilişkilerin ve işbirliğinin gelişimi için çalışmalar yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin belirlediği vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8367/1-1

—————

VAKFIN ADI: Gülzari Mualla Eğitim Kültür İlim ve Araştırma Vakfı.

VAKFEDENLER: Eyyüp Fatih ŞAĞBAN, Arif GÖRPE, Devran Eğitim ve Kültür Derneği, Başkent Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu, Dersaadet Yayıncılık Organizasyon A.Ş.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/08/2015 tarihinde kesinleşen 22/05/2015 tarih ve E:2015/l 1, K:2015/239 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türk-İslam Kültürü tarihi hakkında araştırma, inceleme yapmak, bu konuda yazılı, sözlü, görsel eserler hazırlamak, ülke ve ülke dışında var olan Türk-İslam eserlerini mevzuata uygun şartlarda alınacak izinlerle korumak, tadilatını gerçekleştirmek, bu eserler hakkında inceleme ve araştırma yapmak. Yine Türk-İslam düşüncesi ve sanatı ile alakalı araştırma, inceleme yapmak, bu konuda gerekirse merkezler kurmak, bu düşüncenin korunması, geliştirilmesi üzerine her türlü ilmi faaliyeti bizzat yönetmek veya var olan faaliyetlere yardımcı olmak. Tasavvuf düşünce tarihi, kültürü üzerinde çalışmalar yapmak, bu konuda yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek olmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL (Ellibeşbin) Nakit ile Kırıkkale İli, Ballışeyh İlçesi, Hüseyinobası Köyü, Köyiçi Mevkii, 26 pafta, 1513 parsel sayılı, iki katlı bina,

Ankara İli, Mamak İlçesi, Küçük Kayaş Mahallesi, 35634 ada, 8 parsel sayılı, 1 nolu bağımsız bölüm,

Ankara İli, Mamak İlçesi, Kıbrıs-İmar Mahallesi, 39580 ada, 1 parsel sayılı 5443 m2 yüzölçümlü, "arsa" vasıflı gayrimenkul,

Ankara İli, Mamak İlçesi, Türközü Mahallesi, 5123 ada, 23 parsel sayılı, 3 nolu bağımsız bölüm,

Kırıkkale İli, Kurtuluş Mahallesi, 1286 ada, 10 parsel sayılı, "arsa" vasıflı gayrimenkulün ½ hissesi,

Kırıkkale İli, Kurtuluş Mahallesi, 2258 ada, 12 parsel sayılı, arsa üzerindeki 5 katlı bina, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacı Ahmet Mahallesi, Pirhüsamettin Mevkii, 231 pafta, 1210 ada, 52 parsel sayılı, "kagir depo" vasıflı bina.

YÖNETİM KURULU: Eyyüp Fatih ŞAĞBAN, Fatih KÜÇÜKTİRYAKİ, Arif GÖRPE, Zeki HIZIRBAŞ, Gani Bahadır AKSÜS.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Devran Eğitim Kültür Derneği'ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8368/1-1


 


 


 


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine / Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca daimi statüde öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşuları ile ilgili geniş bilgi, Üniversitemizin www.dicle.edu.tr. web sayfasında mevcuttur.

 

S.No

FAKÜLTE

BÖLÜM

ABD

KADRO

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

1

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Profesör

1

1

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında Üniversite Doçenti Unvanı almış olmak. Transgenik Nematodlar, Beta - Galaktozidaz Gen Klonlanması ve Karakterizasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

 

4

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

 

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

2

 

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

 

7

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

 

8

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

 

9

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

 

10

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

 

11

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

3

1

 

12

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

2

1

 

13

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

2

 

14

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

3

1

 

15

İktisadi ve İdari Bilimler Fakü

İktisat

İktisat Tarihi

Doçent

3

1

 

16

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Ort. Öğr. Fen ve Mat. Al. Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

 

17

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

3

1

 

18

Fen Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

1

1

 

19

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doçent

1

1

 

8232/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Mesleki Eğitim Kurulu

27. Toplantısı Kararları

Toplantı No            :  27

Yer                         :  MEB Merkez Bina Tevfik İleri Salonu

Tarih                       :  27 Ağustos 2015

Saat                         :  14.00-17.00

Meslekî Eğitim Kurulu 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 4. maddesi gereğince gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR

 

27/1

:

İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurullarının iş ve işlemlerinin izleme ve değerlendirilmesi için web portalı kurulması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: ÇSGB, İŞKUR.

