6 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29408

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze,

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Hava Trafik Kontrolörü” ve 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli “Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti ve Pilot” alınacaktır.

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANACAK ŞARTLAR

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

STATÜ

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya mesleğinde tecrübeye sahip bulunmak (Sivil hava trafik kontrolör lisansı ile çalışmış olmak.). İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (2013 Eylül, 2014 Nisan-Eylül, 2015 Nisan ve belirtilen yıllarda düzenlenen e-YDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

3

İHS

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.938,00 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.576,53 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.189,24TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına (SHY-66 lisansı) sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek.

7

4/B

Ücret (Brüt):

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:  7.193,16 TL

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.824,06 TL

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.085,86 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

PİLOT (UÇAK)

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek.

(68 yaşından gün almamış olmak.)

3

4/B

Ücret(Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 11.092,00 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 10.404,46 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 10.171,31 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

PİLOT (HELİKOPTER)

En az Helikopter CPL lisansına, en az 3500 saat uçuş tecrübesine ve kontrol öğretmenliği sertifikasına sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek.

(68 yaşından gün almamış olmak.)

2

4/B

Ücret(Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 11.092,00 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 10.404,46 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 10.171,31 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

 

İSTENİLEN BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep Formu",

2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

3. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği,

4. Adli sicil beyanı,

5. Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,

6. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

 

Pilot Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

7. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,

8. Pilot lisansı,

9. Sağlık Sertifikası

10. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi

 

Hava Trafik Kontrolörü Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

11. Yabancı dil belgesinin çıktısı

 

Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

12. Hava aracı bakım lisansı ve daha önce lisanslı olarak çalışmış olduğunu gösteren ıslak imzalı belge.

BAŞVURU

1. Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 06.07.2015 tarihi saat 09:00’da başlayıp 14.07.2015 Salı günü saat 16:00’da sona erecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli ve Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır.

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

6097/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına,  2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

BALKAN SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞ.

 

 

1

Coğrafya alanında doktora yapmış ve Balkan ülkelerinde çalışma tecrübesine sahip olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

 

1

 

Felsefe alanında Doçent unvanı almış olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

 

 

1

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

SANAT TARİHİ

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

FEN FAKÜLTESİ

GENEL BİYOLOJİ

1

 

 

 

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

 

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

 

1

 

 

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

 

1

Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği veya İç Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

 

1

 

 

MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ

 

1

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

 

 

 

ÇOCUK CERRAHİSİ

1

 

 

 

İÇ HASTALIKLARI

1

 

 

Nefroloji uzmanı olmak.

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

 

 

 

FİZYOLOJİ

1

 

 

 

GÖĞÜS CERRAHİSİ

 

 

1

 

GÖZ HASTALIKLARI

 

 

1

 

KARDİYOLOJİ

 

 

1

Kardiyomiyopati alanında çalışmaları bulunmak.

KARDİYOLOJİ

 

 

1

AF Ablasyonu konusunda çalışmaları bulunmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

 

 

1

 

6132/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibari ile 15 (onbeş) gündür (06.07.2015-20.07.2015). Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

2

1

Yüksek lisans ve doktorasını Türkçe Eğitimi alanında yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

Anorganikkimya

Profesör

1

1

Tiyo schıff bazları konusunda çalışmış olmak

Fizik

Katı Hal Fiziği

Profesör

1

1

Holografik bilgi depolama konusunda çalışmış olmak

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

2

1

Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri konusunda çalışmış olmak

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Fonksiyonlar teorisi dizi uzayları ve toplanabilme konusunda çalışmış olmak

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Doçent

2

1

Tatlısu balık sistematiği konusunda çalışmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme

Profesör

1

1

Sanayi işletmelerinde ana üretim planlama ve bütünleşik üretim planlama konusunda doktora yapmış olmak

Sağlık Yönetimi

Profesör

1

1

Stratejik yönetim, bölgesel kalkınma ve sektörel rekabetçilik konularında çalışmış olmak

Doçent

1

1

Stratejik maliyet yönetim sistemleri ve uluslararası muhasebe standartları konularında çalışmış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

