12 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29384

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BASKILI ÇEREZ POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


HURDA KRAFT TORBA SATILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


ANTALYA HAVALİMANI GELİŞ VE KALKIŞ SIRALAMA YÖNETİM SİSTEMİ (AMAN / DMAN) TEMİN VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


84 KALEM YASTIK TİPİ İZOLASYON İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:


PRDS VALF YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:


ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


KOMBİNE TAŞIMACILIK HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 10.000 Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 02.07.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 02.07.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66           Faks: 397 33 71 - 74

5203/1-1


BASKILI ÇEREZ POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Tam Buğday Unlu Çerez Poşeti, 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Yer Fıstığı Aromalı Çerez Poşeti, 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Acı Biber Aromalı Çerez Poşeti, 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Kakao Dolgulu Çerez Poşeti ve 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Sade Dolgulu Çerez Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 25.06.2015 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 25.06.2015 Perşembe günü saat 14:00 ’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

5204/1-1


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/71459

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 221 70 00 - 41 08 0 346 223 76 77

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası Kemah-Alp istasyonları arasında, 611 adet Makineli Ray Alın Kaynağı yaptırılması hizmet satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 10/07/2015 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5159/1-1


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/71508

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 221 70 00 - 41 08 0 346 223 76 77

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası Şarkışla-Yeniçubuk istasyonları arasında, 1.222 Adet Makineli Ray Alın Kaynağı yaptırılması hizmet satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 07/07/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir

5158/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇEKEN İSTASYONUNDA 50.000 M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI İŞİ; 25/06/2015 TARİHİNDE SAAT:14:00’DA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale Kayıt No                        :  2015 / 69988

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası               :  0 422 2124800 / 4118

c) Faks Numarası                   :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi     :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Çeken İstasyonunda 50.000 m3 Figüre halde Balast (Magmatik kökenli bazalt, granit, granodiyorit, gabro ve diyabaz) Alımı,

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 25/06/2015 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00. - TL Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8 - Bu ihale için Kısmi teklif verilmez.

5089/1-1


HURDA KRAFT TORBA SATILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Rize

1 - Teşekkülümüzün üretiminden çıkan yıllık 3.000 Ton hurda kraft torba %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satış İşlemleri Yönetmeliğimizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.06.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat ve yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %20’si oranında mal teminatı alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5091/1-1


ANTALYA HAVALİMANI GELİŞ VE KALKIŞ SIRALAMA YÖNETİM SİSTEMİ (AMAN / DMAN) TEMİN VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası               :  2015 / 12

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06330 Yenimahalle / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  +90 (312) 204 23 41-204 23 48 - 204 26 26 - 204 28 78 - 204 23 40   Faks: +90 (312) 212 81 58

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Mal Alımı - Antalya Havalimanı Geliş Ve Kalkış Sıralama Yönetim Sistemi (AMAN / DMAN) Temin Ve Tesisi İşi

b) Teslim Yeri                           :  Antalya Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü (Ankara), İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Ercan Havalimanı (K.K.T.C.)’dır.

c) Teslim Tarihi                         :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 540 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve Saati                       :  30.07.2015 günü, Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari Şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari Şartnamenin 10’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen sistem (teslimat süresi içerisinde 1 Adet) miktarında üretim kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini sunacaktır.

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığının oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 9000 ve üstü, vb.) teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların broşür katalog ve fotoğrafları:

4.2.4.1. Teklif edilen sisteme ilişkin model ve versiyona ait güncelleştirilmiş, orijinal teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir. Bu amaçla, aşağıda belirtilen belgeler teklife eklenecektir:

a) Sistem/Parçaya ait orijinal Teknik doküman/katalog/broşürler, (söz konusu dosya “Orijinal Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir)

b) İstekli; teklif ettiği sisteme ait orijinal teknik doküman/broşürde, Teknik Şartnamede belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise ayrı bir dosya halinde ilave teknik doküman/belge/broşür sunacaktır. (Söz konusu dosya “İlave Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir)

c) Kullanıcıların sistemin işlevlerine ulaşabilmeleri için HMI (Human Machine Interface - İnsan Makine Arayüzü) özelliklerini anlatan doküman

d) Yukarıda belirtilen dokümanları içeren CD/DVD

Dokümanlar, sistem/cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, blok şemalar, cihaz yerleşim şemaları, modüller ve fonksiyonların detaylı açıklaması, vb.) ihtiva edecektir.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak, AMAN ve/veya DMAN Sistemi kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 136 no.lu odada görülebilir ve 100,-TL (YüzTürkLirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman satışı yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kaydı kontrol edilecektir.

