4 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29406

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

3 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 – İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

5 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAK.

Okul Öncesi Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

İlköğretimde Doktora yapmış ve Okulöncesi alanında çalışmış olmak.

EĞİTİM FAK.

Zihin Engelliler Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Zihinsel Engelliler alanında Doktora yapmış olmak, Otizimli çocuklar ve anneleri ile etkileşim davranışlarına ilişkin çalışmış olmak.

6194/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararnamenin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    :  27/01/2010

Başvuru No                         :  C2010/013

Başvuru Sahibi                    :  Buldan Ticaret Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Hükümet Cad. No: 20 Buldan/DENİZLİ

Ürünün Adı                         :  Bez

Coğrafi İşaretin Adı            :  Buldan Bezi

Coğrafi İşaretin Türü           :  Mahreç İşareti

Coğrafi İşaretin

Kaynaklandığı Alan             :  Denizli ili Buldan İlçesi

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Buldan Bezi; çok ince iplikten yapılmış, teri emici özelliği olan, “bürümcük” veya “bükülü bez” olarak da tabir edilen bir kumaştır. Yün, keten, pamuk veya ipek ipliğinden yapılmaktadır. Ancak maliyetten ötürü ipek ipliğinden yapımı diğerlerine göre daha az olup ağırlıklı olarak saf veya fabrikasyon pamuk ipliği kullanılmaktadır.

Buldan Bezi yapımında kullanılan iplikler yıkama, boyama, kurutma ve bobinleme işlemlerinden geçer. Boyanan iplikler bükülerek bükümlü iplik halini alır. Bükme derecesine göre oluşacak bezin kullanım alanı da değişmektedir. Tezgâhtan ham olarak çıkan bez sıcak sabunlu suda yıkandıktan sonra enine çekmekte ve karakteristik buruşuk yapısını kazanmaktadır. Buruşuk yapısı sayesinde vücuda yapışmaması (vücutla temas alanının düşük olması), vücutla arasında hava kalması ve iyi bir ısı yalıtımı sağlaması nedeniyle bu kumaşlar, daha ziyade iç çamaşırı yapımında tercih edilmekteyseler de, yazlık dış giysi ve ev tekstili ürünlerinin yapımında da kullanılmaktadır.

Türk dokuma kumaş ve işlemelerinde motifler genellikle bitkiseldir. Lale, karanfil gibi çiçekler ve dallar özellikle XVI. yüzyılda çok kullanılmıştır. Renkler kırmızı başta olmak üzere çini mavisi, güvez, pişmiş ayva ve safran sarısıdır. Bu gelenek Buldan dokuma ve işlemelerinde de açıkça görülür. Buldan dokumasında desenler geometrik, bitkisel ve çubukludur. Ayrıca kaplama, zincir ve suzeni tarzı kullanılarak saçaklı yapılır. Renklere ise kırmızı, sarı ve beyaz hâkimdir.

Üretim Metodu:

Buldan Bezi’nin dokuma işlemi, 1779 yılına kadar el tezgâhlarında yapılırken bu tarihten itibaren çekme(kamçılı) tezgahlarla üretime devam edilmiştir. Genel olarak Anadolu’da kullanılan mekikli el dokuma tezgahları şunlardır:

1 - Andi Tezgahlar

2 - Peştamal Tezgahlar

a) Çukur Tezgahlar

b) Yüksek Tezgahlar

c) Kamçılı Tezgahlar

3 - Şal Tezgahları

Anadolu’da belli başlı dokuma yörelerinde benzerleri görülebilen bu tezgahlar ahşap malzemeden yapılmış kamçılı (çift pedallı) tezgahlardır. Kamçılı tezgahların diğer tezgahlardan en önemli farkı, mekiğin el ile değil de kamçının çekilmesiyle atılmasıdır. Dokuma araç ve gereçlerinin günün şartlarına göre düzenlenmesi sonucunda, 1951 yılından itibaren motorlu tezgâhlar kullanılmaya başlanmıştır. Bugün ipekli vb. türdeki ince kumaşlar, peştamal, üstlük, örtü türü dokumalar halen el tezgâhlarında ve motorlu tezgâhlarda dokunmaktadır.

