25 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29397

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MÜESSESEMİZ, İHTİYACINA BİNAEN AŞAĞIYA BİLGİLERİ ÇIKARILMIŞ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE BELİRTİLEN TARİH DE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 55.000 KG GÖBEK UCU BLOĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 370 ADET GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ANAEROBİK ATIK SU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


OVA ENERJİ A.Ş.’NİN HİSSELERİNİN TAMAMININ SATILMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı SASKİ Genel Müdürlüğünden:


(10X10X150 CM) 500 M3 VE (10X10X200 CM) 500 M3 TOPLAM 1000 M3 3. SINIF ÇAM KADRON SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


ARAÇLAR SATILACAKTIR

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HIZAR PALASI VE HIZAR ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


MOBİL VE SESLİ REHBERLİK SİSTEMİ İHALESİ İŞİ YAPILACAKTIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:


400 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 400 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SUNUCU, OMURGA ANAHTARI, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE VMWARE MARKA SANALLAŞTIRMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET ANYS YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


6 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMESİ VE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MÜESSESEMİZ, İHTİYACINA BİNAEN AŞAĞIYA BİLGİLERİ ÇIKARILMIŞ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE BELİRTİLEN TARİH DE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500  Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c ) Elektronik posta adresi      :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) -

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

1

Dereköy Torbalama Tesisisnde 300.000 ton kömürün torbalanması ve kamyonlara yüklenmesi hizmet alım işi

2015-77620

2015-1246

07.07.2015

14:00

300 Takvim günü

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  300 takvim günüdür

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanı ise, 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

5574/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 55.000 KG GÖBEK UCU BLOĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/79509

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  55.000 KG GÖBEK UCU BLOĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 14.07.2015 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5634/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 370 ADET GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/79519

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  370 ADET GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİ

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 14.07.2015 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5634/2/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2.525,00 TL ile en çok 71.177,60 TL arasında değişen; 06.07.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 252,50 TL, en çok 7.117.76 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Oto, Minibüs, Kamyonet, Çekici, Dorse, Otobüs vb. 28 adet araç, açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu Ortahisar/TRABZON adresindeki ihale salonunda 07.07.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5527/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 15,00 TL ile en çok 1.250.000,00 TL arasında değişen; 06/07/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,50 TL ile en çok 125.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Macbook, Tablet, Cep Telefonu, Çimento,  LCD Monitör, Cep telefonu aksesuarı, plastik afiş malzemesi, set üstü ocak, muhtelif oto aksamı ve parçaları, akü şarj maşası (büyük ve küçük boy), demir cevheri, bilya, motorsiklet aküsü, recever, plastik boru, seyyar tezgah, florasan lambası, namaz tespihi, bilgisayar monitörü, Ağır mineral yağlar,  Beton vibratörü,, Diş açma makinası, Akrilik Taşlı Süs Eşyası, elmas başlığı, kütlü pamuk (Yeniden İhraç Amaçlı Satışa sunulmuştur), bakır, Çay (Yeniden İhraç Amaçlı Satışa sunulmuştur), denizden çıkarılan dökme demir  ve yağ (kaldırıcı için) cinsi 56 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde  07/07/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

5528/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2015/77773

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası             :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2015/2016 Kampanya döneminde üretilecek 130.000 ton kristal şekerin ambalajlama ünitesinde torbalara konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına teslim edilmesi işidir.

Çalışacak personel

49 kişi x 115 gün = 5.290 yevmiye

Resmi tatil ve Bayram Tatilleri

49 kişi x7 gün      =    322 yevmiye

 

       TOPLAM     = 5.978 yevmiye

b) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Kristal Şeker Ambalajlama Ünitesi

c) İşin süresi                                    :  115 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  07.07.2015 Salı günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5639/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Meydan Kısmında Pancar Yüzdürme İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                              :  2015/76496

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/Konya

b) Telefon No                               :  0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No                                    :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi: -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Fabrikamızın 2015/2016 kampanya döneminde Meydan Kısmında Pancar Yüzdürme İşçilik hizmeti işinde 36 (otuz altı) adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                         :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  Fabrikamızın 2015/2016 kampanya süresi (tahmini 127 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                              :  08.07.2015 - 10.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

