27 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29399

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Biriminden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM/

PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Prof.

2

-

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Prof.

Doç.

Yrd. Doç. Dr.

4

-

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.

Doç.

2

Siyaset Bilimi veya Kamu Yönetimi alanında doktorası olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Prof.

Doç.

2

-

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

*Kamu Yönetimi alanında Lisans,

*Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilimi Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof.

Doç.

Yrd. Doç. Dr.

3

Turizm veya Yiyecek İçecek veya Gastronomi alanında doktorası olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

*Makine Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yrd. Doç. Dr.

1

*Mimarlık alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

5703/1-1


Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünce Foam Line - Bursa Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına onaylı 27/04/2009 tarihli 09160100IM011565 sayılı SDG beyannamesi muhteviyatı eşya için eksik ödenen vergilerden kaynaklanan para cezası kararı için tanzim edilen ve beyanname kapsamı eşyalar için tahakkuk edilen (G.V. Para Cezası: 504,00-TL, KDV Para Cezası 5.433,00-TL) tutarı olan 5.937,00-TL amme alacağının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi taktirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğünün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

5640/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör

Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: - Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ÜRETİM METALURJİSİ

1

Katı yakıtlar ve Aktif karbon üretimi konularında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MUHASEBE VE FİNANSMAN

1

Uluslararası muhasebe standartları ve denetimde beklenti boşluğu konularında çalışma yapmış olmak.

YÖNETİM BİLİMLERİ

1

Sosyal medya, internet ve demokrasi, e-yönetişim, e-katılım konularında çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

1

Moleküler Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Ekoloji, Anaerobik Biyobozunma, Methaogenesis, Kömür Yatağı Biyogaz Üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

ESKİÇAĞ TARİHİ

1

 

TIP FAKÜLTESİ 

İÇ HASTALIKLARI

1

Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak ve Erişkin Ewing Sarkomlu Hastalarda Prognostik Faktörler ve Klinik Seyri konusunda çalışmaları olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1

Öğrenci Tükenmişliği ve Çözüm Odaklı Psikolojik Danışmanlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

5684/1-1


Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekliyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından adayların en az 70 (Yetmiş ) puan almaları gerekmektedir.

4 - Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

5 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

10.07.2015

10:00

İlgili Birimler

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

DOÇENT

YARDIMCI

DOÇENT

AÇIKLAMALAR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Teorisi

1

 

Makro İktisat Alanında Doçent Olmak.

ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

1

Bitki Koruma İlaçlarına Uygu-lanan yayıcı ve Yapıştırıcılarla İlgili Çalışmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Kimyasal Teknolojiler

 

1

Diyabet Hastalığı Tedavisinde Kullanılan İlaç Teknolojileri Üzerine çalışmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okulöncesi Eğitimi

 

1

Okulöncesi Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

5683/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mustafa DEMİRBAŞ (Denetçi No: 23580, Oda Sicil No: 15865) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 27.05.2015 tarihli ve E.2015/666 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mustafa DEMİRBAŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 19.06.2015 tarihli ve 16942 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5685/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 19.06.2015 tarih ve 16956 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Aktu Uluslararası Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şti.’nin Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sok. No: 38/2 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 11.06.2014 tarih ve 481/4 sayılı kararı ile verilen 477 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 02.06.2015 tarih ve 498/4 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5686/1/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 19.06.2015 tarih ve 16956 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

KLC Beton Çelik Çevre Toprak Zemin Etüd ve Lab. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Özsan Sanayi Sitesi 8. Blok No: 4 Merkez/MALATYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının,  Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 20.12.2013 tarih ve 470/4 sayılı kararı ile verilen 455 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 02.06.2015 tarih ve 498/4 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5686/2/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 19.06.2015 tarih ve 16956 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Tek Beton Çelik Çevre Toprak Zemin Lab. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Özsan Sanayi Sitesi 35. Blok No: 11 Merkez/MALATYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 11.04.2011 tarih ve 379 sayılı kararı ile verilen 268 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 02.06.2015 tarih ve 498/4 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5686/3/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TransAtlantic Turkey Ltd. ve TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd. Şti.’nin Diyarbakır ilinde müştereken sahip bulundukları AR/TAT-TEM/4174 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasından 1.266 hektarlık kısmının terki için 05.06.2015 tarihinde müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5669/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.06.2015     Karar No: 6853

