16 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29477

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SAMSUN İLİ İLKADIM İLÇESİNDE YAPILACAK OLAN İŞHANI BİNASININ UYGULAMA PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ÇELİK BANT SATIN ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN 3 ADET BİNEK VE 1 ADET 4x4 ÇİFT KABİN ARAZİ ARACI 37 AY SÜRE İLE KİRALANACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN TAŞINMAZIN SATIŞI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNİN BAKIM - ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 96 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA YÖNTEMİYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 7 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) KONVEYÖR BAND ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


Contract Awarded by QCBS (AF - CEB - CB1.5A)


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER KAT/ARSA KARŞILIĞI ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİS İNŞAATI YAPTIRILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAMSUN İLİ İLKADIM İLÇESİNDE YAPILACAK OLAN İŞHANI BİNASININ UYGULAMA PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Kazımpaşa Caddesi, 44 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 106,70 m² yüzölçümlü arsaya yapılacak olan işhanı binasının uygulama projeleri ile ihale dosyasının (PİD) anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi 06 Ekim 2015 Salı günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Samsun Şube Başkanlığı’na (Pazar Mahallesi, Ferah Sokak Güdül İş Merkezi No: 34/6 İlkadım/SAMSUN) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Samsun Şube Başkanlığı’ndan (Pazar Mahallesi, Ferah Sokak Güdül İş Merkezi No: 34/6 İlkadım/SAMSUN) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 -80 / 303 73 52-55

                   THK Samsun Şube Başkanlığı (0 362) 431 21 85

8426/1-1


ÇELİK BANT SATIN ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere, 30 metre bakır kaplamalı paslanmaz çelik bant, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 22.09.2015 Salı günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

8431/1-1


KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN 3 ADET BİNEK VE 1 ADET 4x4 ÇİFT KABİN ARAZİ ARACI 37 AY SÜRE İLE KİRALANACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 3 adet binek ve 1 adet 4x4 çift kabin arazı aracı kiralama hizmeti 37 ay (01.12.2015 - 31.12.2018) süre ile kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 15 EKİM 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 15 EKİM 2015 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8359/1-1


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN TAŞINMAZIN SATIŞI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Encümen Kayıt No            :  3031

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Pendik

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  8014

f) Parsel No                            :  4

g) Yüzölçümü                         :  2.977,38 m²

h) Satılacak Hisse Oran          :  Tamamı

i) Halihazır                              :  İşgalli

j) İmar Durumu                      :  Ticaret Alanı.

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Dolayoba Mah. Kahramanlar Sok.

3 - Muhammen Bedeli            :  8.187.795.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  245.633,85 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  30 Eylül 2015 – 13:00    Son teklif verme saati: 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 30. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  900.-TL 

10 - İhaleye katılmak için istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

10.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

10.2. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

10.3. Yabancı istekliler için, Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı)

10.4. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

10.5. Tüzel kişiler için, imza Sirkülerini vermesi,

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

10.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

10.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

10.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi vermesi.

11 - Yabancı isteklilerinin sunacakları yurdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhine havi olması gerekmektedir.

12 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur

13 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı dış zarflarını ihale günü 30/09/2015 en geç saat 13:00’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğüne (Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

15 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8371/1-1


HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNİN BAKIM - ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 96 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/122005

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/4419 - 4149 - 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  96 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/10/2015 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8429/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA YÖNTEMİYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir.

 

İLİ

Balıkesir

İLÇESİ

Edremit

MAHALLESİ

Güre

PAFTA NUMARASI

21 K II

ADA NUMARASI

125

PARSEL NUMARASI

7

YÜZÖLÇÜMÜ

2.763,53 m²

VASFI

Arsa

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ

1.781.097,00 TL

(Birmilyonyediyüzseksenbirbindoksanyedi TürkLirası)

GEÇİCİ TEMİNAT

53.432,91 TL

(Elliüçbindörtyüzotuziki Türk Lirası Doksanbirkuruş)

İHALE TARİH VE SAATİ

02/10/2015 Cuma günü  saat: 14.00

 

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisi’nin 07.04.2014 tarihli ve 156/135 sayılı kararına istinaden;

