26 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29398

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


STANDARD ADVERTİSEMENT FOR LOCAL PUBLİCATİON

OF LOCAL OPEN TENDER PROCEDURES

Construction for Revitalisation of the Tourism Sector in Siirt:


ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


KARGİR İŞYERİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


LOKO BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE ÇALIŞAN 10 ADET LOKOMOTİFİN KAPORTA BOYAMA HİZMET ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


10 T/H 10 BAR SKOÇ TİP ALEV DUMAN BORULU DOYMUŞ BUHAR KAZANI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


17 YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA AĞAÇ KESİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


OTOPARK KİRALANACAKTIR

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDA MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden:


TRAMVAY VE OTOBÜSLERİN REKLAM AMAÇLI DIŞ GİYDİRME VE EL TUTAMAKLARININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI HARİCİ DİSK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


38 KALEM ÖZEL AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden:


40 ADET DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


36 ADET JEOTERMAL ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


ATAPARK REKREASYON ALANI YAPILMASI VE İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Standard advertisement for local publication

of local open tender procedures

Construction for Revitalisation of the Tourism Sector in Siirt:

EuropeAid/137319/ID/WKS/TR

Ministry of Science, Industry and Technology -DG for EU and Foreign Affairs Directorate of EU Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP) intends to award a work contract for a work contract for construction of daily usage facility, renovation and construction of vehicle roads, walkways and pavements, installation of urban furniture and plantation in landscape areas based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book - First Edition 1999)  in Siirt with financial assistance from the Multi- annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component programme of the European Union. The tender dossier is available for inspection at Dumlupınar Bulvarı No: 252 Eskişehir Yolu 9.km C Blok Kat: 23, Ankara / published on the EuropeAid website and MoSIT/DoEUFP websites:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and

http://ipa.sanayi.gov.tr

The deadline for submission of tender is 24.08.2015 at 12:00 noon (Local Time-Turkey). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website and MoSIT/DoEUFP websites:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and

http://ipa.sanayi.gov.tr

5692/1-1


ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan 1 adet 1999 model Magırus 80 S 5.5 minibüs 13 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilerek satılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler araca ait şartnameyi ücretsiz olarak Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünden (İzzetpaşa Mah. Tren İstasyonu Altı No: 9 Merkez/ERZİNCAN) temin edebilirler.

4 -   Satılık araç THK Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görülebilir.

5 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

6 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                           (0 312) 303 73 78 - 79 - 80

                   THK Erzincan Hv.Eğt.Mrk.Md.lüğü     (0 446) 224 41 09

5675/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Elazığ İli, Nailbey Mahallesi, Gazi Cad. No: 3 (Tapu adresi: Nailbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, 49 ada 3 parsel) adresinde bulunan taşınmaz malda 4 bağımsız bölüm nolu otel, 1 bağımsız bölüm nolu dükkan, 2 bağımsız bölüm nolu depolu dükkan ve 3 bağımsız bölüm nolu dükkan nitelikli taşınmazların komple veya ayrı ayrı olarak satışı 22 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - Teklifler, komple bina veya ayrı ayrı bir veya birden çok bağımsız bölüm için verilebilir.

3 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Elazığ Şube Başkanlığı’na (İcadiye Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Elazığ Ticaret Merkezi No: 35 A Blok Kat: 2 D: 7 Merkez/ELAZIĞ) vereceklerdir.

4 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 1.000,00.-TL (Bin TL) karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Elazığ Şube Başkanlığından temin edebilirler.

5 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

6 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                 (0 312) 303 73 78-79-71

                   THK Elazığ Şube Başkanlığı        (0 424) 218 25 64

5676/1-1


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ümit Mahallesi (Çayyolu-1 Mahallesi, 42119 ada 1 parsel) 2449 Sokak, Buketevler Orhun Sitesi No: 15/B Blok 7. Kat No: 16 adresindeki mesken nitelikli taşınmazın satışı 10 Temmuz 2015 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 71

5677/1-1


KARGİR İŞYERİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, (Tapuda Macun Mahallesi 1-117 pafta, 41753 ada 1 parsel) Sami Efendi Caddesi (Eski 13’üncü Cadde) No: 80 adresinde yer alan bodrum+zemin+normal katlı kargir işyeri nitelikli taşınmazın satışı 14 Temmuz 2015 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 71

5678/1-1


LOKO BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE ÇALIŞAN 10 ADET LOKOMOTİFİN KAPORTA BOYAMA HİZMET ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2015/75220

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD 5. Bölge Müdürlüğü/MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                :  0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Loko Bakım Atölye Müdürlüğü Emrinde çalışan 10 adet lokomotifin kaporta boyama hizmet alımı işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Yeşilyurt/Malatya Bürosuna 07/07/2015 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 25,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5467/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  2267

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Sarıyer

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  1374

f) Parsel No                            :  2

g) Yüzölçümü                         :  2.086,98 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  65797/208698

i) Halihazır                              :  İşgalli

j) İmar Durumu                      :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  İstinye (Ferahevler) Mah. Yavuz Sok.

