22 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29394

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BANT ALIMI VE MONTAJI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ÇİFT SPİRALLİ MOBİL KAZANLI MİKSER MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ BÖLGE KANTARLARINA ELAMAN TEMİNİ HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikasından:


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN HİZMET ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TOHUM İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


KONUT İNŞAATININ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI, SEMT PARKI VE SPOR ALANLARI PROJESİ UYGULAMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Söke Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İnegöl Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BANT ALIMI VE MONTAJI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 adet 5400X3000 köprü bantı ve montajı, 1 adet 5450X3000 köprü bantı ve montajı, 1 adet 4800X3000 köprü bantı ve montajı, 1 adet 5400X3000 bant ve montajı, 1 adet 5400X3000 köprü bantı ve montajı ve 1 adet 5450X3000 köprü bantı, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 29.06.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

5494/1-1


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg Pektin ve 2.000 kg Ksantan Gam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 09.07.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 09.07.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

5495/1-1


ÇİFT SPİRALLİ MOBİL KAZANLI MİKSER MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1 Adet Çift Spiralli Mobil Kazanlı Mikser Makinası alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 07.07.2015 Salı günü saat 14.00’ a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

5496/1-1


FABRİKAMIZ BÖLGE KANTARLARINA ELAMAN TEMİNİ HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2015/76146

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Yeni Mah. E 80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE / ERZURUM

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 442 631 38 46/ 0 442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Fabrikamıza Bağlı Arpalı Kantarı             8 Kişi,

                                                                                           Konursu Kantar         8 Kişi,

                                                                                           Balıklı Kantarı         12 Kişi,

                                                                                           Zige Kantarı            12 Kişi,

                                                                                           Altınbaşak Kantarı  12 Kişi,

                                                                                           Avlar Kantarı          10 Kişi,

                                                                                           Altunkent Kantarı    10 Kişi,

                                                                                           Gözeler Kantarı       10 Kişi,

                                                                                           Mercan kantarı        12 Kişi,

                                                            Toplam Asgari ücret karşılığı 2 Ay 94 İşçi.

b) Yapılacağı Yer                             :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin Süresi                                    :  Bölge Kantarları          2 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  03.07.2015    Saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 03.07.2015 tarih Saat 10,30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11 - İş bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

5448/1-1


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN HİZMET ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tlf: (0 344) 524 22 04-05

                                                                  Faks: (0 344) 524 22 02

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)         :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A - a) Dosya No                                    :  2015/13

b) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Afşin Elbistan A Termik Santrali Kömür Değirmenleri Bakım İşlerinin Takribi 6 (altı) Ay Süreyle Teknik Şartname Esaslarına Göre Yaptırılması Hizmet Alımı İşi.

c) Teslim Yeri                                        :  EÜAŞ Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin / KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim Tarihi                                      :  İşin Süresi 6 (altı) aydır.

e) İhale Tarihi ve Saati                            :  30/06/2015      Saat: 14.00

f) Şartname Bedeli                                  :  100,00.-TL

B - a) Dosya No                                     :  2015/14

b) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Afşin Elbistan A Termik Santrali Kül, Kömür Sistemi ve Diğer Sistemlerin Teknik Şartname Esaslarına Göre Mekanik Arıza-Bakım ve Bant Volkanize İşlerinin 6 (altı) Ay Süreyle Yaptırılması Hizmet Alımı İşi.

c) Teslim Yeri                                        :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim Tarihi                                      :  İşin Süresi 6 (altı) Aydır.

e) İhale Tarihi ve Saati                            :  30/06/2015      Saat: 14.00

f) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname Bedelinin Yatırılacak Yer    :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba

c) İhale tarihleri ve saati                          :  30/06/2015      Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her iki ihale için birim fiyat olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, her iki ihale için de en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

5387/1-1


TOHUM İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                        :  2015/77670

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası  :  0 312-458 55 00  Faks: 0 312-458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  10.300 kg. Thiamethoxam FS 350 %35 + Thiram  (TMTD) WP %80 + Hymexazol SL (L) %36 ilaçlarını ihtiva eden hazır karışım

                                                  veya,

                                                  11.600 kg. İmidacloprid FS 600 %60 + Thiram (TMTD) WP %80 + Hymexazol SL (L) %36 ilaçlarını ihtiva eden hazır karışım.