1

Bilişim Teknolojisi Yönetimi alanında yüksek lisans, İşletme alanında doktora yapmış olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi

Profesör

1

1

Odun bazlı kompozitlerin korunması konusunda çalışmış olmak

Odun Mekaniği ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Yıllık bitkilerden yonga levha üretimi konusunda çalışmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

Uluslararası yaş tayini atlaslarının türk çocuklarına uyumluluğu konusunda çalışmış olmak

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

Candida el taşıyıcılığı konusunda çalışmış olmak

Radyoloji

Doçent

1

1

Beyin anevrizmalarının endavasküler yolla tedavisi konusunda çalışmış olmak

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Meslek hastalıkları ve uykuda solunum bozuklukları konularında çalışmış olmak

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Fibromiyalji sendromu konusunda çalışmış olmak

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

2

1

Farmakoloji uzmanı olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Endoskopik nöroşirurjik girişim sertifikasına sahip olmak

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Korneal neovaskülarizasyon ve retinal ven dal tıkanıklığı konularında çalışmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Tüp bebek sertifikasına sahip olmak

Genel Cerrahi

Doçent

2

1

Mide fıtıkları ve solunum fonksiyon testleri konusunda çalışmış olmak

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Penisilin G ile oluşturulan deneysel epilepsi konusunda çalışmış olmak

Fizyoloji

Profesör

1

1

Egzersiz fizyolojisi ve izole iskelet kasları konularında çalışmış olmak

Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Dermatofitler konusunda çalışmış olmak

Biyofizik

Doçent

1

1

Migren polimorfizmi genetiği konusunda çalışmış olmak

Anatomi

Doçent

1

1

Stereolojik metotlar konusunda çalışmış olmak

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

Profesör

1

1

Kalıp teknolojileri ve kalıp yüzey farklılığının beton dayanıklılığına etkileri konusunda çalışmış olmak

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Ahşap üstyüzey işlemleri ve teknolojisi konusunda ağaç uzmanı olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Profesör

1

1

Fiziksel uygunluk ve egzersiz immünolojisi konularında çalışmış olmak

 

AÇIKLAMALAR

1. Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik, doktora, yüksek lisans, lisans belgesi, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; (6) altı takım hazırlayarak 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

2. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik, doktora, yüksek lisans, lisans belgesi, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım olarak 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

- Profesör ve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda onaylatılması gerekmektedir.

- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde yer alan değerlendirme formu doldurularak bütün dosyalara eklenecektir.

6152/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Güzel Sanatlar Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Sınıf Eğitimi

1

1

 

Fen Bilgisi Eğitimi

3

1

Sülfonamit türevlerin sentezi ile bunların karbonik anhidraz izoenzimlerine karşı inhibitör aktiviteleri konusunda doktora yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Genel Biyoloji

1

1

Diyabet ve kök hücre alanıda çalışmış olmak

Atom ve Molekül Fiziği

1

1

Nicel yapı aktivite ilişki (QSAR) modellemeleri ve fotonik kristaller üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Zooloji

1

1

Balık biyolojisi ve sistematiği alanında çalışmış olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Mimarlık

5

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK 

Yönetim Bilimleri

1

1

 

Bütçe ve Mali Planlama

1

1

 

Ekonometri

2

1

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Nonparametrik Test Yöntemleri konusunda çalışmış olmak

Ekonometri

4

1

Zaman Serileri, Kanonik Korelasyon Analizleri, Box - Jenkins ve Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri konusunda çalışmış olmak

İktisat Politikası

3

1

Pamuk Arzı ve Pamuk Sektörünü Etkileyen İktisat Politikaları konusunda çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Geoteknik

1

1

3

1

 

Yapı

1

1

Doğal yapı malzemeleri konusunda çalışmış olmak

Yapı

1

1

 

Yapı

 

 

 

 

2

1

 

Endüstri Mühendisliği

 

 

 

 

3

1

Çizelgeleme alanında doktora tez çalışması yapmış olmak

Çevre Teknolojisi

3

1

Beyaz Urfa taşı ile ilgili doktora çalışması yapmış olmak

Bilgisayar Bilimleri

3

1

 

Konstrüksiyon ve İmalat

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyoloji

1

1

Kanser genetiği üzerinde çalışmış olmak

Radyoloji

1

2

 

Fiziksel Tıp ve Reh.

