4 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29406

RESMİ GAZETE İLE İLGİLİ BİLGİLER

 


RESMÎ GAZETE

Yönetim Yeri

:

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Necatibey Cad. No : 108 Kat : 4 06100

Bakanlıklar – ANKARA

http://www.basbakanlik.gov.tr

e-posta:resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Dizgi, Baskı, Abone ve İlan, Dağıtım ve Satış İşlemleri Yeri

:

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Doğanbey Mah. Erguvan Sok. No : 2 06050 Ulus/ANKARA

Santral : (0312) 310 32 55/129-147-163 (Pbx) Fax : (0312) 311 81 85

http://www.bbasimevi.gov.tr

e-posta: bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Yurtiçi Abone Şartları

:

Resmî Gazete yıllık abone bedeli posta ücreti ve KDV dahil olmak üzere 195,00 TL.’dir. Resmî Gazete’nin Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden elden alınması halinde, 75,00 TL. olan posta ücreti düşülerek 120,00 TL ücret alınır. Resmî Gazete abone bedelleri doğrudan İşletme veznesine yatırılabileceği gibi, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesindeki TR 46 000 100 253 203 679 775 5014  no.lu hesaba da havale edilebilir. Abone kaydının yapılabilmesi için, vezne makbuzunun ibrazı veya banka dekont sureti ile abonenin açık adresinin (Posta Kodu ile birlikte) Şahıslarda T.C. Kimlik Numarası, Kurum ve şirketler için vergi dairesi adı ve vergi numarasının belirtildiği bir dilekçe ekinde İşletmeye gönderilmesi gerekmektedir. Abone bedeline ilişkin vezne makbuzunun veya banka dekont suretinin, içinde bulunulan ayın en geç yirmisine kadar İşletmeye gönderilmesi halinde, takip eden aybaşından itibaren Resmî Gazete, aboneye gönderilmeye başlanır.

Yurtdışı Abone Şartları

:

Resmî Gazete yurtdışı yıllık abone bedeli, uçak posta ücreti ve KDV dahil olmak üzere 350 $ dır.

Yurtiçi ve yurtdışı abone bedellerine, yıl içinde meydana gelebilecek maliyet artışları ile posta ücretlerindeki artışlar da yansıtılır.

Eksik beyanda bulunanlar ve faksla yapılan talepler kabul edilmemektedir.

İlgililere duyurulur.

Resmi Gazete perakende satış fiyatı KDV dahil 30 Kr’dir. 96 sayfayı geçen Resmi Gazete’nin eklenecek her 32 sayfası için, perakende satış fiyatına KDV dahil 10 Kr ilave edilir.

İlan Ücreti

:

İlanların her satırı için KDV hariç 10,00 TL ücret alınır.