17 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29389

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beylikdüzü Belediyesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gedik Üniversitesinden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beylikdüzü Belediyesinden:

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Beylikdüzü Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, ortakçıl proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmaya konu olan alanlar, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi sınırları içinde; Yaşam Vadisi olarak tanımlanan alandadır. Yarışmanın konusu Yaşam Vadisi’nin iki yakasını birleştirecek bağlantıların ve bu bağlantıların çevreyle ilişkilerinin tasarlanmasıdır.

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmacı ekiplerin aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, mimar ekip üyesi ekip başı olacaktır. Ekip üyelerinin her birisi idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.

- Mimar (Ekip Başı)

- Peyzaj Mimarı

- Şehir Plancısı

- İnşaat Mühendisi

Tüm müelliflerin ilgili meslek üyesi olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmaması gerekmektedir.

● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip başı tarafından).

● Yer görme belgesi almak. (Müelliflerden birisi.)

Yarışmaya katılmak isteyenler “ Yaşam Vadisi ve Bağlantıları Yarışması” açıklaması ile 20 TL’yi (Yirmi Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim belirterek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri idare web adresinden dijital olarak indirilebilecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

YARIŞMA TAKVİMİ

● Yarışmanın ilan                                            :  16 Haziran 2015, Salı

● Soru sormak için son gün                            :  12 Temmuz 2015, Pazar

● Soruların yanıtlarının ilanı                            :  15 Temmuz 2015, Çarşamba

● Yer görme belgesi almak için son gün         :  14 Ağustos 2015, Cuma

● Projelerin son teslim tarihi                            :  15 Eylül 2015, Salı

● Posta ile gönderilenlerin

    kabulü için son gün                                     :  17 Eylül 2015, Perşembe

● Jüri çalışması başlangıcı                               :  19 Eylül 2015, Cumartesi

● Kolokyum tarihi                                           :  3 Ekim 2015, Cumartesi

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

● Ekrem İMAMOĞLU, Beylikdüzü Belediye Başkanı

Mehmet Murat ÇALIK, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Danışmanı - Teknik Koordinatör

● Mustafa VAR, Peyzaj Mimarı

● Ömer YILMAZ, Mimar

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

● Bahar AKSEL, Şehir Plancısı

● Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı

● Yüksel DEMİR, Mimar

● Boran EKİNCİ, Mimar (Jüri Başkanı)

● Hüseyin KAHVECİOĞLU, Mimar

● Aslı ÖZBAY, Mimar

● Süreyya URAL, İnşaat Mühendisi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

● İbrahim ALP, Şehir Plancısı

● Aygen KANCI, Peyzaj Mimarı

● Süha ÖNEŞ, İnşaat mühendisi

● Birge YILDIRIM, Mimar

RAPORTÖRLER

● Emrah ŞAHAN, Şehir Plancısı

● Murat Acar, Şehir Plancısı

RAPORTÖR YARDIMCILARI

● Başak ÇELİK, Mimar

● Cem DEMİR, Şehir Plancısı

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

● 1. Ödül:70.000 TL

● 2. Ödül:50.000 TL

● 3. Ödül:40.000 TL

● 1. Mansiyon:20.000 TL

● 2. Mansiyon: 20.000 TL

● 3. Mansiyon: 20.000 TL

● 4. Mansiyon: 20.000 TL

● 5. Mansiyon: 20.000 TL

Satın alma için jüri emrine 40.000 TL ayrılmıştır.

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

YER GÖRME

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme karşılığında yarışmacılara bir ödeme yapılmayacaktır. Yer görme belgesi yarışma takviminde belirtilen “Yer görme belgesi almak için son gün”e kadar idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden, yapılacak geziyi takiben temin edilecektir.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum      :  Beylikdüzü Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü         :  Beylikdüzü Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü

Adres                                  :  Beylikdüzü Belediyesi Ek Hizmet Binası (Plan Proje Müdürlüğü) Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 8 Beylikdüzü/İSTANBUL

Telefon                                :  +90 212 872 98 52

Faks                                    :  +90 212 872 98 21

E-posta                                :  kopruyarismasi@beylikduzu.bel.tr

Web                                     :  www.beylikduzu.bel.tr

Banka hesap bilgisi             :  Beylikdüzü Belediyesi, Halkbank Beylikdüzü Şubesi

