19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29450

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

BAŞARANLAR PETROL ÜRN. NAK. MARKET MOB. VE DEK. TURZ. SARRAFLIK İNŞ. VE MAK. TEKS. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

43-HYB-38

30.06.2015

Kapsam Genişletme Olumsuz

ASDEM PETROL VE OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 11939

43-HYB-204

15.07.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

İLKAN İŞ MAKİNALARI İNŞ. MALZ. OTO. TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.

TS 12510

43-HYB-192

10.08.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

KÖKLER MİMARLIK MÜH. PETROL İNŞ. VE TAH. İŞL. LTD. ŞTİ.

TS 11939

43-HYB-212

10.08.2015

Firma El Değişikliği

RAMPET AKARYAKIT İNŞ. GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

43-HYB-213

10.08.2015

Firma El Değişikliği

7512/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Bilim Tarih ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Prof. Dr. Hikmet Koçak, Mehmet Sekmen, Prof. Dr. Orhan Güvenen, Nurettin Serhad Akcan, Yetkin Aktaş, Doç. Dr. Murat Tolga Yılmaz, Cengiz Solakoğlu, Mehmet Göze, Prof. Dr. Onur Özsoy, Muammer Cindilli, Erdal Güzel.

VAKFIN İKAMETGAHI: Erzurum

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Erzurum 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/07/2015 tarih ve E:2015/555, K:2015/606 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Engeli olan ve olmayan çocuk, genç ve yaşlılar başta olmak üzere tüm insanlığa hizmet ve bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak yüksek hedefleri olan güçlü bir Türkiye idealine ulaşmak için, girişimci ruhu taşıyan, bilimsel düşünce, araştırma ve geliştirme yöntemlerini benimsemiş, inançlı, insana ve doğaya saygılı nesillerin yetişmesi için her düzeyde eğitim kurumları açmak ve burs vermek ile eğitim ve öğretime her türlü desteği sağlamak, Erzurum’da bilim, kültür, tarih, eğitim, sağlık yenilebilir enerji alanlarında müze parkları ve tarih duvarı kurmak, kurulacak bu parklar ve tarih duvarının yapım, yönetim ve işletilmesini sağlamaktır. Vakıf siyasetle uğraşmaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (Nakit)

YÖNETİM KURULU: Hikmet Koçak, Mehmet Sekmen, Murat Tolga Yılmaz.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Atatürk Üniversitesine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7530/1-1


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

Birimi

Bölümü/ Programı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Profesör

1

• İşletme yada Yönetim alanlarından birisinde doktora yapmış olmak.

• İnsan Kaynakları konusunda hem Türkiye’de hem de başka ülkelerde araştırmaları bulunmak.

• Uluslararası hakemli dergilerde belirli sayıda bilimsel makale yayınları ile kongreler de bildirileri bulunmak.

• Çok ileri seviyede İngilizce biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

• Restorasyon alanında doktora yapmış olmak.

• Yabancı dil / ler biliyor olmak.

İlan olunur.

7521/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Üniversitemiz senatosunun 29.04.2011 tarih ve 2010-2011/16 sayılı karar gereğince, üniversitemizde uygulanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” çerçevesinde Teknoloji Fakültesine atanacak Öğretim Üyelerinin Mühendislik Fakültesi atanma kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

3 - Başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Ünvanı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç

Açıklamalar

Birimi

Anabilim Dalı

Drc. Adet

Drc. Adet

Drc.

Adet

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji

 

 

1-1

Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde en az iki yıl eğitici deneyimine sahip olmak.

Cebir ve Sayılar Teorisi

 

 

1-1

Heisenberg gruplarında çalış-maları olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

 

 

1-1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Toksikoloji alanında çalış-maları olmak.

Toplam

 

 

3

 

7510/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm ve Programlarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  : 19.08.2015

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   : 02.09.2015

 

Fakülte

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Başvuru Şartları

Kadro Sayısı

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) Programı

Yardımcı Doçent

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında deneyimli olmak.

