3 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29464

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Profesör

1

1

İktisat tarihi ve iktisadi düşünce tarihi alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Tıbbi Hizmetleri ve Teknikler

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Doçent

3

1

Endüstriyel Mikrobiyoloji ve çevre biyoteknoloji alanında çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fak. Dekanlığı

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

2

1

Halk Bilimi alanında doktora yapmış olup, kutsal mekan bağlamından anlatılar çalışmış olmak.

Edebiyat Fak. Dekanlığı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

Yardımcı Doçent

2

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fak. Dekanlığı

Antropoloji

 

Yardımcı Doçent

5

1

Antropoloji alanında doktora yapmış olup, Türkiye’nin doğusundan göç eden Yahudilerin kültürü üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fak. Dekanlığı

Fars Dili ve Edebiyatı

 

Yardımcı Doçent

5

1

Manzum Hafız Divanı Tercümesi alanında çalışmış olmak.

Edebiyat Fak. Dekanlığı

Tarih

Ortaçağ

Yardımcı Doçent

3

1

Ortaçağ alanında doktora yapmış olup, Eyyubi Haçlı siyasi ilişkilerini çalışmış olmak

Edebiyat Fak. Dekanlığı

Süryani Dili ve Edebiyatı

 

Yardımcı Doçent

4

1

Süryani kaynaklarının edisyonu, tercümesi ve yorumlanması konusunda çalışmış olmak.

7965/1-1


Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden:

İSMAİL NEDZHIP MUSTAFA

Çankaya Mah. No: 18

Harmanlı / BULGARİSTAN

Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünün 2007/347 sayılı 24.12.2007 tarihli "Teslim Tesellüm Tutanağı" ile teslim alınan X 2841 AK plakalı araç hakkında Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.03.2015 tarihli Dosya No: 2008/37, Karar No: 2014/585 sayılı kararında, '...aracın müsaderesine yer olmadığına, karar kesinleştiğinde sahibine teslimine, teminatla iade edilmiş olması halinde teminatın iadesine, tasfiye işlemine tabi tutulmuş olması halinde tasfiye bedelinin karar kesinleştiğinde sahibine iadesine" karar verilmiş ve karar 21.01.2015 tarihinde kesinleşmiştir.

Bu karar doğrultusunda, 09.10.2009 tarihinde satışı yapılan X 2841 AK plakalı aracın, satış bedelini almanız için Tasfiye Yönetmeliğinin 64. Maddesi hükümlerince Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz gerekmekte olup, müracaatta bulunmadığınız takdirde söz konusu araç bedelinin Döner Sermayeye gelir kaydedileceği hususu;

Tebliğ olunur.

7899/1/1-1

—————

STAR TURİZM ULUSLARARASI TAŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Ordu Cad. Kalaycı Şevki Sok. No: 18-3

Eminönü / İSTANBUL

Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünün 2010/381 sayılı 01.11.2010 tarihli "Teslim Tesellüm Tutanağı" ile teslim alınan B63GST plakalı araç hakkında Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 09.04.2015 tarihli E: 2014/648 ve K: 2015/184 sayılı kararında, “...aracın sahibine iadesinin teminine” karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda, 31.07.2013 tarihinde satışı yapılan B63GST plakalı aracın satış bedelini almanız için Tasfiye Yönetmeliğinin 64. Maddesi hükümlerince Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz gerekmekte olup, müracaatta bulunmadığınız takdirde söz konusu araç bedelinin Döner Sermayeye gelir kaydedileceği hususu;

Tebliğ olunur.

7899/2/1-1

—————

VALENTIN HRISTOV HRISTOV

Görgidobrevo / BULGARİSTAN

Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünün 2009/93 sayılı 29.05.2009 tarihli "Teslim Tesellüm Tutanağı" ile teslim alınan K 0295 AM plakalı araç hakkında Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 11.02.2015 tarihli Dosya No: 2015/98, Karar No: 2015/95 sayılı kararında, '...aracın müsaderesine yer olmadığına, karar kesinleştiğinde sahibine teslimine, teminatla iade edilmiş olması halinde teminatın iadesine, tasfiye işlemine tabi tutulmuş olması halinde tasfiye bedelinin karar kesinleştiğinde sahibine iadesine" karar verilmiş ve karar 27.03.2015 tarihinde kesinleşmiştir.

Bu karar doğrultusunda, 27.01.2012 tarihinde satışı yapılan K 0295 AM plakalı aracın satış bedelini almanız için Tasfiye Yönetmeliğinin 64. Maddesi hükümlerince Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz gerekmekte olup, müracaatta bulunmadığınız takdirde söz konusu araç bedelinin Döner Sermayeye gelir kaydedileceği hususu;

Tebliğ olunur.