3

1

Kulak Burun Boğaz Hast.

1

1

 

Kulak Burun Boğaz Hast.

1

1

Vestibuler testler ve rehabilitasyon konularında eğitimli olmak

Göğüs Cerrahisi

1

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Robotik ve Laparoskopik asiste jinekolojik onkoloji ve pelvik taban cerrahisi sertifikası ile yardımcı üreme teknikleri sertifikası olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Plasenta perkrata olgularında adezyon molekülleri ile proliferasyon indeksi konularında bilimsel çalışma yapmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Robotik cerrahi sertifikası ile preeklampsi alanında çalışmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Tüp bebek konusunda uzman olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Ürojinekoloji ve preeklampsi alanında laboratuar çalışması yapmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Polikistik Over Sendromu, Endometrioma Ev Myoma Uteri hastalarında IL-2 ve TNF Alfa konusunda çalışma yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Beslenme modellerinin çocuğun ilk 12 ayında fiziksel büyüme üzerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

 

 

1

1

 

Üroloji

 

 

 

 

1

2

 

Kardiyoloji

2

1

 

Histoloji - Embriyoloji

1

1

 

İç Hastalıkları

1

1

Dekompanse kalp yetersizliği hastalarında oksidatif stres konusunda çalışma yapmış olmak

Tıbbi Biyokimya

3

1

Akut İskemik Serebral İnfarktlı hastalarda homosisteinin inme ile ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak

Tıbbi Biyokimya

3

1

Diagnostik amaçlı membran proteinlerinin klonlanması ve saflaştırılması konusunda çalışma yapmış olmak

Enfeksiyon Hastalıkları

2

1

Vankomisine dirençli enterokok (VRE) kolonozisyonu, direnç ve risk faktörleri konusunda çalışma yapmış olmak

Anesteziyoloji

2

1

Postspinal baş ağrısında ultrason eşliğinde oksipital sinir bloğu konusunda çalışma yapmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

Cerrahi

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

1

1

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1

1

Arazi değerlendirme konusunda doktora yapmış olmak

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1

1

Entomoloji

4

1

Nar zararlıları konusunda doktora yapmış olmak

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Cerrahi Hastalığı Hemşireliği

3

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

1

1

 

Ş.URFA TEK. BİL. MYO

Gıda Teknolojisi

4

1

Atatürk Baraj Gölü Havzasında yaşayan balıklarla ile ilgili doktora yapmış olmak

HİLVAN MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

 

TOPLAM

11

11

31

 

5727/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

 

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

-

Yardımcı Doçent

5

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

-

Profesör

1

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

-

Yardımcı Doçent

5

1

Karaciğer histolojisi ve toksikoloji üzerine doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Doçent

1

1

Füzyon üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

3

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

Gerilme katsayılarının bulunması üzerine doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Fizik Eğitiminde zeki öğretim sistemleri üzerine doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Doçent

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Seramik

-

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Okul öncesi dönemde çevre kavramı ve zihni model üzerine doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

-

Yardımcı Doçent

5

1

 

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Toprak İlmi ve Ekolojisi

Yardımcı Doçent

3

1

 

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

3

1

Öğretmenlerin işle bütünleşmesi üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Seramik

-

Yardımcı Doçent

3

2

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

-

Yardımcı Doçent

4

2

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

-

Yardımcı Doçent

3

1

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Resim

-

Yardımcı Doçent

4

1

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Resim

-

Yardımcı Doçent

4

1

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Geleneksel Türk El Sanatları

-

Yardımcı Doçent

3

1

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Geleneksel Türk El Sanatları

-

Yardımcı Doçent

3

1

 

6189/1-1