1

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) Programı

Yardımcı Doçent

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında deneyimli olmak.

1

Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı

Öğretim Üyesi

Doktora eğitimini Özel Eğitim alanında tamamlamış olmak.

1

Yabancı Diller Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

Yardımcı Doçent

IB (Uluslararası Bakalorya) konusunda uzman ve uygulamada deneyimli olmak.

1

Fen - Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Yardımcı Doçent

Yüksek Lisans ve Doktora çalışmasını İnsan Felsefesi alanında yapmış olmak.

1

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

Lisans derecesini Psikoloji alanında, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Psikoloji, Klinik Psikoloji ya da Sosyal Psikoloji alanlarında tamamlamış olmak.

3

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü Genel Kamu Hukuku ABD

Yardımcı Doçent

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini hukuk alanında yapmış olmak.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yardımcı Doçent

Doktora eğitimini Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ya da Sosyoloji alanında tamamlamış olmak; Ortadoğu ve/veya İlahiyat konularında çalışıyor olmak.

2

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık (Türkçe) Bölümü

Yardımcı Doçent

Sağlık konularıyla ilgili iç mekân tasarımı konusunda uzman olmak.

1

Yardımcı Doçent

Doktora eğitimini İç Mimarlık ya da Mimarlık alanında tamamlamış olmak.

1

Mimarlık (Türkçe) Bölümü

Öğretim Üyesi

Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi veya Modern Mimarlık Tarihi uzmanı olmak.

2

Mimarlık (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

Mimari Tasarım veya Yapı Bilgisi uzmanı olmak.

1

Yardımcı Doçent

Şehir Planlama, Çevre Koruma ve Ekosistem konusunda uzman olmak.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mimarisi (FIGA, Denetleyiciler) alanında çalışıyor olmak.

1

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Öğretim Üyesi

“Doğal Dil İşlemede Biçimsel Kavram Analizi” konusunda çalışıyor olmak.

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi ABD

Profesör

Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak.

2

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları ABD

Yardımcı Doçent

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Doçent

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD

Doçent

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak.

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji ABD

Öğretim Üyesi

Üroloji uzmanı olmak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Öğretim Üyesi

Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri İç Hastalıkları ABD

Öğretim Üyesi

Hematoloji uzmanı olmak.

1

Nefroloji uzmanı olmak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji ABD

Profesör

Kardiyoloji uzmanı olmak.

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji ABD

Öğretim Üyesi

Tıbbi Biyoloji uzmanı olmak.

1

Hemşirelik Yüksekokulu

Öğretim Üyesi

İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği ya da hemşireliğin diğer anabilim dallarından birinde doktora derecesi olmak;  yöneticilik deneyimi olmak.

4

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Yardımcı Doçent

Radyoloji veya Fizik alanında doktora eğitimi almış olmak.

1

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Yardımcı Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7535/1-1


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 19.08.2015 - 03.09.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Biyomedikal Mühendisliği

Profesör

1

- En az 10 yıl Biyomedikal Mühendisliği alanında ders vermiş olmak.

- Biyomedikal sistemler, Biyomedikal işaret işleme, Biyotelemetri alanlarında uzman olmak.

2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

- Yazılım konusunda ve heuristik algoritmalar alanında bilimsel yayınlar yapmış ve ders vermiş olmak.

3

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

- Arap Dili ve Belagati alanında doktora yapmış olmak.

- Arapça dışında yabancı dil bilmek.

4

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

- Adli Bilimler alanında deneyimli olmak.

- Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl Psikoloji alanında ders vermiş olmak.