Şube Kodu                          :  817

Hesap No                            :  5

IBAN                                  :  TR70 0001 2009 8170 0007 0000 05

5362/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Torbalı İlçesi, 389 ada, 12 parsel üzerindeki 719740 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet POLAT (Denetçi No:11596, Oda Sicil No:3762) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 30.03.2015 tarihli ve E.2014/1524-K.2015/329 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden; 29.06.2014 tarih ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet POLAT hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.06.2015 tarihli ve 15499 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.                                                                                       5341/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ragıp ÇETİN (Denetçi No: 12212, Oda Sicil No: 18993) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 07.05.2015 tarihli ve E.2015/253 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ragıp ÇETİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 08.06.2015 tarihli ve 15814 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5340/1-1

—————

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı veya yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İsmail TANRISEVER (Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 06.06.2014 tarihli ve E.2014/767 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı vaki itirazımızın, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 06.08.2014 tarihli ve YD İtiraz No:2014/5167 sayılı kararı ile kabul edilerek, “itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, İsmail TANRISEVER hakkında, 13.07.2014 tarih ve 29059 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 179 günlük kısım 16.10.2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete ile uygulamaya konulmuş olup, bu defa Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.02.2015 tarihli ve E.2014/767-K.2015/193 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’  hükmedildiğinden 08.01.2014 tarih ve ve 28876 Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İsmail TANRISEVER (Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.05.2015 tarihli ve 13565 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5339/1/1-1

—————

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 134 ada, 10 parsel üzerindeki 642868 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hersek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Musa İZCİ (Denetçi No: 15954, Oda Sicil No: 23692) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 03.03.2015 tarihli ve E.2013/1694-K.2015/150 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Musa İZCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.05.2015 tarihli ve 13566 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5339/2/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Belediyesi, 191 ada, 02 parsel üzerindeki 669555 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 38901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Duran Ahmet CEYHAN (Denetçi No: 19680, Oda Sicil No: 5393) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 07.05.2015 tarihli ve E.2015/984 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”  hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Duran Ahmet CEYHAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.06.2015 tarihli ve 15248 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5339/3/1-1

—————

Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 6823 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 958 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ali OBA (Denetçi No: 747, Oda Sicil No: 9144) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 06.05.2015 tarihli ve E.2015/168 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”  hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali OBA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 02.06.2015 tarihli ve 15189 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5339/4/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Şırnak ilinde faaliyet gösteren 2131 dosya nolu EKİNCİ TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1411 dosya nolu CİHAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 781 dosya nolu ÖZEGE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 723 dosya nolu BİNYAPI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 589 dosya nolu DEMİRDEN AĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 176 dosya nolu TRAKYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1733 dosya nolu ÖZGE Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1622 dosya nolu AGM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2044 dosya nolu BESEYAPI Yapı Denetim Ltd. Şti., 73 dosya nolu YÜKSELİŞ Yapı Denetim A.Ş. ve 62 dosya nolu PRODEN PROJE Yapı Denetim  Müh. Müş. Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 10.06.2015 tarih ve 15975 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

5337/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 10.06.2015 tarih ve 15976 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 2202 dosya nolu NEVAK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 2136 dosya nolu KARAKUŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1965 dosya nolu KAVİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5337/2/1-1

—————

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 515 belge nolu YENİ MAVİ MARMARA Yapı Denetim Ltd. Şti’nin yeni kuruluş ortağının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 10.06.2015 tarih ve 15978 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5337/3/1-1

—————

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 29.05.2015 tarihli ve 498/5 no’lu kararına istinaden;  Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali TOSUN’nun Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 20232 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali TOSUN’nun Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, Denetçi Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5336/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2014 yılı gayri safi geliri 455.824,39.-TL. olan ikinci sınıf Edirne Birinci Noterliği 01.08.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

5335/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Antalya Dokuzuncu Noterliği 05.08.2015 tarihinde ve Beyoğlu Üçüncü Noterliği 08.08.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1-

ANTALYA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1,027.730,46.-TL.

2-

BEYOĞLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

2,654.602,91.-TL.