Buldan Bezi için en çok 20/1 numaralı çok bükümlü %100 pamuk ipliği kullanılır. Bu ipliklerin hepsi normalden fazla büküme sahip olduğu için “kıvrak iplik” olarak adlandırılır. Hem çözgü hem de atkı için 20 ve 20/2 numaralı iplikler kullanılmaktadır. Buldan Bezi’nde kullanılan pamuk ipliği bir inçte (2.54 cm) 25-28 arası büküme sahiptir.

İpliklerin boyanması:

Renkli suya batırılan çileler 1-2 saat bekletildikten sonra sıkılır ve sırıklara serilip kurutulur. Mazı, defne, ceviz yaprağı, palamut, meyankökü, kestane, soğan kabuğu ve çehriden yapılan doğal boyalar bugün yerini kimyasal boyalara bıraksa da; altın sarısı elde edilen meşe palamudunun dokumaların boyanmasında halen kullanıldığı görülür.

İpliklerin Sarılıp Hazırlanması:

İpliklerin çileleri kurutulduktan sonra çıkrıklara geçirilir ve çözgü hazırlığı için tahtadan yapılmış olan ve “çağ” adı verilen bobinlere sarılır. Yarı otomatik dokuma tezgahları için ise çözgüler iplik fabrikasından hazır bobinlere sarılmış halde alınır.

Çözgü Hazırlanması:

Bobin uçları çözek adı verilen askılığa asılır. İplik uçlarının karışmaması için tarak şeklindeki dengeçten geçirilerek yumak elde edilir. Bu yumaktan el yardımıyla alınan iplikler ağızlık adı verilen ip alma işlemi sonucunda taraklara geçirilir. Bu taraklar bez ayağı dokuma gereği iki adettir. Buradaki iplik uçları demgeç adlı masa yardımıyla tezgahın taraklarına geçirilir. Dem ve çerçeveler tezgaha monte edilir ve çile tezgaha asılır.

Masura-mekik Hazırlama:

Elemle adı verilen iplik sarma tertibatı ile masura sarılır. Dokumaya geçirilir. Dokuma işlemi:

Dokumanın üç temel mekanizması, ağızlık açma, atkı atma ve tefe vurma mekanizmasıdır. Her çözgü ipliği bir gücü gözünden geçirilmiştir. Dokunacak kumaşın örgüsüne uygun olarak bir atkı atıldığı zaman bu atkının üzerinde bulunması gereken çözgüler bu gücüler vasıtasıyla yukarı kaldırılırlar. Böylece mekiğin arasından geçeceği ağızlık adı verilen bir açıklık meydana gelir ve her atkı için yeniden oluşturulur. Ağızlığın oluşturulabilmesi için en az iki çerçeveye ihtiyaç vardır. Çözgünün iki tabakaya ayrılması ile oluşan ağızlığın içerisinden atkı ipliği mekik vasıtasıyla geçirilir ki buna atkı atma denir. Yeni atılmış olduğu için kumaştan ayrı bulunan atkı ipliğini iterek kumaşa dahil etmek için dişlerinden çözgü iplikleri geçirilen tarak ile tefeleme veya tefe vurma işlemi gerçekleştirilerek Buldan Bezi yapımı gerçekleştirilmiş olur.

Kumaşın boyanması ve yıkanması:

Tezgâhtan çıkan kumaş düz bir görünüme sahip olup, ıslatıldığında kumaş enine çekmekte ve karakteristik buruşuk yapısını kazanmaktadır.

Kumaş makineye sarılır ve 95°C’de kasar(ön terbiye) işlemi yapılıp kumaş, üzerideki haşıl, bit ve yağlardan arındırılır. 65°C-85°C arasında boyama işlemi yapılır. Boyama sonrası 80°C-95°C arasında sabun yıkamaları yapılır. Ardından yumuşatıcı verilip makineden çıkarılır. Makineden çıkarılan kumaş santrafüj makinesinde sıkılıp mamul açmada açılır ve ardından romöz makinesinden geçirilerek kurutulur. Kurutulan kumaş kalite kontrol aşamasından geçtikten sonra toplar halinde sarılır.

Kıyafet için kullanılacak Buldan Bezi;

80 cm, 125 cm, 185 cm enlerinde; ham, çizgili, düz renk ve baskılı olarak üretilmektedir. Ev tekstili için kullanılacak Buldan Bezi;

Yöresel isimlerle adlandırılmış 80 cm, 90 cm, 100 cm, 170 cm, 210 cm, 240 cm ve 250 cm enlerinde; pikelik, perdelik, çarşaflık, nevresimlik, masa örtüsü ve peştamal olarak düz renkli, çizgili, desenli veya ekose olarak üretilmektedir.