3 - Muhammen Bedeli            :  1.381.737.-TL

4 - Geçici Teminat                  :  41.452,11 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  08 Temmuz 2015 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/ İSTANBUL Tel: 0212 455 33 30   Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirkülerini vermesi,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

5637/1-1


10 T/H 10 BAR SKOÇ TİP ALEV DUMAN BORULU DOYMUŞ BUHAR KAZANI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Kazan Dairesine 10 t/h 10 bar Skoç Tip Alev Duman Borulu Doymuş Buhar Kazanı alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alım Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*              :  2015/79471

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Susurluk-Bursa Karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 266 865 19 40 - 0 266 865 26 05

c) Elektronik posta adresi       :  susurlukseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 adet 10 t/h 10 bar Skoç tip alev duman borulu doymuş buhar kazanı (komple, montaj ve nakliye dahil)

b) Teslim Yeri                        :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) Teslim Tarihi                         Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günü içinde tek partide teslim alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Susurluk Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  14.07.2015 Salı günü, Saat 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. dahil TL.100,00 bedel karşılığında satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 14.07.2015 Salı günü, Saat 14:30’e kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle götürür bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5613/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsın@euas.gov.tr

ç) İhale dökümanının görülebileceği

    internet adresi                               :  http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/Ihaleler.aspx

2 - İhale konusu hizmetin

A-a) Dosya-İKN No                        :  2015/15 - 2015/76364

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  Santralin 1. 2. 3. ve 4. Ünitelerinde Çıkabilecek Kazan Sistemine Ait İşlerin Teknik Şartname Esaslarında Bakım-Onarım Revizyonunun 6 (altı) ay Süre İle Yapılması

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) İhale tarihi ve saati                       :  07/07/2015      Saat: 14.00

e) Şartname bedeli                            :  100,00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) İhale Doküman bedelinin ve

Geçici (Nakit) Teminatın yatırılacağı

banka hesap numaraları                    :  Vakıfbank Afşin Şb. TR:8700 0150 0158 0072 8775 7271-

                                                         :  Afşin Ziraat Bankası Şb.TR:170001000390377120435440

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/ KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 90 takvim günü olmalıdır.

Duyurulur.

5508/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisleri İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2015/75872

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     : Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde 1 Çevre Mühendisi, 2 Laborant ve 7 İşçi ile Atık Su Arıtım Tesislerinin İşletilmesi Hizmeti işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya dönemidir. (± 20 toleranslı 120 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  06.07.2015 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5475/1-1


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/77412

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çukurhisar İstasyonu Lojistik Şefliği yükleme boşaltma sahasının betonlama, aydınlatma, yol yapımı, ihata ve dere ıslahının yapılması işi kapsamında kullanılmak üzere 6 adet 60 E1 ve 13 adet 49 E1 olmak üzere toplam 19 adet R300, 1:9, ED mangan göbekli beton traversli basit makas temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 21.07.2015 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 21.07.2015 tarih ve saat:14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5493/1-1


17 YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA AĞAÇ KESİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/77539

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yol Müdürlüğüne bağlı 17 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü sınırları içinde muhtelif yerlerde seyrüsefer, can ve mal emniyeti ile yangına karşı önlem olarak kesimi işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 07.07.2015 tarih ve saat: 14.45’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 07.07.2015 Saat 14.45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5492/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, DİESEL, PASLANMAZ, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH ALET VE MAKİNA, ELEKTRİK MOTORLARI, YÜRÜYEN MERDİVEN HURDASI, PİK, MANGANLI VE DEMİR ÇELİK, BANDAJ TEKER MİLİ, PVC VE PLASTİK MALZEME, TANK PALETİ VE TEKERİ, GEMİ MALZEMELERİ, SONDAJ MAKİNASI, SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNASI VE KURUTMALI ÜTÜ MAKİNASI, DEMİR, BİLGİSAYAR VE FOTOKOPİ MAKİNASI PARÇALARI, MAKAS, YAĞ, KAMYON KASASI VİNCİ, D. ÇELİĞE AKUPLE AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, TANK MİLİ VE PAD(TAKOZ), MAKAS, AT TAŞIMA KONTEYNERİ, HALAT SARMA MAKARASI, KURŞUN, SİLİNDİR, SONDAJ BORUSU, D.Ç. PARA KASALARI

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

07 TEMMUZ 2015

14.00

MERKEZ/ANKARA

14 TEMMUZ 2015

14.00

MERKEZ/ANKARA

21 TEMMUZ 2015

14.00

MERKEZ/ANKARA

28 TEMMUZ 2015

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :  0312 384 10 65-0312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                      :  0232 625 11 20/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                :  0318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.                     :  0262 341 37 97/124-126

5499/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Atık su Arıtım Tesisi İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2015/76564

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd.No.164 Ereğli/Konya

b) Telefon No                         :  0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No                              :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                        :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2015/2016 kampanya döneminde 11 adet personel çalıştırılmasıdır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Fabrikamızın 2015 / 2016 kampanya süresi (tahmini 140 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                        :  14.07.2015 - 14.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

5570/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, Pancar Analiz Laboratuarı için İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2015 / 76557

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/Konya

b) Telefon No                         :  0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No                              :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                        :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2015 / 2016 kampanya döneminde Pancar Analiz Laboratuarı İşçilik hizmeti işinde 36 (otuzaltı) adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 100 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                        :  14.07.2015 - 10.30