b) Teslim Yeri                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Etimesgut / ANKARA

c) Teslim Tarihi                      :  Tohum ilacı Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 35 (Otuz beş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                    :  10.08.2015 Pazartesi günü, Saat: 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk. 75,00 (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 10.08.2015 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No:.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5452/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 242,00 TL ile en çok 165.817,00 TL arasında değişen; 07/07/2015 günü saat 16.30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,00 TL, en çok 16.582,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Kesintisiz güç kaynağı, cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, modem, kontrol paneli, paslanmaz çelik flanş, anahtar, tornavida, uzaktan kumanda düğmesi, dalgıç pompası, akülü delme makine bataryası, monitör, dikiz aynası, kurt üzümü, renkli tv tüpü, tişört, elbise (koton marka), sodyum sakkarin, bayan kürk mont, boş hoparlör kabini, kol saati (Rolex, hublot, A.Pıguet, ulysse nardin, cartıer, lumınor, ınvıcta, bvlgari, tag, emporıo armani, tudor, omega, frank muller, patek phılıppe, u-boat, chaumet, chopard, brettling, gucci, louis vuitton, rado, tıssot, ibareli), futbol topu, hentbol topu, koruyucu iş gözlüğü, iş eldiveni, bluz (peacocks marka), şort (topshop marka), gömlek (zara, peruna, steps, clara vitti), bayan elbise (romon, rıver ısland, miso, magıc voman, kelly break, therapy), tespih, led lamba, v.b. 38 (otuz sekiz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 08/07/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5491/1-1


PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 20.000 adet Gıdaya Uygun Plastik Palet %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.07.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5408/1-1


KONUT İNŞAATININ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI, SEMT PARKI VE SPOR ALANLARI PROJESİ UYGULAMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Söke Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Söke Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 1422 ada, 2 parsel üzerinde yapılacak 21.666,64 m2 yapı inşaat alanına sahip 120 bağımsız bölümden oluşan konut inşaatının arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ve Yenicami Mahallesindeki Şenırmak Sokağa cepheli park alanında yapılacak 6039 m2 lik Semt Parkı ve Spor Alanları Projesi Uygulaması İşi.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar caddesi, No: 21 adresindeki Fen İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 (BİN) -TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar caddesi, No: 21 adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda 07/07/2015 tarih ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.(a) maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

“Söke Belediyesi Mülkiyetinde 1422 Ada, 2 Parsel Üzerinde Yapılacak Konut İnşaatının Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ve Parselin Güneybatısında Yer Alan Park Alanında Semt Parkı ve Spor Alanları Projesi Uygulaması” işinin, İşbu işe ait İdari Şartnamenin 3. maddesinde “Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde yapılması planlanan veya yapılan bağımsız bölümlerin satışları ile ilgili olarak elde edilecek her türlü toplam geliri” şeklinde tanımlanan Satış Toplam Geliri(STG) tutarı olan 22.319.009,00 TL (yirmiikimilyon, üçyüzondokuzbin, dokuztürklirası) işin tahmin edilen bedeli olup, İşin geçici teminatı bu tutarın % 3’ü olan 669.570,27 (altıyüzatmışdokuzbin, beşyüzyetmiştürklirası, yirmiyedi kuruş) TL’sıdır.

5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.c)İstekliler, İdari Şartnamenin 4.7. maddesinde belirtilen Satış Toplam Geliri (STG) üzerinden, (MIPGO)’ndan aşağıda olmamak şartıyla;

İdareye ne kadar ASGARİ İPG vereceğini bedel olarak, ne kadar İdare Payı Gelir Oranı (İPGO) vereceğini ise oran olarak gösterir, örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubunu vereceklerdir.

İdareye sunulan teklif mektuplarından bedel olarak en yüksek ASGARİ İPG teklifinde bulunan isteklinin teklifi tercih edilecektir. ASGARİ İPG’lerin eşit olması halinde tek sözleşmeye dayalı iş bitirme belgesi yüksek olan istekli tercih edilecektir.

5.1.ç) Geçici Teminat:2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. Maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.f) İş Deneyim Belgeleri: Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan alınmış iş bu şartnamenin 4.7. maddesinde yer alan Satış Toplam Geliri (STG) tutarı olan 22.319.009,00 TL’sinin en az % 40’ı oranında 11.06.2011 tarih ve 279 61 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına dair İş Deneyim Belgeleri kabul edilecektir. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir.

5.1.g) İşi yapacağını taahhüt eden gerçek ve tüzel kişiler idari şartnamenin 4.7. maddesinde belirtilen Satış Toplam Geliri (STG)’sinin %50 sinden az olmayan nakit kredi limitine sahip olduklarını gösteren ihaleyi yapan idare adına düzenlenmiş ve ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir.

5.1.ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 07/07/2015 tarihi, saat: 14.00’e kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne verebilecektir.

