6 Eylül 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29467

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            :  Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 MERSİN

Tel                 :  0.324 337 41 71 - 72  Faks: 0.324 337 41 70

Belge Türü    :  HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

3K-GARANTİ OTOMOTİV NAKLİYAT TURİZM PETROL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047

33-HYB-451

03.08.2015

Firma İsteği

ÖZBEY ISITMA SOĞUTMA KUY. İNŞ. DEMİR DOĞ. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 12355

TS 12850

33-HYB-23

12.08.2015

Firma İsteği

Muhsin AÇIKGÖZ

TS 11939

33-HYB-225

20.08.2015

Firma İsteği

EMİNE KURT - UĞUR ORTOPEDİ

TS 13181

33-HYB-436

24.08.2015

Ara Kontrol Olumsuz

GÜNDÜZLER OTOM. AKARYAKIT ÜRÜN. GIDA NAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12663

TS 12820

TS 11939

33-HYB-833

06.08.2015

Firma İsteği

GÜNDÜZLER OTOM. AKARYAKIT ÜRÜN. GIDA NAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ

TS 12663

TS 12820

TS 11939

33-HYB-834

06.08.2015

Firma İsteği

8067/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.07.2015 tarihli toplantısında, Osmaniye ili nüfusuna kayıtlı 01.01.1983 doğumlu Atif oğlu Abidin GÜRLEK'in Azerbaycan'daki "Azerbaycan Tıp Üniversitesinden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.06.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 04938 seri numaralı "Diş Hekimliği" alanındaki "Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

8056/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yer alan Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “713 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine”  ifadesinin çıkarılarak “161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine” ifadesinin eklenmesi, 01.09.2015 tarihli ve 24426 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

8112/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve E.2014/1455-K.2015/731 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.08.2015 tarih ve 24111 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8111/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İlan Kodu

Birimi

Böl/Abd/Asd/Prog

Unvanı

Drc

Adet

Açıklama

1001

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Veteriner Mikrobiyoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak.

1003

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Olmak.

1004

Mühendislik Fakültesi

Endüstri

Doçent

1

1

-

8108/1-1


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde” belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

ADRES : Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36  34349 Ortaköy/İSTANBUL

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Anayasa Hukuku

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak;  alanında doktora ve Doçent unvanına sahip olmak; Anayasa Hukuku alanında bilimsel yayınları bulunmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Felsefe Tarihi 

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Radyo ve Televizyon

Doçent

1

1

İlgili Anabilim Dalına ait konularda uluslararası yayınları bulunmak

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Yöneylem Araştırması 

Doçent

1

2

Yöneylem Araştırması alanında Doktora yapmış olmak; Endüstri Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Muhasebe ve Finansman 

Doçent

2

1

Muhasebe alanında Doçent unvanına sahip olmak; Muhasebe alanında bilimsel yayınları bulunmak; ders verebilecek düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmek.

Siyaset ve Sosyal Bilimler 

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; alanında dergilerde makale ve/ veya kitap bölümü yayımlamış olmak; ders verebilecek düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmek.

8110/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.08.2015 -137                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.08.2015 -1696                                        ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kesmetepe Beldesi sınırları içerisinde bulunan, İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Daire Başkanlığı’nın 17.02.2015 tarih ve 4057 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Çatal Mağara Nekropolü’nün tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.08.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kesmetepe Beldesi sınırları içerisinde bulunan, Çatal Mağara Nekropolü’nün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi, nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,

Çatal Mağara Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8058_Sayfa_2.jpg

8058/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.08.2015 -137                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.08.2015 -1707                                        ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Sevimli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990 tarih ve 372 sayılı kararı ile tescilli, Tilkili (Musavvah) Höyüğünün sit alanı sınırlarının belirlenmesine ilişkin, Sevimli Mahallesi Muhtarı Halil BOZKURT’un bila tarihli dilekçesi, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.08.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Sevimli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tilkili (Musavvah) Höyüğünün tescil edilirken koordinatlı sit alanı sınırlarının ve koruma ve kullanma esaslarının belirlenmediği anlaşıldığından, ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına,

Tilkili (Musavvah) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine,

Ayrıca höyükte izinsiz kazı yapıldığı anlaşıldığından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun “İzinsiz müdahale ve kullanma yasağı” başlığında tanımlanan 9. Maddesine muhalefetten, aynı Yasanın 65. Maddesine göre izinsiz kazıyı yapanlar ve yaptıranlar hakkında yasal işlem yapılması gerektiğine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8059_Sayfa_1.jpg

8059/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.08.2015 -137                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.08.2015 -1705                                        ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Sevimli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli, Sevimli (Tayyibe) Höyüğünün sit alanı sınırlarının belirlenmesi talebini içeren Sevimli Mahallesi Muhtarı Halil BOZKURT’un bila tarihli dilekçesi, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.08.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Sevimli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Sevimli (Tayyibe) Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilirken koordinatlı sit alanı sınırlarının ve koruma ve kullanma esaslarının belirlenmediğinin anlaşılması, ayrıca üzerinde günümüz yerleşimi bulunması nedeniyle yaşamın devamlılığı ilkesi gereği,  ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Sevimli (Tayyibe) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3 - Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8 - Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine,

karar verildi.

Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\8060_Sayfa_1.jpg

8060/1-1