8 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29439

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

TMO Adana Şube Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ahmet SOYUTÜRK (Denetçi No: 372, Oda Sicil No: 49772) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 03.07.2015 tarihli ve E.2015/979 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet SOYUTÜRK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 27.07.2015 tarihli ve 20766 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7125/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 863 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Fikret KILIÇKAYA (Denetçi No: 12402; Oda Sicil No: 11828) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 21.05.2015 tarihli ve E.2014/1746-K.2015/716 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fikret KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.07.2015 tarih ve 20568 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7126/1/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Elektrik Mühendisi Yalçın KAPLAN (Oda Sicil No: 37477) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 30.03.2015 tarihli ve E.2014/1445-K.2015/552 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yalçın KAPLAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.07.2015 tarih ve 19710 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7126/2/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 ada, 42 parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 761 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Kontrol Elemanı Mimar Melih KOÇ (Oda Sicil No: 36762) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2015 tarihli ve E.2014/1318-K.2015/754 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Melih KOÇ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.07.2015 tarih ve 20567 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7126/3/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 ada, 42 parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 761 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Neşe ŞENCAN (Denetçi No: 11740; Oda Sicil No: 16835) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2015 tarihli ve E.2014/1326-K.2015/755 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Neşe ŞENCAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.07.2015 tarih ve 20368 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7126/4/1-1

—————

Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1225 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi EKER (Denetçi No: 10391; Oda Sicil No: 34216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 14.05.2015 tarihli ve E.2014/1443-K.2015/693 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptal edilmesine’’ hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Remzi EKER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.07.2015 tarih ve 20557 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7126/5/1-1

—————

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki yapının denetimini üstlenen 184 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ayla ÇETİNER (Denetçi No:1435, Oda Sicil No:16586) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 14.05.2015 tarih ve E.2014/1916-k.2015/1037 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ayla ÇETİNER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 13.07.2015 tarihli ve 19707 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7126/6/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 29.07.2015 Karar No: 6866

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI      :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

                                                  2) Amity Oil İnternational Pty Ltd.

• MERKEZİ ADRESLERİ     :  1) Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86 06100 Söğütözü - ANKARA

                                                  2) 2 nd. Flor Richardson Street West Perth 6005 Western AUSTRALIA 6000

• TÜRKİYE ADRESLER      :  1) Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No: 10 Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya - ANKARA

                                                  2) Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86 06100 Söğütözü - ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ      :  26.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                 :  I/B

• KAPSADIĞI İLLERİ          :  Tekirdağ, Kırklareli

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  48 276 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  AR/TPO-AOI/4288

• VERİLİŞ TARİHİ               :  01.08.2007

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ile Amity Oil International Pty. Ltd. Şti.’nin müştereken sahip bulundukları yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin, ruhsat sahasında yapılan doğalgaz keşfine istinaden, 01.08.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8’inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılmasını için müracaatta bulunmuşlardır.

Türkiye Petrolleri A.O. ile Amity Oil International Pty. Ltd. Şti.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulundukları AR/TPO-AOI/4288 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında doğalgaz keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın süresinin 01.08.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17/4 üncü maddeleri gereğince 01.08.2017 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

7168/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5707-2                                                                       Karar Tarihi : 30/07/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/07/2015 tarihli toplantısında; 20/10/2011 tarihli ve 3465/100 sayılı Kurul kararıyla onaylanan Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi’nin yürürlükten kaldırılarak, ekteki Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi’nin onaylanmasına karar verilmiştir.

TAHMİNİ TÜKETİM DEĞERİ BELİRLEME METODOLOJİSİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - (1) Bu metodolojinin amaç ve kapsamı; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğine göre verileri uzlaştırma hesaplarında kullanılacak olan sayaçlardan, bir önceki ayın saatlik veya ay sonu verileri süresi içerisinde okunamayacağı tespit edilen sayaçların okuma periyotlarının ve tahmini tüketim değerlerinin belirlenmesidir.

