2 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29404

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET PORTAL VİNCİN YÜKSEKLİĞİNİN KISALTILMASI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


KULLANIM DIŞI MALZEME SATILACAKTIR

ESK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden:


HEMZEMİN GEÇİTLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN MONTAJ DAHİL 7 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LABORATUVAR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET REFLEKTİF MALZEMEYE TRAFİK LEVHASI BASKI MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAHMİL - TAHLİYE, YÜKLEME VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


KİRA KARŞILIĞI TERMAL OTEL YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET PORTAL VİNCİN YÜKSEKLİĞİNİN KISALTILMASI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2015/78535

İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü - Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5/03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi            :  www.tcdd.gov.tr.

                                                         (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin

     adı ve miktarı                           :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 2 adet Portal Vincin Yüksekliğinin Kısaltılması (Teknik Şartname Göre) Hizmet Alımı İşi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 13/07/2015 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü - AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ-TR230001500158007282440204

5 - KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5801/1-1


KULLANIM DIŞI MALZEME SATILACAKTIR

ESK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden:

Et ve Süt Genel Müdürlüğünün 104 no.lu İhale Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde pazarlık ve/veya açık arttırma yöntemiyle aşağıda belirtilen kullanım dışı malzemeler satılacaktır.

İhalenin yapılacağı yer               :  Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mahallesi Ayaş Cad. No:78 Sincan-ANKARA

İhale tarihi ve saati                     :  09/07/2015 - 10:30

Son teklif verme tarih ve saati    :  09/07/2015 - 10:30

İhale Dosya bedeli                     :  50,00.TL

Toplam Muhammen Bedel        :  115.500,00 TL

İrtibat Tlf.                                  :  (0312) 270 19 32 dahili: 1501

İrtibat faks                                 :  (0312) 270 42 14

 

S. NO

SATIŞI YAPILACAK EKİPMANLAR

ADET

1

 ALIM KONVEYÖRÜ

1

2

İÇ ORGAN KONVEYÖRÜ

1

3

TAVUK BAYILTMA- ŞOKLAMA MAKİNESİ

1

4

SEPET YIKAMA MAKİNESİ

1

5

TÜY ISLATMA (HAŞLAMA) KAZANI

1

6

TÜY YOLMA MAKİNASI

2

7

AYAK KESME (DÜŞÜRME) TESTERESİ

1

8

İÇ ORGAN YIKAMA KAZANI+HELEZON

3

9

TAŞLIK MAKİNASI

1

10

ŞİLLİG (CHİLLER) KAZANI

2

11

YAPRAK BUZ MAKİNASI

2

12

SU SOĞUTMA GRUBU

1

13

VAKUM POMPASI

1

14

SEPERATÖR ELEK (KAN TANKI)

1

15

PARÇALAMA MAKİNESİ

4

16

ÇİKWAY TASNİF KUMANDA (ESKİ TELEVİDEO)

1

17

İÇ AÇMA ROBOTU

1

18

İÇ ORGAN ÇIK. ROBOTU

1

19

PAKET KLİMA CİHAZI

1

20

ATIK SU POMPASI

1

21

KOVEYÖR TEMİZLEME FIRÇASI

1

22

TAVUK DÜŞÜRME MAK. (KAZAN İÇİ)

1

23

SEVK BANDLARI

3

24

GÜÇ KAYNAĞI

1

25

ZAR ALMA MAKİNASI

1

26

KURU SOĞUTMA KONVEYÖRÜ

1

27

OLUKLU TEZGAH (TASNİF HATTI)

1

28

BOYUN KOPARMA(KELLE KOPARMA) MAK.

1

29

10 TONLUK BOYLER (SICAK SU) TANKI

1

30

KONDENS TANKI

1

31

HAVA KOMPRESÖRÜ (PİSTONLU)

1

32

GALVANİZ TAVUK ŞOKLAMA ARABASI

40

33

MONTAJ ŞASE VE DEMİRLERİ (PİJ VE PUDRELLER)

 

1 - İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra, ihale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere bildirilecektir.

