31 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29461

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

See One Enerji Petrol Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin I16-a3 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7863/1-1

—————

See One Enerji Petrol Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin I16-c1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7862/1-1

—————

See One Enerji Petrol Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin I16-b4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7861/1-1

—————

See One Enerji Petrol Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin I16-d2 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7860/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5737                                                                     Karar Tarihi: 20/08/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/08/2015 tarihli toplantısında, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Görevleri ve Yetkileri üst başlıklı 5 inci maddesi, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi kapsamında;

• Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 26/09/2013 tarih ve 4632-14 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 2011-2015 ikinci uygulama dönemi dağıtım gelir gereksiniminin aşağıdaki şekilde revize edilerek lisansına derç edilmesine,

 

• Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 25/12/2014 tarih ve 5374-14 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 2015 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

2015 Gelir Gereksinimi

Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni

2013 ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni

2015 Gelir Tavanı

TÜFE=248,82

TL

TL

TL

TL

Dağıtım

136.448.768

-2.150.268

-2.838.660

131.459.841

karar verilmiştir.

7859/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               : 31.08.2015

Başvuru Tarihi           : 31.08.2015

Son Başvuru Tarihi    : 14.09.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kent ve siyaset, yönetim sosyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Jinekolojik kanser cerrahisi ve perinatoloji üst uzmanlıklarına sahip olmak.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Henoch schönlein purpuralı olgunun retrospektif değerlendirilmesi üzerine çalışmaları olmak.

4

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Yaşlanma, serbest radikaller antioksidanlar ile ilgili çalışmaları olmak.

5

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Sporda doping maddesi olarak kullanılan steroidler üzerine çalışmaları olmak.

7785/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4 - İlan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İLETİŞİM:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0.332.280 80 73-74

 

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/PROGRAM

K.

UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

3

1

Bağlanma, eş seçiminde sınırlandırıcı inançlar ve romantik ilişkilerde mükemmelliyetçilik konularında çalışmaları bulunmak.

2

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

EDI OCT ile ilgili bilimsel çalışmalarının olması, aletlerin kullanımı konusunda tecrübesi bulunması.

3

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Romatizmal Mitral yetmezlikli hastalarda sol ventrikül sistolik ve diastolik fonksiyonlarının geleneksel ve doku doppler yöntemleri ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak, çocuk ileri yaşam desteği eğitmenliği sertifikası bulunmak.

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Yardımcı Doçent

3

1

Kemoterapi uygulanan hastalarda bilgi düzeyi ve öz bakım yönetimi konusunda çalışması olmak.

5

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelikte Yönetim

Yardımcı Doçent

3

1

Hemşirelikte Yönetim alanında doktora yapmış olmak.

6

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

3

1

Prostat kanserinde yüksek tersiyer Gleason paterni ilişkisi üzerine çalışması olmak.

7

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

3

1

Montelükast sodyum ve enasetilsisteinin üreteral obstrüksiyonlarda nefroprotektif etkisi üzerine çalışması olmak.

8

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

3

1

Mikroperkütan nefrolitotami, prostat etanol enjeksiyonu ve prostat taşı ile ilgili çalışmaları olmak.

9

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yardımcı Doçent

3

1

Stylohyoid ligament kalsifikasyonlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

10

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Yardımcı Doçent

5

1

Yeni nesil enerji aygıtlarının üretimine yönelik CVD (Chemical Vapor Deposition) ve PLD (Pulsed Laser Deposition) metodlarıyla grafenin sentezlenmesi alanında çalışma yapmış olmak.

11

Yabancı Diller Yüksekokulu

Modern Diller

-

Yardımcı Doçent

5

1

Kuran-ı Kerim irabı üzerine çalışması olmak.

12

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Geometri

Yardımcı Doçent

5

1

Split Kuaterniyon Matrisleri üzerine doktora yapmış olmak ve Minkowski Uzayında dönme dönüşümleri üzerine çalışmaları olmak.

7889/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 12.03.2015 - 176                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.03.2015 - 2177                                         İSTANBUL

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 16.07.2005 t.t.’li ve 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Nazım İmar Planı ve 09.08.2007 t.t.’li ve 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı kapsamında “Öneri Eski Eser Konut Alanı”nda kalan, özel mülkiyete ait, tapuda “Kargir Ev” vasıflı, 132,50 m2 alanlı, 44 pafta, 353 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz hakkında İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 09.09.2014 tarih ve 1797 sayılı karar gereği, söz konusu taşınmazın eski eser yönünden incelenerek tescillenecek değerde olup olmadığı hususunun belirlenmesi hakkındaki Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.02.2015 tarih 494 sayılı ve 27.10.2014 tarih 4376 sayılı yazıları ile hazırlanan uzman raporu okundu, 1077 numaralı arşiv dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 44 pafta, 353 ada, 3 parseldeki binanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesindeki şartlara haiz olması nedeniyle korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, rölöve ve restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\7849.jpg

7849/1-1