4 - İhalemiz,  şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

5571/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kristal Şeker Ambalajlama İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :2015 / 76549

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/Konya

b) Telefon No                         :  0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No                              :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                        :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2015/2016 kampanya döneminde üretilecek kristal şekerin ambalajlanması için 49 (kırkdokuz) adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Fabrikamızın 2015/2016 kampanya süresi (tahmini 129 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                        :  13.07.2015 - 10.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

5572/1-1


OTOPARK KİRALANACAKTIR

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

Adana ili, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı köyü, 2263 ada, 1 parselde, 104.607,00 m² yüzölçümlü taşınmaz malın üzerinde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Otopark’ının Kiralanması İhalesi

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

a) Adana ili, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı köyü, 2263 ada, 1 parselde, 104.607,00 m² yüzölçümlü ve Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne ait taşınmaz malın üzerinde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Otopark’ının 3 (üç) yıllığına Kiraya verilmesi ihalesidir.

b) Kiralama ihalesi kapalı zarf teklif alma ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Kapalı Zarf Teklif veren isteklilere, teklif zarflarının açılarak değerlendirilmesini müteakip, ekonomik yeterliliği sağlayan istekliler arasında ihale gününde açık artırma yapılacaktır.

c) Kiralama İhalesinin 3 (üç) yıl için Muhammen Bedeli (KDV hariç) 1.560.000,00 TL (BirmilyonbeşyüzaltmışbinTürkLirasıdir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeline göre hesaplanacak olup, sonraki yıllar ÜFE (üretici fiyat endeksi) üzerinden hesaplanacak artış oranına göre tespit edilecektir.

d) Şirketimiz kiralama ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

2 - İHALENİN ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında 4. maddede belirtilen adresimizden temin edebilirler.

3 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

a) Kiralama İhalesi şirketimizin; Belediye evleri mahallesi 84298 sokak No: 21 A/1 blok 01160 Çukurova/ADANA adresinde yapılacaktır.

b) Kiralama İhalesi 01/07/2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14:00’da yapılacak olup, aynı gün saat 15:00’ da açık artırma yapılacaktır.

c) İhaleye katılacakların evraklarını; şirketimizin Belediye evleri mahallesi 84298 sokak No: 21 A/1 blok 01160 Çukurova/ADANA adresinde, Yazı İşleri Evrak Kayıt Servisine ihale günü saat 13:30’a kadar vermeleri zorunludur.

5 - İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE

1 - Kanuni ikametgahı olması,

2 - İhaleye katılabilmek için dilekçe,

3 - Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekaletname ile imza beyanı,

4 - Nüfus cüzdanı sureti,

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı.

6 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu

7 - En az 500 (Beşyüz) araçlık otopark işletmeciliği yaptıklarına dair belge

8 - İhale tarihi itibariyle SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur (sözleşme imzalanmadan önce şirketimize teslim edilecektir.) yazısı

9 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.

10 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 10’undan az olamaz.

(Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır.)

6 - İSTEKLİ TÜZEK KİŞİLİK İSE

1 - İhaleye katılabilmesi için dilekçe

2 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge

3 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ile imza beyanı

4 - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı.

6 - İhale tarihi itibariyle SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur (sözleşme imzalanmadan önce şirketimize teslim edilecektir.) yazısı.

7 - En az 500 (Beşyüz) araçlık otopark işletmeciliği yaptıklarına dair belge

8 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

9 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

10 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10’undan az olamaz.(Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olmalıdır.)

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Tel: 0 322 444 13 07

5633/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

5 kalem Laboratuar Cihazı Alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/80066

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi     Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136-0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) niteliği, türü ve miktarı                 :  5 kalem Laboratuar Cihazı Alımı

 

1

Atomik Kuvvet Mikroskopu 2

1

adet

2

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) 1

1

adet

3

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) 2

1

adet

4

Multifoton Mikroskop

1

adet

5

Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi/Kütle Spektrometresi

(LC-MS/MS)

1

adet

 

b) Teslim yeri                                   :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                 :  Yükleniciye siparişin tebliğinden 140 gün içinde

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                              :  10.07.2015 Cuma günü saat 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu)

Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2 - Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.

- İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.4.1. Üretici firmaya ait ISO 9001 belgesi.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.4.2. Teklif edilen ürüne ait CE Belgesi veya CE Uygunluk Beyanı

İş ortaklıklarında, teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.5.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.5.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.5.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 10.07.2015 Cuma günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz.

9 - Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır.

5642/1-1


TEKNİK ŞARTNAME KAPSAMINDA MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş.’ye bağlı Gökçekaya HES Santral Binası İç İhtiyaç Odasında bulunan, teknik şartname kapsamında özellikleri belirtilen İç İhtiyaç Sisteminin temini, eski İç İhtiyaç Sisteminin demontajı, yeni İç İhtiyaç Sisteminin yerine montajı ve sisteme adaptasyonu, saha testlerinin yapılması ve anahtar teslimi işletmeye alınması işidir.

Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/77763

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  EÜAS GÖKÇEKAYA HES. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU ALPU/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  2225228184 - 2225228186

c) Elektronik posta adresi       :  gokcekayahes@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)        :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Elektrik Üretim A.Ş.’ye bağlı Gökçekaya HES Santral Binası İç İhtiyaç Odasında bulunan, teknik şartname kapsamında özellikleri belirtilen İç İhtiyaç Sisteminin temini, eski İç İhtiyaç Sisteminin demontajı, yeni İç İhtiyaç Sisteminin yerine montajı ve sisteme adaptasyonu, saha testlerinin yapılması ve anahtar teslimi işletmeye alınması işidir. (Ekli Teknik Şartname esasları doğrultusunda)

b) Teslim yeri                         :  E.Ü.A.Ş. Gökçekaya HES. İşletme Müdürlüğü Alpu / ESKİŞEHİR

c) Teslim tarihi                        :  Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  E.Ü.A.Ş Gökçekaya Hes. İşletme Müdürlüğü Toplantı salonu Alpu/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati                     :  13/07/2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) 4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Tip İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Tip İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Tip İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Tip İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

j) Tip İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) Tip İdari şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,

l) Tip İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeler,

m) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

r) Bu madde boş bırakılmıştır.

s) Bu madde boş bırakılmıştır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c), (d), (l), (n), (o) ve (p) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c), (d), (l), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, (p) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin verilmesi gerekir.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini verebilirler.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklilerce, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin en az % 25’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin teklifleri ile beraber sunulması zorunlu olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Teklif edilen sistemin başka yerlerde kullanılmış ve bu merkezlerde yeterliliği kanıtlanmış olması zorunludur. Yüklenici firma teklif edeceği sistemin kullanıldığı işlerle ilgili referansları teklif ekinde sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) (rakam ve yazıyla) oranında uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Alpu/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.3. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 100,00 (YüzTürk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI ALPU ŞUBESİ IBAN NO: 95 0001 0009 5237 7120 4354 24 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.4. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. EÜAŞ bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

7.5. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

8 - Teklifler, ihale 13/07/2015 tarih ve 14:00 saatine kadar ve EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Alpu/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5636/1-1


TRAMVAY VE OTOBÜSLERİN REKLAM AMAÇLI DIŞ GİYDİRME VE EL TUTAMAKLARININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

29 Adet Tramvay Dış Giydirme ve El Tutamaklarının Reklam Amaçlı Kullanılması ile 75 Adet Otobüsün Dış Giydirme ve El Tutamaklarının Reklam Amaçlı Kullanılmasının ayrı ayrı ihale edilmesi işidir.

29 Adet Tramvay İçin Dış Giydirme ve El Tutamakları:

29 tramvaydan, 20 adedi hemen; yeni alınan 9 adedi hizmete girdiği tarihten itibaren kullanılabilecektir.

29 adet tramvay içindeki tutamaklardır.

75 Adet Otobüs İçin Dış Giydirme ve El Tutamakları:

75 otobüsün yan tarafları (arkalarında protokol gereği reklam olanlar. Protokol bitiş tarihi 09/12/2015 olup protokol bitiminden itibaren komple giydirme yapılabilecektir)

75 adet otobüs içindeki tutamaklardır.

2 - YAPILACAK İŞİN SÜRESİ:

Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 yıldır. Bu sürenin sonunda sözleşme sona erer.

3 - MUHAMMEN BEDEL ve İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 29 Adet Tramvay için 3 yıllık muhammen bedel K.D.V. hariç 3.045.000,00.-TL’dir. 75 Adet Otobüs için 3 yıllık muhammen bedeli K.D.V. hariç 1.800.000,00.-TL dir. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince ayrı ayrı kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini her iş için ayrı ayrı 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz İhale Alım-Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilecek teminat her iş için ayrı ayrı olacaktır. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

6 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu işin ihalesi, 75 adet otobüs için 15 TEMMUZ 2015 Çarşamba günü, saat 15.00’de, 29 adet tramvay için 15.30’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),

e) Adres tebligatı

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2015 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Vergi Dairesine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim borcu olmadığına dair belge (2015 Yılı)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

5626/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  2268

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                  :  Sarıyer

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                              :  1373

f) Parsel No                            :  1

g) Yüzölçümü                        :  1.165,85 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  11502/23317

i) Halihazır                             :  İşgalli

j) İmar Durumu                      :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  İstinye (Ferahevler) Mah. Çamselvi Sok.

3 - Muhammen Bedeli            :  1.207.710.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  36.231,30 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati          :  08 Temmuz 2015 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer    :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                       :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden

       istenen belgeler                :

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirkülerini vermesi,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

5625/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  2273

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Sarıyer

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  ---

e) Ada No                                  :  1373

f) Parsel No                               :  3

g) Yüzölçümü                            :  958,04 m2

h) Satılacak Hisse Oranı            :  27439/47902

i) Halihazır                                 :  İşgalli

j) İmar Durumu                         :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı      :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  İstinye (Ferahevler) Mah. Çamselvi Sok.

