14 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29475

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 20.08.2015 gün ve 1191/2596 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.09.2015 gün ve 2147/5223 sayılı kararı ile onaylanan 84138/31 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

ADA

PARSEL

MEVKİİ

43111

1

YUVA

8329/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 20.08.2015 gün ve 1196 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.09.2015 gün ve 2145/5079 sayılı kararı ile onaylanan 84138/EK30 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

ADA

PARSEL

MEVKİİ

43036

1

YUVA

8330/1-1

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

N.V. Turkse Perenco Şti’nin Mardin ve Batman illerinde sahip bulunduğu AR/NTP/4295 ve 4296 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının müddeti 18.08.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8335/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.nun Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde sahip bulunduğu AR/TPO/4287 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 01.08.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8336/1-1

 


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan

(Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 28.09.2015 tarihine kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklara şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner sok.

No:1 Avcılar/İstanbul  -- Tel:0212 422 70 00

 

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

Alanı

Kadro Sayısı

Unvan

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik mezunu olmak ya da Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

2

Yrd. Doç –Doçent –Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

2

Yrd. Doç –Doçent –Profesör

Sosyal Hizmet Bölümü

Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak.

2

Yrd. Doç –Doçent –Profesör

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

2

Yrd. Doç –Doçent –Profesör

Odyoloji Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

3

Yrd. Doç –Doçent –Profesör

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd. Doç –Doçent –Profesör

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık İdaresi / Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak,  Yüksek Lisans veya Doktorasını Sağlık Yönetimi veya işletme alanında yapmış olmak.

2

Yrd. Doç –Doçent –Profesör

 

8307/1-1

 


 

yk