1 - Kira akdinin süresinin, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 30 (otuz) yıl olması,

2 - Taşınmazın mevcut imar durumunun asgari ekspertiz raporunda belirtilen yapılaşma koşullarını sağlanacak şekilde yatırımcı tarafında tadil edilmesi, tesisin yapılacak imar plan tadilatına uygun olarak projelendirilmesi, yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin alınması, İdaremiz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, gerektiği takdirde ilgili belediyeye otopark bedelinin ödenmesi, inşaatın gerçekleştirilmesi, tüm finansmanının sağlanması, otel inşaat yapım süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yılı geçmemesi, kira ödemelerinin de sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren yapılması,

3 - Kira bedellerinin ise, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren;

a) İlk üç yıl aylık sabit 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası),

b) 4. yıl; aylık 5.500,00 TL (BeşbinbeşyüzTürkLirası) kira bedeli, 5. yıldan 30. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin 12 aylık ortalama değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenen tutarda aylık kira alınması,

4 - Kiralayan tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. hükümlülükler konulmaması,

5 - Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından söküp yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şatlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize defa’ten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması,

6 - Söz konusu parselin imarında ekspertiz raporunda belirtilen yapılaşma şartlarının dışında değişiklik yapılması halinde, yeni imar durumu doğrultusunda ekspertizde öngörülen fonksiyon emsalinde artış yapılması halinde ihale sonucu belirlenen birim metrekare kira bedeli doğrultusunda Bölge Müdürlüğünce tespit edilecek yeni kira bedelinin yüklenicisince kabul edilmesi ve İdare yararı görülmesi halinde plan değişikliği önerisine onay verilmesi, imar değişikliği sonucunda yaptırılacak tesise ait kiraların her halükarda ihalede belirlenen kira bedelinden düşük olmaması ve 2. maddede yer alan tüm işlerde dahil olmak üzere, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren yeni projelerin İdarenin onayına sunularak inşaatın bitirilerek tesisin işletmeye açılma süresinin 3 (üç) yılı geçmemesi ve işin süresinin 30 yıl kalması,

Şartlarıyla, 3 yıllık inşaat süresi dahil toplam 30 yıllığına turizm tesisi olarak yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1 - İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.)

2 - İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına vekâleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirimi),

3 - Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

4- İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini, ayrıca telefon ve faks numarasını gösteren imzalı bildirim.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6 - İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.)

8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

9 - Teknik Personel Taahhütnamesi.

10 - Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı.) Banka referans mektubunun, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

11 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya internet çıktısı (e-Borcu yoktur belgesi).

12 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi.

13 - İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.

14 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 14. maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),

15 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır),

16 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,

17 - Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi,

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

G) Bu ihaleye ait tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir.

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8350/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 7 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2015/120512

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel  : 0-372 259 47 94 - 84

                                                     Fax : 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i         :  Malzemenin Cinsi                    Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Seyyar flanşlı boru                 7 Kalem

b) Teslim yeri                            :  Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim süresi                         :  Firmalar malzemeleri teknik şartnamede belirtilen gün içerisinde Kurumumuza teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  12.10.2014 Pazartesi - saat 15:00

c) Dosya no                               :  1518050

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 12.10.2015 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8346/1-1


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) KONVEYÖR BAND ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin adı                          :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Adresi                                    :  Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel  : 0-372 259 47 94 - 259 47 77

                                                     Fax : 0.372 253 12 73 - 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :                                 satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i         : 

a) Niteliği, türü ve miktarı

 :

Malzemenin Cinsi

Miktarı/Metre

 

 

1

30" EP 5 Konveyör band

  500

 

 

2

36" EP 5 Konveyör band

1500

b) Teslim yeri                            :  Konveyör bandlarının teslim yeri: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

c) Teslim tarihi                           :  Konveyör bantlar için 90 (Doksan) takvim gününde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  12.10.2015 - Pazartesi saat 15:00

c) Dosya No.                             :  1512051

d) İhale kayıt no                         :  2015/121417

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. (İdari Şart. Madde 20)

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de belirtilmiştir.