(2) Bu metodoloji sadece aktif enerji tahmini için kullanılmak üzere hazırlanmış olup reaktif enerji ve benzeri tüketim ve kapasite değerlerinin tahmini için kullanılamaz. Reaktif enerji bedeli ve benzeri bedeller okunan gerçek endeks değerleri ilgili elektrik piyasası mevzuatı hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak ve tahakkuk ettirilecektir.

Sayaçların Okuma Periyotları

Madde-2- (1) Uzlaştırma hesaplarında kullanılacak olan sayaçlardan, bir önceki ayın saatlik veya ay sonu verileri süresi içerisinde okunamayacak olanların hangi periyotlarla okunacağını ilgili dağıtım şirketi belirler.

(2) Dağıtım şirketi tarafından belirlenen periyodların uzlaştırma hesaplamalarının sağlıklı yapılabilmesini temin etmesi esastır.

(3) Bu maddede belirtildiği şekilde okunan sayaçlara ait fatura dönemi sonu tahmini sayaç değeri, ilgili dağıtım lisansı sahibi tarafından sayaçta kayıtlı her bir endeks değeri için ayrı ayrı hesaplanır ve Yönetmelik’te belirtilen süre içerisinde piyasa işletmecisine bildirilir.

(4) Sayaçların okuma periyodu ve bildirilen değerinin tahmini değer olup olmadığı sayaçların kayıt işlemi esnasında ya da değişiklik talep edildiği tarihte ilgili dağıtım lisansı sahibi tarafından PYS aracılığıyla ilgili tedarikçilere bildirilir.

Tahmini değerlerin belirlenmesi

Madde 3- (1) Tahmini değer, tüketim birimine ait geçmiş tüketim verileri esas alınarak belirlenir.

(2) Geçmişe ait tüketim değerlerinin dağıtım şirketlerinde mevcut olmaması halinde benzer tüketim özelliklerine sahip diğer tüketicilerin geçmişe ait tüketim değerleri kullanılır.

(3) Tahmini değer belirlenmesinde kullanılacak yönteme ilişkin detaylı çalışma her bir dağıtım şirketi tarafından yöntemin kullanılmaya başlanılmasından önce Kuruma sunulur.

(4) Kuruma sunulan çalışmada yönteme ilişkin en az 3 farklı tahmin performans ölçütüne ilişkin sonuç raporu yer almak zorundadır. Kurum sunulanlara ek olarak başka performans ölçüt raporları da isteyebilir.

(5) Kurum uygulama sırasında gerek gördüğünde dağıtım şirketlerinden yöntemin uygulamasına ilişkin değerlendirme raporu isteyebilir ve yöntemin revize edilmesini talep edebilir.

(6) Tahmini sayaç değerleri ile fiili sayaç okuma değerleri arasında oluşacak farklılıklara ilişkin düzeltme işlemi bir sonraki endeks değeri ile düzeltilir ayrıca bir düzeltme uygulaması yapılmaz.

(7) Bu metodolojiye göre tahmini tüketim değeri belirlenecek olan sayaçlarla ilgili olarak yapılan okuma işlemleri sırasında düzenlenen sayaç okuma tutanaklarında “Bu sayacın ay sonu tahmini endeks değeri Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi uyarınca hesaplanarak tedarikçinize bildirilecektir”  ifadesi yer alacaktır.

Geçici Madde 1- (1) Tahmini değer belirlenmesinde kullanılan yönteme ilişkin ilk detaylı çalışma her bir dağıtım şirketi tarafından en geç 01/12/2015 tarihine kadar Kuruma sunulur ve yönteme ilişkin uygulamaya 01/01/2016 tarihinde başlanılır.

Geçici Madde 2- (1) 01/01/2016 tarihine kadar tahmini tüketim değeri aşağıdaki şekil ve formüllerde gösterildiği şekilde belirlenir:

ETn = GDn*Mn * tgαn *(TTn -TOn-1)+EOn-1

tgαn = (EOn - EOn-1)/(TOn - TOn-1)

GDn=BGn/BGn-1

Tahmini Tüketimn = (ETn - ETn-1)

Yukarıdaki formüllerde geçen;

tgαn: Endeks ilerleme eğilimini,

EOn: Sayacın okunduğu en güncel tarihteki gerçek sayaç okuma endeksini.