5334/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.02.2015 gün ve 039 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 gün ve 681 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar l. Etap 95296 ada 1 ve 2 parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

5329/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Den Plastik ve Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (291 070 4191) firması adına tanzimli 09.04.2007 tarihli, 86419 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmiş olması nedeniyle belge kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 30.04.2007/8009-8012 tarih ve sayılı giriş beyannamelerinden kaynaklanan 78.020,98-TL Gümrük Vergileri ile 28.02.2011 tarihi itibariyle hesaplanan gecikme zammına ilişkin 15.04.2015 tarihli, 7291643 sayılı Ödeme Emri adı geçen firmanın Ostim 4. Sokak No: 15 Yenimahalle/ANKARA ve Türkmenistan Caddesi No: 13   1. OSB Sincan/ANKARA adreslerine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu kamu alacağının ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından 6183 sayılı Yasanın 37. maddesi gereğince tebligat tarihinden itibaren (30) gün içerisinde borcun Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

5338/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME VE İPTAL İLANI

10.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak öğretim üyelerine ilişkin ilanın 1. satırında yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı 1. dereceli lisansüstü eğitimlerini nümerik analizde tamamlamış ve indeksli dergilerde yayın yapmış olmak açıklamalı yardımcı doçent alım ilanı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

5388/1-1


Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Aranan Şartlar;

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yapmış, Kamu Yönetimi alanında Doçent unvanı almış ve Yönetim Bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş(YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yapmış, Kamu Yönetimi alanında Doçent unvanı almış ve Yönetim Bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi     : Gedik Üniversitesi Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi              : Hülya ELİBOL

Adres                   : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel                       : 0 216 452 45 85-86/1158

Fax                      : 0 216 452 87 17

5378/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2015-126                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2015-2153                                  SİVAS

DOSYA NO                             : 58.13.32

Sivas İli, Altınyayla İlçesi, Aydın Mahallesi’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 236 ada, 13 parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Kalecik Yamaç Yerleşimi’nin tescil edilmesi isteminde bulunan Sivas Müze Müdürlüğü’nün 15.10.2014 tarihli ve 828-4430 sayılı, 25.02.2015 tarihli ve 29-97 sayılı yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarihli ve 2137 sayılı yazısı, Sivas Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09.05.2015 tarih ve 03722 sayılı yazısı,  Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün11.05.2015 tarihli ve 252269/42919 sayılı yazısı ile konu hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 25.05.2015 tarihli ve 393 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Altınyayla İlçesi, Aydın Mahallesi’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 236 ada, 13 parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Kalecik Yamaç Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna, yerleşimde izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma açıldığı anlaşıldığından dava sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi.


5288/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2015-126                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2015-2154                                  SİVAS

DOSYA NO                             : 58.03.38

Sivas İli, Gürün İlçesi, Pınarönü Mahallesi’nde, mülkiyeti; özel mülkiyet, Gürün Belediyesi ve Maliye Hazinesi’ne ait 123 ada, 10, 11, 12, 13 ve 15 parseller ile 124 ada, 4, 5, 10, 19 ve 21 parseller üzerinde, sit alanı dışında bulunan Pınarönü Mahallesi Kaya Yerleşimi’nin tescil edilmesi isteminde bulunan Sivas Müze Müdürlüğü’nün 23.02.2015 tarihli ve 304-789 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.04.2015 tarihli ve 2138 sayılı yazısı, Gürün Belediye Başkanlığı’nın 24.04.2015 tarihli ve 484 sayılı yazısı ile konu hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 25.05.2015 tarihli ve 391 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Gürün İlçesi, Pınarönü Mahallesi’nde, mülkiyeti; özel mülkiyet, Gürün Belediyesi ve Maliye Hazinesi’ne ait 123 ada, 10, 11, 12, 13 ve 15 parseller ile 124 ada, 4, 5, 10, 19 ve 21 parseller üzerinde, sit alanı dışında bulunan Pınarönü Mahallesi Kaya Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/1.000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, alanda can güvenliğini tehdit eden kaya düşmelerine karşı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda Valilik ve Belediyesince gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğine karar verildi.


5289/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                09.05.121

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.05.2015-97                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.05.2015-3893                            ÇİNE-AYDIN

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Akmescit, Gaffarlar ve Yağcıdere Mahallesi sınırlarında, Orta Asar Mevkiinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 8.10.1997 tarih ve 7099 sayılı kararı ekli 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Amyzon Antik Kenti sit haritasının sayısal olmaması ve ayrıca zeminde yapılan detaylı incelemesi sonucunda, Amyzon Antik Kenti I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının raporları ekinde sunulan 1/25.000 ölçekli sit haritasında gösterildiği ve sit sınırlarının koordinatlandırıldığı şekilde genişletilmesinin uygun olacağı ve ayrıca yeniden hazırlanan tescil fişinin onaylanması gerektiği, Ören yerinde mevcut I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde bol miktarda kaçak kazı çukurlarına rastlandığı ve ayrıca Orta Asar Tepesinin doğu yamacında iş makinaları kullanılarak tarımsal faaliyet yapıldığı ve bu faaliyetler sonucunda mimari parçaların sürülmeyen kısımlara sürüklendiği, gerek kaçak kazı, gerekse tarımsal faaliyetlere için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporları okundu. Konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. 28.05.2015 tarihinde Kurulumuzca yerinde yapılan inceleme sonucunda;