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                               :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESLERİ      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ          :  18.06.2014

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇE                :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  1003 hektar

• PAFTA NUMARASI            :  ARİ/TPO/K/L44-c4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

38º07’30’’00’’’

40º22’30’’00’’’

b

38º03’00’’00’’’

40º22’30’’00’’’

c

38º03’00’’00’’’

40º15’00’’00’’’

d

38º07’30’’00’’’

40º15’00’’00’’’

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 04.06.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 30.11.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L44-c4-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının, sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretebileceği miktar dikkate alınarak 10 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

5670/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.06.2015     Karar No: 6856

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Corporate Resources B.V.

• MERKEZ ADRESİ          :  Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESİ       :  İran Cad. No: 21/458   06680 Kavaklıdere/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  06.05.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Corporate Resources B.V.’ye 07.04.2013 tarihinde verilmiş olan AR/CBV/5104 hak sıra no lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’nci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  47.995 Hektar

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

  PAFTA NUMARALARI    :                AR/CBV/K/F18-C AR/CBV/K/F19-d1, d4

• KAPSADIĞI İL               :  Tekirdağ, Kırklareli

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                :  35.692, 18.471 Hektar

KARAR:

Corporate Resources B.V.’nin sahip olduğu AR/CBV/5104 hak sıra nolu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Corporate Resources B.V.’ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süre ile iki adet Petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5671/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.06.2015     Karar No: 6855

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI                   :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                               2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                               3) Corporate Resources B.V.

• MERKEZ ADRESLERİ                  :  1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

                                                               2) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG 1110

                                                               3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda

• TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ        :  1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7-8 06680, Çankaya, Ankara

                                                               2) Piyade Sokak Ataman Apartmanı No: 3/B Çankaya, Ankara

                                                               3) İran Caddesi No: 21/458    06680, Kavaklıdere, Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ                   :  09.05.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                     :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında, yukarıda isimleri belirtilen şirketlere 04.06.2013 tarihinde verilmiş olan AR/TGT-PIN-CBV/5151 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

• YÜZÖLÇÜMÜ                               :  48.857 hektar

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

  PAFTA NUMARALARI                :  AR/TGT-PIN-CBV/K/F17-c2, c3 AR/TGT-PIN-CBV/K/F18-d1, d2, d4

• KAPSADIĞI İLLER                       :  Edirne, Tekirdağ

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                                :  29.151, 35.788 Hektar

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şti’nin müştereken sahip olduğu AR/TGT-PIN-CBV/5151 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şti’ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş oldukları iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile iki adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5672/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Çoruh Kültür Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (ÇOKEV)

VAKFEDENLER: Süleyman KODAL, Musa AKBAŞ, Atila DOĞAN, Nurettin KAYA

VAKFIN İKAMETGÂHI: Artvin

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Artvin Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/06/2015 tarihinde tavzih edilen ve 28/05/2015 tarihinde kesinleşen 26/03/2015 tarih ve E.2014/165, K.2015/228 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanlığın maddi manevi dayanışma ve yardımlaşma özelliğinin yaygınlaşması ve geliştirilmesini esas alarak, her yaştaki insanın, özellikle eğitimin her kademesindeki öğrencilerin, öğrenim görmeleri için her türlü eğitim ve kültür müessesleri açmak, barınmaları ile maddi ve manevi gelişimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunmak; insani ve aile değerlerini korumak ve yaşatmak; özellikle çocuk ve gençlerimizin sağlıklı, bilgili, ahlaklı, kültürlü, eğitimli ve çevreye saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı ve meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlayıcı icraatlarda bulunarak, onların kendisine, ailesine ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmelerini sağlayarak, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı yapacak şekilde çalışmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 5.000.-(beşbin) TL nakit.