EOn-1 : Sayacın okunduğu en güncel tarihten bir önceki okuma tarihine ait gerçek sayaç endeks değerini,

TOn: Sayacın okunduğu en güncel tarihi,

TO n-1: Sayacın okunduğu en güncel tarihten bir önceki gerçek okuma tarihi,

ETn: Fatura dönemi sonu tahmini endeks değerini,

ETn-1 : Bir önceki fatura dönemi sonu tahmini endeks değeri olup, ilk tahmin döneminde ise EOn olarak alınan değeri,

TTn: Tahminleme yapılan tarihi,

GDn : Bir önceki okuma tarihi ile tahmin tarihi arasında bağlantı gücünde değişim yoksa güç değişim katsayısı 1 olarak alınan Güç Değişim Katsayısını,

BGn: Bağlantı gücünü,

Mn : TOn tarihi ile bir sonraki okuma tarihi arasında meydana gelmesi muhtemel aynı türden mevsimsel geçişleri kapsayan dönemlere ait ilgili tüketiciye ait fiili ölçüm değerleri veya ölçüm değeri bulunmuyorsa aynı abone grubundaki benzer tüketiciler dikkate alınarak, ilgili dağıtım şirketi tarafından hesaplanan mevsimsellik değişim katsayısını,

ifade eder.

(2) Yukarıdaki formül uyarınca yapılan ETn hesaplaması sonucunda; ETn < ET n-1 durumu söz konusu ise ETn = ETn-1 ve aylık tüketim tahmini değeri sıfır olarak kabul edilir.

Yürürlük

Madde 4 - Bu metodoloji yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5 - (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Başkan yürütür.

7115/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5707-1                                                                      Karar Tarihi : 30/07/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/07/2015 tarihli toplantısında; 30/3/2011 tarihli ve 3139-2 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlükten kaldırılarak, ekteki Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın onaylanmasına karar verilmiştir.

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMLERİNİN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı ve kapsamı; Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında yer alacak faturalandırmaya esas sayaçların belirlenmesine ve sayaçların OSOS’a dahil edilmesi için gerekli teçhizatın kurulmasına dair sorumluluklara ve OSOS kapsamında elde edilen verilerin paylaşımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 2 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi: Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilerini,

b) Dağıtım Şirketi: Kurumdan dağıtım lisansı almış olduğu bölgede elektrik dağıtım faaliyetini yürütmekte olan anonim şirketi,

c) Fatura Dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp aynı ayın son günü saat 24:00’te biten süreyi,

ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

e) Otomatik Sayaç Okuma Sistemi: Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara sunulması amacıyla, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistemi,

ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

OSOS Kapsamına Dahil Edilecek Sayaçlar

OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar

Madde 3 - (1) Aşağıda belirtilen özelliklere sahip üretici ve tüketici sayaçları TEİAŞ veya dağıtım şirketleri tarafından tesis edilerek işletilecek olan OSOS kapsamına dahil edilmek zorundadır.

a) İletim sistemine verilen ya da iletim sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

b) Tüketimi 4 üncü madde çerçevesinde Kurulca onaylanan limitin üzerinde olan sayaçlar,

c) Dağıtım şirketinin yatırım planında yer alması halinde, toplam tüketimi 4 üncü madde çerçevesinde Kurulca onaylan limitin üzerinde olan ve tek bir haberleşme ünitesi ile OSOS sistemine bağlanabilen sayaçlar,

ç) Üretim lisansına sahip piyasa katılımcılarının tüketim birimleri tarafından dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

d) Üretim lisansına sahip üretim birimleri tarafından dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

e) İki dağıtım sistemi arasındaki alış-verişe esas elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

f) Dengeleme birimi niteliğine sahip tüketim tesislerinin sisteme bağlantı noktalarındaki elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

g) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca tesis edilmesi öngörülen üretim sayaçları ve bu üretim tesisleriyle ilişkilendirilen tüketim sayaçları.

