17 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29389

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


63 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


750.000 KG MAT KUŞE BASI KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


HİJYENİK SIVI EL YIKAMA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DE 22000 - DE 33000 TİP LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE VE TEMİZLİK İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE 32 YBO MINTIKASINDA YENİLENEN İSTASYONLARINDA VE HATTA ALTGEÇİT İÇİN KESİLEN YERLERDE KUPON ATILARAK GERİLİM ALINIP ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


BALIKESİR ESKİ ÇÖP SAHASININ REHABİLİTASYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


KASTAMONU BELEDİYESİ AKTEKKE MAHALLESİ 841 ADA 59 PARSELDE YER ALTI OTOPARKI, OTO YIKAMA, CAFE-RESTORANT VE 10 ADET BİLET SATIŞ GİŞESİ YAPIMI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLEREK YAPTIRILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:


ARSA VASIFLI GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Milas Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


63 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gölcük Asker Hastanesi Baştabipliği ihtiyacı 9 kısım 63 kalem tıbbi malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/07/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5375/1-1


5 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 5 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/06/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5376/1-1


750.000 KG MAT KUŞE BASI KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı, 750.000 kg Mat Kuşe Bası Kağıdı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameler, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan isteklilerin numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan isteklilerin iç zarfları açılacak, numuneleri uygun bulunmayan isteklilerin iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra isteklilere iade edilecektir. İç zarfların açılacağı gün ve saat, ihaleye iştirak eden isteklilere bilahare bildirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürebilmeleri şeklinde olacaktır.

5377/1-1


PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Pembe Dosyalık Karton teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Pembe Dosyalık Karton

70x112cm

6.500 Paket

Teknik Şartname

30.06.2015

SINIF: 1 TİPİ:2 CİNSİ:2

 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00.- TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/06/2015 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Pembe Dosyalık Kartonun tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5350/1-1


HİJYENİK SIVI EL YIKAMA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzeme Grubu

Miktarı

 

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

Hijyenik Sıvı El Yıkama Maddesi (5 L)

2.400.000

Lt.

Teknik Şartname

07.07.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüde görebilirler. Ayrıca, teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr internet adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup, döküm alınabilmektedir. Bu nedenle ayrıca, ihale dokümanı verilmeyecektir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5374/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 25.04.2015 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1 - Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 1 no.lu parseldeki 1.013,34 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın,

2 - Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 2 no.lu parseldeki 1.017,97 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın,

3 - Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 3 no.lu parseldeki 1.017,75 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın,

4 - Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 10 no.lu parseldeki 1.017,68 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın 257000/400000 oranındaki hissesinin,

5 - Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 11 no.lu parseldeki 1.017,96 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın,

6 - Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 12 no.lu parseldeki 1.013,58 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın,

7 - Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesi, 158 ada, 2 no.lu parseldeki 58.826,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

8 - İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 561 ada, 2 no.lu parseldeki 517,00 m2 yüzölçümlü ticaret ve konut alanı imarlı taşınmazın,

9 - Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni I. Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 no.lu parseldeki 12.122,42 m2 yüzölçümlü ticaret alanı imarlı taşınmazın,

10 - Aydın ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 334 ada, 2 no.lu parseldeki 8.373,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihaleleri için son teklif verme tarihi 27.07.2015 Pazartesi günü, saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 27.07.2015 Pazartesi günü, saat 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 82 70 - Faks: 312 / 585 83 54

www.oib.gov.tr

5389/1-1


ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlanması Hizmeti alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/74278

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mimarsinan Mah.Talip Kaban Bulvarı No:27 24159/ Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 446 223 95 00   0 446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi         :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2015/2016 yılı Kampanya döneminde istihsal edilecek yaklaşık ± %20 toleranslı 30.600 Ton kristal şekerin, ambalajlama ünitesinde 50 Kg’lik torbalara konulup, torba ağzı dikilerek Şeker Ambarına teslim edilmesi hizmet işidir. Çalışacak Personel: 12 Adet İşçi ± %20 Toleranslı (120) Gün (1440 Yevmiye)

b) Yapılacağı Yer                      :  Erzincan Şeker Fabrikası Kristal Şeker Ambalajlama Ünitesi

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı Yer                       :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) İşin Süresi                             :  2015/2016 Kampanya Dönemi süresince (±%20 toleranslı 120 Gün)

c) Tarihi ve Saati                        :  01/07/2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: (İdari şartnamede belirtilmiştir.)