- Artvin İli, Şavşat İlçesi, Cami Civarı Mevkii, F48B23D4C pafta, 127 ada, 44 parselde kayıtlı 915 m2 gayrimenkul üzerinde bulunan binanın 15/245 hissesi.

- Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Hükümet Caddesi Mevkii, 28-30UC,BB pafta, 57 ada, 26 parsel de kayıtlı, 596 m2 gayrimenkul üzerinde bulunan binanın 93/1065 hissesi.

YÖNETİM KURULU: Musa AKBAŞ, Erol KESKİN, Salih GÜNALDI, Zafer AYIK, Süleyman KODAL

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5706/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı

VAKFEDENLER: Hüseyin Tamgüney, Serpil Tamgüney, Safiye Tamgüney, Büşra Bayrı, Yasin Tamgüney, Sare Ziyansız, Tarık Ziyansız

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2015 tarihinde kesinleşen 26/05/2015 tarihli ve E:2013/550, K:2015/244 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Tüm Türkiye sınırları içerisinde fakir öğrencilerin eğitimine destek olmak, fakir ve muhtaç ailelere eğitim konusunda yardımcı olmak, gençlerin dini ve ahlaki bir düzeyde eğitimine faydalı olmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Piyade mahallesi, 85007 pafta, 45336 ada, 8 parselde kayıtlı 52/434 arsa paylı, bodrum kat, 2 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Tamgüney, Serpil Tamgüney, Yasin Tamgüney, Sare Ziyansız, Tarık Ziyansız

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın sona ermesi, Yönetim Kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5707/1-1

—————

VAKFIN ADI: Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı. (Kısa adı Deniz Gezmiş Vakfı)

VAKFEDENLER: Bora Gezmiş, Hamdi Gezmiş, Nural Gezmiş, Aynur Gezmiş.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 25.Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.05.2015 tarihinde kesinleşen 26.03.2015 tarihli ve E:2015/89 K:2015/123 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizde yaşayan her insanın temel insan haklarına sahip olduğunu kabul ederek, bilinçli, sorumlu yurttaş kimliğiyle, çağdaş ve evrensel demokrasi anlayışı içinde, hukukun egemenliği altında, çoğulculuk ilkesi ışığında, her türlü ayırımcılığın giderilmesi ile insanların özgür, eşit ve bağımsız yaşama hakkını savunur. Bunun için birlikte yaşama kültürünün, kültürel çeşitliliğe saygının, demokrasi ve toplumsal barış kültürünün geliştirilmesi ile toplumsal birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, eğitimsel, sportif, çevresel ve engellilere yönelik adaletsizliği azaltıcı ve dayanışmayı geliştiren çalışmalar yürütür.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Bora Gezmiş, Hamdi Gezmiş, İbrahim Ekdial, Hasan Murat Topçuoğlu, Nural Gezmiş, Aynur Gezmiş, Damla Gezmiş Buzkan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, benzer amaçlı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5709/1-1

—————

VAKFIN ADI: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

VAKFIN İKAMETGAHI: Antalya

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/06/2015 tarihinde kesinleşen 28/05/2015 tarih ve E.2015/177, K.2015/172 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim ve öğretim konusunda faaliyet göstermek üzere; eğitim ve öğretim kurumları kurmak, üniversite ve yüksekokul öğrencilerine burs vermek; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin eğitim, araştırma ve kültür ihtiyaçlarını karşılamak, bu maksatla tesisleri kurmak, gayelerinin gerçekleşmesi için her türlü tedbiri almaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.500.000.-(Birmilyonbeşyüzbin) TL nakit. Ayrıca vakfın tescilini takiben Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl 1.000.000-(Birmilyon) TL olmak üzere 10 yıl süre ile 10.000.000-(Onmilyon) TL vakfa tahsisi edilecek olup toplam tahsis 11.500.000-(Onbirmilyonbeşyüzbin)TL.

-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Elmalı Mahallesi, 9926 ada, 20K-IIID pafta, 03 parsel sayılı ve Tuzcular Mahallesi 152 ada, 19K-IIA pafta, 04 parselde bulunan taşınmazların 10 süre ile kullanım hakkı bedelsiz olarak münhasıran vakfa verilecek olup, tescil tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde vakfın sona ermesi halinde, bahse konu taşınmazın kullanım hakkı da sona erecektir.