6 - Firmalar TS EN 14973 class C1 standardına uygun olarak bu şartnamede belirtilen tip bandı imal edebildiğine dair akredite olmuş bir kuruluştan aldıkları belge ve/veya bilgileri teklifle birlikte vereceklerdir. Konveyör bantları için yapılacak deneyler TS EN ISO 22721 standardına ve EN ISO 14973 class C1’de belirtilen bant özelliklerine ve bu standartlara atıf yapılan diğer standartlara göre firma laboratuvarında Kurumumuz elemanları nezaretinde yapılacaktır. Firma laboratuvarında imkan olmaması durumunda testler yine Kurumumuz elemanları nezaretinde TSE laboratuvarında veya TURKAK tarafından akredite olmuş bir laboratuvarda yapılacaktır.

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 12.10.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

8347/1-1


Contract Awarded by QCBS (AF - CEB - CB1.5A)

Name of Project               :  Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                         :  AF - CEB - CB1.5A

Contract Description        :  Consultancy Services for Design and Construction Supervision of Public Buildings in Istanbul (AF-CEB-CB1.5A)

Scope of Contract             :  The Contract covers Consultancy Services for Design and Construction Supervision of Public Buildings

Duration                           :  The duration of completion of Consultants’ Services is 1530 days

Publication Reference       :  2014/S 128 - 229842

Publication Date of the

Procurement Notice          :  July 08th, 2014

Contract Signature Date   :  September 04th, 2015

Contract Price                   :  7,672,427.50 USD - (Exclusive of VAT inclusive of other local taxes)

Name of the Winning

Consultant                        :  Koltek Müşavirlik A.Ş. (Turkey) + Uygur Mimarlık Ltd. Şti. (Turkey) Joint Venture

Awarded Bidder

Name & Address of Awarded Bidder:

Koltek Müşavirlik A.Ş. (Turkey) + Uygur Mimarlık Ltd. Şti. (Turkey) Joint Venture

Technical Score   : 72,62

Financial Score    : 14,67

Final Score          : 87,29

Bid Price at Bid Opening:

(Excluding VAT) (USD)

7,672,427.50

Name of Evaluated Bidder(s):

1. Consulgal - Consultores De Engenharia E Gestao S.A. (Portugal) + Tricorp Engineering and Consulting Corporation (Turkey) Joint Venture

Technical Score   : 61,60

Financial Score    : 12,22

Final Score          : 73,82

Bid Price at Bid Opening:

(Excluding VAT) (EURO&TL)

EURO 4,427,500.00 and TL 11,420,000.00

Name of Evaluated Bidder(s):

2. Koltek Müşavirlik A.Ş. (Turkey) + Uygur Mimarlık Ltd. Şti. (Turkey) Joint Venture

Technical Score   : 72,62

Financial Score    : 14,67

Final Score          : 87,29

Bid Price at Bid Opening:

(Excluding VAT) (USD)

7,672,427.50

Name of Evaluated Bidder(s):

3. Prokon Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. (Turkey)

Technical Score   : 67,44

Financial Score    : 18,83

Final Score          : 86,27

Bid Price at Bid Opening:

(Excluding VAT) (TL)

15,498,650.00

Name of Evaluated Bidder(s):

4. Progin SpA (Italy) + Proplan Proje Yönetim ve Danışmanlık Tic. A.Ş. (Turkey) Joint Venture

Technical Score   : 61,78

Financial Score    : 20,00

Final Score          : 81,78

Bid Price at Bid Opening:

(Excluding VAT) (TL)

14,590,000.00

Rejected Bidder(s)

Name of Rejected Bidder(s):

-

Bid Price at Bid Opening:

-

Reason(s) for Rejection:

8340/1-1


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhaleye Konu Taşınmazın;

İl’i                 : İstanbul                             İlçesi                       : Beyoğlu

Mahallesi       : Pirimehmetpaşa                 Cadde-Sk.-Mevkii  : Baçtar Sok.

