30 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29402

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden:

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Biriminden:

Sağlık Bakanlığından:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

29 Haziran 2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehir Planlama Anabilim Dalı” olarak sehven yayımlanan metin “Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehir Planlama Anabilim Dalı” olarak aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

Prof.

Yrd. Doç.

NİTELİKLER

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

 

1

Özel fonksiyonlar yardımıyla evolüsyon denklemlerinin çözümü üzerine çalışma yapmış olmak.

Tarih

Cumhuriyet Tarihi

 

1*

*Tarih öğretimi ve filmler alanında çalışma yapmış olmak.

 

1**

**Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve 1.Dünya Savaşı esirleri üzerine çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

 

1

Türkiye'nin yakın dönem güvenlik politikaları konusunda çalışma yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

1

 

 

Teknik Bilimler MYO

Tasarım

İç Mekan Tasarımı

 

1

Kırsal konutlarda sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapmış olmak.

İlan olunur.

5837/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

ÇİTGÖL BELEDİYESİ KAPLICA İŞLETMESİ

TS 12524

43-HYB-24

11.05.2015

Kapsam Değişikliği Olumsuz

EFEM TEMİZLİK GÜRCAN KARAAĞAÇ

TS 12524

43-HYB-7

10.06.2015

Revizyon Talebi Olmaması

ASDEM PETROL VE OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 11939

43-HYB-202

10.06.2015

Yıllık vizesini yaptırmadığı için

5730/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 ölçekli 42975 ada 2 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5775/1-1

—————

Yenimahalle 44780 adasının batısındaki park alanında dağıtım merkezi yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5774/1-1

—————

1/1000 ölçekli 41669 ada 2 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5773/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.06.2015 tarih ve 1449 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 30.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

Ayfer EROĞLU

Solfasol Mahallesi 1396 sokak No: 1 ALTINDAĞ/ANKARA

5813/1-1


Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent başvuruları için Personel Daire Başkanlığı, Yardımcı Doçent Başvuruları için İlgili Fakülteler

 

Sıra No

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adet

1

Hukuk

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Profesör

1

2

Fen

Enerji Bilimi ve Teknolojileri

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

1

3

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

4

Hukuk

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Yardımcı Doçent

1

5

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

1

6

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyasal ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

1

7

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

İktisat Tarihi

Yardımcı Doçent

1

8

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

9

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

İktisat Teorisi ve Politikası

Yardımcı Doçent

1

10

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

11

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

12

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

1

13

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Yardımcı Doçent

1

14

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Yardımcı Doçent

1

15

Kültür ve Sosyal Bilimler

Kültür ve İletişim Bilimleri

İletişim

Yardımcı Doçent

1

5644/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.06.2015    Karar No: 6854

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ :  22.11.2014-05.03.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL            :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇE       :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  7.388 hektar

• PAFTA NUMARASI   :  ARİ/TPO/K/L44-d4-3

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

38º05’01’’00’’’

40º07’30’’00’’’

b

38º03’07’’20’’’

40º07’30’’00’’’

c

38º03’07’’20’’’

40º03’00’’00’’’

d

38º02’00’’00’’’

40º03’00’’00’’’

e

38º02’00’’00’’’

40º06’00’’00’’’

f

38º00’00’’00’’’

40º06’00’’00’’’

g

38º00’00’’00’’’

40º00’00’’00’’’

h

38º04’23’’30’’’

40º00’00’’00’’’

i

38º04’23’’30’’’

40º03’38’’00’’’

j

38º05’01’’00’’’

40º03’38’’00’’’

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 04.06.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.na 30.11.2013 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L44-d4-3 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının, sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretebileceği miktar dikkate alınarak 7 yıl süre ile işletme ruhsatı verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

5771/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2015-108                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2015-1587                               KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Mahallesi’nde bulunan 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Hıdırellez Tümülüsü’nün yer aldığı ve Kurulumuzun 12.02.2015 tarih ve 1385 sayılı kararıyla uygun bulunan, Erkilet-Arabidin Mahallesi’nde yer alan 5638 parselin, 8647 ada, 18 parsel; 5639 parselin, 8647 ada, 19 parsel; 5648 parselin, 8645 ada, 2 parsel; 5645 parselin, 8643 ada, 4 parsel; Erkilet-Yukarı Mahallesi’nde yer alan 5646 parselin, 8762 ada, 4 parsel; 5647 parselin, 8762 ada, 3 parsel; 5650 parselin, 8762 ada, 1 parsel; 7922 parselin, 8762 ada, 2 parsel; 8559 parselin, 8763 ada, 2 no.lu parseller olarak değiştirilmesine; söz konusu parsellerin işaretlendiği kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna karar verildi.

5762/1-1


 


 


 


 


 


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat:4 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıbbi Biyoloji Profesör kadrosu hariç Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi

İşletme Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Örgüt kuramı ve kurumsal değişim alanlarında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Süperiletken malzemelerin kaplanması ve karekterizasyonu konularında çalışmış olmak, sol-gel kaplama konusunda deneyimli olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Profesör

1

1

Fiber Optik Haberleşme ve fiber optik sensörler konularında çalışıyor olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'an mealleri, Kur'anda Yahudilik ve Hrıstiyanlık, tefsir sosyo-kültürel çevre ilişkileri konularında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Yönetim Bilimleri

Doçent

2

1

Türkiye'de aydın-iktidar ilişkileri, erken Cumhuriyet dönemi düşünce hayatı ve oryantalizm konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

3

1

Oküloplasti, cross linking, rekraktif cerrahi ve oküler yüzey hastalıkları konularında çalışmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Robotik cerrahi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

2

1

Ortopedik tümör cerrahisi ve uzun kemik morfometrisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

1

Karaciğer ve renal transplantasyon (donör nefrektomi ve alıcı operasyonları),  konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

1

Gestasyonel diyabetes mellitusla ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

2

1

Temporal kemik ve paranazal sinüs radyolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Doçent

1

1

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda oksidatif stres ve hücresel immünite konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Hematoloji uzmanı olmak, hemoglobinopatilerle ilgili araştırma laboratuvarında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak, tiroid nodüllerinde elastosonografi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak, otoimmun hepatitli vakalarda sistemik lupus özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

2

1

Yoğun bakım hastalarında dermatolojik hastalıklar ve deri hastalıklarında oksidatif stres konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Cinsel işlev bozuklukları konusunda eğitimli ve deneyimli olmak, bu alanda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Tıpta uzmanlık yapmış olmak, Elektron mikroskobu konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

Tümör ilişkili karbonik anhidraz enzim inhibisyonu ve paraoksanaz enzim immobilizasyonu konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

5941/1-1