YÖNETİM KURULU: Davut ÇETİN, Yusuf HACISÜLEYMAN, Mustafa İSSİ, Hüseyin BARUT, Ömer DİNÇ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyetin uygun göreceği aynı veya benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5708/1-1


 


 


 


 


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tekonoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Klinik Bilimleri

Ortodonti

Yardımcı Doçent

1

-

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

1

-

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Klinik Bilimleri

Restoratif Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

1

-

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

Geçiş metal komplekslerinin sentezi ve oksidatif dehidrojenasyonu konularında yayınları olmak ve alanında ders vermiş olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Yardımcı Doçent

1

Kısmi Diferansiyel denklemlerde geçişler ve çatallanmalar konusunda yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yardımcı Doçent

1

Siyasetbilim alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak ve bu alanda dersler vermiş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil

Tekstil

Yardımcı Doçent

1

Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Tekstil Giyim Tasarımı Alanında yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Film Tasarımı

Sinema ve TV

Yardımcı Doçent

1

Sinema ve Televizyon Bölümü'nde Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik çalışmasını bitirmiş olmak.
Deneysel sinema alanında uzman olmak, deneysel sinema dersi vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Yardımcı Doçent

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Yardımcı Doçent

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Yardımcı Doçent

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak, Denetim konusunda yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

İnsan Kaynakları

Doçent

1

Farklılıkların yönetimi konusunda tez çalışması yapmış olmak, liderlik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Doçent

1

Biyomühendislik Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak; sistem biyolojisi ve metabolizma mühendisliği konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent

1

Kimya Mühendisliği Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak; yaşam döngüsü değerlendirmesi ve fotopolimerizasyon konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üretim Metalurjisi

Doçent

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak; değerli metallerin geri kazanımı konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doçenti olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Politikaları

Doçent

1

Yönetim ve Strateji Doçenti olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Politikaları

Doçent

1

Tıp Tarihi ve Etiği Doçenti olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi (Fransızca)

Kamu Politikası

Doçent

1

Malî tevzin, idareler arası malî ilişkiler, malî kurallar ve yerel yönetim maliyesi konusunda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi (Türkçe)

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

Finansal performans değerleme ve muhasebe-finans alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Doğu Asya'da uluslararası ilişkiler, Çin siyaseti ve dış politikası üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Türk dış politikası, Türkiye-Orta Doğu ilişkileri konusunda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

-

Doçent

1

Manyeto reolojik sıvıların ve ultrasonik enerjinin tekstilde kullanımı ve bor lifi takviyeli kompozitlerin üretilmesi konusunda uzman olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

-

Doçent

1

Enzimatik ön işlemlerin boyamaya etkisi, selülozik materyallerin tek banyoda kambine boyanması ve protein esaslı liflerin doğal boyar maddelerle boyanması konularında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Endobronşiyal Hacim Küçültücü Tedaviler ve Torasik Outlet Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

Uluslararası Acil Tıp Eğitimi Programı ile Araştırıcı Eğitim Programında sertifikalı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde, klinik beceri eğitiminde deneyimli ve adolesan sağlığı konusunda çalışmaları olan Aile Hekimliği uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Nefroloji Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Egzersiz Fizyolojisi alanında deneysel ve klinik araştırmaları bulunan, bireye özel egzersiz planlamada klinik deneyimi olan fizyoloji Doçenti olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Protein yıkımı ve Proteozom konusunda uluslararası dergilerde yayın yapmış, kitap yazmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Sporda Psikososyal Alanlar

Yardımcı Doçent

1

Doktora tezini Futbolda Yaratıcılık alanında yapmış olmak. Futbol alanında Uluslararası Antrenörlük Belgesine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doçent

1

Biyokimya Doçenti olmak. Serbest radikaller ve antioksidanlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doçent

1

Finans alanında Doçent ünvanı almış olmak. Etkin Piyasa Teorisi alanında çalışma yapmış olmak.

5769/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