5

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

Yardımcı Doçent

1

- Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve

Osmanlı Kroniklerine vakıf olmak.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fatihsultan.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

7541/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE ANADOLU YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01.05.2014-31.07.2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ

 

Firmanın Ünvanı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Dorser Otomotiv Anonim Şirketi

TS 12681/09.04.2009,

KRT 178/07.09.2004

34-HYB-3050

03.06.2015

Firma İsteği

Metin Kulaç-Mavi Köşe Lokantası ve Yemek Fabrikası Çarşı Şubesi

TS 8985/12.06.2013

34-HYB-14206

02.06.2015

Firma İsteği

Tokra Medikal Ürünler Pazarlama Ltd. Şti.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-2260

02.06.2015

Firma İsteği

Evşin Elektronik Dış Ticaret Limited Şirketi

TS 13548/10.04.2013

34-HYB-3919

02.07.2015

Firma İsteği

General Oto Servis ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-108

29.06.2015

Firma İsteği

Yazıcı Dikiş Makina San ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12683/02.03.2004

34-HYB-910

30.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Öztaş Kompresör Elektrik Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12870/24.12.2014

34-HYB-1285

02.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Teknomak İş Makinaları Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.

TS 13155/29.04.2005

34-HYB-4832

02.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Şafak Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-13852

02.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Genç Servis Elektrikli Ev Aletleri San ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12850/14.06.2012,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-3865

02.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Karaca Isıtma/Mehmet Karaca

TS 12865/24.04.2002

34-HYB-12695

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Yalızlar Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TS 11827/29.04.2014

34-HYB-4349

17.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Dentmak Diş Hekimliği Tıbbi Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-4812

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Ekip Elektronik Teknik Hizmetler Servis Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

TS 12850/14.06.2012,

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-5464

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Toker Makina - Ali Toker

TS 12650/18.04.2000

34-HYB-12986

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Kav-Et Gıda Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 8985/12.06.2013

34-HYB-1690

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Fabson Elektronik Save Tic Ltd Şti

TS 13315/06.12.2007

34-HYB-4048

29.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Taşkır Bilgisayar-Neşet Serhan Taşkır Sahıs

TS 12134/13.11.2014,

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-14151

25.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Demo Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

TS 12850/14.06.2012,

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-4112

28.05.2015

Firma İsteği

Sağır Ticaret

Mehmet Sağır

TS 12868/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002,

TS 12706/22.05.2008

34-HYB-4339

29.06.2015

Firma İsteği

Ems Mobil Sistemler ve Hastane Malzemeleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-12686

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

ISS Haşere Kontrol Hizmetleri Anonim Şirketi

TS 8358/13.03.2013

34-HYB-1740

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

SGS Elektronik Elektrik İnş. Taah. Tic Ltd. Şti.

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-5308

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Lamira Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12559/25.04.2003

34-HYB-2985

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Hazer İnşaat Temizlik Gıda Ticaret Limited Şirketi

TS 12868/24.04.2002,

TS 12867/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002,

TS 12706/22.05.2008

34-HYB-12730

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

BG Alarm Sis. ve Elektronik Tic. Ltd. Şti.

TS 12849/27.03.2007

34-HYB-1480

19.06.2015

Firma İsteği

Aktif Matbaa Malzeme ve Makinelerı Tic. ve San. Ltd. Şti.

TS 12425/10.11.2005

06-HYB-2812

24.06.2015

Firma İsteği

Panel Sistem Soğutma sanayi ve Ticaret A.Ş.

TS 12859/17.04.2008

34-HYB-1075

24.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

S.S. 34 Nolu İstanbul İli Bakırköy İlçesi Yeşilköy Turizm Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-2689

08.07.2015

Firma İsteği

Universal Grup Yangın Güvenliği Sistemleri Temizlik Turizm İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Kocaeli Şubesi) Ltd. Şti.

TS 11827/21.02.2013

34-HYB-13661

26.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Rengarenk Reklam Tabela Ajans Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti

KRT 130/09.02.2005

34-HYB-12921

26.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Motar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-2228

26.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Korkmaz Soğutma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-5397

26.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Sangozok Dağıtım Pazarlama Anonim Şirketi A.Ş.