(2) Birinci fıkra uyarınca OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların Kurulca onaylanan limiti geçip geçmediği, mevcut bağlantı noktaları için bir önceki yıl tüketimi, yeni bağlantı noktaları içinse kurulu gücü dikkate alınarak hesaplanacak tüketim öngörüsü esas alınarak belirlenir.

(3) Birinci fıkra kapsamında yer almayan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimine ait sayaçlardan dağıtım şirketi tarafından OSOS kapsamına alınması zorunlu görülen sayaçlar da OSOS kapsamına dahil edilebilir. Ancak bu fıkra kapsamında OSOS’a dahil edilecek sayaçların sayısı, dağıtım bölgesindeki OSOS kapsamında yer alan toplam sayaç sayısının % 5’ini geçemez.

(4) Birinci fıkra kapsamında yer almayan bir tüketiciye elektrik enerjisi tedarik eden piyasa katılımcısı ve/veya ilgili tüketici OSOS ile iletişim kurulması için gerekli ilave teçhizatı ve altyapıyı temin etmek kaydı ile söz konusu çekiş sayacının OSOS kapsamına dahil edilmesini isteyebilir. Bu sayaçlardan elde edilen veriler sistemin veri okuma periyotlarına sadık kalındığı hallerde ilgili piyasa katılımcısına ve talep etmesi halinde tüketiciye herhangi bir bedel alınmaksızın verilir.

(5) OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiliğin OSOS kurmaması halinde OSOS kapsamındaki sayaçlar, OSB’nin talebi üzerine ve ilgili maliyetler 5 inci madde çerçevesinde OSB, tüketici veya üreticiler tarafından karşılanmak kaydıyla, dağıtım şirketi tarafından kurulan OSOS’a dahil edilir. Bu şekilde OSOS kapsamına dahil edilen sayaçların verileri 6 ncı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen maliyet karşılama esaslarına göre ilgili OSB ile paylaşılır.

OSOS kapsamına dahil olacak sayaçlar için tüketim limiti

Madde 4 - (1) OSOS kapsamında yer alması zorunlu olan sayaçlara ait aktif elektrik enerjisi tüketim limiti Kurul tarafından belirlenir. Bu limit dağıtım şirketinin talebi halinde Kurul onayı ile yılda bir defa revize edilebilir. Kurul tarafından belirlenen limitin üzerinde tüketimi olan sayaçların, en geç bir yıl içerisinde, OSOS kapsamına alınması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarafların Görevleri ve Sorumlulukları

Sayaçların OSOS kapsamına dahil edilmesi için tarafların görevleri ve sorumlulukları

Madde 5 - (1) OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar için, sayaç ile bütünleşik modem tercih edilmesi halinde bütünleşik sayaç ve modemin, aksi taktirde haberleşme portunu haiz sayacın sağlanması sayaç mülkiyetini haiz tarafın sorumluluğundadır.

(2) Aşağıda belirtilen sayaçlar için, modem ile bütünleşik sayacın tercih edilmesi halinde modem hariç olmak üzere, sayacın modemle bütünleşik olmaması halinde modem dahil her türlü haberleşme donanımı ve OSOS ile iletişim kurulması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini;

a) İletim sistemine bağlı üretim tesisi sayaçları için ilgili üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin,

b) İletim sisteminde yer alan diğer tüm sayaçlar için TEİAŞ’ın,

c) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesisi sayaçları için üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişinin,

ç) OSOS kapsamına alınması gereken dağıtım sistemine bağlı diğer tüm sayaçlar için ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin,

sorumluluğundadır.