Ada               : 3017                                  Parsel                      : 5

Yüzölçümü    : 223,06 m2                          Hisse Miktarı          : Tam

Cinsi              : Arsa                                  Vakfı                       : Koca Yusuf Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                               :  İstanbul-Beyoğlu, Pirimehmetpaşa Mahallesi, 3017 ada, 5 parsel üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Mevcut İmar

Durumu-Fonksiyonu                 :  Konut

İhale Yöntemi                            :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Asgari Şartlar                            :  1 - Üzerinde mevcut avan projesine göre yaptırılacak binadan zemin kat 4 nolu, 1. Normal kat 5 ve 6 nolu, 2. Normal kat 8 nolu daireler, 3. Normal kat 10 numaralı çatı piyesli daire ve bu dairelere ilaveten 500.-TL. nakit paranın İdaremize verilmesi,

                                                     2 - İşin yüklenicisi tarafından karşılanmak üzere taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatın (şerh, beyan vb.) kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı alınarak yüklenici tarafından hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, taşınmaz üzerindeki yapıların yıkılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, müteakip güvenlik önlemleri alınarak yapıların yıktırılması ve enkazın işyerinden uzaklaştırılması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

                                                     3 - 3194 sayılı kanuna göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, %40'a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin, rayiç değer üzerinden hesaplaması (Ekspertizde belirlenen m2 birim değerinden az olmamak üzere) yapılarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi,

                                                     4 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ve/veya ekspertize esas mimari projede belirtilen bağımsız bölümlerin alanlarında değişiklik olması halinde, ihale oranında vakfına yansıtılması,

                                                     5 - Mimarlar Odasınca belirlenerek internette yayımlanan avan proje bedelleri hesap cetveline göre 4.389,00 TL olarak belirlenen mimari avan proje bedelinin, sözleşme imzalanmadan önce yüklenicisi tarafından proje müellifine ödenmesi,

                                                     6 - Paylaşım dışı alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi kaydıyla, kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Tahmin Edilen Bedel                 :  1.710.500,00 - TL

Geçici Teminat Miktarı              :         51.315,00-TL

İhale Dokümanlarının

(Görüleceği ve Satın alınacağı)

Adres                                         :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

                                                     Tlf. 0212 2518810 (Dahili: 7250)

                                                     e-mail                : istanbul@vgm.gov.tr.

                                                     İnternet Adresi  : www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli               :  100,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres         :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

Yeterlik için Son Müracaat

Tarih/Saati                                 :  07.10.2015 - 17.00

İhale Tarih ve Saati                    :  12.10.2015 - 14.30

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN ; Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin (Örnek Dilekçe Ekinde) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No. 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

1 - YETERLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER;

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu/dilekçesi,

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.4) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %10’unden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

1.7) İş Bitirme Belgesi; Tahmin edilen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen bina inşaatı işine ait Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya İdarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. Ortak girişim olması halinde, her ortağın iş bitirme belgesi tutarı tahmin edilen bedelin en az (% 50) si tutarında olabilecektir.

1.8) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

1.9) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kanunu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

1.10) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

1.11) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)beyan,

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-4-7-8-9-11) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3 - Yeterlik müracaat dosyası İdareye teslim edildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İsteklilere, ihaleden önce yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek olup, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No. 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER;

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu,

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf)

1.5) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

1.6) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

1.7) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.8) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)Teknik personel taahhütnamesi,

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-5) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

5 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

6 - Yeterlik ve/veya İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

8 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8365/1-1


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhaleye Konu Taşınmazın;

 

İli

İstanbul

İlçesi

Eyüp

Mahallesi

Alibeyköy

Cadde-Sk.-Mevkii

Altan Sok.

Ada

140

Parsel

5, 6, 7

Yüzölçümü

5 parsel = 175,00 m2

6 parsel = 172,00 m2

7 parsel = 178,00 m2,

Toplam = 525,00 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Arsa

Vakfı

Silahtar Abdullah Ağa

 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                      :  İstanbul-Eyüp, Alibeyköy Mahallesi, 140 ada, 5-6-7 parseller üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu                      :  Konut

İhale Yöntemi                   :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Asgari Şartlar                   :  1 - Mevcut avan projeye göre yaptırılacak inşaattan en az, zemin kat 8 ve 9 nolu depolu dükkanlar ile 1. normal kat 1, 2 ve 3 nolu dairelere ilaveten 1.000.-TL’ nin vakfına verilmesi,

                                            2 - Taşınmazların tevhit edilmesi, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, görüş ve onayların alınması ve alınacak bu izin, görüş ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması,