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Akmescit, Gaffarlar ve Yağcıdere Mahallesi sınırlarında, Orta Asar Mevkiinde bulunan, Amyzon Antik Kenti I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının irdelemesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor, tescil fişi ve sit haritası kapsamında 28.05.2015 tarihinde Kurulumuzca yerinde yapılan incelemeler sonucunda, kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada yeniden sınırları belirlendiği şekliyle I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.


5290/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 05.03/43

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.02.2015-112                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.02.2015-2409                               SAMSUN

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Sofular Mahallesi, üzerinde tescilli yapıların bulunduğu koruma alanı içinde kalan, 305 ada, 94 nolu parsele ilişkin koruma alan sınırının daraltılması önerisinin Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmesi talebine ilişkin Amasya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 20.01.2015 gün ve 40 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.04.2006 tarih ve 646 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.02.2015 gün ve 49 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Sofular Mahallesi, üzerinde tescilli yapıların bulunduğu koruma alanı içinde kalan, 305 ada, 94 nolu parsele ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.04.2006 tarih ve 646 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı sınırının daraltılması talebinin uygun olmadığına, 23 ada, 73 numaralı parsel üzerindeki yapının da 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edildiği göz önüne alındığında, tescilli yapılar için daha önce belirlenmiş olan koruma alanı sınırının genişletilmesine, buna göre Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.04.2006 tarih ve 646 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli halihazır haritada belirlenen koruma alan sınırının, kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada çizildiği şekilde genişletilmesine, bu koruma alanı sınırı içerisinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, yine bu koruma alanı sınırı içinde kalan parsellerin tapu kayıtlarında beyanlar hanesine tescilli taşınmazların koruma alanı sınırı içerisinde kaldıklarına dair şerh konulması gerektiğine karar verildi.


5284/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.02/288

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 19.03.2015-114                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 19.03.2015-2480                               SAMSUN

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Bektaş Köyü, sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 1425,1426,1428 nolu parsellerde tespit edilen hamam yapısının tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.11.2014 gün ve 2939 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğü’nün 12.02.2015 tarih ve 299 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 13.02.2015 tarih ve 27730 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.02.2015 tarih ve 665 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarih ve 37647 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.03.2015 tarih ve 73 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Bektaş Köyü, sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 1425,1426,1428 nolu parsellerde tespit edilen hamam yapısının 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I olmasına, koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, koruma alanı içinde kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir uygulamaya gidilemeyeceğine karar verildi.


5285/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.04.2015-93                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.04.2015-1623                              ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Apçağa Köyü, 185 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescili olmayan konutun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığından tescil için bilgi ve gereğini ifade eden Kemaliye Belediye Başkanlığı'nın 28.11.2014 gün ve 272 sayılı yazısı 2015/114 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Apçağa Köyü, 185 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

5286/1/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.04.2015-93                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.04.2015-1624                              ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Kabataş Köyü, 119 ada, 1-2 parsellerde kayıtlı bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescili olmayan konutun, tescil istemini içeren ilgililerinin 10.11.2014 tarihli başvuruları 2015/113 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Kabataş Köyü, 119 ada, 1-2 parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazın, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

5286/2/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.04.2015-93                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.04.2015-1625                              ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Apçağa Köyü, 183 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescili olmayan konutun, tescil istemini içeren ilgilisinin bila tarihli başvurusu 2015/112 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Apçağa Köyü, 183 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

5286/3/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.04.2015-93                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.04.2015-1626                              ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Apçağa Köyü, 184 ada, 4 parselde kayıtlı bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescili olmayan konutun, tescil istemini içeren ilgilisinin bila tarihli başvurusu 2015/111 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Apçağa Köyü, 184 ada, 4 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

5286/4/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.04.2015-93                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.04.2015-1630                              ERZURUM

Erzincan ili, Tercan ilçesi, Beşkaya Köyü, 556 parselde bulunan şapelin 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi istemini içeren, Müdürlüğümüzün 2015/74 sayılı raporu okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan ili, Tercan ilçesi, Beşkaya Köyü, 556 parselde bulunan şapelin, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine ve koruma grubunun I olarak belirlenmesine karar verildi.