3 - Muhammen Bedeli               :  1.152.438.- TL

4 - Geçici Teminatı                    :  34.573,14 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  08 Temmuz 2015 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                           :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Mesken Müdürlüğünden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan / İSTANBUL Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                   :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden

         istenen belgeler                 :

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul'da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)'daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirkülerini vermesi,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

5624/1-1


ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI HARİCİ DİSK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Harici Disk Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5682/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunelerine, teknik şartnameleri ile Ofisimiz ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini Ofisimiz veznesine veya Ofisimiz banka hesaplarından birine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır (sadece numaratörler için). Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5681/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 183,37.- TL ile en çok 86.252,98.- TL arasında değişen; 02/07/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,00- TL en çok 8.625,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen  (Tomruk, Güneş Gözlüğü, Saat pili, Cüzdan, Kol Saati, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Cep Telefonu şarj cihazı ve kulaklığı, İskele, Yağlama Müstehzarları, Kayış, Tornavida, Vernik, Silikon, Havalı Matkap, Ayakkabı Spreyi, Döner koltuk, Masa, Etajer, Mini Buzdolabı, Kumaş taşıma arabası, Direksiyon mafsalı, Tütün sarma makinası, Pipo, Kumaş, Debriyaj balatası, Tişört ve Endüstriyel Tuz, vb.) 28 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 03/07/2015 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5701/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 664 ada 1 parsel sayılı imar planında “Turizm Ticaret Tesis Alanı” olarak ayrılan 24.552 m2 miktarındaki gayrimenkul Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 83 sayılı kararı ve belediye encümeninin 23.06.2015 tarih ve 141 sayılı kararı ile “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpla ilgili Sağlık ve Turizm Tesisi” yapılmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince şartname hükümlerince açık teklif usulü ile 09/07/2015 tarihinde Saat: 15:00 metrekare bedeli 200,00 TL olup, Geçici teminatı 147.312,00.TL olmak üzere yapılacak ihale ile satışı yapılacaktır. İhaleye ait Şartname ve avan projesi bedeli mukabilinde Belediyemiz Fen işleri Amirliğinden alınabilir.

İlgililere ilan olunur.

5665/1-1


38 KALEM ÖZEL AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası                     :  2015/27

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32  06330-Etiler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 204 28 46

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Isa.TARHAN@dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  38 Kalem Özel Aydınlatma Malzemesi Alımı

b) Teslim yeri                                   :  Esenboğa Hava Limanı İkmal Müdürlüğü Ana Deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 150 (yüzelli) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  15/07/2015 Çarşamba günü saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak ekte örneği sunulan belgelerin verilmesi zorunludur. Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş Deneyim Belgeleri:

İstekliler teklif edecekleri bedelin en az %30’u (otuz) oranında son beş yıl içinde tek bir sözleşme ile iş yapmış olduğunu gösteren iş deneyim belgesi verecektir. Teknik Şartnamede belirtilen sayıda telsiz cihazının imalatına ilişkin Üretim kapasite raporunu verecektir.

Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

- İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeleri,

- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri,

- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini,

- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesini veya teknolojik ürün deneyim belgesini, teklif evrakları ile birlikte verecektir.

Firmalar temin edecekleri armatür, sabit akım regülatörleri ve elektrik özel aydınlatma malzemelerinde TSE ve/veya İdarenin kabul edeceği ulusal/uluslararası bağımsız laboratuar/kuruluş tarafından onaylanmış, teçhizatın FAA/IEC/EN ve/veya ICAO şartlarına haiz olduğunu belirten uygunluk belgesini teklif aşamasında ibraz edecektir.

Genel olarak ICAO standartları işletme ve fotometrik performansları FAA standart ve şartnameleri ise malzemelerin mekanik yapısına ait özellikleri belirlediğinden test ve deneylerde bu standartlar göz önüne alınacaktır. ICAO, FAA ve/veya IEC/EN'nin en son test prosedürleri geçerlidir.

4.4 - Bu ihalede tek sözleşmeye bağlı olarak;

Bu ihalede benzer iş olarak özel aydınlatma malzemesi satışı ve / veya imalatı yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliler lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanı İhale dokümanının görülebileceği yer: Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-138 nolu oda adresinde görülebilir ve 100,00 TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 15/07/2015 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar İhale dokümanının görülebileceği yer: Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-138 nolu oda’ya verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

5627/1-1


MÜBADELE İLANI

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü tamamlamış,  hurda halinde veya trafik hasarlı durumda bulunan 27 adet değişik cins ve modelde taşıt, ihtiyaç fazlası 462 kalem muhtelif oto yedek parçası, hurda halinde 85.080 kg muhtelif demir malzemesi, 2.480 kg muhtelif bakır malzemesi, 1.900 kg muhtelif plastik malzemesi, 9.500 kg muhtelif aliminyum sac malzemesi, 6.440 kg aliminyum araç plakaları, 2.500 kg mermi kovanı, 2.880 kg muhtelif akü, 4.180 kg muhtelif bilgisayar malzemesi, 13.000 kg muhtelif ağaç malzemesi 4645 sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 2 adet Toyota Corolla 1.6 Active, 6 adet T-9 Panelvan (Combi) 5 kişilik camlı sınıfından Fiat Doblo 1.6 105 HP EASY model araç ve 5 adet Casper Nirvana D2H.4590-8T75A-WK masa üstü bilgisayar ile açık arttırma usulü mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Erzurum Emniyet Müdürlüğü - Ek Hizmet Binası- Lojistik Şube Müdürlüğü Lalapaşa Mah. Adnan Menderes Cad. Tema AVM Üstü Kat: 3 Yakutiye/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 442 2370155 - Fax: 0 442 2370154