2 - Firmalar satışa konu malzemelerin tamamı için teklif vereceklerdir. İhaleye katılan firmalar muhammen bedelin en az %10 oranında geçici teminat vereceklerdir.

3 - İhaleye katılmak için ihale dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00.TL bedelle Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal Şefliğinden temin edilebilir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde Kurum’un belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Kurum’a intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Malzemelerin demontajı ihaleyi alan firmaya aittir.

6 - İhaleyi alan firma ekipmanların demontajı ve dışarıya çıkartılması esnasında oluşabilecek kırma, yıkma, vb. İşler sonrasında oluşan hasarları eski haline getirmekle yükümlüdür.

7 - Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Kurumumuzun 104 sayılı yönetmeliği kapsamında yapılacak olup ihale konusu malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi ne adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6081/1-1


HEMZEMİN GEÇİTLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN MONTAJ DAHİL 7 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/80545

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 221 70 00 - 0 346 223 76 77

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                           :  Hemzemin Geçitlerin İyileştirilmesi İçin Montaj Dahil 7 Kalem Malzeme Satın Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen mal alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 23/07/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda)  temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5981/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 16,95 TL. ile en çok 390.620,75 TL. arasında değişen; 06/07/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2 TL. en çok 39.063 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen çay, şeker, makaron, sigara filtresi, badem içi, kabuklu ceviz, konserve, baharat, kahve, zahter, neskafe, makarna, deterjan, güneş gözlüğü, antep fıstığı ve petrol türevi v.b. cinsi 56 grup eşya açık artırma suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜME EVLERİ NO: 20 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde 07/07/2015 tarihinde saat: 09.30 'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6082/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 115,58 TL. ile en çok 33.267,15 TL arasında değişen; 07/07/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 12,00 TL. en çok 3.327 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif marka ve model cep telefonu, box cihazı ile cep telefonlarına ait batarya, şarj cihazı ve kulaklık cinsi 118 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler No: 20 Şehitkamil GAZİANTEP Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 08/07/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6083/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat)  Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik Posta Adresi         :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        : 

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K.

No

Dosya

No

İhale Tarih - Saati

Teslim

Süresi

1 -

1.Adet Transformatör 34.5/1 kV, 1600 KVA Alımı

82605

2015 - 1316

14.07.2015 - 14.00

  45 Gün

2 -

4.Adet Çift Emişli Su Tulumbası Alımı

82607

2015 - 1317

21.07.2015 - 14.00

  60 Gün

3 -

22. Kalem Sanayi Gazları Dolumu

82611

2015 - 1318

21.07.2015 - 15.00

365 Gün

4 -

194 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

82616

2015 - 1319

28.07.2015 - 14.00

120 Gün

 

b) Teslim Yeri                           :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim Tarihleri                     :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

5984/1-1


AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LABORATUVAR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen muhtelif cins ve miktar laboratuvar malzemeleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.07.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi her malzeme grubunun tamamı için ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklifte bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6078/1-1


1 ADET REFLEKTİF MALZEMEYE TRAFİK LEVHASI BASKI MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Reflektif Malzemeye Trafik Levhası Baskı Makinesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 09.07.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6077/1-1


DÜZELTME İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

2015/2016 yılı Kampanya Döneminde 24 saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, Sürücülü 2 Adet Damperli kamyon ve Sürücülü 1 Adet Damperli Römorklu Traktör olmak üzere toplam 4 araçla meydan araç hizmetleri alımı işi ile ilgili ilan metninde değişiklik meydana gelmiştir.

İlan metninin 2.a.b) bendine yer alan;

- Damperli Kamyon özellikleri (2 Adet)    :  1. Kamyon Özelliği: Motor Gücü En az_120 hp, modeli ise 2000 yılı veya üstü olacaktır. Damperi hidrolik kaldırmalı, damper yüksekliği azami 4,20 m. Damper sızdırmaz yapıda. Asgari 8 ton istiap hakkı.