                                            3 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %40'a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değeri üzerinden yükleniciden nakden ve defaten tahsil edilmesi,

                                            4 - Taşınmazlara bitişik 140 ada, 4 parselden kaynaklanan tecavüzün yüklenici tarafından giderilmesi, giderilememesi halinde, bu kısmın ifraz edilerek vakfı adına tescil edilmesi, bunun da mümkün olmaması halinde, bu kısmın bedelinin, ekspertiz raporunda belirtilen m2 birim değerinden az olmamak üzere, rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden nakden ve defaten tahsil edilmesi,

                                            5 - Mimarlar Odası tarifesine göre belirlenen avan proje bedelinin, 4.550,00.- (Dörtbinbeşyüzelli) TL'yi aşmamak üzere, sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından müellifine ödenmesi,

                                            6 - İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde ihale oranında vakfına yansıtılması kaydıyla, kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Tahmin Edilen Bedel        :  2.371.000,00 - TL

Geçici Teminat Miktarı     :  71.130,00-TL

İhale Dokümanlarının (Görüleceği

ve Satın alınacağı)Adres   :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL Tlf. 0212 2518810 (Dahili: 7250)

                                            e-mail                : istanbul@vgm.gov.tr.

                                            İnternet Adresi  : www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli      :  100,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres   : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

Yeterlik için Son Müracaat

Tarih/Saati                        :  07.10.2015 - 17:00

İhale Tarih ve Saati           :  15.10.2015 - 10:30

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN ; Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin (Örnek Dilekçe Ekinde) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No. 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

1 - YETERLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER;

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu/dilekçesi,

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.4) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %10’ undan az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

1.7) İş Bitirme Belgesi; Tahmin edilen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen bina inşaatı işine ait Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya İdarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. Ortak girişim olması halinde, her ortağın iş bitirme belgesi tutarı tahmin edilen bedelin en az (% 50) si tutarında olabilecektir.

1.8) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

1.9) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

1.10) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

1.11) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-4-7-8-9-11) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3 - Yeterlik müracaat dosyası İdareye teslim edildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İsteklilere, ihaleden önce yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek olup, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No. 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER;

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu,

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf)

1.5) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

1.6) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

1.7) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.8) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-5) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

5 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

6 - Yeterlik ve/veya İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

8 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8338/1-1


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

İheleye Konu Taşınmazın;

 

İli

İstanbul

İlçesi

Sarıyer

Mahallesi

İstinye

Cadde-Sk.-Mevkii

Bağlar Hilali

Ada

380

Parsel

56-57

Yüzölçümü

(1.898,55 + 1.121,52) = 3.020,07 m2

Hisse Miktarı

-

Cinsi

Arsa

Vakfı

Hazreti Halit Ferruh Kethüda Hüsrev Kethüda ve Mesihpaşa

 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                         :  İstanbul-Sarıyer ilçesi, 380 Ada, 56-57 Parseller üzerine, kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu                         :  Konut alanı

İhale Yöntemi                      :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Asgari Şartlar                         1 - 56 sayılı parsel üzerine yapılacak olan (Toplam: 5 adet) villalardan en az (Al - A2 - A5) nolu (3 adet) villalar ile, 57 sayılı parsel üzerine yapılacak olan (Toplam: 3 adet) villalardan en az (B2 - B3) nolu (2 adet) villalara ilaveten 50.000,00.- TL nakit paranın İdaremize verilmesi,

                                               2 - Taşınmazların varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı alınarak yüklenici tarafından hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, her türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre sağlanması, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması,

                                               3 - 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazlardan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, %40'a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin ekspertiz raporunda belirtilen m2 birim değeri üzerinden yükleniciden defaten tahsil edilmesi,

                                               4 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ve/veya ekspertize esas mimari projede belirtilen bağımsız bölümlerin alanlarında değişiklik olması halinde, ihale oranında vakfına yansıtılması, paylaşım dışı alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi kaydıyla kat karşılığı inşaat yapım işi.