(3) OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların, uzaktan haberleşme donanımının, OSOS ile iletişim kurulması için gerekli ilave teçhizatın ve altyapının sahip olması gereken ortak asgari teknik özellikler Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. TEİAŞ ve dağıtım şirketleri onaylanan asgari teknik özelliklerin revize edilmesi için Kuruma başvurabilir veya ilave olarak bölgesel ihtiyaçları kapsamında ek şartlar isteyebilir. TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, onaylanan asgari teknik özellikleri ve ihtiyaç duydukları ek şartları da dikkate alarak kendi bölgelerinde geçerli olacak sayaç, uzaktan haberleşme donanımı, OSOS ile iletişim kurulması için gerekli ilave teçhizat ve altyapıya dair teknik özellikleri hazırlayarak kendi internet sayfalarında yayımlar.

TEİAŞ ve Dağıtım şirketlerinin OSOS verilerinin paylaşımına dair sorumlulukları

Madde 6 - (1) TEİAŞ ve dağıtım şirketleri OSOS vasıtasıyla elde edilen verileri aşağıdaki esaslar dahilinde ilgili taraflarla güvenli ortamda ve internet tabanlı paylaşmak üzere gerekli altyapıyı oluşturur.

(2) Dengeleme birimi olan üretim veya tüketim tesislerinin 15 dakikalık üretim veya tüketim değerleri piyasa işletmecisi ile en geç ilgili saatin 2 saat sonrasında paylaşılır.

(3) Dengeleme birimi olmayan üretim tesislerinin 15 dakikalık üretim değerleri, piyasa işletmecisi ile en geç ilgili günün sonunu takip eden 2 saat içerisinde paylaşılır.

(4) OSOS kapsamındaki diğer tüm sayaçların uzlaştırma dönemi bazındaki değerleri en geç ilgili ayın uzlaştırma takviminde tanımlanan son güne kadar piyasa işletmecisi ile paylaşılır.

(5) TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinin OSOS’larının PYS ile gerçek zamanlı haberleşme altyapısına sahip olması için gerekli çalışmalar TEİAŞ, dağıtım şirketleri ve piyasa işletmecisi tarafından yürütülür.

(6) OSOS veri tabanında yer alan veriler, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş konfigürasyonlarında yer alan sayaçlarla sınırlı olmak üzere tedarikçiler ve talep etmesi halinde ilgili üretici ve/veya tüketici ile ek bir bedel talep edilmeksizin paylaşılır.

(7) OSOS veri tabanında sistem planlaması kapsamında yer almamasına rağmen ilgili tedarikçi, üretici veya tüketici tarafından talep edilen veriler TEİAŞ ve dağıtım şirketi tarafından bu kapsamda maruz kalınan ek maliyetleri karşılayacak şekilde belirlenen bir bedel karşılığında temin edilir. Söz konusu bedeller gerekçeleri ile birlikte Kuruma bildirilir.

(8) Dağıtım şirketlerince kurulacak OSOS kapsamına su, doğal gaz ve ısı ölçüm sayaçlarının dahil edilmesi halinde, bu sayaçlardan toplanan bilgiler dağıtım şirketlerince belirlenecek bedel üzerinden ilgili su, doğal gaz ve ısı dağıtım hizmeti veren tüzel kişiliklerle paylaşılabilir.

Piyasa Katılımcıları tarafından kurulmuş mevcut uzaktan okuma ve izleme sistemleri

Madde 7 - (1) Piyasa katılımcıları veya tüketiciler tarafından 01/10/2012 tarihinden önce kurulmuş olan uzaktan okuma ve izleme sistemlerinin çalışmasına, OSOS’larla uyumlu olmak ve söz konusu sistemlerin veri güvenliğini tehlikeye sokmamak ve mühürlü ölçü devrelerinin bulunduğu hücrelerde olmamak kaydıyla TEİAŞ ve dağıtım şirketleri tarafından engel olunmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sayaçların Okuma Periyotlarının ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesi

Sayaçların Okuma Periyotlarının ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesi

Madde 8 - (1) Sayaçların okuma periyotları ve tahmini tüketim değerleri Kurul tarafından onaylanacak metodoloji çerçevesinde belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici Maddeler ve Yürürlük

Geçici Madde 1 (1) 6 ncı madde uyarınca OSOS verilerinin paylaşılmasına ilişkin altyapı en geç 01/01/2016 tarihine kadar oluşturulacaktır.