8 - Teklifler, 30.07.2015 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

5211/1-1


84 KALEM YASTIK TİPİ İZOLASYON İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:

84 kalem yastık tipi izolasyonların imali ve İşletme’ye teslim edilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/72676

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ovaakça Santral Mahallesi Doğal Gaz Çevrim Santralı Küme Evler İdari Bina No: 22 Osmangazi/BURSA (Posta Adresi: PK:41 16105 Gençosman/BURSA)

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 224 267 11 70 – 224 267 11 77

c) Elektronik Posta Adresi         :  bursaticaret@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  84 kalem yastık tipi izolasyon imali ve İşletme’ye teslimi işi.

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmışgündür)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  06.07.2015 Pazartesi Saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h) Yastık izolasyon imalat işleminin yapılacağı tesis ya da tesislerin adı ve açık adresi teklifte belirtilecektir.

ı) Numune olarak dikilmiş izolasyon yastığı teklif ile birlikte verilecektir.

i) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelere (keçe, kumaş, iplik) ilişkin teknik şartname tablo-2, tablo-3 ve tablo-4’de belirtilen teknik özelikleri içerir teknik dokümanları ve/veya test raporları teklif ile birlikte verilecektir.

j) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelerin (keçe, kumaş, iplik) kanserojen (astbest, amyant gibi) maddeler içermediğini ve yanmadığını belirtir malzeme güvenlik formları (MSDS) teklif ile birlikte verilecektir.

k) İzolasyon yastıklarının imalatında kullanılacak malzemelere (keçe, kumaş, iplik) ilişkin ISO 9001:2008 belgeleri teklif ile birlikte verilecektir.

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

   5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açıktır. Yabancı isteklilerle iş ortaklığı yapanlar ihaleye teklif veremez. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı idaremizin yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 35.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Teklifler 06.07.2015 saat 14.30'a kadar İdaremizin yukarıda yazılı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son fıkrasına istinaden EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5252/1-1


PRDS VALF YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olarak; 3 (üç) ayrı tip PRDS Valfe ait 17 (onyedi) kalemde toplam 296 adet yedek parça satın alınması işi

İhale Kayıt Numarası           :  2015/57909

1 - İdarenin                          :

a) Adresi                             :  Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No        :  Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)

                                               Faks : (0212) 676 04 40

c) Elektronik posta adresi    :  istanbulb.ticaret@euas.gov.tr

2 - İhale Konusunun            :

a) Niteliği                            :  3 (üç) ayrı tip PRDS Valfe ait 17 (onyedi) kalemde toplam 296 adet yedek parça ile ilgili; başvuru ile beraber sunulacak belgeler sözleşmenin yazılması sırasında uyulacak hususlar, yüklenicinin yükümlülükleri, kabul işlemleri, garanti, fiyat, ödeme, teslim süresi ve yeri, gecikme cezası ile diğer hususları kapsar.

b) Türü                                :  Mal alımı.

c) Dosya No                        :  2015/11

d) Şartname Bedeli              :  50,00 - TL.

e) Hizmetin Teslim Yeri      :  EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                       :  90 (Doksan) takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                :  EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                 :  23/07 /2015 Perşembe günü – Saat 15:00’te

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 100,00.- TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile yurt içi 110,00.-TL, yurt dışı 150,00- TL tutarındaki şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 52 0001 5001 5800 7302 7984 30 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 23/07/2015 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5253/1-1


ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                       :  Konak Mah. Cemil Özer Sok. Daire: 3 No: 1 Karahallı/Uşak

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işi.

b) Yapılacağı yer                          :  Karahallı/Uşak

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  31/05/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)      :  4.802.650.-TL

f) Geçici Teminatı                         :  336.185,50 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu  Söğütözü - Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  02/07/2015 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. 7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Konak Mah. Cemil Özer Sok. Daire: 3 No: 1 Karahallı/Uşak adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5140/2-1


AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                         :  0274 614 10 07

c) Faks No                              :  0274 614 59 94 – 95

d) Elektronik Posta Adresi     :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1- ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA

İKN: 2015/66901

D.NO: 591-GLİ/2015-516

3 KALEMDE 5 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

180 TAKVİM GÜNÜ

2- 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR YEDEKLERİ

İKN: 2015/70200

D.NO: 242-GLİ/2015-547

3 KALEMDE 10 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

300 TAKVİM GÜNÜ

3- MADENİ YAĞLAR

İKN: 2015/73156

D.NO: 24-GLİ/2015-560

13 KALEMDE 211.280 KG.

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

365 TAKVİM GÜNÜ

 

3 - İlanın,

 

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1- ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA

22.06.2015 PAZARTESİ

15.00

15.00

50,00 TL

2- 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR YEDEKLERİ

23.06.2015 SALI

14.00

14.00

50,00 TL

3- MADENİ YAĞLAR

24.06.2015 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

50,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer                    :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                         :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü                   :  Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Madeni yağ ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer iki ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dokümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları:

T.C. ZİRAAT BANKASI  : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI           : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK                    : TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.