Tahmin Edilen Bedel           :  11.650.000,00.- TL

Geçici Teminat Miktarı        :       349.500,00.- TL

İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve

Satın alınacağı) Adres         :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/ İSTANBUL Tlf. 0212 2518810 (Dahili: 7250)

                                               e-mail               : istanbul@vgm.gov.tr.

                                               İnternet Adresi : www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli         :  250,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres   :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

Yeterlik için Son Müracaat

Tarih / Saati                         :  01.10.2015 - 17:00

İhale Tarih ve Saati              :  05.10.2015 - 14:30

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN ; Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin (Örnek Dilekçe Ekinde) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.No. 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

1 - YETERLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER;

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu/dilekçesi,

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.4) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %10’ undan az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

1.7) İş Bitirme Belgesi; Tahmin edilen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen bina inşaatı işine ait Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. Ortak girişim olması halinde, her ortağın iş bitirme belgesi tutarı tahmin edilen bedelin en az (% 50) si tutarında olabilecektir.

1.8) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

1.9) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

1.10) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

1.11) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-4-7-8-9-11) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3 - Yeterlik müracaat dosyası İdareye teslim edildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İsteklilere, ihaleden önce yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek olup, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No. 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.)

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER;

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu,

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf)

1.5) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

1.6) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

1.7) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.8) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-5) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

5 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

6 - Yeterlik ve/veya İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

8 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8339/1-1


GAYRİMENKULLER KAT/ARSA KARŞILIĞI ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİS İNŞAATI YAPTIRILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Niğde İl Özel İdaresince aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkuller, ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler çerçevesinde kat/arsa karşılığı öğrenci yurtları ve sosyal tesis (İslami İlimler Fakültesi) inşaatı yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.

ÖĞRENCİ YURDU YAPILACAK OLAN GAYRIMENKULUN:

İLİ                                       :  Niğde

İLÇESİ                                :  Merkez

MAHALLESİ

VEYA KÖYÜ                    :  Fertek Köyü (Niğde Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi)

CİNSİ                                 :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                  :  25.573,34 m²

PAFTA NO                        :  -

ADA NO                            :  276

PARSEL NO                      :  Tevhid-ifrazdan sonra oluşacak olan ekli krokide “A” harfi ile gösterilen parsel

SOSYAL TESİS YAPILACAK OLAN GAYRIMENKULUN:

İLİ                                       :  Niğde

İLÇESİ                                :  Merkez

MAHALLESİ VEYA

KÖYÜ                                :  Fertek Köyü (Niğde Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi)

CİNSİ                                 :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                  :  23.426,91 m²

PAFTA NO                        :  ----

ADA NO                            :  276

PARSEL NO                      :  İfrazdan sonra oluşacak olan ekli krokide “B” harfi ile gösterilen parsel

KARARININ TARİHİ

VE NOSU                          :  02.09.2015 / 300

MUHAMMEN BEDEL     :  İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 49.166.851,00-TL. (Kırkdokuzmilyonyüzaltmışaltıbinsekizyüzellibirtürklirası)

GEÇİCİ TEMİNAT            :  İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 49.166.851,00-TL'nin %3'ü olan 1.475.006,00-TL.

İHALE TARİH,

SAAT VE YERİ                 :  İhale 30.09.2015 Çarşamba günü saat 11:00'de Adana yolu üzeri 2. Km İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

ŞARTNEMİNİN

ALINACAĞI YER            :  İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00 - 17:00               saatleri arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl             Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 1.000,00.- TL(Bintürklirası) karşılığında satın alınabilir.

DOSYANIN TESLİMİ      :  İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 30.09.2015 Çarşamba günü saat 11:00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir.

ASGARİ İSTENENLER:

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine, İl Encümeni’nin 02.09.2015 tarihli ve 300 sayılı kararına istinaden;

1 - 276 ada, “B” parsel üzerine yapılacak olan mevcut Uygulama Projeleri-1 de yer alan sosyal tesis (İslami İlimler Fakültesi) binasının tamamı ile 276 ada, “A” parsel üzerine yapılacak olan avan proje-1’de yer alan öğrenci yurtlarından A Blok 1 Nolu Bağımsız Bölümün idareye kalmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak tekliflerde, İdareye kalacak sosyal tesis (İslami İlimler Fakültesi) binası ile A Blok 1 nolu bağımsız bölüm dışında yükleniciye kalacak blok/bağımsız bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 100.000,00-TL (Yüzbintürklirası) den başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.)