7899/3/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Kontenjan

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doçent

1

8041/1-1


İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 2 (iki) öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler, (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan, posta yoluyla ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Perfüzyon Teknikleri

1

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

Diş Protez Teknolojisi

1

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

7981/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2015 gün ve 144 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 gün ve 1664 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95104 ada 2 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

7980/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce ATMACA GİYİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Adına tescilli 05342200IM015757/17.06.2005 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Habibler Mah. Eski Edirne Asfaltı No:967/A Sultangazi/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

                                                                     YAZI / Ödeme Emri

BEY.NO.TA.

NO / TARİHİ

TUTAR

IM015757/17.06.2005

15ET34220025

KDV: 12.685-TL

KKDF: 2.053-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 14.738-TL

7903/1/1-1

—————

Gümrüğümüzce AKKORD MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adına tescilli 10342200IM005589/07.04.2010 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emrine ilişkin yazılar yükümlüsünün Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. No: 11 K.2/1 Kavacık/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

                                                                     YAZI / Ödeme Emri

BEY.NO.TA.

NO / TARİHİ

TUTAR

IM0005589/07.04.2010

15ET34220045

KDV: 119.773,00-TL

KKDF: 23.920,00-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 143.693,00- TL

7903/2/1-1

—————

Gümrüğümüzce AK AHŞAP TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Adına tescilli 05342200IM033224 / 14.12.2005-05342200IM024328/14.09.2005 - 05342200IM028631 / 25.10.2005 - 05342200IM026872/07.10.2005 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ödeme Emirlerine ilişkin yazılar yükümlüsünün Antalya Serbest Bölgesi 1. Ada 1. Cadde ANTALYA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ tarihinden' itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

                                                                     YAZI / Ödeme Emri

BEY.NO.TA.

NO / TARİHİ

TUTAR

IM033224/14.12.2005

15ET34220031

KDV: 23.243,00-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 23.243.00-TL

IM026872/07.10.2005

15ET34220028

KDV: 6.747,00-TL

KKDF: 1.092,00-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 7.839,00-TL

IM024328/14.09.2005

15ET34220026

KDV: 5.204,00-TL

KKDF: 843,00-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 6.047.00-TL

IM028631/25.10.2005

15ET34220030

KDV: 5.203,00-TL

KKDF: 842,00-TL

VERGİ ZİYAİ CEZASI: 6.045,00-TL

7903/3/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel üzerindeki 772543 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 989 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 08.07.2015 tarih ve E.2015/833 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 25.08.2015 tarihli ve 23746 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8000/1/1-1

—————

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, 128 ada, 127 parsel üzerindeki 824605 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1277 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekolteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Faruk ALPARSLAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 23.06.2015 tarihli ve E.2014/845-K.2015/1029 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Makine Mühendisi, Faruk ALPARSLAN (Denetçi No:17199, Oda Sicil No:15869) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 27.08.2015 tarihli ve 23961 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8000/2/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi, Kadir TAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1471-K.2015/739 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Elektrik Mühendisi, Kadir TAN (Denetçi No:12474, Oda Sicil No: 3810) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 27.08.2015 tarihli ve 23960 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8000/3/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5740                                                                              Karar Tarihi: 20/08/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/08/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarihli ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Enerya Antalya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 14/05/2015 tarihli ve 5598 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 14/05/2015 tarihli ve 5598 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı*

7.039.920

5.391.542

5.391.542

İlave Yatırım Tavanı**

1.819.525

856.934

 

* Bu bedeller 2014 yılı başı fiyatlarıyladır.

** Metodolojinin 7 inci maddesinin beşinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 yılı başı fiyatları).

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

8008/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5739                                                                           Karar Tarihi: 20/08/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/08/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarihli ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Enerya Konya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 23/05/2013 tarihli ve 4416 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 23/05/2013 tarihli ve 4416 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 

2012

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı*

7.257.938

8.072.346

8.072.346

8.072.346

8.072.346

İlave Yatırım Tavanı**

3.016.000

5.717.241

 

* Bu bedeller 2012 yılı başı fiyatlarıyladır.

** Metodolojinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası gereği Konya şehri için ilave yatırım tutarlarıdır (2015 yılı başı fiyatları).

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

8009/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5738                                                                           Karar Tarihi: 20/08/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/08/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 27/08/2014 tarihli ve 5191 sayılı Kurul Kararı ile değişik 03/01/2013 tarihli ve 4229 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına, karar verilmiştir.

Madde 1 - 5191 sayılı Kurul Kararı ile değişik 4229 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Eylül ayı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4229 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,083795

Kademe 2

100.001 m3 - 100.000.000 m3

0,027379

Kademe 3

100.000.000 m3 üzeri

0,010808

 

Madde 2 - Bu Karar 01/09/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

8010/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5736                                                                   Karar Tarihi: 20/08/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/08/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Palgaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 03/01/2013 tarihli ve 4227 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına, karar verilmiştir.