Denetleme:

Coğrafi işaret tesciline konu Buldan Bezi’nin denetimi, konu ile ilgili uzman kuruluşlarla yürütülecektir.

Oluşturulan Denetim Komisyonu’nda;

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden iki uzmanın; ürünün iplik seçimi, desenlerin ve motiflerin oluşturulması, dokuma aşaması ve pazarlama aşamalarında,

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden iki uzmanın; ürünün belirtilen özelliklere uygun üretilmesi ve işlenmesi aşamalarında,

Sınırlı Sorumlu Buldan 1 numaralı Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi’nden bir uzmanın; ürünün iplik seçimi, desenlerin ve motifin oluşturulması, dokuma aşaması ve pazarlama aşamalarında,

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi’nden bir uzmanın; ürünün iplik seçimi, desenlerin ve motiflerin oluşturulması, dokuma aşaması ve pazarlama aşamalarında,

Düzenli olarak yılda iki kez, yanı sıra şikâyet ve ihtiyaç duyulduğunda her zaman denetim yapacağı hususu söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından taahhüt edilmiştir.

6135/1-1


Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi’ne Tam Zamanlı Öğretim Üyesi Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki tabloda belirtilen şartlarda tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

TABLO: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İLANI

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

PROGRAM

KADRO ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik

Makine Mühendisliği

(İngilizce)

Profesör

1

Makine Tasarımı, Kırılma Mekaniği, Hasar Analizi, Biyomekanik, Kompozit Malzeme Mekaniği ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve idari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(İngilizce)

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Dış Politika ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak.

 

Başvuruların söz konusu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  Öğretim üyelerinin atamaları 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara kriterleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

Başvuru formu (Başvuru formu için tıklayınız),YÖK formatında Özgeçmiş  (Formu için tıklayınız),Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (Yönerge ve form için tıklayınız), Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı), Noter onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek şartı ile başvuru anında fotokopiler onaylanabilecektir), Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise atama yazısı fotokopisi, Yurt dışından alınan diplomalar ve unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmış Denklik Belgesi, Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan altı takım dosya KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi, erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

Müracaat Adresi:

Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Personel Daire Başkanlığı

Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı, No: 177

16310 Yıldırım / BURSA

Tel    : + 90 (224) 400 00 00 - 444 8 268

Faks  : + 90 (224) 211 44 06

www.bou.edu.tr

6145/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilân tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