5568/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2015/2016 yılı pancar kampanyasında fabrikanın muhtelif kısımlarında temizlik ve malzeme taşıma İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2015/76481

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/Konya

b) Telefon No                            :  0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No                                 :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                           :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2015/2016 kampanya döneminde 45 (kırkbeş) adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın 2015/2016 kampanya süresi (tahmini 127 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           :  07.07.2015 - 10:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

5569/1-1


ANAEROBİK ATIK SU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2015/75408

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Anaerobik Atık Su Tesisinin İşletilmesi, Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi.

b) Teslim yeri                                   :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) Teslim tarihleri                             :  Teknik Şartnamemizde belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati     :  14/07/2015 Salı Günü Saat14:00 de

4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 14.07.2015 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5518/1-1


OVA ENERJİ A.Ş.’NİN HİSSELERİNİN TAMAMININ SATILMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı SASKİ Genel Müdürlüğünden:

Madde - 1: İhalenin Konusu:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü iştiraki OVA ENERJİ A.Ş.’nin hisselerinin tamamının satılması işi ihalesi

Madde - 2: İhale Usulü: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ihale yönetmeliği 22/a maddesine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Satış Usulü ile yapılacaktır.

Madde - 3: İhalenin Nerede, Hangi Saatte ve Tarihte Yapılacağı:

İhale, aşağıda belirtilen tarihte ve saatlerde Sakarya-SASKİ Genel Müdürlük binası toplantı salonunda yapılacaktır.

 

İşin Adı ve Özelliği

İhale Tarihi

İhale Saati

OVA Enerji A.Ş. hissesinin tamamının satılması

13.07.2015

15:00

 

Madde - 4: Tahmini Bedel, Geçici Teminatı Ve İhale İştirak Teminatı:

OVA ENERJİ A.Ş. hisselerinin satışa esas muhammen bedeli: 8.052.953,00-TL Geçici teminat muhammen bedelin %3 ünden az olamaz.

Madde - 5: İhale Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ihale biriminden 1.000,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Madde 6 - Özel Ve Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler İdari Şartnameye göre hazırlayacakları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde dosyaya koyarak 25/06/2015 tarih ve saat 14:00’e kadar SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Şube Müdürlüğüne belge karşılığında teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye katılma şartları:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

b) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde yıl içinde alınmış onaylı nüfus cüzdan sureti.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

d) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

e) İhale dokümanının satın alındığına dair vezne alındı makbuzu,

f) Geçici Teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak (İhale tarihinden önceki son 1 ay içinde alınmş) “Vergi Borcu Yoktur” yazısı

ı) SASKİ İhale Yönetmeliği uyarınca ihaleye katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname

i) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak (İhale tarihinden önceki son 1 ay içinde alınmş) “SGK Borcu Yoktur” yazısı

l) Her sayfası imzalanmış “Satış Şartnamesi ve SASKİ İhale Yönetmeliği”

l) Ortak girişimler ihaleye katılabilir. Ortak girişimlerin ihaleye girmesi halinde pilot ortak ve diğer ortakları gösteren noter tarafından düzenlenmiş beyanname.

6.2. Belgelerin sunuluş şekli:

6.2.1. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

6.2.2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ilanın 6. maddesi a-b-c-ç-g-h-ı-i bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarfı içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

9 - SASKİ İhale Yönetmeliği gereği SASKİ Genel Müdürlüğü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. SASKİ Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamasında gerekçelerini belirtmek kaydıyla iptal etmekte serbesttir. İhalenin idare tarafından iptal edilmesi sebebiyle istekliler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İlgililere ilan olunur.

5525/1-1


(10X10X150 CM) 500 M3 VE (10X10X200 CM) 500 M3 TOPLAM 1000 M3 3. SINIF ÇAM KADRON SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2015/76418

İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5/03040 -AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr. (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 1000 m3 Çam Kadron (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 07/07/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- TR230001500158007282440204

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5573/1-1


ARAÇLAR SATILACAKTIR

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’ne ait 4 adet araç, kapalı zarfla teklif alma suretiyle, 07.05.2013 tarih ve 28640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” hükümlerine göre satışa çıkarılmıştır.