Geçici Madde 2 - (1) 4 üncü madde kapsamında 01/01/2015 tarihinden önce onaylanmış limitlerin üzerinde tüketimi olan sayaçların tümü en geç 01/01/2016 tarihine kadar ilgili dağıtım şirketlerince OSOS kapsamına alınır.

(2) Dağıtım şirketleri limit yükseltme talebi için sadece bir defaya mahsus olmak üzere 01/11/2015 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunabilir.

Yürürlük

Madde 9 - Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Başkan yürütür.

7116/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5709                                                                           Karar Tarihi: 30/07/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/07/2015 tarihli toplantısında;

a) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 12 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 2020 yılına kadar sisteme bağlanabilecek kapasite olarak tahsis edilen 2.000 MW kapasitenin tamamının 2016 yılı içinde kullandırılmasına,

b) Yönetmeliğin aynı hükmü çerçevesinde kapasitenin tamamı için rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvurularının 3, 4, 5, 6, 7 Ekim 2016’da alınmasına, konunun Kurum tarafından kamuoyuna duyurulmasına,

karar verilmiştir.

7167/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesinden alındığı iddia edilen İsa KURTÇA adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

 

OKUL NO

4795

ADI SOYADI

İsa KURTCA

BABA ADI

Mehmet

ANNE ADI

Emine

DOĞUM YERİ

Kavak

DOĞUM TARİHİ

20/02/1983

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi

DİPLOMA BELGE NUMARASI

4227

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

16/06/2001

BÖLÜMÜ

Genel Kültür

İlan olunur.

7154/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İnsan ve İrade Vakfı.

VAKFEDENLER: Yahya Bilik.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.07.2015 tarihinde kesinleşen 27.05.2015 tarihli ve E: 2015/104 K: 2015/276 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Bütün fertleri eğitimli, kültürlü, ilim, irfan ve hikmet sahibi, ruhen ve bedenen sağlıklı ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum oluşmasına yönelik, örgün ve yaygın, hayatın her alanında insanların ihtiyaç duyduğu, ilkokuldan üniversiteye kadar her seviyede eğitim ve öğretim kurumları açmak, insana, topluma, çevreye ve dünyaya faydalı olacak her türlü eğitim çalışmaları yapmak. İnsanların maddi ve manevi her türlü meşru ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı vakfın Mütevelli Heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7117/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce Ferpa Optik ve Dış Tic. Ltd. Şti. firması adına işlem gören 10.10.2011 tarihli 8908 sayılı ve 22.10.2011 tarihli 9561 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak düzenlenen 8.465,4 TL. tutarındaki 15ET22040017 sayılı Ek Tahakkuk ile 25.396,2 TL tutarındaki 15CK220400187 sayılı Para Cezası Kararı firmanın bilinen adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu gelir eksikliğinin 15 gün içerisinde Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılarak vezne alındısının Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri gereği adı geçen firmaya tebligat kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

7151/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.05.2015 gün ve 095 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 gün ve 1454 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar l. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

7105/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 -    Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri'nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Yrd. Doç

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

1

 

Hastane epidemiyolojisi ve moleküler tiplendirme üzerine uluslararası eğitim almış olmak ve OXA - 58 üreten karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii salgını suşları karakterizasyonuna yönelik çalışma yapmış olmak.

ACİL TIP

 

1

Acil Tıp Uzmanı olmak.

ÇOCUK CERRAHİSİ

 

1

Çocuk Apandisitlerinin Tanısında Pediatrik Apandisit Skoru ve Laboratuvar Bulgularının Değeri konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

 

1

Örgütsel sessizlik, inovasyon ve beyaz yakalı suçlar konulan üzerine çalışma yapmış olmak

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

 

1

Uluslararası sermaye hareketleri, bölgesel entegrasyonlar ve yığılma ekonomileri konularında çalışma yapmış olmak.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

 

1

Baskı ve çıkar gruplarının ekonomi politiği, kayıtdışı ekonomi ve cari açıklar konularında çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

ORTAÇAĞ TARİHİ

 

1

Ortaçağ Avrupasında Yahudi Tarihi konusunda çalışma yapmış olmak.