NOTERLİK İLİ

2014 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

AĞLASUN NOTERLİĞİ

BURDUR

41.688,22.-TL

2

AHLAT NOTERLİĞİ

BİTLİS

160.889,69.-TL

3

AYVACIK NOTERLİĞİ

SAMSUN

52.632,02.-TL

4

BABADAĞ NOTERLİĞİ

DENİZLİ

16.524,28.-TL

5

BASKİL NOTERLİĞİ

ELAZIĞ

27.660,35.-TL

6

BOZKURT NOTERLİĞİ

KASTAMONU

72.558,40.-TL

7

BÜNYAN NOTERLİĞİ

KAYSERİ

126.559,49.-TL

8

ÇAMAŞ NOTERLİĞİ

ORDU

36.970,00.-TL

9

ÇAYIRALAN NOTERLİĞİ

YOZGAT

77.016,54.-TL

10

ÇELİKHAN NOTERLİĞİ

ADIYAMAN

33.304,69.-TL

11

ÇUKURCA NOTERLİĞİ

HAKKARİ

40.739,42.-TL

12

DOĞUBAYAZIT BİRİNCİ NOTERLİĞİ

AĞRI

286.670,44.-TL

13

ERUH NOTERLİĞİ

SİİRT

23.430,60.-TL

14

EZİNE NOTERLİĞİ

ÇANAKKALE

265.121,75.-TL

15

GELENDOST NOTERLİĞİ 

ISPARTA

71.956,16.-TL

16

GÖLKÖY NOTERLİĞİ

ORDU

162.367,57.-TL

17

HARRAN NOTERLİĞİ

ŞANLIURFA

172.076,62.-TL

18

İHSANGAZİ NOTERLİĞİ

KASTAMONU

21.057,19.-TL

19

İVRİNDİ NOTERLİĞİ

BALIKESİR

108.053,93.-TL

20

KARGI NOTERLİĞİ

ÇORUM

123.323,55.-TL

21

KESKİN NOTERLİĞİ

KIRIKKALE

91.070,42.-TL

22

KULA İKİNCİ NOTERLİĞİ

MANİSA

146.878,52.-TL

23

KULUNCAK NOTERLİĞİ

MALATYA

24.583,76.-TL

24

KURTALAN NOTERLİĞİ

SİİRT

197.951,53.-TL

25

LADİK NOTERLİĞİ

SAMSUN

89.479,58.-TL

26

MESUDİYE NOTERLİĞİ

ORDU

61.963,59.-TL

27

MUTKİ NOTERLİĞİ

BİTLİS

23.634,35.-TL

28

OTLUKBELİ NOTERLİĞİ 

ERZİNCAN

9.564,53.-TL

29

PERTEK NOTERLİĞİ 

TUNCELİ

56.027,99.-TL

30

SARICAKAYA NOTERLİĞİ

ESKİŞEHİR

21.704,18.-TL

31

SARIVELİLER NOTERLİĞİ

KARAMAN

38.476,39.-TL

32

SARIZ NOTERLİĞİ

KAYSERİ

49.047,21.-TL

33

TAŞKENT NOTERLİĞİ

KONYA

33.748,69.-TL

34

TEKMAN NOTERLİĞİ

ERZURUM

43.218,05.-TL

35

TUTAK NOTERLİĞİ 

AĞRI

67.358,29.-TL

6139/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlân olunur.

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

250.718,29.-TL.

2

AKÇAKALE NOTERLİĞİ

328.478,97.-TL.

3

AKSARAY ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

523.463,87.-TL.

4

BAFRA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

377.241,44.-TL.

5

BİSMİL NOTERLİĞİ

370.888,93.-TL.

6

BODRUM İKİNCİ NOTERLİĞİ

520.325,78.-TL.

7

BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ

269.757,23.-TL.

8

BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ

276.941,77.-TL.

9

BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

200.387,52.-TL.

10

ÇAN NOTERLİĞİ

369.713,55.-TL.

11

ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

244.295,73.-TL.

12

DALAMAN NOTERLİĞİ

361.526,33.-TL.

13

DÖRTYOL İKİNCİ NOTERLİĞİ

649.519,15.-TL.

14

DÜZCE İKİNCİ NOTERLİĞİ

283.565,17.-TL.

15

EREĞLİ (KONYA) BİRİNCİ NOTERLİĞİ

415.727,13.-TL.

16

FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

191.804,35.-TL.

17

GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ

269.279,69.-TL.

18

KARAMÜRSEL NOTERLİĞİ

487.644,40.-TL.

19

KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

214.079,46.-TL.

20

KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

300.617,54.-TL.

21

KAZAN NOTERLİĞİ

572.108,65.-TL.

22

KIRIKKALE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

362.259,65.-TL.

23

KIRIKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

227.688,87.-TL.

24

MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

252.814,40.-TL.

25

MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

176.802,73.-TL.

26

MUĞLA İKİNCİ NOTERLİĞİ

211.704,26.-TL.

27

SARUHANLI NOTERLİĞİ

318.812,83.-TL.

28

SERİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

285.356,42.-TL.

29

SÖKE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

350.664,71.-TL.

30

TOKAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ

318.317,77.-TL.

31

TURHAL BİRİNCİ NOTERLİĞİ

335.099,98.-TL.

32

UZUNKÖPRÜ İKİNCİ NOTERLİĞİ

415.577,71.-TL.

33

VEZİRKÖPRÜ NOTERLİĞİ

467.296,03.-TL.

34

YENİŞEHİR NOTERLİĞİ

464.850,21.-TL.

35

YÜKSEKOVA NOTERLİĞİ

556.739,35.-TL.

36

AFYONKARAHİSAR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

207.423,25.-TL.

 

İHDAS ALANI: "Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde, Organize Caddesi ile Organize 3. Cadde arasında bulunan 1. Cadde üzerinde ve bu caddeye açılan sağlı-sollu sokakların ilk 200'er metre derinliklerinde diğer           noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" şeklinde değiştirilmiştir.

 

37

BODRUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

466.867,67.-TL.