4.1 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.2 - İş deneyim belgesi: İhale konusu iş ve benzer işlere ait teklif edilen bedelin % 30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ait iş deneyim belgesi verilecektir.

4.1.3 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri kabul edilecektir.

4.2 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.3 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00.- TL. (Y.YÜZ.TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının satın alınması zorunludur.

5 - Teklifler, 01.07.2015 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KIRKBEŞ) takvim günü olmalıdır.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

5328/1-1


DE 22000 - DE 33000 TİP LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE VE TEMİZLİK İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/74268

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

Türü ve Miktarı                         :  DE 22000 - DE 33000 tipi lokomotiflere ait bojilerin demonte ve temizlik işçiliği işi hizmet alımı yoluyla satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  30/06/2015 - Saat:10.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 30/06/2015 günü saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5357/1-1


TCDD 3. BÖLGE 32 YBO MINTIKASINDA YENİLENEN İSTASYONLARINDA VE HATTA ALTGEÇİT İÇİN KESİLEN YERLERDE KUPON ATILARAK GERİLİM ALINIP ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2015/72016

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A    35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                          :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                         :  TCDD 3. Bölge 32 YBO Mıntıkasında Yenilenen İstasyonlarında ve Hatta Altgeçit İçin Kesilen Yerlerde Kupon Atılarak Gerilim Alınıp Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 29.06.2015 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5198/1-1


BALIKESİR ESKİ ÇÖP SAHASININ REHABİLİTASYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Yerel açık ihale usulünün yerel yayımı için standart ilanı

İşin Adı: BALIKESİR ESKİ ÇÖP SAHASININ REHABİLİTASYONU

İhale Numarası: EuropeAid/136636/IH/WKS/TR

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardımları AB Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Başlığında Çok Yıllık Operasyonel Programın finansal yardım katkısıyla Balıkesir Eski Çöp Sahasının Rehabilitasyonu yapım işini sözleşmeye bağlamak istemektedir. İhale dosyası Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya: http://www.ipa.gov.tr yayınlanmıştır.

İhale için son teslim zamanı 17 Ağustos 2015 saat 12:00’dır. İlave bilgi ve açıklama/sorular Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya: http://www.ipa.gov.tr yayınlanacaktır.

 

Standard advertisement for local open tender procedures

Contract title: Rehabilitation of old Dumpsite in Balikesir

Publication reference: EuropeAid/136636/ID/WKS/TR

Department of EU Investments within the Ministry of Environment and Urbanisation intends to award a works contract for “Rehabilitation of Old Dumpsite” in Balıkesir with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Environment" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey” programme of the European Union. The tender dossier is available for inspection at:

Department of EU Investments,

Ministry of Environment and Urbanization

Ceyhan Atıf Kansu Cad., 1271 Sk. No: 13,

06520 Balgat - Ankara / TURKEY

and published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

and the Department of EU Investments’ web site at: http://www.ipa.gov.tr

The deadline for submission of tenders is 17/08/2015 at 12:00 hrs. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the above websites.

5187/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                  DOSYA NO: 2007/3

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen makine, ekipman, demirbaş ve markalar biraraya getirilerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 11.06.2015 tarih ve 2015/146 sayılı kararı ile oluşturulan “Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLULAR

Polylen Sentetik İplik Sanayi A.Ş.

İ.F.K. İplik Konfeksiyon Tekstil İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.

N.F.K. Tekstil İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 11.06.2015 tarih ve 2015/146 sayılı kararı ile oluşturulan “Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen, makine, ekipman, demirbaş ve markalardan oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 9.385.000- (dokuzmilyonüçyüzseksenbeşbin) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 938.500.- (dokuzyüzotuzsekizbinbeşyüz) TL teminatın “Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 01/07/2015 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 02/07/2015 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1 - “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

2 - Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

3 - “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına “Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000- (bin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca “Katılımcılar”, “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına “Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile 1.000- (bin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti 19/06/2015 - 01/07/2015 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 03/07/2015 tarihinde saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu’nun “Şartname ”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - " Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 01/07/2015 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi

Bütünlüğü Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel : 0 212 340 23 58  -  0 212 340 20 57

Fax: 0 212 288 49 63

5371/1-1


KASTAMONU BELEDİYESİ AKTEKKE MAHALLESİ 841 ADA 59 PARSELDE YER ALTI OTOPARKI, OTO YIKAMA, CAFE-RESTORANT VE 10 ADET BİLET SATIŞ GİŞESİ YAPIMI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLEREK YAPTIRILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI MADDE- 1-)