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Ekonomik ömrünü tamamlamış, hurda halinde veya trafik hasarlı durumda bulunan 27 adet değişik cins ve modelde taşıt, ihtiyaç fazlası 462 kalem muhtelif oto yedek parçası, hurda halinde 85.080 kg muhtelif demir malzemesi, 2.480 kg kg muhtelif bakır malzemesi, 1.900 kg muhtelif plastik malzemesi, 9.500 kg muhtelif aliminyum sac malzemesi,6.440 kg aliminyum araç plakaları, 2.500 kg hurda mermi kovanı, 2.880 kg muhtelif akü, 4.180 kg muhtelif bilgisayar malzemesi ve 13.000 kg muhtelif ağaç malzemesi, 2 adet Toyota Corolla 1.6 Active, 6 adet T-9 Panelvan (Combi) 5 kişilik camlı sınıfından Fiat Doblo 1.6 105 HP EASY model araç ve 5 adet Casper Nirvana D2H.4590-8T75A-WK masa üstü bilgisayar ile mübadele edilecektir.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma yeri      :  1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Erzurum Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü-İkmal Büro Amirliği (Çat Yolu Üzeri) adresine teslim edilecektir.

                                                                  2) Mübadelede alınacak Taşıtlar ve diğer mallar Erzurum Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü-İkmal Büro Amirliği (Çat Yolu Üzeri) yanında bulunan taşıt parkından teslim alınacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi                             :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (30) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                            :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Erzurum Emniyet Müdürlüğü- Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Lalapaşa Mah. Adnan Menderes Cad. Tema AVM Üstü Kat: 3 Yakutiye/ERZURUM

b) Tarihi ve saati                                     :  13/07/2015 Pazartesi günü Saat: 11:00

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Erzurum Emniyet Müdürlüğü-Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü-Satınalma Büro Amirliği (Lalapaşa Mah. Adnan Menderes Cad. Tema AVM Üstü Kat: 3 Yakutiye/ERZURUM) adresinde görülebilir ve Erzurum Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 75,00 -TL karşılığı Erzurum Emniyet Müdürlüğü-Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü-Satın alma Büro Amirliği(Lalapaşa Mah. Adnan Menderes Cad. Tema AVM Üstü Kat: 3 Yakutiye/ERZURUM) adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 13/07/2015 Pazartesi günü Saat 11.00’kadar Erzurum Emniyet Müdürlüğü-Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü-Satınalma Büro Amirliği (Lalapaşa Mah. Adnan Menderes Cad. Tema AVM Üstü Kat:3 Yakutiye/ERZURUM) adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10 - Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın ve Malın Özellikleri

 

S.No

Markası ve Tipi

Yakıt Tipi

Modeli

Rengi

MİKTARI

1

TOYOTA COROLLA 1.6 ACTİVE

BENZİN

2015

GRİ

2

2

T-9 PANELVAN (COMBİ) 5 KİŞİLİK CAMLI SINIFINDAN FİAT DOBLO 1.6 105 HP EASY

DİZEL

2015

BEYAZ

6

S.No

Alınacak Malın Cinsi

Birimi

Miktarı

1

CASPER NİRVANA D2H.4590-8T75A-WK MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR

AD

5

13 - Mübadele konusu taşıtların özelikleri

 