 

Aracın Markası

Aracın Modeli

Bulunduğu Yer

Durumu

Geçici Teminat Bedeli (En az)

Renault Megane 1.6 RTE

2001

T.D.İ.A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü

Faal

800,00 TL

Renault Megane 1.6 RTE

2001

T.D.İ.A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü

Faal

800,00 TL

Toyota Corolla 1.3x2

1998

T.D.İ.A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü

Gayri Faal

450,00 TL

Ford Cargo Kamyon

1987

T.D.İ.A.Ş. Sarayburnu Liman Müdürlüğü

Gayri Faal

400,00 TL

 

1 - Teklifler, en geç 09/07/2015 son teklif verme tarih ve saat: 14:00’e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47 Giriş Katı 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi posta ile de gönderilebilir. Her ne sebep ve surette olursa olsun belirtilen gün ve saatten sonra ele geçen teklif mektupları hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 - Teklif Sahibinin fiyat teklifleri son teklif verme tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün teklif geçerlilik süresine sahip olacaktır.

3 - Teklif sahipleri tekliflerini TL (Türk Lirası) cinsinden verecekler ve ihale TL (Türk Lirası) üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli olarak teklif edilen tutar+KDV sözleşme imza tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.

4 - a) İstekliler, İhaleye Kapalı Teklif Usulü ile teklif vereceklerdir.

b) Satış komisyonu, ihaleye teklif veren tüm isteklilere yapacağı duyuru ile Kapalı Teklif Usulü ile başlayan ihaleyi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği’nin 13. Maddesi (c) bendi Açık Artırma Usulü ile satışı sonuçlandırabilir.

c) Satış Komisyonunun, açık artırma usulünü gerekli görmesi halinde ihale, İhalede uygulanacak açık artırma usulünün günü, saati ve yeri TDİ tarafından tüm teklif sahiplerine bildirilecektir.

5 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesini KDV dahil 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47 Giriş Katı 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresinden 26/06/2015 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir. Her ne suretle olursa olsun İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

6 - İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler katılabilirler.

7-a - İstekliler, teklif verdikleri malzemeler için Yukarda tablo halinde belirtilen miktardaki geçici teminatları vereceklerdir.

b - TDİ tarafından belirlenen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c - Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Bu süre ilk yazılı teklif geçerlilik süresinden itibaren 30 (Otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

d - Teminat mektupları dışındaki teminatların Türkiye Denizcilik İşletmeleri. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Mali İşler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya idarenin Türkiye Vakıflar Bankası Salıpazarı Şubesindeki IBAN NO: TR080001500158007261917602 no.lu banka hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8 - Satış konusu malzemeler 4 (Dört) kısımdan ibaret olup, istekliler bütün kısımlara teklif verebilecekleri gibi, ilgilendikleri her hangi bir kısım için de teklif verebilirler.

9 - TDİ, Satış Şartnamesi ile eklerine göre isteklilerden alınacak teklifler gereğince; satış işlemleri, 08/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ satışı yapıp yapmamakta, işin tamamını veya uygun gördüğü kısmını dilediğine satmakta tamamen serbesttir.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kemankeş Mahallesi, Kemankeş Caddesi, Merkez Han No: 32 Karaköy/İSTANBUL

Tel: (0212) 293 23 97 - (0212) 243 73 03 - Faks: (0212) 243 43 02 (www.tdi.gov.tr)

5565/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinalarının Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2015/77753

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5.Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde ± % 20 Toleranslı 400.00 ton pancarın Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinalarının İşletilmesi Hizmeti işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  08.07.2015 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5522/1-1


HIZAR PALASI VE HIZAR ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Hızar palası ve hızar zinciri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/77869

Dosya No                                  :  1526056

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2   67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Hızar palası ve hızar zinciri: 2 kalem

b) Teslim Yeri                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                         :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                       :  07.07.2015 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1 - --------------

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 07.07.2015 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5599/1-1


MOBİL VE SESLİ REHBERLİK SİSTEMİ İHALESİ İŞİ YAPILACAKTIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından Mobil ve Sesli Rehberlik Sistemi İşi ihalesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün Çiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 50   06530 Çukurambar/ Çankaya/ANKARA adresinde bulunan toplantı salonunda 14 Temmuz 2015 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 10:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü yapılacaktır.