 

İHDAS ALANI: "Ortakent Mahallesinde, (Muğla-Bodrum Yolunun) Cumhuriyet Caddesinin (Özel Marmara Kolejinin bulunduğu yerde) Bekiroğlu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesi birinci kavşağını geçtikten sonra Cumhuriyet Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Caddesi ile kesiştiği ikinci kavşağa kadar olan kısmı ile Atatürk Caddesinin tamamı ve bu iki caddenin 50 metre derinliklerindeki cadde ve sokakları kapsayacak ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" şeklinde değiştirilmiştir.

6140/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

  1

ALANYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

595.495,71.- TL.

  2

ALTINDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

830.782,20.- TL.

  3

ANKARA ELLİNCİ NOTERLİĞİ

1.066.986,20.- TL.

  4

ANTALYA YEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.257.747,56.- TL.

  5

BAKIRKÖY SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

927.461, 40.-TL.

  6

BAKIRKÖY YİRMİNCİ NOTERLİĞİ

1.611.336,29.- TL.

  7

BEYOĞLU ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.450.639,72.- TL.

  8

BURSA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

572.642,33.-TL.

  9

BURSA ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ

885.584,72.- TL.

10

ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ

464.088,31.-TL.

11

ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

641.106,69.-TL.

12

İSTANBUL DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.042.320,25.- TL.

13

İSTANBUL YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

601.172,49.- TL.

14

İSTANBUL OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.587.094,98.-TL.

15

İZMİR ALTINCI NOTERLİĞİ

633.224, 53.-TL.

16

İZMİR ONUNCU NOTERLİĞİ

858.026,06.- TL.

17

İZMİR YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ

839.682,87.-TL.

18

KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ

442.461,59.-TL.

19

KAHRAMANMARAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ

413.800,87.-TL.

20

KOCAELİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.460.819,39.-TL.

21

SAKARYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.303.084,08.- TL.

22

SAMSUN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.101.850,92.- TL.

23

TRABZON İKİNCİ NOTERLİĞİ

978.524,66.- TL.

24

ÜSKÜDAR ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.353.411,02.- TL.

6141/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.06.2015     Karar No: 6857

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI         :  1) Amity Oil International Pty Ltd.

                                                     2) TransAtlantic Exploration

                                                         Mediterranean International Pty.Ltd.

• MERKEZ ADRESLERİ         :  1) 2 nd. Floor 18 Richardson Street West Perth

                                                     6005 Western AUSTRALIA

                                                     2) 20 Howard St. Perth Australia 6000

• TÜRKİYEDEKİ

   ADRESLERİ                         :  1-2) Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No: 10 Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  09.05.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında, yukarıda isimleri belirtilen şirketlere 31.12.2010 tarihinde verilmiş olan AR/AOI-TEM/4861 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  47.426 hektar

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

  PAFTA NUMARALARI       :  AR/AOI-TEM/K/F17-b3

                                                     AR/AOI-TEM/K/F18-a3, a4

                                                     AR/AOI-TEM/K/F18-b4

• KAPSADIĞI İLLER              :  Kırıklareli, Edirne, Tekirdağ

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                      :  14.535, 29.070, 10.744 hektar

KARAR:

Amity Oil International Pty Ltd. ve TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty.Ltdnin müştereken sahip olduğu AR/AOI-TEM/4861 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Amity Oil International Pty Ltd. ve TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty.Ltd.’ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş oldukları iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile üç adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

6060/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6845

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Tiway Turkey Ltd.

• MERKEZ ADRESİ                :  PO BOX 309 Ugland House, Grand

                                                     Cayman KYI-1104 Cayman-Island

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Hoşdere Cad. Hava Sok. No: 24/11 Kat. 4

                                                     Yukarı Ayrancı-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  24.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  29.895 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ                    :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  L45-c1, c2

KARAR:

Tiway Turkey Ltd. Şti.’nin Diyarbakır ilinde 29.895 hektarlık, L45-c1, c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6061/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6843

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                :  Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Blv. No: 73 Ortadoğu Plaza Kat: 10   34384 Okmeydanı Şişli-İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Kızkulesi Sokak No: 40   06700 Gaziosmanpaşa-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  27.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  29.895 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ                    :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  L45-c1, c2

KARAR:

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 29.895 hektarlık, L45-c1, c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6062/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6842

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Güney Yıldızı Petrol ÜretimSondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                :  Adıyaman-Kahta Karayolu 17. Km Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Cd. No. 23 Söğütözü 06520 ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  25.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  29.895 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  L45-c1, c2

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 29.895 hektarlık L45-c1, c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6063/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6849