7155/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddesi ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında uzmanlığını almış olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Erken çocukluk dönemi, Okul Dönemi veya Adölesan Döneminde Gelişim konularından birinde Doktora yapmış olmak ve/veya çalışmaları bulunmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Erken çocukluk dönemi, Okul Dönemi veya Adölesan Dönemde Gelişim, Özel Eğitim veya Çocuk Psikolojisi konularından birisinde doktora yapmış olmak ve/veya çalışmaları bulunmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı (Fizyoterapist) olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentliğini almış olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları alanında Doçentliğini almış olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçentliğini almış olmak

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak ve uzmanlık alanı Biyosensörler (tanı, teşhis amaçlı ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi), Biyokimyasal yöntem ve teknolojiler (polimerik biyomateryal tasarımı), Biyokimyasal reaksiyon mühendisliği olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Myo

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Biyokimya alanında uzmanlığı olmak ve protein biyokimyası, klinik immünoloji ve kemik iliği transplantasyonunda kullanılan teknik ve yöntemlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak

Prof. Dr.

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL   Tel: 0 216 400 22 22

7102/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der

Adet

Niteliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Jeofizik Mühendisliği

Sismoloji

Doçent

1

1

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Tahıl İşleme Teknolojisi alanında uzman olmak, katkılı ekmek üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der

Adet

Niteliği

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

Tünel Jeolojisi, zemin mekaniği, doğal yapı malzemeleri konusunda çalışmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

Gıda mikrobiyolojisi konusunda uzman; et ve meyve-sebze mikrobiyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Taze beton reolojisi konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Ağır betonlar konusunda çalışmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik

Doçent

1

1

Kentsel tasarım ve planlama, karar-destekli tasarım modeli, ve kentsel coğrafya konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Erken cumhuriyet dönemi mimarlığı ve kentleşmesi ile afetler sonrası mekansal değişim ve dönüşümler konularında çalışmaları olmak

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Doçent

1

1

Balık histopatolojisi, lesepsiyon, balıklarda üreme fizyolojisi ve histolojisi üzerine çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Ters faz sıvı kromotografi yöntemiyle bileşiklerin iyonlaşma/protonasyon sabitlerin tayini konusunda çalışmaları olmak.

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

Bakterilerde hücreler arası iletişim sistemi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

İşbirlikçi oyun teorisiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Nano yarıiletken yapıların elektronik ve optik özellikleri, martensitik dönüşüm kristalografisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Çoklu-puls nükleer magnetik rezonans deneylerinin analitik tanımlamaları üzerine çalışma yapmış olmak.

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Profesör

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Duygudurum bozukluklarında afektif mizaç ve dayanıklılık ile ilgili çalışmaları olmak

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Prostat biyopsisi eğitimi almış olmak ve prostat biyopsisi ile ilgili çalışmaları olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

İnmemiş testes ile ilgili klinik çalışmaları olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Patolojide moleküler diagnostik laboratuvarında yurtdışı deneyimi olmak; GIS patolojisi ve dermatopatoloji konularında çalışmaları olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Doçent

1

1

Değişik ortodonti tedavilerde ağrı ve stresin tespitinde biyokimyasal yöntemlerle çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Profesör

1

1

Tarımsal yapılar alanında çalışmalar yapmış olmak

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doçent

1

1

Drenaj ve arazi ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doçent

1

1

Bodur elmalarda sulama yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Turunçgillerde abiyotik stresler konusunda moleküler çalışmalar yapmış olmak

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Doçent

1

1

Mikoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Sebze yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Profesör

1

1

Toprak biyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tarım Makinaları

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

Toprak işleme mekanizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

Tarımsal Yayım bilim dalında çalışmalar yapmış olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Endüstri Makinaları ve İşletmesi

Doçent

1

1

Mobilya üretim sisteminin similasyonu ve orman ürünleri endüstrisi durumu ve gelişimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Doçent

1

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Profesör

1

1

İslam Hukuku ve Mukayeseli Hukuk alanlarında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Su yüzeyinde buharlaşma ve modelleme konularında çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Tarımsal yapılar ve sulama alanında çalışmalar yapmış olmak.