2 - Avan projelere göre uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması.

3 - 3194 sayılı imar kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi.

4 - İmar durumunda iyileşme olması veya projede artışa gidilmesi durumunda, oluşacak olan yeni bağımsız bölümlerden (asgari %30’u) İdare’nin belirleyeceği bölümlerin İdareye yansıtılarak, paylaşım dışı yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesinin kabul edilmesi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

2 - Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (100.000,00-TL’den az olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.)

3 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

5.2) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

7 - Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

9 - Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

(TEKNİK PERSONEL)

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Mühendisi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

 

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir.

10 - İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

11 - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi                üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

12 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

13 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.10 ve 11.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14 - Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler.

15 - İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.-TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek suretiyle 30.09.2015 Çarşamba günü saat 11.00'de Adana yolu üzeri 2. Km İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

8386/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Aşağıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile Muhammen bedeli belirtilen taşınmaz üzerine İl Encümeninin 09.09.2015 tarih ve 318, 326, 327 sayılı kararı esas alınarak asgari istenilenlerin Niğde İl Özel İdaresine verilmesi kaydı ile ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler çerçevesinde kat karşılığı Ticari İş yeri ve konut yaptırılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

İl

İlçe

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Tahmini İnşaat Maliyeti

%3 Geçici Teminat

İdareye Ödenecek Nakit Bedel Artırımı

İhale Tarihi

İhale Saati

Niğde

Merkez

Kumluca

197

1-A

3.725,21 m²

11.326.500,00.-TL

339.795,00.-TL

50.000,00.-TL

30.09.2015

11.20

Niğde

Merkez

Kumluca

197

1-B

3.725,23 m²

11.425.500,00.-TL

342.765,00.-TL

50.000,00.-TL

30.09.2015

11.40

Niğde

Merkez

Kumluca

197

1-C

3.725,24 m²

11.425.500,00.-TL

342.765,00.-TL

50.000,00.-TL

30.09.2015

12.00

 

İHALENİN YERİ: Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri (08:00 - 12:00 ve 13.00 - 17:00 saatleri) arasında Emlak İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km Niğde İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adresinde görülebilir ve 500,00 TL (Beşyüztürklirası) karşılığında satın alınabilir.

DOSYANIN TESLİMİ: İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 30.09.2015 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir.

ASGARİ İSTENENLER:

1) Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazlar üzerine İl Encümeninin 09.09.2015 tarih ve 318, 326, 327 sayılı kararına istinaden mevcut 1/100 ölçekli mimari avan proje esas alınarak, İdarece belirlenen ve şartname ekinde yer alan bağımsız bölümlerin (Bağımsız Bölüm Tablosunda numaralar öngörü olarak yazılmış olup, kat irtifakı sırasında bağımsız bölüm numarasında değişme olması halinde avan projede bağımsız bölüm numarası ile gösterilen bölümler dikkate alınacaktır.) idareye kalmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak tekliflerde, İdareye kalacak bağımsız bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırımı yukarıda belirtilen bedelden başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.)

2) Avan projeye göre, uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması.

3) 3194 sayılı imar kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi.

4) İmar durumunda iyileşme olması veya uygulama projelerinde emsal hesabında bağımsız bölüm tablosunda yer alan alanlar haricinde ilave alanlar ortaya çıkması durumunda bu alanların %25 oranında İdareye yansıtılmasının peşinen kabul edilmesi ve paylaşım dışı yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

2) Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (yukarıda belirtilen bedelden az olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.)

3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

4) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

5.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

7) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

8) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

9) Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

(TEKNİK PERSONEL)

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Mühendisi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

 

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir.

10) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

11) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.10 ve 11.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler.

15) İhale dokümanının satın alındığına dair 500,00.-TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek suretiyle 30.09.2015 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Adana yolu üzeri 2. km Niğde İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İşin kontrolü İdaremiz teknik elemanlarınca yapılacak olup, iş 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’ndan muaftır.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

8385/1-1