S.No

Modeli

Markası-Tipi

Plakası

Motor Gücü

Yakıt Cinsi

Faal Olup Olmadığı

Durumu

1

1993

LAND ROVER-

110-83

25 A 0032

61.0 KW

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

2

1993

LAND ROVER-

110-83

25 A 0034

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

3

1993

LAND ROVER-

110-85

25 A 0049

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

4

1997

İSUZU-MD-

27 SA

25 A 0093

120 BG

DİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

5

1999

İSUZU-MD-

27-SA

25 A 0129

--

EURO DİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

6

1999

FORD TRANSİT DİZEL 2.5

25 A 0141

--

EURO DİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

7

1999

RENAULT MEGANE RTE

25 A 0142

90 BG

BENZ İN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

8

2000

FİAT ŞAHİN 1.6 IE

25 A 0157

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

9

2000

ISUZU MD

-27-SA

25 A 0158

--

EURO DİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

10

2000

RENAULT 19 EUROPA

25 A 0161

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

11

2000

RENAULT EUROPE 1.6 I

25 A 0162

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

12

2000

RENAULT 19 RNE 1.6İ

25 A 0167

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

13

2001

PEUGEOUT PARTNER

25 A 0186

--

DİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

14

2001

RENAULT EUROPE 1.6 I

25 A 0189

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

15

2001

RENAULT LAGUNA

1.9 DTI

25 A 0197

--

EURO DİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

16

2000

TOYOTA COROLLA

1.4 TERRA

25 A 0202

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

17

2001

HYUNDAİ ACCENT

1.5 GLS

25 A 0203

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

18

2001

RENAULT EUROPA 19

25 A0206

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

19

2002

TOYOTA COROLLA

1.6 TERRA

25 A 0208

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

20

2004

FİAT DOBLO 1.6 SX

25 A 0218

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

21

2004

PEUGEOUT PARTNER

25 A 0219

52,2 KW

DİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

22

2005

RENAULT MEGANE

25 A 0229

115 BG

BENZİN

KAZALI FAAL DEĞİL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

23

2007

HYUNDAİ STAREX SCRDİ HY

25 A 0248

--

EURODİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

24

2008

FİAT DOBLO

25 A 0280

--

DİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

25

2008

PEUGEOUT

25 A 0282

--

DİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

26

2008

FİAT DOBLO COMBİ

25 A 0287

--

EURO DİZEL

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

27

1995

FORD TRANSİT BENZİNLİ LCY

25 A 0142

--

BENZİN

FAAL

TAMİRİ EKONOMİK DEĞİL

 

14 - Mübadele konusu demir, bakır, plastik, aliminyum sac, mermi kovanı, akü, bilgisayar malzemesi, demirbaş ve tüketim malzemeleri, alüminyum araç plakası ve oto yedek parçasının özellikleri:

 

S.NO

CİNSİ

MİKTARI

DURUMU

01

Muhtelif demir malzemesi

85.080 kg

Hurda

02

Muhtelif bakır malzemesi

2.480 kg

Hurda

03

Muhtelif plastik malzemesi

1.900 kg

Hurda

04

Muhtelif aliminyum sac malzemesi

9.500 kg

Hurda

05

Aliminyum araç plakaları

6.440 kg

Hurda

06

Mermi kovanı

2.500 kg

Hurda

07

Muhtelif Akü

2.880 kg

Hurda

08

Muhtelif Bilgisayar Malzemesi

4.180 kg

Hurda

09

Muhtelif Ağaç Malzemesi

13.000 kg

Hurda

10

Oto Yedek Parçası

462 kalem

Faal

 

15 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:30 saatleri arasında taşıtlar ve diğer mallar Erzurum Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği (Çat Yolu Üzeri) yanında bulunan taşıt otoparkında, görülebilir.

16 - Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 379.935,16 TL.dır.

17 - Mübadele açık artırma usulü yapılacaktır.

18 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

19 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5614/1-1


40 ADET DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 25/11/2014 tarihli ve 565566 sayılı "Görüş" yazıları ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 25/12/2014 tarih ve 6356 sayılı "Görüş" yazıları gereğince;

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 40 (kırk) adet Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

1 - Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, muhammen bedeli (KDV hariç), geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri yazılı jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının ihalesi yapılacaktır.

1 - 2011/21 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Bozdoğan                 Mevkii:

Ruhsat Alanı : 4777,09Ha            Pafta No  : M20d2,M20d3

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-08.50

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

602 578

610 004

609 999

604 499

YUKARI (X)

4 171 196

4 166 016

4 165 030

4 164 213

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

603 711

601 206

601 300

600 639

YUKARI (X)

4 160 151

4 160 333

4 162 627

4 163 419

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11. NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

600 454

602 406

 

 

YUKARI (X)

4 165 047

4 167 898

 

 

 

2 - 2011/22 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Germencik               Mevkii: Ortaklar

Ruhsat Alanı : 585,21Ha              Pafta No  : M18b2,M19a1

Taban İhale Bedeli        : 100.000,00 TL

Geçici Teminat              : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati      : 09/07/2015-09.00

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

543 270

548 051

546 000

546 000

YUKARI (X)

4 204 031

4 204 031

4 202 576

4 201 833

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

544 564

 

 

 

YUKARI (X)

4 201 993

 

 

 

 

3 - 2011/23 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Germencik               Mevkii: Dampınar

Ruhsat Alanı : 619,01Ha              Pafta No  : M19a1

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-09.10

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

548 051

545 100

545 100

545 728

YUKARI (X)

4 204 031

4 204 031

4 205 000

4 205 000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

546 858

549 534

549 533

 

YUKARI (X)

4 205 818

4 205 836

4 205 084

 

 

4 - 2011/24 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : İncirliova                  Mevkii: Eğrek

Ruhsat Alanı : 1682,14Ha            Pafta No  : M19a2

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-09.20

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

557 298

565 798

565 798

560 500

YUKARI (X)

4 203 896

4 203 896

4 201 999

4 202 000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

558 000

558 000

557 298

 

YUKARI (X)

4 202 000

4 200 999

4 200 999

 

 

5 - 2011/25 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : İncirliova                  Mevkii: İkizdere

Ruhsat Alanı : 2016,09Ha            Pafta No  : M19a2, M19B1

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-09.30

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

568 500

565 798

565 798

572 013

YUKARI (X)

4 202 000

4 201 999

4 203 611

4 203 610

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

570 788

569 326

568 125

 

YUKARI (X)

4 198 031

4 199 000

4 199 000

 

 

6 - 2011/26 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN       İlçesi       : Efeler                                          Mevkii: Karaköy

Ruhsat Alanı : 4936,3Ha    Pafta No  : L19c3,L19c4,M19b1,M19b2

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-09.40

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

575 966

576 129

575 966

575 966

YUKARI (X)