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Yüzey sertleştirme ve sert malzemelerin işlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

7166/1-1


 

 


 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

KARABÜK OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen saha, Karabük Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası olarak tespit edilmiştir.

2 - Karabük Ovası’sının içinden Filyos, Araç, Soğanlı ve Eskipazar Çayları geçmektedir.

3 - Ekli haritada sınırları belirtilen Karabük Ovası Yeraltısuyu Emniyetli işletme Rezervi 99,64 hm3/yıl'dır.

4 - Sınırları belirtilen Karabük Ovası'nda yeraltısuyu temini için açılacak olan 10 metreden derin her türlü kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

5 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'a göre açılan su yapılarına yapılan tahsisler Emniyetli İşletme Rezervi'ne erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahada bu kanunun 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta, kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşası yasaklanmıştır.

6 - Bu Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Onay'ını ve Resmi Gazete'de Yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

7152/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 31.11.34

Toplantı Tarihi ve No    : 23.07.2015-152                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.07.2015-5311                                             ADANA

Hatay İli, Belen ilçesi, Atik Mahallesi, Bahçe Sokakta tahrip edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Hatay  Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.03.2013 gün ve 957 sayılı ile 24.06.2015 gün ve 2186 sayılı yazıları ve ekleri Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 08.03.2013 gün ile 22.06.2013 günlü raporlar okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Belen ilçesi, Atik Mahallesi, Bahçe Sokakta tespiti yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 2.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve  kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna, ayrıca söz konusu alanda izinsiz yapılan tesviye çalışmalarında alanın tahrip edildiğinin ve tahribatı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunun Hatay  Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.03.2013 gün ve 957 sayılı yazısından anlaşıldığından işlem sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, izinsiz yapılan uygulamaların eski haline getirilmesinin alanın arkeolojik dokusuna daha fazla zarar vereceği anlaşıldığından alanın aynen korunmasına karar verildi.

 

7160/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 31.12.29

Toplantı Tarihi ve No    : 23.07.2015-152                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.07.2015-5312                                             ADANA

Hatay İli, Payas İlçesi, Payas Sokullu Paşa Külliyesi civarında yer alan 7361(eski 4413-4414) parselde devam eden inşaatın incelenmesi istemine ilişkin; Yrd. Doç. Dr. Tuba AKAR’ın 24.11.2014 günlü başvurusu, konuyla ilgili Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.01.2015 tarih ve 190 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.01.2015 tarihli rapor, Payas Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.02.2015 tarih ve 497 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Payas İlçesi, Payas Sokullu Paşa Külliyesi civarında yer alan 7361 parselde devam eden inşaatın Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.01.2015 tarihli rapor ile Payas Belediye Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 497 sayılı yazısı ve eklerinden, söz konusu yapının; Kurulumuzun 26.07.2012 gün ve 1169 sayılı kararıyla onaylanan 3.derece Arkeolojik Sit Alanı ve Payas Külliyesi Koruma Alanı sınırları dışında kaldığı ve ruhsatlı olduğu anlaşıldığından 7361(eski 4413-4414) parselde yer alan bahse konu yapıya yönelik Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına, ancak; söz konusu parselin de içinde bulunduğu yapı adasında gerçekleştirilecek uygulamaların, Külliyenin siluetini etkilediği anlaşıldığından kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada Kurulumuzca belirlenen Revize Koruma Alanı Sınırlarının uygun olduğuna, Külliyenin Kuzeydoğusunda yer alan, 7361 parselin de içinde yer aldığı imar adasındaki 5 kat olan yapılaşma koşulunun, Kültür Varlıklarının siluetine olumsuz etki meydana getireceği göz önünde bulundurularak 3 kat olarak değiştirilmesinin Belediyesinden istenilmesine karar verildi.

7159/1-1