28 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29459

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Özyeğin Üniversitesinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Türkiye Kayak Federasyonundan:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI

Müftüler Turizm Otelcilik Taşımacılık İnşaat A.Ş. ve Alabaş İnşaat Peyzaj Turizm Taşımacılık Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Vergi Numaraları 25.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yasaklılık Formunda sehven yanlış yazılmış olup; söz konusu firmalara ait vergi numaraları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

FİRMA ADI

VERGİ NO

Müftüler Turizm Otelcilik Taşımacılık İnşaat A.Ş.

6260373250

Alabaş İnşaat  Peyzaj  Turizm Taşımacılık Temizlik  İthalat  İhracat  Sanayi ve Ticaret  Limited  Şirketi

0470754409

7791/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.08.2015 tarihli toplantısında, İzmir ili nüfusuna kayıtlı 22.07.1987 doğumlu Adnan oğlu Oğuz AKDAŞ'ın İngiltere'deki "Kingston University"den aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.09.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 88129 seri numaralı "Mimarlık" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

7713/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümleri için 2547 sayılı kanun ile ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Alanı

Öğretim Üyesi

Kadro Adedi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Orta Doğu Çalışmaları

Profesör

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Yakın Çağ Tarihi

Profesör

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ve başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

TEL: 444 40 34 /9282 - FAKS: 0216 474 53 53

e-posta: info_itbf@sehir.edu.tr

7806/1-1


Adalet Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Sehven 26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar başlığı altında 105'inci sayfasında yayımlanan "Donan Mağazacılık Tekstil İmalat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Donan Bilişim Elektronik Tekstil Sağlık Hiz. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin 1 yıl süre ile tüm ihalelerden yasaklanması şeklindeki yasaklama ilanı

“Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen 04.03.2015 tarih ve 2015/124 esas, 2015/390 karar sayılı ve 03.06.2015 tarih ve 2015/1429 esas, 2015/1183 karar sayılı kararların uygulanması amacıyla İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu tarafından alınan yasaklanma kararı yerine “Bakan Oluru” ile adı geçen şirketlerin 26.07.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması” şeklinde düzeltilmiştir.

7854/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro

Sayısı

Aranan Kriterler

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Yrd.

Doç.Dr.

1

Uzmanlığını çift ve aile terapileri konusunda yapmış olan, bu alanda yüksek lisans dersleri verme ve yüksek lisans tezi yönetme deneyimi bulunan bir yardımcı doçent istihdam edilecektir. Kalitatif araştırma yöntemlerinde yetkinlik tercih sebebidir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Yrd.

Doç.Dr.

2

Beşeri ve Sosyal Bilimle-rinden birinde doktora derecesine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

Yrd.

Doç.Dr.

1

Yardımcı doçent, nöroloji alanında uzmanlığını tamam-lamış olmak

Mimarlık

Mimarlık

Prof.Dr.

1

Mimarlık lisans öğrenimi görmüş ve Mimari tasarım teknolojileri ve kuramı alanında uzmanlaşmış olmak.

Mimarlık

İç Mimarlık

Yrd.

Doç.Dr.

1

Mimarlık alanında Lisans derecesini tamamlamış ve Mimari Tasarım veya Mimarlık tarihi alanında Doktora yapmış olması gerekmektedir.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

7779/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Kamuran ENSARİOĞLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve 2014/1315-K.2015/729 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Kamuran ENSARİOĞLU (Oda Sicil No: 61946) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.08.2015 tarih ve 23076 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

7764/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (B Blok) üzerindeki 594881 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 11.06.2015 tarih ve 2015/1475-K.2015/817 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977; Oda Sicil No: 3659) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.08.2015 tarih ve 23232 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7764/2/1-1

—————

İzmir İli, Buca İlçesi, 7233 ada, 1 parsel üzerindeki 734608 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Lütfiye KESER tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 24.07.2015 tarihli ve E. 2015/1460 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mimar Lütfiye KESER (Denetçi No: 8014, Oda Sicil No: 14050) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 20.08.2015 tarih ve 23230 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7764/3/1-1

—————

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve E.2014/1734-K.2015/708 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.08.2015 tarih ve 23259 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7764/4/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.08.2015    Karar No: 6881

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Kızkulesi Sokak No: 40   06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  27.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.508

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Edirne

• PAFTA NUMARASI      :  AR/HND/F17-b1

KARAR:

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7774/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.08.2015     Karar No: 6879

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd.