5286/5/1-1

—————

İZMİR1 KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          35.00/1700-1944

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 01.04.2015-117                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 01.04.2015-2962                                  İZMİR

İzmir İli, Konak İlçesi, Odunkapı Mahallesi'nde yer alan, İzmir I Numaralı KTVKK'nun 30.01.2002 tarih/9728 sayılı kararıyla belirlenen Kemeraltı kentsel + 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, aynı kurulun 07.08.2003 tarih/10742 sayılı kararı ile uygun bulunan Kemeraltı Kentsel Sit Alanı KAİP sınırlan kapsamında bulunan, yine aynı Kurulun 03.09.1992 tarih/3919 sayılı kararı ve 28.11.1991 tarih/3327 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, İzmir 1 Numaralı KVKBK'nun 18.01.2013 tarih/1030 sayılı kararı ile rölöve, restorasyon projesi ve peyzaj projesi uygun bulunan 113 ada, 28 parselde yer alan Aliağa Camii'nin bahçesinde payandaları bulunan, İzmir 1 Numaralı KTVKBK'nun 03.02.2006 tarih/1146 sayılı ve 07.07.2006 tarih/ 1567 sayılı kararlarıyla tescillenen antik dehlizin bulunduğu 113 ada, 88 parsel ile 86-87 ve 89 parsellerde devam eden ve bir bölümü yıkılmış olan, İzmir 1 Numaralı KVKBK'nun 23.05.2014 tarih/2114 sayılı kararında duvarının bütününde strüktür sorunu olup olmadığını içeren teknik raporun ivedilikle hazırlanmasına, rapor sonucunda Aliağa Camiine ait onaylı restorasyon projesinde istinat duvarına yönelik müdahale kararında revizyon gerekip gerekmediğinin belirlenmesine, gerekmesi halinde revize edilen restorasyon projesinin iletilmesine karar verilen, aynı kurulun 04.02.2015 tarih/2762 sayılı kararında ise duvarın bütününe ilişkin tescil işlemine esas olacak tespit işlemlerinin Müdürlük uzmanlarınca yapılmasına, yapılacak tespitlerin Kurul üyelerince yerinde incelenmesine karar verilen, tapunun 113 ada, 28-86-87-88-89 parsellerinde devam eden istinat duvarı ve payandalara ilişkin onarım ve güçlendirme projesinin değerlendirilmesi istemini içeren ve istinat duvarının bulunduğu parsellere ilişkin Konak Belediye Başkanlığı'nın 26.03.2015 tarih/656 sayılı, 23.03.2015 tarih/1440 sayılı, 19.03.2015 tarih/324 sayılı, 23.02.2015 tarih/941 sayılı yazılan, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.03.2015 tarih/2144 sayılı yazısı, Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü'nün 06.03.2015 tarih/884 sayılı yazısı, Müdürlük evrakına 30.03.2015 tarih/275 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Konak İlçesi, Odunkapı Mahallesi'nde yer alan, tapunun 113 ada, 12, 13, 30, 86, 87, 88, 89 parsellerde devam eden ve payandaları 28 parselde bulunan istinat duvarının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine, koruma grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, söz konusu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerhin işlenmesine,

- 113 ada, 12, 13, 30, 86, 87, 88, 89 parsellerde istinat duvarının tescil gösteriminin koruma amaçlı imar planına işlenmesine, ayrıca 113 ada, 86, 87, 88 ve 89 parsellerde yapılaşmaya izin vermeyecek ve istinat duvarının korunmasına yönelik plan değişikliği önerisinin Kurulumuza iletilmesine,

- 113 ada, 28-86-87-88-89 parsellerinde devam eden istinat duvarı ve payandalara ilişkin onarım ve güçlendirme projesinin uygun olduğuna, projenin uygulanması aşamasında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı yapılara ve çevreye zarar verilmesini önleyecek can, mal ve çevre güvenlik önlemlerinin alınmasına; uygulama sürecinde payandalarda güçlendirme amacıyla önerilen yeni taş duvar ile mevcut payanda bağlantısını gösteren detayların Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

5287/1-1