5257/1-1


KOMBİNE TAŞIMACILIK HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  1

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330 - Gar / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15 / 4309 - 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi                     :  yolcudairesi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  Ankara-Eskişehir-Ankara, Ankara-İstanbul(Pendik) -Ankara ve Konya-İstanbul(Pendik)-Konya arasında işletilmekte olan TCDD’ye ait Yüksek Hızlı Trenler ile Eskişehir Gar bağlantılı olarak YÜKLENİCİ’ye ait otobüslerle kombine yolcu taşımacılığı ve bilet satış hizmetlerinin 1 (bir) yıl süreyle YÜKLENİCİ’ ye yaptırılması işidir.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.06.2015 Cuma günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesinde (419 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - İstekliler teklifleri ile 100.000,-TL tutarında geçici teminat verecektir.

7 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5212/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

Sultangazi Belediye Başkanlığı Tarafından Satılacak Taşınmaz Mal Satış İlanı

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Alanı

M2

İmarı

Belediye Payı

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

İşgal Durumu

Habipler

2888

8

Arsa

960

Bitişik Nizam 5 Katlı Konut+Ticaret

Tam

3.504.000,00 TL

105.120,00 TL

07.07.2015-10:00

4 Katlı Yapı

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

 A- Gerçek kişi olması halinde;

1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti

2 - İkametgâh belgesi

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi

4 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

5 - Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

8 - Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir). 

B- Tüzel kişi olması halinde; 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3 - Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

6 - Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge

7 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

9 - Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).           

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4 - Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

7 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

5151/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :  ALADAĞ                                                                                                      İHALE TARİHİ  :  30.06.2015

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      :  BOLU                                                                                                             İHALE YERİ      :  KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

MİKTARI

MUH.

BEDEL

%3

TEMİNATI

AÇIKLAMA

DURUMU

M3.DM3.

 

(TL)

Sarıalan

1.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

30,000

470,00

424,00

2015 Üretimi

Sarıalan

1.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

170,000

440,00

2.250,00

2015 Üretimi

Ortakıraç-Sarıalan

2.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

120,000

400,00

1.444,00

2015 Üretimi

Ortakıraç-Sarıalan

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

575,000

380,00

6.574,00

2015 Üretimi

Sarıalan

2.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

115,000

310,00

1.074,00

2015 Üretimi

Sarıalan

3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

30,000

300,00

271,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

1.445,000

280,00

12.179,00

2015 Üretimi

Ortakıraç

3.SKB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

40,000

240,00

290,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3.SNB.Çs.Tom.

Global

30,000

230,00

208,00

2015 Üretimi

Ortakıraç-Sarıalan

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

1.110,000

220,00

7.360,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç-Çaydurt

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

85,000

350,00

895,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

380,000

270,00

3.088,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

290,000

230,00

2.009,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

340,000

210,00

2.152,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç

3.SNB.Çk.Tom.

Global

120,000

220,00

796,00

2015 Üretimi

Sultanköy

2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

50,000

370,00

557,00

2015 Üretimi

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

260,000

340,00

2.660,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç-Sultanköy

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

130,000

300,00

1.173,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3.SUB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

20,000

230,00

139,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

1.820,000

280,00

15.334,00

2015 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

900,000

220,00

5.965,00

2015 Üretimi

Belkaraağaç-Sultanköy

3.SNB.Gök.Tom.

Global

460,000

230,00

3.185,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3.SNB.KKK.Meşe Tom.

İndirimli

9,488

230,00

66,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3.SNB.İKK.Meşe Tom.

İndirimli

7,456

190,00

43,00

2015 Üretimi

Sultanköy

3.SKB.İKK.Meşe Tom.

Global

10,000

190,00

58,00

2015 Üretimi

Sarıalan

2.S.Çs.Mad.Direk

Global

250,000

180,00

1.358,00

2015 Üretimi

Muhtelif

2.S.Çk.Mad.Direk

Global

145,000

170,00

744,00

2015 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

Global

1.115,000

170,00

5.732,00

2015 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

590,000

170,00

3.027,00

2015 Üretimi

TOPLAM

10.646,944

81.055,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40 ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 7 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Teminat Mektubu vereceklerin Banka Teminat Mektubunun üzerine İşletme Müdürlüğünün adını ve ihale tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez. Gecikme faizi aylık % 1,2’dir.

3 - Açık arttırmalı satış 30/06/2015 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

4 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış Ek no: 1, 2 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - İstif numarası "Ş" ile başlayan emvaller harici, tüm emvallerimiz FSC %100 sertifikalıdır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60 - 61 FAX: 0374 262 96 10

http://www.boluobm.ogm.gov.tr

5123/1-1