27/2

:

Çıraklık Eğitimi ile ilgili politika ve strateji geliştirmek için ilgili strateji belgelerinin incelenmesi amacıyla ihtisas komisyonu kurulması.

Sorumlu kurum: MEB HBÖGM İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, MEB MTEGM, ÇSGB, İŞKUR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TOBB.

27/3

:

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamı dışındaki mesleklerde eğitim ve belgelendirmeye yönelik mevzuat ve uygulamalar ile Meslekî Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerin ustalık belgesi ile birlikte Meslekî Yeterlilik Belgesi almasının da sağlanmasına ilişkin ihtisas komisyonunun kurulması ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılacak eğitim akreditasyon yönetmeliğine ilişkin görüş oluşturulması.

Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, MYK, TOBB, TİSK.

27/4

:

Örgün Mesleki ve Teknik Eğitimde EK-1’de yer alan tablodaki meslek alan ve dalların 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına.

27/5

:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesi (b) bendi uygulamasında MEB işveren kabul edilmektedir. Bu sebeple 5510 sayılı Kanunun işverenlere getirdiği yükümlülükler (işyeri ve işe giriş bildirgeleri verme, aylık prim ve hizmet belgesi verme, iş kazasını bildirme vb. yükümlülüklerin bu kanunda belirtilen sürelerde yerine getirilmesi) MEB için de geçerli olmaktadır. 5510/5-b bendinde yapılacak değişiklik ile MEB’ in de tıpkı İŞKUR gibi “işveren” ve “işyeri” olarak değil sadece “prim ödeme yükümlüsü” olarak tanımlanması, böylece SGK’ya yapılacak bildirimlerin usul ve esasların da SGK ve MEB arasında yapılacak protokolle belirlenmesi.

Sorumlu kurum: ÇSGB (SGK) İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, TESK.

27/6

:

19 yaşından küçükler için çıraklık eğitimi süresince çırak ve kalfaların uzun vadeli sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması ile çıraklık eğitimi süresince ödenen SGK primlerinin borçlanma yoluyla uzun vadeli sigorta primlerinin kişiler tarafından yatırılarak emekliliğe sayılması konusunda maliyet ortaya çıkarılarak bir sonraki toplantıda görüşülmesi.

Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, ÇSGB, SGK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.

27/7

:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen çıraklar adına çıraklık süresince MEB tarafından ödenen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası prim ödeme süresinin belirlenecek bir yaşa kadar kalfalıkta öngörülecek süreyi de kapsaması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: ÇSGB (SGK).

27/8

:

Meslekî eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla; aşağıdaki konularda ihtisas komisyonları kurulmasına,

a. Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim sistemi içerisinde işleyişine ilişkin düzenlemeler yapılması ve aynı zamanda üçüncü dört yıllık eğitimin çıraklık yoluyla da yapılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmesi,

b. Çıraklık eğitiminde öğrencileri finansal açıdan desteklemeye yönelik çalışmaların yapılması,

c. Çıraklık eğitim sistemi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılarak hedef kitleye yönelik tanıtımların yapılması,

Meslekî ve teknik eğitim istatistiki veri altyapısının geliştirilmesi.

Sorumlu kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, MEB, ÇSGB, İŞKUR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TOBB.

27/9

:

Çıraklık eğitim programlarının ulusal meslek standartları ve yeterliliklere göre düzenlenmesi.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MYK, TOBB, TESK.

27/10

:

3308 sayılı Kanuna göre, çıraklık eğitimi kapsamındaki; “et ve et ürünleri işlemeciliği” meslek dalı ile pazarlama ve perakende meslek alanının satış elemanlığı meslek dalında, kantin işletmeciliği hariç, 14 uzmanlığın kapsamdan çıkarılması ile ilgili İhtisas Komisyonu kurulması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB, TESK, TİSK.

27/11

:

3308 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi çerçevesinde; anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1. maddedeki şartlara sahip oldukları halde MEB tarafından ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat edemeyenlere Türkiye Meslekî Eğitim Kurulu 27. Toplantısı kararının Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle bir ek müracaat süresi verilmesi.