İhale Kapsamına Dahil Olan Müze ve Örenyerleri:

Ağrı İshakpaşa Sarayı, Aksaray Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Antalya Demre Likya Uygarlıklar Müzesi, Antalya Alanya Müzesi, Antalya Elmalı Müzesi, Aydın Milet Müzesi, Aydın Arkeoloji Müzesi, Batman Müzesi, Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı Müzesi ve Karşılama Merkezi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Burdur Doğa Tarihi Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Denizli Pamukkale (Hierapolis) Arkeoloji Müzesi, Denizli Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay St. Pierre Anıt Müzesi, İstanbul Aya İrini Müzesi, İstanbul Ayasofya Müzesi, İstanbul Ayasofya Müzesi (Head Set), İstanbul Ayasofya Müzesi (CD/DVD/Vb), İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi, İzmir Efes Müzesi, İzmir Ödemiş Müzesi, Kahramanmaraş Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Konya Mevlana Müzesi (Head Set), Konya Mevlana Müzesi (CD/DVD/Vb.), Manisa Akhisar Müzesi, Mardin Müzesi, Marmaris Müzesi, Nevşehir Göreme Açıkhava Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri, Tokat Müzesi, Trabzon Sümela Manastırı, Van Akdamar Anıt Müzesidir.

1 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g bendine göre Pazarlık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale konusu işin süresi sözleşme imzalanmasına müteakip başlayacak olup, süresi 5 (beş) yıldır.

3 - Garanti Edilen Yıllık ciro değeri 4.000.000,00 TL + KDV olup, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi nezdinde bulunan 3483170-5194 ya da TR 370001002533034831705194 IBAN numarasına geçici teminat miktarı olan (beş yıllık toplam garanti ciro üzerinden %3 oranında) 600.000,00 TL yatırılacaktır.

4 - İhale dokümanı; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Çiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 50 10. Kat 06530 Çukurambar/Çankaya/ ANKARA adresinden; ihale dokümanı bedeli olan 250,00 TL T.C Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat İşlemi Döner Sermaye İşletmesi “Merkez Müdürlüğünün 70.00.01 kurumsal tahsilat kodlu hesabına yatırılacak dekont ile temin edilecektir.

5 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve İdarece belirtilen belgeleri ibraz etmek şarttır.

6 - Teklifler, 14.07.2015 tarihinde ihale saati 10:30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50  10. Kat adresine teslim edilecektir.

Zorunlu Belgeler:

7 - İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

8 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

10 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait), tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış veya apostile kaşesine havi olması gerekir) aslı,

11 - İhalenin yapıldığı yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

12 - İhale yapıldığı yıla ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı,

13 - İdari Şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen; İhale Dokümanını satın alınmış olduğuna ilişkin banka dekontu veya makbuzun aslı. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanı satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekont veya makbuzun aslını veya internet çıktılarını vermeleri gereklidir.

14 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dokümanının aslı. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı İhale Dokümanını her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir.

15 - Bir örneği idari şartname ekinde yer alan Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname,

16 - Bir örneği idari şartname ekinde yer alan Beyanname,

17 - Özellikleri idari şartnamede belirtilen maddesinde açıklanan geçici teminat,

18 - İhale konusu işte kullanılacak sistem ve sistem içerisindeki cihazların üreticisi firmanın Türkiye ve dünya standartlarına uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

19 - İstekliler ihale tarihinde, ihale konusu işte kullanılacak cihazları uygulamalı olarak sunum yapabilecek şekilde hazır bulundurulması ve komisyonun talebi halinde cihazların tanıtımının yapılması,

20 - İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi, idari şartnamede belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve ayrıca şartname ekinde yer alan örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir.

21 - Bu ilan metninde yer almayan diğer hususlar İhale Dokümanında yazılı belirtilmiştir.