Mülkiyeti Belediyemize ait Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Aktekke Mahallesi 841 ada 59 parselde bulunan 4.759,58 m2 miktarındaki, imar planlarımızda Belediye Hizmet Alanı niteliğindeki arsaya, Belediyemiz Meclisinin 15.05.2015 tarih ve 88 sayılı kararı gereğince, sınırlı ayni hak tesis edilerek 2 Bodrum + Zemin kattan oluşan minimum 370 araç kapasiteli yeraltı otoparkı, 1 adet oto yıkama ünitesi, Zemin + 1 Normal Kattan oluşan 220,00 m2 teras ve 430,00 m2 kapalı kullanım alanı olmak üzere toplam 650 m2’lik çelik taşıyıcı sisteme sahip cafe-restaurant ile Zemin Katta Otobüs Firmaları için 4 m2 alana sahip 10 adet prefabrik bilet satış ofisi inşaatı için gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye encümeni tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafları (T.U.S. veya müşavirlik ücretleri, vergiler ve sigorta primleri de dahil olmak üzere) yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve (19 (Ondokuz) yıl, (228 ay) süreyle) işletilmesi hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif eksiltme usulü ile ihale edilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ MADDE – 2 -)

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) yatırılarak Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ MADDE – 3 -)

İşin ihalesi 02/07/2015 tarihinde Perşembe günü saat: 15:00 de Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Ana Hizmet Binası Kat:5’de bulunan Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda toplanacak, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ MADDE – 4-)

İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 9.518,613,30 TL (DokuzMilyon BeşYüzOnSekizBinAltıYüzOnÜçTürkLirasıOtuzKuruş). Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Eksiltmeye esas inşaat karşılığı işletmenin ihale süresi 19 (OnDokuz) yıl olarak tespit edilmiş olup, istekliler belirtilen işletme süresi üzerinden aylık dilimler halinde eksiltme yapacaklardır.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR MADDE – 5 -)

5.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 9.518,613,30 TL (DokuzMilyonBeşYüzOnSekizBinAltıYüzOnÜçTürkLirasıOtuzKuruşnin %3’ü olan 285.558,40 TL (İkiYüzSeksenBeşBinBeşYüzElliSekizTürkLirasıKırkKuruş) dir.

5.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 9.518,613,30 TL (DokuzMilyonBeşYüzOnSekizBinAltıYüzOnÜçTürkLirasıOtuzKuruş) % 6’sı olan 571.116,80 TL (BeşYüzYetmişBirBinYüzOnAltıTürkLirasıSeksenKuruş) dir.

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, işletme teminatını yatırması ve geçici kabul tutanağının İdarece onaylanmasını müteakip kesin teminatın yarısı, kat mülkiyetine geçilmesi işlemlerinin tamamlanması ve kesin kabul tutanaklarının İdarece onaylanmasını müteakip kalanı geri verilir.

5.3.) İşletme Teminatı: Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, geçici kabul tutanağı imzalanmadan önce yatırılacaktır.

5.4.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları,

5.5.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar İdare tarafından tutulacaktır.

5.6) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat: 14.00’a kadar, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte, Vakıfbank Kastamonu Şubesine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat: 14.00 dan sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE – 6 -) İhale teklif şartları idari ve diğer şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE – 7 -)

A) İç zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.

Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanması gerekir.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

Teklif mektubu iç zarfın içersine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) Dış Zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden kapatılmış mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ve başvuru dilekçesi ile birlikte;

A) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

B) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;.(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

C) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

F) Muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu. (Banka Teyit yazılı) Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

G) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

H) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

I) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

İ) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR 02 0001 5001 5800 7287 97 10 37) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Kastamonu Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

J) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

K) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 14.maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

L) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine yatırılabilir.)

M) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi.