4 203 732

4 203 946

4 203 936

4 206 378

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

580 964

580 964

577 591

575 966

YUKARI (X)

4 206 378

4 196 734

4 196 378

4 196 378

 

7 - 2011/27 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Bozdoğan                 Mevkii: Hısımlar

Ruhsat Alanı : 4930,01Ha            Pafta No  : M20C3,M20c4

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-09.50

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

613 100

621 600

621 600

613 100

YUKARI (X)

4 160 274

4 160 274

4 154 474

4 154 474

 

8 - 2011/28 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Bozdoğan                 Mevkii: Altındaş

Ruhsat Alanı : 4769,78Ha            Pafta No  : M20c1,M20c4

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-10.00

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

614 500

616 500

616 500

619 271

YUKARI (X)

4 165 800

4 165 000

4 166 039

4 166 040

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

619 271

613 100

613 100

610 771

YUKARI (X)

4 160 273

4 160 274

4 160 239

4 160 240

 

9.NOKTA

10.NOKTA

 11. NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

610 771

614 227

 

 

YUKARI (X)

4 166 016

4 166 018

 

 

 

9 - 2011/29 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Çine                         Mevkii:

Ruhsat Alanı : 3787,96Ha            Pafta No  : M20d3

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-10.10

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

601 350

603 711

604 499

605 308

YUKARI (X)

4 160 323

4 160 151

4 164 213

4 164 333

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

609 850

609 850

 

 

YUKARI (X)

4 164 334

4 158 534

 

 

 

10 - 2011/30 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Çine                         Mevkii: Topçam

Ruhsat Alanı : 4982,76Ha            Pafta No  : M20d3,N20a2

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-10.20

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

604 848

609 846

609 846

604 848

YUKARI (X)

4 158 533

4 158 534

4 148 564

4 148 564

 

11 - 2011/31 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Çine                         Mevkii: Alabayır

Ruhsat Alanı : 4979,63Ha            Pafta No  : M20d3,N20a2

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-10.30

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

599 876

604 848

604 848

604 874

YUKARI (X)

4 155 629

4 155 629

4 148 564

4 148 564

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

604 874

599 876

 

 

YUKARI (X)

4 145 629

4 145 629

 

 

 

12 - 2011/32 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN          İlçesi       : Çine                                         Mevkii: Kırsakallar

Ruhsat Alanı : 4724,66Ha      Pafta No  : M20d3,M20d4,N20a1,N20a2

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-10.40

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

594 879

596 667

597 120

594 879

YUKARI (X)

4 153 427

4 153 227

4 154 315

4 154 949

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

594 879

599 876

599 876

594 879

YUKARI (X)

4 155 629

4 155 629

4 145 629

4 145 629

 

13 - 2011/33 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Çine                         Mevkii: Akçaova

Ruhsat Alanı : 3901,55Ha            Pafta No  : M20d4,N20a1

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-10.50

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

SAĞA (Y)

589 943

590 430

594 879

594 879

589 943

YUKARI (X)

4 154 478

4 153 925

4 153 427

4 147 728

4 147 728

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

594 940

594 940

594 879

594 879

591 220

591 796

YUKARI (X)

4 157 728

4 155 629

4 155 629

4 154 949

4 155 985

4 157 728

 

14 - 2011/34 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN          İlçesi       : Çine                                         Mevkii: Seferler

Ruhsat Alanı : 4699,91Ha      Pafta No  : M19c3,M20d4,N19b2,N20a1

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-11.00

 

Ruhsat Koordinatları :              

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

584 995

587 725

589 943

589 943

YUKARI (X)

4 157 000

4 157 000

4 154 478

4 147 728

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

589 990

589 990

584 995

 

YUKARI (X)

4 147 728

4 147 000

4 147 000

 

 

15 - 2011/35 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Çine                         Mevkii: Soğukoluk

Ruhsat Alanı : 4995,0Ha              Pafta No  : M19c3,N19b2

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-11.10

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

580 000

584 995

584 995

580 000

YUKARI (X)

4 159 000

4 159 000

4 149 000

4 149 000

 

16 - 2011/36 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN          İlçesi       : Karpuzlu                               Mevkii: Koğuk

Ruhsat Alanı : 4972,93Ha      Pafta No  : M19c3,M19c4,N19b1,N19b2

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-11.20

 

Ruhsat Koordinatları:

Poligon1

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

573 516

573 767

573 516

573 516

YUKARI (X)

4 150 083

4 150 882

4 152 000

4 156 719

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

578 513

578 513

573 516

 

YUKARI (X)

4 156 719

4 146 719

4 146 719

 

 

17 - 2011/37 Nolu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat Sahası:

İli                   : AYDIN                İlçesi        : Karpuzlu                  Mevkii: Tekeler

Ruhsat Alanı : 4279,53Ha            Pafta No  : M19c4

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL

Geçici Teminat           : 900,00 TL

İhale Tarihi ve Saati   : 09/07/2015-11.30

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

568 517

573 514

573 514

573 377

YUKARI (X)

4 161 088

4 161 088

4 152 009

4 152 620

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

571 023

569 875

568 840

568 717

YUKARI (X)

4 152 945

4 152 662

4 151 492

4 151 088

 

9.NOKTA

10.NOKTA

 11. NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

568 517