7 - İhale Komisyonu, gerekçesi kararda belirtilmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

5500/1-1


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan (Vakıf kültür varlığı) taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde mevcut imar fonksiyonuna uygun olarak Restorasyonu - Onarımı yapılarak kullanılmak - işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon-Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İheleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İl’i

İstanbul

İlçesi

Fatih (Eminönü)

Mahallesi

Hobyar

Cadde-Sk.-Mevkii

Vakıf Hanı-Şeyhülislam Hayri Efendi

Ada

390

Parsel

1

Yüzölçümü

389,50 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Kargir 1. Vakıf Hanı

Vakfı

Cedit Valide Sultan

 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği

İstanbul-Fatih ilçesi, 390 Ada, 1 Parsel, (Kargir 1. Vakıf Han) 25 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu

Geleneksel Ticaret

İhale Yöntemi

Açık Teklif (Yönetmelik 24/1 - a maddesi)

Süresi

25 Yıl (Restorasyon-Onarım: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 22 Yıl) İşin süresi ve Kira ödemeleri, yer teslim tarihi itibariyle başlatılacaktır. Ancak yer teslim tarihi hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (Altı) ayı geçmeyecektir. (Bu sürenin aşılması halinde dahi kira ödemeleri 6. ayın sonunda başlatılacaktır.)

Asgari Aylık Kira Bedeli

1. Yıl Aylık: 50.000,00.- TL (EllibinTürkLirası) + (İhale Artışı)

2. ve 3. Yıllar; Her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

4. Yıl Aylık; 120.000,00.-TL (YüzyirmibinTürkLirası) + (İhale Artışı),

5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna (25. yılın sonu) kadar her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

Muhammen Bedeli

(Proje ve Uygulama Bedeli)

5.392.154,49.- TL

Geçici Teminat Miktarı

161.765,00-TL

İhale Dökümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

(Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. -

İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli

250,00.- TL

İhalenin Yapılacağı Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati

07.07.2015 - 14:30

İhaleye Katılabilmek İçin;

I) Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Sıra Numaralı Alındı Karşılığı Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir.

I.1) Başvuru mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu (Dilekçesi),

I.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

I.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

I.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

I.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

I.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

I.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

I.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

I.5) Geçici Teminat; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

I.6) İş Deneyim Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu iş veya (2863 Sayılı Yasa 6. Maddesinde belirtilen) benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş deneyim (İlgili koruma kurulu kararı ile birlikte) belgesi veya belirtilen özellikte iş deneyim belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş deneyimine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,

I.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

I.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

I.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

I.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kanunu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad - soyad - unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış - mühürlenmiş belgi. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

I.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,

I.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,

II) Ortak girişim halinde (I/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

III) İhale dökümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dökümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

IV) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

VI) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

IX) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

X) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5444/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İnegöl Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz Mülkiyetindeki aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz’ın C-14 Blok (32 Adet Daire), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin;

A) Adresi                               :  Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No: 1 - İNEGÖL / BURSA

B) Telefon ve Fax No.            :  (0 224) 713 75 25 – Fax No: (0 224) 715 11 05

2 - Satışa Konu olan Gayrimenkul ’ün Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri;

A -Akhisar Mahallesi

 

Sr. No

Ada No

Parsel No

Blok

Bağımsız Bölüm

Brüt Alan m2

Toplam Brüt alan m2

Toplam Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı (%3)

1

370

1

C-14

32

120,07

3.842,42

2.176.000,00-TL.

65.280,00 -TL.

 

İhale ile satışa sunulan Gayrimenkullerin ihale bedeli üzerinden %1 KDV ilave edilecektir.

Yakıt durumu; TOKİ Merkezi Doğalgaz Isıtma sistemine dahildir.

3 - İhalenin;

A) Yapılacağı Yer                  :  Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No: 1 İnegöl Belediyesi, Belediye Encümen Salonu

B) Tarihi ve Saati                    :  07.07.2015 Saat; 14:00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve istenen belgeler, isteklinin;

4.1- Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi.

4.1.1- Gerçek Kişiler;

T.C. Kimlik Numarası ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” suretlerini ibraz edeceklerdir.

4.1.2- Tüzel Kişiler;

Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yer’in, Ticaret ve Sanayi Odasından 2015 yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir.

5 - Vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü.

6 - Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.

7 - İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Harita Servisinde ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli; 10,00.-TL. olup, İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

8 - İhaleye katılmak isteyenler; 07.07.2015 Tarihi, Saat 14:00’e kadar İhaleyle ilgili istenen belgeleri dosya haline getirerek, Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlak Müdürlüğü Harita Servisine teslim etmek zorundadırlar.

9 - Posta ile yapılacak Teklifler, İhaleyle ilgili istenen belgelerden oluşturulacak dosya ile birlikte 07.07.2015 tarihi, Salı günü saat 14:00’e kadar İnegöl Belediye Başkanlığının Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No.: 1 – İNEGÖL adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerde; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5488/1-1