TS 11921/29.03.2011

34-HYB-13565

26.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Sertkaya Tesisat Namık Sertkaya

TS 10079/19.01.2010

41-HYB-8

26.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Avrasya Sağlık Hizmetleri ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-13163

11.06.2015

Firma İsteği

İnterium Turizm Mümessillik Ticaret Ltd. Şti

TS 12048/08.04.1996

34-HYB-13997

09.06.2015

Firma İsteği

And Mobilya Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

TS 12487/31.01.2012,

TS 13439/09.11.2010

34-HYB-4024

11.06.2015

Firma İsteği

Dost Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EÜ.D. Petrol San. ve Tic.) A.Ş.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-896

17.06.2015

Firma İsteği

Güney Diş Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-12485

16.06.2015

Firma İsteği

As Otomotiv ve Kiralama Hizmetleri Ltd. Şti.

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-634

15.06.2015

Firma İsteği

Abc Motorlu Araçlar Sanayi ve Tic. A.Ş./ İstanbul Şubesi

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-5086

26.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Fatih Gök / Gökbim Yazılım ve Barkod Sistemleri Sahıs

TS 13004/14.06.2012

41-HYB-233

25.05.2015

Firma İsteği

Elma Bilgisayar Limited Şirketi

TS 12498/09.03.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 13242/09.01.2007

34-HYB-4193

18.05.2015

Firma İsteği

Gen-Pa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İzmir Konak Şubesi

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-13254

23.06.2015

Firma İsteği

Yusuf Genç Genç Ticaret ve Bilişim Beylikdüzü Şubesi Sahıs

TS 12134/13.11.2014,

TS 12498/09.03.2010,

TS 12907/14.06.2012,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-14028

05.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Datatech Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

TS 12540/14.07.2011

34-HYB-13211

26.05.2015

Firma İsteği

Çimsan Tarımsal Ürünler İnşaat Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti

TS 12868/24.04.2002,

TS 12706/22.05.2008

34-HYB-3035

02.06.2015

Firma İsteği

Kliterm Isıtma Soğutma ve Klima Sanayi İç ve Dış Ticaret Pazarlama Ltd. Şti.

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-2503

27.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Osman Olgun Sahıs

TS 12664-1/30.04.2008

41-HYB-269

26.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

İnan-Öz Otomotiv Ltd. Şti.

TS 8986/22.03.2011

34-HYB-901

17.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Kebapçı Mehmet Usta

TS 7036/12.04.2011

41-HYB-214

04.06.2015

Firma İsteği

Ramzey Motorsiklet Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

TS 11921/29.03.2011

34-HYB-3619

17.06.2015

Firma İsteği

Tamtürk Petrol Turizm Uluslararsı Taş. Dış. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-693

12.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Şaşmaz Teknik Halil Şaşmaz

TS 10079/02.04.2015

34-HYB-2612

23.06.2015

Firma İsteği

HCS Teknik Bobinaj Soğutma Ticaret Limited Şirketi

TS 12850/14.06.2012,

TS 12870/31.01.2012

34-HYB-1401

24.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Artifeks Bilişim Elektronik İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-2941

27.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Buran Servis Elek. Ev Alet. Tic. ve San. Ltd. Şti.

TS 10079/19.01.2010

06-HYB-3522

27.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Data Form Bilgisayar ve İletişim Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

TS 11894/05.12.1995

34-HYB-1738

28.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

C.S.U. Elit Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12849/27.03.2007

34-HYB-303

27.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Ay Otomotiv Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-12817

27.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

İtemsan Temizlik Güvenlik Sistemleri Taşıma İkram Hizmetleri Turizm Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

TS 12524/30.10.2014

34-HYB-4853

27.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

7507/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

1

-

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İd. Birimler Binası Yozgat Tel: 0354 242 10 85

7509/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