27/12

:

3308 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek toplam eğitim sürelerinin en az 6 ay ve en fazla 3 yıl olarak yeniden düzenlenmesi ilgili olarak ihtisas komisyonu kurulması.

Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, TOBB.

 

 

BAŞKAN

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

Millî Eğitim Bakanlığı

Müsteşar

 

ÜYE

Doç. Dr. M. Hilmi ÇOLAKOĞLU

Milli Eğitim Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı V.

ÜYE

Aziz YILDIRIM

İçişleri Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Maliye Bakanlığı

(Katılmadı)

ÜYE

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Sağlık Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Cemal DERELİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Doç. Dr. Sefer YILMAZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Mehmet Latif ÇİÇEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

ÜYE

Ahmet Alper EĞE

Kalkınma Bakanlığı

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon

Genel Müdürü

ÜYE

Osman YILDIRIM

MEB Meslekî ve Teknik Eğitim

Genel Müdür V.

ÜYE

Şaban CENGİZ

MEB Hayat Boyu Öğrenme

Genel Müdür V.

ÜYE

F. Yasemin ERTEKİN

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

Genel Sekreter Yardımcısı

ÜYE

Ahmet Saygın BABAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı

Proje Sorumlusu

ÜYE

Ferhat İLTER

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Genel Sekreter Yardımcısı

ÜYE

Hülya UZUNER DURANSOY

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

Eğitim Uzmanı

ÜYE

Türkiye Bankalar Birliği

(Katılmadı)

ÜYE

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Yüksek Öğretim Kurulu Bşk.

Hacettepe Ünv. Müh. Fak. Fizik Müh. Bölümü Öğretim Üyesi

ÜYE

Ali Rıza EREN

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği Temel Eğitim ve Staj Merkezi Müdür Yardımcısı

ÜYE

Bayram AKBAŞ

Meslekî Yeterlilik Kurumu

Başkanı

 

 

Ek: 1

 

27. MESLEKÎ EĞİTİM KURULU KARARI İLE 3308 SAYILI MESLEKÎ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINA ALINAN

MESLEKÎ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ALAN VE DAL LİSTESİ

(12 ALAN 38 DAL)

S.

NO

ALAN ADI

DAL ADI

S.

NO

ALAN ADI

DAL ADI

1

TARIM

1

Süs Bitkileri

7

HAYVAN YETİŞTİRİLCİLİĞİ VE SAĞLIĞI

1

Veteriner Sağlık

2

Peyzaj

2

Hayvan Yetiştiriciliği

3

Bahçe Bitkileri

8

LABORATUVAR HİZMETLERİ

1

Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı

4

Tarla Bitkileri

9

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

1

İplik Üretim Teknolojisi

5

Tarım Alet ve Makineleri

2

Dokuma Desinatörlüğü

2

BÜRO YÖNETİMİ

1

Yönetici Sekreterliği

3

Dokuma Operatörlüğü

2

Ticaret Sekreterliği

4

Tekstil Boyacılığı

3

Hukuk Sekreterliği

5

Tekstil Baskı ve Desenciliği

3

DENİZCİLİK

1

Gemi Makineleri İşletme

6

Tekstil Bitim İşlemleri (Apre)

2

Gemi Elektroniği ve Haberleşme

7

Tekstil Laborantlığı

3

Güverte İşletme

8

Endüstriyel Düz Örme

4

Balıkçılık ve Su Ürünleri

9

Endüstriyel Yuvarlak Örme

4

GEMİ YAPIMI

1

Gemi İnşa

10

Endüstriyel Çorap Örme

2

Gemi Donatım

11

Dokusuz Yüzeyler

3

Yat İnşa

10

TASARIM TEKNOLOJİLERİ

1

Endüstriyel Ürünler Tasarımı

5

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

Gıda Kalite Kontrol

11

SAĞLIK HİZMETLERİ

1

Ebe Yardımcılığı

2

Gıda İşleme

2

Hemşire Yardımcılığı

6

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

1

Hasta Bakımı

3

Sağlık Bakım Teknisyenliği

2

Yaşlı Bakımı

12

SİVİL HAVACILIK

1

Yer Hizmetleri

8360/1-1