Madde 1 - 03/01/2013 tarihli ve 4227 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı*

10.160.611

9.256.363

9.256.363

9.256.363

İlave Yatırım Tavanı**

 

 

18.746.992

41.164.779

 

* Bu bedeller 2013 yılı başı fiyatlarıyladır.

** Metodolojinin 7 inci maddesinin beşinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 yılı başı fiyatları).

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

8011/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :18.06.2015-118                                         TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :18.06.2015-1430                                             ANKARA

Kırıkkale İli, Karakeçili İlçesi, Sülübük Köyü, Tepreş mevkiinde bulunan taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi talebine ilişkin, Kırıkkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 19.001.2014 tarih 106 sayılı yazısı ve eklerine istinaden Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen alanın III. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescilinin, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesi uyarınca 45 (kırk beş) gün içerisinde, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tespite konu olan alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması kapsamında Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen kurum görüşü yazıları, Müdürlüğümüz uzmanlarının 17.03.2015 tarih ve 915 sayılı uzman raporu ve 05.06.2015 tarih ve 2333 sayılı uzman dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırıkkale İli, Karakeçili İlçesi, Sülübük Köyü Tepreş mevkiinde tespit edilen alanın III. Derece Arkeolojik Sit alam olarak tescil edilmesine, hazırlanan 1/25000 ölçekli paftasının ve tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesinde belirtilen koşulların "geçiş dönemi yapılanma koşulu" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\7912-1.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\7912-2.jpg

7912/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.08.2015 - 137                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.08.2015 - 1708                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Küçükalanlı Mahallesinde 1/1000 Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı yapılması hususunda Müdürlüğümüz görüşünün iletilmesine ilişkin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün 26.06.2015/006267 sayılı yazısına istinaden tespit edilen,  Küçükalanlı  (Küçük Keşişlik)Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.08.2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Küçükalanlı Mahallesinde yeralan Küçükalanlı (Küçük Keşişlik)Yerleşiminin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında ve yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Küçükalanlı (Küçük Keşişlik) Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine,

karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\7911_Sayfa_2.jpg

7911/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.08.2015 – 137                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.08.2015 – 1704                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Yenişehir Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 16 nolu parselin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul hizmet binası yapılmak üzere tahsisinde Kurumumuzca herhangi bir sakınca olup olmadığına ilişkin Viranşehir Malmüdürlüğü’nün 19.06.2015/147 sayılı yazısına istinaden tespit edilen, Çırçıp Deresi Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05/08/2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Yenişehir Mahallesi sınırlarında yeralan alanın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, Çırçıp Deresi Yerleşimi (yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Çırçıp Deresi Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine, karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\7910_Sayfa_2.jpg

7910/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.08.2015 – 137                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.08.2015 – 1703                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi Dönemeç Mahallesini de içine alan 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması hususunda Müdürlüğümüz görüşünün iletilmesine ilişkin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün 26.06.2015/006267 sayılı yazısına istinaden tespit edilen, Siverek ilçesi Dönemeç (Araptul) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.08.2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Dönemeç Mahallesinde yeralan Dönemeç (Araptul) Höyüğünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında (yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Dönemeç (Araptul) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine,

karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\7909_Sayfa_2.jpg

7909/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.08.2015 – 137                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.08.2015 – 1709                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi Yoğunburç Mahallesinde 1/1000 Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı yapılması hususunda Müdürlüğümüz görüşünün iletilmesine ilişkin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün 26.06.2015/006267 sayılı yazısına istinaden tespit edilen, Yoğunburç Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.08.2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Yoğunburç Mahallesinde yeralan Yoğunburç Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, Yoğunburç Yerleşimi’nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Yoğunburç Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine,

karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\7908_Sayfa_2.jpg

7908/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :25.05.2015-116                                         TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :25.05.2015-1386                                             ANKARA

Kırıkkale İli, Merkez Karacaali Köyü 131 -A 1 Pafta 4738 parselin 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi talebine ilişkin, Kırıkkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 09.07.2014 tarih 1615 sayılı yazısı ve ekine istinaden Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen alanın III. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescilinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesi uyarınca 45 (kırk beş) gün içerisinde, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tespite konu olan alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması kapsamında Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen kurum görüşü yazıları. Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.09.2014 tarih ve 3634 sayılı uzman raporu ve 22.05.2015 tarih ve 2150 sayılı uzman dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırıkkale İli, Merkez, Karacaali Köyü 131-A1 Pafta 4738 parselin karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesinde belirtilen koşulların "geçiş dönemi yapılanma koşulu" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\7914-0.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\7914-1.jpg

7914/1-1