• MERKEZİ ve

TEBLİGATADRESİ          :  Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107 Sokak No: 3 Eskişehir Yolu, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  17.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  61.066 Hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Konya, Niğde

• PAFTA NUMARASI      :  AR/ERA/K/M32-A

KARAR:

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltdnin illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7773/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.08.2015     Karar No: 6878

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107 Sokak No: 3 Eskişehir Yolu, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  24.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  61.350 Hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Adana, Osmaniye

• PAFTA NUMARASI      :  AR/ERA/K/M35-C

KARAR:

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltdnin illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7772/1-1


Özyeğin Üniversitesinden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

1

 

 

Gelişim Psikoloji alanında doçentliğini almış olmak ve Olumlu Sosyal Gelişim alanında çalışmalar yapmış  olmak

Sosyal Bilimler Fakültesi

 

 

1

 

Etik, İş Etiği, Dil Felsefesi konularında Doçentliğini almış olmak.

7778/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: EshabKehf Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Hüsnü KARABULUT, Aşır AYDOĞDU, Ali KURT, Safiye KARABULUT, Metin YÜCE, Selcen KURT, Hacer İNCEOĞLU

VAKFIN İKAMETGÂHI: MERSİN

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Tarsus 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.05.2015 tarihli ve E:2014/578, K:2015/299 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: EshabKehf’in tarihsel, kültürel ve sosyal önemini göz önünde bulundurarak her yönden gelişimini sağlamak, ziyarete gelen insanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve yardım etmek vakfımızın ana gayesidir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Mersin İli, Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi 221 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmazın 1310/2400 hisse 272.92 metre kare taşınmaz. 250.00 TL. (ikiyüzellitürklirası)

YÖNETİM KURULU: Hüsnü KARABULUT, Aşır AYDOĞDU, Ali KURT, Metin YÜCE

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları hazineye devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7999/1-1

—————

VAKFIN ADI: Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV)

VAKFEDENLER: CFS Eğitim ve Kültür Hizmetleri Anonim Şirketi, Nezahat Berna YILMAZ, Ceren YILMAZ

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/07/2015 tarihinde kesinleşen 12/06/2015 tarihli ve E.2015/171, K.2015/119 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Özellikle eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunmak, gelişimine hizmet etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve bu maçla yeni kaynaklar sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000.-(yetmişbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Nezahat Berna YILMAZ, Ceren YILMAZ, Berrin DOĞAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyet tarafından belirlenecek aynı veya benzer amaçlı bir vakfa, bunun mümkün olmaması halinde gayesi en yakın vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7998/1-1


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI SONUÇLARI

Yarışmanın kolokyumu 03 Ekim 2015 tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler Adnan Saygun Sanat Merkezi Alt Sergi Salonunda 03 Ekim 2015 tarihinden itibaren 15 gün boyunca sergilenecektir. Sergi ücretsiz ve herkese açık olacaktır.

 

EŞDEĞER ÖDÜL

EKİP

NURHAK İNAN KARAÇAY - PEYZAJ MİMARI (EKİP BAŞI)

İLKER ERTUĞRUL - Y.MİMAR

AMBER EROYAN

DANIŞMANLAR

NURTEN DOĞAN ERTUĞRUL - Y.ÇEVRE MÜHENDİSİ

YARDIMCILAR

ZEYNEP OBA - Y.MİMAR

 

EŞDEĞER ÖDÜL

EKİP

İBRAHİM ALP - ŞEHİR PLANCISI (EKİP BAŞI)

JÜLİDE ALP - ŞEHİR PLANCISI

OKNUR ÇALIŞKAN - MİMAR

DANIŞMANLAR

MEHMET ZEYAT HATTAPOĞLU - PEYZAJ MİMARI

 

EŞDEĞER ÖDÜL

EKİP

H. BÜŞRA AL - Y.MİMAR (EKİP BAŞI)

BERRİN ÖZDEMİR - MİMAR

İLKER İĞDELİ - Y.MİMAR

DANIŞMANLAR

ADEM ALTINTAŞ -ŞEHİR PLANCISI

SENA İKİZ - PEYZAJ MİMARI

YARDIMCILAR

OZAN ÇELİK - ÖĞRENCİ

BİHTER ÖZTÜRK - MİMAR

TOLGAHAN AKBULUT - ŞEHİR PLANCISI

ÇAĞLA ÖZARDALI - MİMAR

SALİH ÖZKAN DURSUN - MİMAR

ÖZGE TAŞAR - ÖĞRENCİ

AYKUT İĞDELİ - ÖĞRENCİ

ELİF GÖZLÜGÖL - MİMAR

SİNE YEŞİLKAYA - MİMAR

 

