7 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29468

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:31.08.2015   Karar No: 6887

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  13.10.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.970 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Kırşehir

• PAFTA NUMARASI      :  J32 - b3

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Kırşehir ilinde 14.970 hektarlık J32 - b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8077/1-1

—————

Hanedan Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin F17 - d1, d4 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu müracaatından 18.08.2015 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

8078/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.08.2015   Karar No: 6888

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  02.10.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  59.657 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Erzurum

• PAFTA NUMARASI      :  I46 - C

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Erzurum ilinde 59.657 hektarlık I46 - C paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8079/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.08.2015   Karar No: 6886

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  13.10.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.971 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Kırşehir, Nevşehir

• PAFTA NUMARASI      :  J33 - a4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Kırşehir ve Nevşehir illerinde 14.971 hektarlık J33 - a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8080/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.08.2015   Karar No: 6889

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ      :  Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  02.10.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  59.670 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Erzurum

• PAFTA NUMARASI      :  I47 - D

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Erzurum ilinde 59.670 hektarlık I47 - D paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8081/1-1