                                                                     2. Kamyon Özelliği: Motor Gücü en az 180 hp, modeli ise 2000 yılı ve üstü olacaktır. Damperi hidrolik kaldırmalı, damper yüksekliği azami 4,20. Damper sızdırmaz yapıda. Asgari 15 ton istiap hakkı.

hükmü aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

- Damperli Kamyon özellikleri (2 Adet)    :  1. Kamyon Özelliği: Motor Gücü En az_120 hp, modeli ise 1998 yılı ve üstü olacaktır. Damperi hidrolik kaldırmalı, damper yüksekliği azami 4,20 m. Damper sızdırmaz yapıda. Asgari 8 ton istiap hakkı.

                                                                     2. Kamyon Özelliği: Motor Gücü en az 180 hp, modeli ise 1998 yılı ve üstü olacaktır. Damperi hidrolik kaldırmalı, damper yüksekliği azami 4,20 Damper sızdırmaz yapıda. Asgari 15 ton istiap hakkı.

6076/1-1


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan “Kırtasiye Malzemesi” idari şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 29 TEMMUZ 2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30 TEMMUZ 2015 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

6073/1-1


DÜZELTME İLANI

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

26 Haziran 2015 tarih ve 29398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa ve Uygulama Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca ihaleye çıkarılan 40 (kırk) adet Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası için yayınlanan ilan da sehven 900.00 TL. olarak belirtilen Geçici Teminat Bedeli’nin 3.000,00 TL. olarak düzeltildiği ilan olunur.

6093/1-1


TAHMİL - TAHLİYE, YÜKLEME VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

Şeker Ambarlarında Tahmil - Tahliye, Yükleme ve İstifleme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale edilecektir.

İhale kayıt no                                :  2015/78669

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK

b) Telefon ve faks numarası         :  (276) 231 14 91 - (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  İşin miktarı ± % 20 toleranslı olup Şeker Ambarlarında Tahmil - Tahliye, yükleme, istifleme işi, üretilecek tahmini 25.000 ton şekerin üretimden istife alınması, istiften 10.000 ton şekerin yüklenmesi ve 10.000 ton şekerin fabrika içinde başka ambarlara nakli ve satış işi dahil toplam 45.000 Ton Şekerin 2015-2016 Kampanyası boyunca (tahmini 3 Ay) üç vardiya halinde, her vardiyada 8 kişi olmak üzere 24 kişi ve diğer ambarlara taşınacak 14.000 ton şeker için her vardiyada 2 kişi ilave olmak üzere toplam 30 (Otuz) kişi; kampanya haricinde (9 Ay) 4 işçi çalışacaktır (izin değiştirici dahildir). Satışların arttığı veya düştüğü dönemlerde çalıştırılacak personel sayısını, idare arttırıp eksiltmeye yetkilidir.

b) Yapılacağı yer                          :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Şeker Ambarları ve kiralanacak diğer depolar

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  21.07.2015 - Salı Günü saat 10:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Uşak-Ankara Karayolu 5. Km/UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5776/1-1


KİRA KARŞILIĞI TERMAL OTEL YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 Pafta, 1746 Ada da kayıtlı bulunan ve yürürlükte olan imar planında Ticari Tesisler, Otel Tesisleri, Turizm Tesisleri olarak ayrılan alanda; Kira Karşılığı 5 Yıldızlı Termal Otel yapımı ve -29- yıllığına işletilmesi işi, ekli şartnamede belirtilen hususlar dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2 -

a) İhale Tarihi/Günü/Saati             :  14 Temmuz 2015 Salı 14:00

b) İhalenin Yapılacağı Yer            :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

c) İhale Muhammen Bedeli           :  7.000,00 (K.D.V. Hariç)

(İnşaat süresince -36 ay- aylık

kira bedeli                                     :  3.000,00.-TL. olarak sabit kalacak olup;

                                                         Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)

d) İhale Geçici Teminat Bedeli      :  52.200,00

e) İhale Özel Teminat Bedeli         :  100.000,00

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):

a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c)  2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (2013, 2014 veya 2015 yılı)

j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

4 - İhalenin Yöntemi:

a) İstekliler 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 13:55’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla 37 madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi ENCÜMEN huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

5827/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 23.07.2015 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü(Noterden)

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Aşağı Yahyalar

60448

3

3500 m²

3500 m²

Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı

E:0.60

Hmax=Serbest

1.662.500,00-TL

49.875,00-TL.