EŞDEĞER ÖDÜL

EKİP

SÜLEYMAN AKKAŞ - MİMAR (EKİP BAŞI)

NİHAL ŞENKAYA AKKAŞ - MİMAR

DANIŞMANLAR

GÜLSEV KAPUCU - PEYZAJ MİMARI

NEVZAT UTKAN ILICALI - ŞEHİR PLANCISI

YARDIMCILAR

CİHAT ÖMER AKGÜN - MİMAR

BAHAR TAŞÇI - ÖĞRENCİ

YASİN GÜL - ÖĞRENCİ

ÖZLEM REİS - ÖĞRENCİ

 

EŞDEĞER ÖDÜL

EKİP

SEÇKİN KUTUCU - Y.MİMAR (EKİP BAŞI)

EBRU YILMAZ - Y.MİMAR

YONCA KUTUCU - MİMAR

DANIŞMANLAR

UĞUR BOZKURT - Y.ŞEHİR PLANCISI

ELVİN SÖNMEZ GÜLER - PEYZAJ MİMARI

İLKER KAHRAMAN - Y.MİMAR

YARDIMCILAR

BEYZA NUR BEYDİLLİ - MİMAR

ESRA CEVİZCİ - MİMAR

CAN HOŞ - ÖĞRENCİ

OĞUZHAN ZEYTİNOĞLU - MİMAR

ENGİN TAYFUN BAKIŞ - ÖĞRENCİ

ERIC OGWAL - ÖĞRENCİ

ORHAN ASAN - ÖĞRENCİ

MANSİYON

EKİP

TARIK YAŞAR - PEYZAJ MİMARI (EKİP BAŞI)

TUĞYAN KEPKEP - PEYZAJ MİMARI

TUNAY KANTÜRER - MİMAR

DANIŞMANLAR

İBRAHİM CİHAN KONDUMER

YARDIMCILAR

ALİCAN KARALAR - ÖĞRENCİ

LİZGE OTURAN - ÖĞRENCİ

ZEYNEP GÜNÖZ - ÖĞRENCİ

SUAT BATUHAN ESİRGEN - ÖĞRENCİ

 

MANSİYON

EKİP

SACİT ARDA KARAATLI - MİMAR (EKİP BAŞI)

LEBRİZ ATAN - MİMAR

DANIŞMANLAR

ELİF DEMİROĞLU - ŞEHİR PLANCISI

SÜVEYDA BAYRAKTAR ATAGÜR - PEYZAJ MİMARI

 

MANSİYON

EKİP

AHMET ÜNVEREN - Y.MİMAR (EKİP BAŞI)

AHMET ONKAŞ - MİMAR

CAN GÖRGÜN - MİMAR

DANIŞMANLAR

AHMET ONUR ALTUN - ŞEHİR PLANCISI

SEMA BOYOĞLU - PEYZAJ MİMARI

MANSİYON

EKİP

METİN KILIÇ- MİMAR (EKİP BAŞI)

DÜRRİN SÜER KILIÇ - MİMAR

DENİZ GÜNER - DR.MİMAR

FULYA SELÇUK - MİMAR

ALİ CAN HELVACIOĞLU - MİMAR

İREM İNCE - ŞEHİR PLANCISI

İPEK KAŞTAŞ UZUN - PEYZAJ MİMARI

YARDIMCILAR

BİNNAZ UYGUR - ÖĞRENCİ

ZEYNEP SOYSAL - ÖĞRENCİ

ALİ YONTUCU - ÖĞRENCİ

ENİSE HATİPOĞLU - ÖĞRENCİ

MERVE KARTAL - ÖĞRENCİ

GÖKÇE ÇELİKBİLEK - ÖĞRENCİ

DİCLEHAN BEKİR - ÖĞRENCİ

 

MANSİYON

EKİP

AYHAN USTA - Y.MİMAR (EKİP TEMSİLCİSİ)

GÜLAY USTA - Y.MİMAR

ALİ KEMAL ŞEREMET - MİMAR

DANIŞMANLAR

 ENGİN AKTAŞ - PEYZAJ MİMARI

ADEM ALTINTAŞ - ŞEHİR PLANCISI

YARDIMCILAR

AHMET TÜREL - MİMAR

İBRAHİM YILMAZ - MİMAR

GÖKSU ÖZALP - ÖĞRENCİ

BEKİR TOPALOĞLU - ÖĞRENCİ

MELİH KAMOĞLU - ÖĞRENCİ

AYŞEGÜL KEN - ÖĞRENCİ

MERVE CAYMAZ - ÖĞRENCİ

ÖZGE ÖZÖKÇE - ÖĞRENCİ

7850/1-1