14 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29386

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce PANELLİ AHŞAP ÜRÜNLERİ İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (V.No:7210186425). adına tescilli 04342200IM005478 sayı ve 17.03.2004 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan (15ET34220062/09.03.2015) Ek Tahakkuk'a ilişkin yazı yükümlüsünün Aktaş Mahallesi Bentderesi Cad. No: 171 Ulus Altındağ/ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ek tahakkuk tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

Bey.No.Ta.

Ek Tahakkuk No/ Tarihi

Tutar

IM005478/17.03.2004

62/09.03.2015

KDV: 6038.-TL

KKDF: 1006.-TL

Vergi Ziyai Cezası: 7044.-TL

5246/1-1

—————

Gümrüğümüzce AK AHŞAP TARIM ÜRÜNLERİ TİC. VE A.Ş. (V.No:0110197785) adına tescilli 05342200IM033224/14.12.2005 -05342200IM024328/14.09.2005-05342200IM028631/ 25.10.2005-05342200IM026872/07.10.2005 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan (15ET34220031-26-30-28/26.01.2015) Ek Tahakkuklara ilişkin yazılar yükümlüsünün BALBEY MH.403.SK.M.GÖNEN İŞ MERKEZİ NO:24 - ANTALYA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ek tahakkuk tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

Bey. No. Tarihi

Ek Tahakkuk No /Tarihi

Tutar

IM033224/14.12.2005

31/26.01.2015

KDV: 23243.-TL

Vergi Ziyai Cezası: 23243.-TL

IM024328/14.09.2005

26/26.01.2015

KDV: 5204.-TL

KKDF: 843.-TL

Vergi Ziyai Cezası: 6047.-TL

IM028631/25.10.2005

30/26.01.2015

KDV: 5203.-TL

KKDF: 842.-TL

Vergi Ziyai Cezası: 6045.-TL

IM026872/07.10.2005

28/26.01.2015

KDV: 6747.-TL

KKDF: 1092.-TL

Vergi Ziyai Cezası: 7839.-TL

5247/1-1

—————

Gümrüğümüzce VGS GÖMLEK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Adına tescilli 11342200IM000389/11.01.2011- 10342200IM021485/15.12.2010 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarına ilişkin yazılar yükümlüsünün Eskişehir Mah. Ak. Ağalar Cad.No:8 Kurtuluş/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adresle bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ek tahakkuk ve Ceza kararları tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

Bey. No. Tarihi

Yazı/Ek Tahakkuk No/ Tarihi

Tutar

IM000389/11.01.2011

23.03.2015/6779793

sayılı Ödeme Emri

KDV: 1.120-TL

KKDF: 345-TL

KDV Para Cezası: 2.240.-TL

IM021485/15.12.2010

15ET34220072

15CK34200268

KDV: 883-TL

KKDF: 339.17-TL

KDV Para Cezası: 2444,34-TL

5249/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 16.12.21

Toplantı Tarihi ve No    : 27.05.2015-202                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.05.2015-4471                                              BURSA

Bursa ili, Harmancık ilçesi, Ilıcaksu Köyü Hamamtepe mevkiinde BKVKBK’nun 16.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararıyla tescillenen 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında tarihi hamamların ve sıcak su kaynakları bulunması sebebiyle Bursa Müzesi Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 06.02.2013 tarihli raporun değerlendirilmesini içeren Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 25.02.2013 tarih ve 550 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 26.05.2015 gün ve 2747 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Harmancık ilçesi, Ilıcaksu Köyü Hamamtepe mevkiinde BKVKBK’nun 16.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararıyla tescillenen 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı yakınlarında Müze Müdürlüğünce kaplıca kalıntılarının tespit edilmesi Müdürlüğümüz uzmanlarınca yapılan incelemede de Hamamtepe üzerinde nekropol ve eteklerinde kanal ve kaplıca kalıntılarıyla yüzey seramiğine rastlanılması nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki paftada işaretlenen ve koordinat listesi verilen şekilde KTVKYK’nun 5.11.1999/658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit olarak yeniden belirlenmesine karar verildi.

5243/1-1