13 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29385

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

KOSGEB Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.05.2015 tarih ve 1312 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 15.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yeşilöz Mahallesi 1964/1 Sokak No:25

KEÇİÖREN/ ANKARA

5259/1-1

—————

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.05.2015 tarih ve 1313 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 15.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yeşilöz Mahallesi 1972 Sokak No: 18

KEÇİÖREN/ANKARA

5260/1-1

—————

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.05.2015 tarih ve 1310 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 15.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yeşilöz Mahallesi 1964/1 Sokak No:35

 KEÇİÖREN/ANKARA

5261/1-1

—————

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.05.2015 tarih ve 1311 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 15.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. ilgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

MaliK TESPİTİ YAPILAMADI

Yeşilöz Mahallesi 1964/1 Sokak No:33 KEÇİÖREN/ANKARA

5262/1-1

—————

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.05.2015 tarih ve 1314 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 15.06.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

1

MALİK TESPİTİ YAPILAMADI

Yeşilöz Mahallesi 1977/2 Sokak No:3-3/A KEÇİÖREN/ANKARA

5263/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2014 tarihli toplantısında, İzmir ili nüfusuna kayıtlı 14.06.1981 doğumlu Novruz kızı Svetlana ORUCOVA (SAYGILI)'nın Azerbaycan'daki "Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık bakanlığı Prof. R.G. Eliyev Adına Bakü 1 Sayılı Tıp Okulu"ndan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 86160 seri numaralı "Sağlık Bilimleri (Hemşirelik)" alanındaki "Ön Lisans Diploma Denklik Belgesi’nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

5242/1-1


KOSGEB Başkanlığından:

KOSGEB Başkanlığınca, geleneksel olarak her yıl verilen “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” için 2015 yılı başvuruları 15.06.2015 tarihi itibari ile alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Başkanlığımızın http://www.kosgeb.gov.tr ve http://www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr web sayfalarında mevcuttur. İlan olunur.

KOSGEB

4.KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ

2015

Başvuruda bulunacak işletmelerde aranacak özellikler

Başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Beyannamesi onaylı olması esastır.

Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler aşağıdadır:

a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali yıl önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

1) Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.

2) Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği kapsamında; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.

3) Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak.

4) Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve hizmet süreçlerini çevreye olumlu katkı sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.

c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Son 3 (üç) mali yıl içinde kurulmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış ve girişimciler için rol model oluşturmuş işletmelerden;

1) Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,

2) Yılın Kadın Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan kadın girişimci olmak,

3) Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Kuruluş yılından itibaren toplam net satış hasılatı tutarının ortalamasının en az %25’i ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak,

4) Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: Kamu kurum/kuruluşlarından destek alarak inovatif bir iş fikri ile işini kurmuş ve başarı ile tamamlamış olmak.

Başvuru

Başvurular, www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılır. Başvuruların son tarihi 16.08.2015’tir. Başvurular, yalnızca bir kategori için yapılır.

Ödül

Değerlendirme komisyonları marifeti ile gerçekleştirilecek ön değerlendirmeyi müteakip, Ödül Jürisi tarafından belirlenen işletmeler ödüllendirilir.

5272/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5634                                                                     Karar Tarihi: 11/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2015 tarihli toplantısında, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı ve 10/07/2014 tarih ve 5120/1 sayılı Kurul Kararı uyarınca, DAG/290-22/038 numaralı lisans sahibi Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 01/08/2013 tarih ve 4530 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 01/08/2013 tarih ve 4530 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 15 Haziran 2015 gününden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin uygulanmasında ve ilerleyen aylar için güncellenmesinde 4530 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,125582

Kademe 2

100.001-10.000.000 m3

0,067021

Kademe 3

10.000.001 m3 ve üzeri

0,047799

 

Madde 2 - Bu Karar 15/06/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER:

EK-1 Revizyonda Esas Alınan Parametreler Tablosu

EK-1:

ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.

Revizyonda Esas Alınan Parametreler

 

2015

2016

Revize Toplam Tüketim Tahmini (Sm3)

179.700.274

171.696.060

5303/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı.

VAKFEDENLER: Mehmet Kısakürek.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU:

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2015 tarihinde kesinleşen 23.12.2014 tarihli ve E-.2014/117 K:2014/594 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Necip Fazıl Kısakürek'in şahsiyeti, ideal mücadelesi ve bütün eserlerinin muhteva kıymetini, doğru ve nitelikli bir düzeyde topluma maletmek gayesi içinde; Necip Fazıl müzesi kurmak, Necip Fazıl hakkında mevcut yazılı ve görsel dokümanları (Kitap- Dergi-Gazete-Fotoğraf-Tez-CD) arşivlemek, Yazılı ve görsel doküman arşivini dijital ortam üzerinden, Kütüphane ve Üniversiteler ile işbirliği içinde üyelerinin; ayrıca bağımsız çalışma yapmak isteyenlerin istifadesine sunmak, Üniversiteler ile işbirliği kurarak Necip Fazıl'm eserleri üzerinde çalışma konuları tespit etmek, Necip Fazıl hakkında nitelikli eser (kitap- müzik-film-tiyatro-sergi) mahsulü için istidatlı görünen kişi ve kurumlara destek vermek, Necip Fazıl'ın eserlerinin, öncelikli olarak Türk dünyası içinde bulunan kardeş ülkelerde ve sonra diğer yabancı ülkelerde tanınmasını ve böylece Türk kültürünün daha derinden bilinmesini mümkün kılacak çeviri faaliyetleri için zemin açmak, Hasılı; bütün bu ve benzeri faaliyetlerin çalışma odağı halinde, kültür ve araştırma merkezi oluşturmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 10.000 TL nakit ve değeri 71.900 TL olan 50 takım Necip Fazıl Kısakürek külliyatı olmak üzere toplam 81.900 TL.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Mütevelli heyetin vereceği kararla aynı gaye ile kurulmuş bir başka vakfa devredilir. Vakfın kanuni sona erme hallerinde ise vakfın mal varlığı aynı gayeyle kurulmuş bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5267/1-1

—————

Hakkari İli Çevre Koruma Vakfı, Hakkari Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/02/2015 tarihinde kesinleşen, 11/12/2014 tarih, E: 2013/178, K: 2014/521 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince İlan olunur.

5266/1-1


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 13.06.2015 - 27.06.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği (İng.)

Prof.Dr.

2

 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.

5318/1-1


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