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR MADDE – 8-)

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ MADDE -9-)

9.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 14:00 ’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5’deki Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

9.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

9.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

9.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE – 10-) Söz konusu ihale 2886 S.D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE – 11-) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, yapım karşılığı ayni hak tesisi yolu ile ihale sonucunda kesinleşen süre ile işletilmesi işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE – 12-) Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

5343/1-1


ARSA VASIFLI GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, pafta, ada, parsel, alanı, vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı 4 adet arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 01/07/2015 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre K.D.V.’den istisna olup, ihale ile ilgili ilan, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

 

İHALE TARİHİ: 01/07/2015                                                  İHALE SAATİ: 14:00

S.No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan

(m²)

Vasfı

Muhammen

Bedeli - ¨

Geçici İhale

Teminatı - ¨

1-

Çetinkaya

21J-3C

631

197

13.096,38-

Arsa (Konut)

8.950.000,00-

268.500,00-

 

İHALE TARİHİ: 01/07/2015                                                  İHALE SAATİ: 14:15

S.No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan

(m²)

Vasfı

Muhammen

Bedeli - ¨

Geçici İhale

Teminatı - ¨

2-

Çetinkaya

21J-3C

631

198

12.280,79-

Arsa (Konut)

8.385.000,00-

251.550,00-

 

İHALE TARİHİ: 01/07/2015                                                  İHALE SAATİ: 14:30

S.No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan

(m²)

Vasfı

Muhammen

Bedeli - ¨

Geçici İhale

Teminatı - ¨

3-

Çetinkaya

21J-2B

631

199

8.465,06-

Arsa (Konut)

4.850.000,00-

145.500,00-

 

İHALE TARİHİ: 01/07/2015                                                  İHALE SAATİ: 14:45

S.No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan

(m²)

Vasfı

Muhammen

Bedeli - ¨

Geçici İhale

Teminatı - ¨

4-

Çetinkaya

21J-2B

631

200

5.031,88-

Arsa (Konut)

2.885.000,00-

86.550,00-

 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir.

Satış ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 01/07/2015 tarihi saat 14:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir.

Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02 - Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

03 - İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

05 - Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

06 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07 - Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03 - Ticaret Sicil Belgesi

04 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07 - Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen son müracaat saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T. saat ayarı esastır.

İlan olunur.

5248/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

13.06.2015 tarih ve 29385 sayılı Resmi Gazete ilanında “Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt Bilgileri ve Muammen Bedel Listesi” nin 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 nolu kalemleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

S. No

Plakası

Cinsi

Markası

İmal Yılı

Bulunduğu Yer

Muhammen Bedeli TL

27

06LDV 27

Binek Araç

Renault

1992

Ankara Gen. Müd.

3.000

28

06ZPE15

Binek Araç

Opel

1997

Ankara Gen. Müd.

12.000

29

06ZRD21

Binek Araç

Toyota

1997

Ankara Gen. Müd.

7.000

30

06TP942

Binek Araç Panelvan

Ford

1999

Ankara Gen. Müd.

5.000

32

34ADK69

Binek Araç

Mercedes

1990

Ankara Gen. Müd.

15.000

33

06ZRD19

Binek Araç

Toyota

1997

Ankara Gen. Müd.

7.000

34

06EE613

Binek Araç

Ford

2000

Ankara Gen. Müd.

12.000

5386/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

BATI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN;

S.

No

İlçesi

Köyü /

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Fiili

Durumu

Tahmin Edilen

Bedeli

Geçici

Teminatı

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Çukurova

Şanbayadı Mah.

2900

1

11.390,51

Tam

Arsa

Konut, Yeşil Alan-İmar Yolu

İşgalli

1.994.000,00

199.400,00

30.06.2015

10:30

1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Satışa sunulan taşınmazın, Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan Eğitim Salonunda (İhale Salonu) hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.

3 - Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Batı Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur), ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdan örneği, T.C. Kimlik Numarası, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2015 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

6 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kanuni faizi ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir. Satışımız KDV'ye tabi değildir. Tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. (5) yıl emlak vergisinden muaftır.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İsteklilerin, ihale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar yerlerinde gösterilecektir.

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (322) 459 83 70 - 458 83 66

İlan olunur.

4941/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Milas Belediye Başkanlığından:

Muğla ili Milas ilçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif ihale Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra

No

Dosya

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

m2

Cinsi

Muayyen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat%3

1

47-5

GÖKBEL

212

3

3.179,42

Zeytinlik

2.543.536,00.-

76.306,08.-

 

İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 02.07.2015 Perşembe günü saat 13:00'da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak istimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.

İstekliler Tekliflerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak en geç 01.07.2015 tarih ve 17:00 ye kadar belediyemiz Emlak istimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN:

a - Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b - Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)

c - İkametgah Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)

d - Kesin Teminat Bedeli ihale bedelinin% 6 dır.

e - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; imza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi

f - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,

g - Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

h - Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.

5354/1-1