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli-İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat: 9   06510 Söğütözü-Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  12.08.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  61.116 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Siirt, Bitlis, Van

• PAFTA NUMARASI            :  M49-A

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Siirt, Bitlis, Van illerinde 61.116 hektarlık M49-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6064/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6841

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Era Enerji, Enerji Ser. Hiz. ve Petr. Tic. Ltd.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ             :  Mustafa Kemal Mahallesi Barış Sitesi 64. Sokak No: 3 Eskişehir Yolu, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  17.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  29.895 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ                    :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  L45-c1, c2

KARAR:

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin Diyarbakır ilinde 29.895 hektarlık, L45-c1, c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6065/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6850

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZİ ADRESİ               :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli-İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat: 9   06510 Söğütözü-Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  12.08.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  30.665 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır, Mardin

• PAFTA NUMARASI            :  M44-c3, c4

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır, Mardin illerinde 30.665 hektarlık M44-c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6066/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6846

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANLARLARI :  Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli-İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat: 9   06510, Söğütözü-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  12.08.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  29.895 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ                    :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  L45-c1, c2

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 29.895 hektarlık, L45-c1, c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6067/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6840

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Socar Turkey Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ             :  Eski Büyükdere Cad. SOCAR Bosphorus Plaza No: 231 Kat: 6-7   34398 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ          :  22.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  29.895 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ                    :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  L45-c1, c2

KARAR:

Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 29.895 hektarlık, L45-c1, c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6068/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6847

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                :  Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No: 163 Şişli İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Yaşam Cad. Ak Plaza No: 7 Kat: 9  06510 Söğütözü/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  12.08.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  61.268 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER              :  Diyarbakır, Mardin

• PAFTA NUMARASI            :  M44-D

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Diyarbakır, Mardin İllerinde 61.268 hektarlık M44-D paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6069/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6848

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Polmak Sondaj Sanayi A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ             :  ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi 2011 Cadde No: 19 Temelli/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  02.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  15.224 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER              :  Adıyaman, Malatya

• PAFTA NUMARASI            :  L41-c4

KARAR:

Polmak Sondaj Sanayi A.Ş.’nin Adıyaman, Malatya illerinde 15.224 hektarlık L41-c4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6070/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.05.2015      Karar No: 6844

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESİ                :  20 Howard St. Perth Australia 6000

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No: 10   06700 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  04.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  29.895 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ                    :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  L45-c1, c2

KARAR:

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty.Ltd. Şti.’nin Diyarbakır ilinde 29.895 hektarlık, L45-c1, c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6071/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İLANI

Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz iletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş., Po Petrofınance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. Şti., Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd. hakkında, mücbir sebep göstermeksizin sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden, 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26 ncı maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin karar 21.04.2009 tarih, 27207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Petrol Ofisi A.Ş. tarafından, Bakanlığımız aleyhine Ankara 12. İdare Mahkemesinin E.2009/535 sayılı esasında kayıtlı dosya üzerinden açılan davada; Mahkemesince 17.07.2009 tarihinde ihaleden yasaklama kararının "yürütülmesinin durdurulmasına" karar verildiğinden, Mahkeme kararı doğrultusunda dava konusu yasaklama kararı kaldırılmış ve bu karar 26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bilahare, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 10.12.2009 tarih ve E.2009/535, K.2009/1663 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir. Söz konusu karar hakkında Bakanlığımızca yapılan temyiz başvurusu sonucu; Danıştay 13. Dairesinin 24.03.2014 tarih ve E.2010/2565, K.2014/1125 sayılı kararı ile; "(...) davalı idarece ihalelerden yasaklama yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık ve dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi Mahkeme kararında da hukuka isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü" ile (...) Ankara 12. idare Mahkemesinin 10.12.2009 tarih ve E.2009/535, K.2009/1663 sayılı kararının bozulmasına yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine," karar verilmiştir.