23.07.2015

14.00

2

Alacaatlı

44936

1

5311 m²

721 m²

Belediye Hizmet Alanı

E:0,50

Hmax:Serbest

396.550,00-TL

11.896,50-TL

23.07.2015

14.05

5943/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 21.07.2015 Salı günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

ZAHİRECİLER SİTESİ

S. NO.

MAHALLE

PARSEL

DURUMU

ALAN

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

İkizoluk Mevki

96

Büro,G1 Blok (1)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

2

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (2)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

3

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (3)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

4

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (4)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

5

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (5)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

6

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (6)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

7

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (7)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

8

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (8)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

9

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (9)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

10

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (10)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

11

İkizoluk Mevki

96

Büro, G2 Blok (6)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

12

İkizoluk Mevki

96

Büro, G2 Blok (7)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

13

İkizoluk Mevki

96

Büro, G2 Blok (8)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

14

İkizoluk Mevki

96

Büro, G2 Blok (9)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

15

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (2)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

16

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (3)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

17

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (4)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

18

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (5)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

19

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (6)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

20

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (7)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

21

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (8)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

22

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (9)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

23

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (10)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

24

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (1)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

25

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (2)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

26

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (3)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

27

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (4)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

28

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (5)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

29

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (6)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

30

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (7)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

31

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (8)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

32

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (9)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

33

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (10)

24 m2

34,000.00 TL

1,700.00 TL

34

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, C2 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

35

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, C2 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

36

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, C2 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

37

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, C2 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

38

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, C3 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

39

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, C3 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

40

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, C3 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

41

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, C3 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

42

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D1 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

43

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D1 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

44

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D1 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

45

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D1 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

46

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

47

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

48

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

49

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

50

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D3 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

51

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D3 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

52

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D3 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

53

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D3 Blok (4 )

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

54

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D4 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

55

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D4 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

56

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E1 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

57

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E1 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

58

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E1 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

59

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E1 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

60

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

61

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

62

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

63

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

64

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

65

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

66

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

67

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

68

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

69

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

70

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

71

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

72

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F1 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

73

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F1 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

74

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F1 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

75

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

76

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

77

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

78

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

79

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F3 Blok (1)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

80

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F3 Blok (2)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

81

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F3 Blok (3)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

82

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F3 Blok (4)

72 m2

101,000.00 TL

5,050.00 TL

 

1 - Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 100 TL. karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sürküsü

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %5’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %5’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz.

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4 - Söz konusu satış ihalesi 21.07.2015 Salı günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan Proje Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İkinci ihale on beş gün sonra 05.08.2015 Çarşamba günü tekrar yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 21.07.2015 Salı günü Saat 09.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti %5 (yüzde beş) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında %5 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

6 - Ödeme: Peşin alımlarda %5’indirim yapılır. Normal ödeme planı ise; peşinat, 35.000,00 TL, kalanı da iki eşit taksitte, ilk taksit 15.10.2015, ikinci taksit ise 15.11.2015 tarihinde yapılacaktır.

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resim harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

5761/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 107,14 TL. ile en çok 12.962,60 TL arasında değişen; 08/07/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,00 TL. en çok 1.297 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif marka ve model cep telefonu, box cihazı ile cep telefonlarına ait batarya, şarj cihazı ve kulaklık cinsi 93 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler No: 20 Şehitkamil GAZİANTEP Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 09/07/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6084/1-1


BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 150 Ton buz alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Buzun Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 09.07.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66      Faks: 397 33 71 - 74

6087/1-1