5608/1-1


400 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 400 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi ihtiyacı 400 adet masaüstü bilgisayar ve 400 adet monitör teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen HP EliteDesk 800 G1, Dell Optiplex 7020 ve Asus D810MT marka ve modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ve kuruluşça istenilen HP EliteDesk 800 G1, Dell Optiplex 7020 ve Asus D810MT marka ve modellerinden birini, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen HP Elite Desk 800 G1, Dell Optiplex 7020 ve Asus D810MT marka ve modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5618/1-1


SUNUCU, OMURGA ANAHTARI, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE VMWARE MARKA SANALLAŞTIRMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Pursaklar Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhtiyacı Sunucu, Omurga Anahtarı, Veri Depolama Sistemi teknik şartnamesine ve Sanallaştırma Yazılımı Vmware Markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 07/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesi ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5620/1-1


1 ADET ANYS YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

ANYS Yazılımı hizmet alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/79096

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet ANYS Yazılımı

b) Yapılacağı yer                    :  Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

c) Süresi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  08.07.2015 Çarşamba günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 08/07/2015 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5646/1-1


6 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMESİ VE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Malzemesi ve Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/79087

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  6 Kalem Muhtelif Laboratuvar Malzemesi ve Teçhizatı Alımı

 

1

Capıllary Array 4X36 CM

  8 Adet

2

ATAQ 250+Buffer II EACH

12 Adet

3

TA Clonıng Kıt Top 10 F’ 20 RXN

  2 adet

4

Accublue Broad Range dsDNA Quantıtatıon Kıt 1 Kıt

  8 Adet

5

Neon Transfectıon System

  1 Adet

6

Qubıt 2.0 Flurometer 1EACH

  1 Adet

 

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  07.07.2015 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 07/07/2015 Salı günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5647/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı D.İ.Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

 

Sıra

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Alanı (M2)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminatı

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Ş.M.Meriç

4814

1

955

Konut

Klasik 3 Kat

1.304.000 TL

39.500 TL

07/07/2015

14:00

2

Ş.M.Meriç

4814

2

838

Konut

Klasik 3 Kat

1.144.000 TL

34.500 TL

07/07/2015

14:05

3

Ş.M.Meriç

4815

1

854

Konut

Klasik 3 Kat

1.166.000 TL

35.000 TL

07/07/2015

14:10

4

Ş.M.Meriç

7265

7

801

Konut

Klasik 3 Kat

1.054.000 TL

32.000 TL

07/07/2015

14:15

5

Ş.M.Meriç

7278

19

1383

Konut

Klasik 3 Kat

2.179.000 TL

65.500 TL

07/07/2015

14:20

6

İlker

7431

1

880

Konut

Klasik 3 Kat

1.202.000 TL

36.500 TL

07/07/2015

14:25

7

İlker

7431

2

610

Konut

Klasik 3 Kat

833.000 TL

25.000 TL

07/07/2015

14:30

8

İlker

7445

8

721

Konut

Klasik 3 Kat

1.136.000 TL

34.500 TL

07/07/2015

14:35

9

İlker

7445

9

641

Konut

Klasik 3 Kat

1.010.000 TL

30.500 TL

07/07/2015

14:40

10

İlker

7447

8

695

Konut

Klasik 3 Kat

949.000 TL

28.500 TL

07/07/2015

14:45

11

İlker

7447

10

700

Konut

Klasik 3 Kat

1.029.000 TL

31.000 TL

07/07/2015

14:50

12

İlker

7447

11

700

Konut

Klasik 3 Kat

1.029.000 TL

31.000 TL

07/07/2015

14:55

13

İlker

7447

12

785

Konut

Klasik 3 Kat

1.237.000 TL

37.500 TL

07/07/2015

15:00

14

İlker

7463

5

690

Konut

Klasik 3 Kat

980.000 TL

29.500 TL

07/07/2015

15:05

15

İlkadım

7463

8

602

Konut

Klasik 3 Kat

922.000 TL

28.000 TL

07/07/2015

15:10

16

İlkadım

7465

2

656

Konut

Klasik 3 Kat

965.000 TL

29.000 TL

07/07/2015

15:15

17

İlker

7469

2

688

Konut

Klasik 3 Kat

1.012.000 TL

30.500 TL

07/07/2015

15:20

18

İlker

7469

3

605

Konut

Klasik 3 Kat

890.000 TL

27.000 TL

07/07/2015

15:25

19

Öveçler

7504

3

795

Konut

Klasik 4 Kat

1.169.000 TL

35.500 TL

07/07/2015

15:30

20

Dikmen

7504

8

657

Konut

Klasik 4 Kat

1.035.000 TL

31.500 TL

07/07/2015

15:35

21

Zafertepe

7711

8

530

Konut

Klasik 3 Kat

613.000 TL

18.500 TL

07/07/2015

15:40

22

Zafertepe

7711

9

530

Konut

Klasik 3 Kat

613.000 TL

18.500 TL

07/07/2015

15:45

23

Zafertepe

7711

10

530

Konut

Klasik 3 Kat

613.000 TL

18.500 TL

07/07/2015

15:50

24

Sancak

25356

8

545

Konut

0.40/1.40 (5.A-3.3)

1.317.000 TL

40.000 TL

07/07/2015

15:55

25

Sancak

25356

9

617

Konut

0.40/1.40 (5.A-3.3)

1.491.000 TL

45.000 TL

07/07/2015

16:00

26

İmrahor-2

26531

10

632

Konut

0.35/1.40 (5.A-4.3)

797.000 TL

24.000 TL

07/07/2015

16:05

27

Öveçler

27009

16

2425

S.K.T.A.-Tic.-Konut

Max.İnş.Alanı= 3971 m2

5.100.000 TL

153.000 TL

07/07/2015

16:10

28

Kırkkonaklar

27385

8

584

Konut

0.35/1.05 (5.A-3.3)

736.000 TL

22.500 TL

07/07/2015

16:15

29

M. Kemal

28300

3

1116

Ticaret

E:1.30 Hmax:Serb.

4.688.000 TL

141.000 TL

07/07/2015

16:20

30

Gökkuşağı

27941

7

7 Nolu Daire

Brüt 105 m2

1163.Cadde 22/7

150.000 TL

4.500 TL

07/07/2015

16:25

31

Metin Oktay

7718

14

5 Nolu Daire

Brüt 138 m2

Hınıs Sokak 43/5

135.000 TL + % 1 KDV

4.500 TL

07/07/2015

16:30

 

2 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B2 Blok 9. kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname. çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 A1 Blok 6. kat Kızılay / Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100.00 TL (yüz lira) karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin bir tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odasına kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. Ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini. geçici teminata ait makbuzu (geçici teminat banka teminat mektubu olması halinde. Banka mektubu limit içi ve süresiz olması gerekmektedir). İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhüt belgesini; dış zarfa koymaları. teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örnek mektuba uygun olarak doldurmaları ve tekliflerinde ada, parsel numarasını ve teklif edilen bedeli açık ve kesin olarak yazmaları ihaleye iştirak eden tarafından imzalanarak iç zarfa koymaları gerekmektedir.

5 - Tekliflerin ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini. ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat Kızılay/ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Belediyemizce satışı yapılacak ilanda belirtilen taşınmazlardan 31. sıra nolu hariç diğerleri; 3065 Sayılı KDV Kanununun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8 - Telefon: 0 312 458 89 00/2240 - 2241 - 2244      Faks: 0 312 458 90 76

9 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5510/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEME GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Beyaz Sabun (180 gr.)

100.000

Kg.

Teknik Şartname

8.07.2015

Beyaz Sabun (200 gr.)

100.000

Kg.

Teknik Şartname

Beyaz Sabun (250 gr.)

50.000

Kg.

Teknik Şartname

Tuvalet Sabunu (100 g)

40.000

Kg.

Teknik Şartname

Tuvalet Sabunu (20 g)

30.000

Kg.

Teknik Şartname

Mekanik Temizleme Tozu (Klorlu)

30.000

Kutu

Teknik Şartname

9.07.2015

Mekanik Temizleme Tozu (Klorsuz)

60.000

Kutu

Teknik Şartname

Yağ Çözücü Temizleme Maddesi (500 mL)

50.000

Şişe

Teknik Şartname

10.07.2015

Yağ Çözücü Temizleme Maddesi (5 L)

150.000

Litre

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğün’de görebilirler. Ayrıca, teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr internet adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup, döküm alınabilmektedir. Bu nedenle ayrıca, ihale dokümanı verilmeyecektir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5619/1-1