Davacı tarafın, Danıştay 13. Dairesince verilen 24.03.2014 tarih ve E.2010/2565, K.2014/1125 sayılı "bozma kararı"nın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvuru sonucu, Danıştay 13. Dairesinin 09.02.2015 tarih ve E.2014/2977, K.2015/443 sayılı kararı ile; "kararın düzeltilmesi isteminin reddine" karar verilmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu'nun 28 inci maddesi gereğince İdareler mahkeme kararlarının icaplarına göre işlem tesis etmek mecburiyetinde olduklarından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26 ncı maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının iptaline yönelik Bakan Olur'u iptal edilerek kalan süre olan 237 gün için ilgili şirketlerin yeniden yasaklanmasına ilişkin karar alınmış ve yasaklama kararı 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak Ankara 12. İdare Mahkemesinde yapılan yeniden inceleme neticesinde; Mahkemesince verilen 15.04.2014 tarih, E.2015/669 ve K.2015/412 sayılı Kararı ile: "10.12.2009 gün ve E.2009/535, K.2009/1663 sayılı kararda ısrar edilmesine, dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir.

2577 İdari Yargılama Usulu Kanunu'nun 28 inci maddesi gereğince idareler mahkeme kararlarının icaplarına göre işlem tesis etmek mecburiyetinde olduklarından, yukarıda belirtilen Ankara 12. idare Mahkemesinin 15.04.2014 tarih ve E.2015/669, K.2015/412 sayılı kararı doğrultusunda, Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş, Po Petrofınance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. Şti., Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd.'nin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26 nci maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının kalan süre olan 237 gün için tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına 23.06.2015 tarih ve 134 sayılı Bakan Olur'u ile karar verilmiştir.

İlan olunur

6117/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2014 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

POZİSYON

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

NİTELİK KODU

AVUKAT

1

* Hukuk Fakültesinden mezun olmak.

* Yüksek Lisans yapmış olmak.

* Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak.

* En az 10 yıl Avukat olarak görev yapmış olmak.

A01

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2 - 5917 sayılı Kanunun 47.Maddesinin 5.Fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

3 - 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2014 KPSSP3 Puanı esas alınacaktır.

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

II - MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) http://pdb.marmara.edu.tr internet adresinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon: 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08 ) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Fotoğraflı başvuru formu

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

d) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti

e) Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar http://pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

6171/1-1


 


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Sağlık Bilimleri ve Turizm Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör - Doçent -) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Derecesi

Aranan Nitelikler

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Profesör

1

1

Iskemi/reperfüzyon ve kardiak anestezi alanında çalışmaları olmak, yoğun bakım yandal uzmanı olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Neonatoloji uzmanı olmak, anne sütü bankacılığı konusunda çalışmaları bulunmak; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Psikoterapi deneyimi bulunmak; tıpta istatistik kullanımı konusunda yetkin olmak; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

Profesör

1

1

İdare hukuku, anayasa hukuku, kamu yönetimi alanında çalışmaları olmak; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Sektörel istihdam ve bölgesel yenilik sistemleri konularında ekonometrik çalışmaları olmak; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Profesör

1

1

Türk Dış Politikası, Türkiyenin Ortadoğu ilişkileri özelinde çalışmaları bulunmmak; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

3

Dünya siyaseti, enerji bağlamında Türkiyenin dış politikası konularında çalışmaları olmak; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ekonomik Entegrasyon

Doçent

1

2

Uluslararası finans, ticaret,  ekonomik düzen ve ilişkiler; ekonomik küreselleşme konularında uluslararası yayınları olmak; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent

1

3

İç Hastalıkları hemşireliğinde doktora yapmış olmak; dispne ve pulmoner rehabilitasyon konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

3

Diyabet konusunda ulus­lararası çalışmalar yapmış ve yurtdışı deneyim sahibi  olmak.

Turizm

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm lisans mezunu, yönetim ve organizasyon alanında doktara yapmış olmak ve turizm alanında çalışmaları bulunmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

 

 

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Başvurular Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvuru adresi:

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

6175/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

İşletmecinin Unvanı

Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Dönemi

Son Ödeme Tarihi

ARTI NET ADSL İNTERNET VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

0050387223

Rüstem Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. Barış Sok. No:3/29 Merkez/YALOVA

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2013-31/12/2013

30.06.2014

ARTI NET ADSL İNTERNET VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

0050387223

Rüstem Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. Barış Sok. No:3/29 Merkez/YALOVA

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

31.01.2015

BODRUM TELEKOMÜNİKASYON HABERLEŞME VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ

1780709404

Çarşı Mah. Müftü Yakup Öneş Caddesi No:29 Bodrum/MUĞLA

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2013-31/12/2013

30.06.2014

BODRUM TELEKOMÜNİKASYON HABERLEŞME VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ

1780709404

Çarşı Mah. Müftü Yakup Öneş Caddesi No:29 Bodrum/MUĞLA

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

31.01.2015

CELLFON TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

2050534775

Halaskargazi cad. No: 169 Kat: 4 Şişli/İSTANBUL

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2013-31/12/2013

30.06.2014

CELLFON TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

2050534775

Halaskargazi cad. No: 169 Kat: 4 Şişli/İSTANBUL

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

31.01.2015

EBR İLETİŞİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3230506177

Yenişehir Mah. 1202 Sokak No:122/1-101 Konak İZMİR

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/05/2013-31/12/2013

30.06.2014

EBR İLETİŞİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3230506177

Yenişehir Mah. 1202 Sokak No:122/1-101 Konak İZMİR

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

31.01.2015

İLETİX İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

4710408189

Ayazağa Mah. Eski Büyükdere Cad. Meydan Sok. Veko Giz Plaza No:3/72 34396 Maslak/İSTANBUL

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2013-31/12/2013

30.06.2014

İLETİX İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

4710408189

Ayazağa Mah. Eski Büyükdere Cad. Meydan Sok. Veko Giz Plaza No:3/72 34396 Maslak/İSTANBUL

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

31.01.2015

ÖZGÜNTEK TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6910028019

Cevat Paşa Mah. Piri Reis Cad. No:84/A Merkez/ÇANAKKALE

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2013-31/12/2013

30.06.2014

ÖZGÜNTEK TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6910028019

Cevat Paşa Mah. Piri Reis Cad. No:84/A Merkez/ÇANAKKALE

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

31.01.2015

TEKLAN İNTERNET ERİŞİM HİZMETLERİ KOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SAN. VE TİC. AŞ

8360142391

Kemeraltı Cad. Ada Han No:87/1 Karaköy-İSTANBUL

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/03/2013-31/12/2013

30.06.2014

TEKLAN İNTERNET ERİŞİM HİZMETLERİ KOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SAN. VE TİC. AŞ

8360142391

Kemeraltı Cad. Ada Han No:87/1 Karaköy-İSTANBUL

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

31.01.2015

VİRGO TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

9250422717

Oğuzhan Cad. Gülsen Apt. No:16 K:4 D:11Fındıkzade Fatih/İSTANBUL

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2013-31/12/2013

30.06.2014

VİRGO TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

9250422717

Oğuzhan Cad. Gülsen Apt. No:16 K:4 D:11Fındıkzade Fatih/İSTANBUL

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

31.01.2015

WIRELESS CLOUD TTH TELEKOMÜNİKASYON SERVİSLERİ EĞİTİM İHRACAT VE TİC. LTD. ŞTİ

8130655304

Merkez Mah. Koray Yılmaz İş Merkezi B/21 Yalıkavak-Bodrum/MUĞLA

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2013-31/12/2013

30.06.2014

WIRELESS CLOUD TTH TELEKOMÜNİKASYON SERVİSLERİ EĞİTİM İHRACAT VE TİC. LTD. ŞTİ

8130655304

Merkez Mah. Koray Yılmaz İş Merkezi B/21 Yalıkavak-Bodrum/MUĞLA

13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı.

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

31.01.2015

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme ücreti” başlıklı 11’nci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY)’nin; “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesi, “İşletmecinin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinde yer alan hükümler uyarınca, yukarıda adı geçen firmaların 13/01/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/15 sayılı Kurul Kararı ile işletmecilerin yetkilendirmesi idari ücret ödememesi sebebiyle 31/12/2014 tarihi itibariyle iptal edilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesinin 4’üncü bendinde yer alan; “(4) Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen işletmeci ise, iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde, ödenmeyen bir önceki yıl net satışları ile yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden birinci fıkrada belirtilen oran esas alınmak suretiyle idari ücret öder.” hüküm ile 6’ncı bendinde yer alan “(6) (Değişik:RG-23/9/2011-28063)Üçüncü ve dördüncü fıkralarda öngörülen son ödeme tarihine kadar, idari ücretin işletmeci tarafından ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.” hükmü gereği, anılan İşletmecilerin borç dönemlerine ait net satışlarının %035 (onbindeotuzbeş)'ine tekabül eden idari ücret borcu bulunmakta olup söz konusu tutarların 2013 yılına ait son ödeme günü 30/06/2014 ve 2014 yılına ait ödeme günü 31/01/2015 tarihi olmasına rağmen, bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla, bahsi geçen idari ücret tutarı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesaba, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6122/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