10 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29382

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Antalya Kepez Belediyesinden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 25.05.2015 tarih ve 14290 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

63 Garanti Yapı Laboratuvar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Devteşti Mah. 9635. Sok. No:23/3 Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Şanlıurfa İl Yapı Denetim Komisyonunun (İYDK) 21.04.2015 tarih ve 63-2015-006 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.2 maddesine göre 479 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5072/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 25.05.2015 tarih ve 14231 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

ART Beton ve Zemin Laboratuvarı Mühendislik Müşavirlik Tarım ve Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Bingöl Şubesi’nin Saray Mh. Şehit Mustafa Gündoğdu Cd. Sebze Hali Karşısı Esnaf Tüccar Toplu İşyeri E Blok No:14 Merkez/BİNGÖL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 30.05.2012 tarih ve 425/3 sayılı kararı ile verilen 369 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 08.05.2015 tarih ve 497/4 no’lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5073/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne Pazarlama alanında uzman bir Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Bölüm

Unvan

Adet

Alanı

Özel Şartlar

İşletme

Yrd. Doç./Doç.

1

Pazarlama

Pazarlama alanında doktorasını yapmış olmak.

 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne Pazarlama alanında bir öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte Üniversitemize başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

- Başvuru belgeleri

- Başvuru Dilekçesi

- Detaylı YÖK formatlı özgeçmiş

- Eser Listesi

- Eserlerinin birer kopyası

- Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sınav sonuç belgesi örneği

Başvuru: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü

Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26     34217   Bağcılar/İstanbul

5128/1-1

—————

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara yardımcı doçent. düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Radyoterapi

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyasyon Onkolojisi uzmanlığını almış olmak,

Yrd. Doç. Dr.

1

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimliği mezunu olup, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi uzmanlığını almış olmak,

Yrd. Doç. Dr.

1

İlk ve Acil Yardım

Tıp Fakültesi mezunu olup, ortopedi alanında uzmanlığını almış olmak,

Yrd. Doç. Dr.

1

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olup, üroloji alanında uzmanlığını almış olmak,

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

- Başvuru dilekçesi

- YÖK formatında özgeçmiş

- Eser listesi

- Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

Başvuru: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26     34217 Bağcılar/İSTANBUL.                                                                                                                                5144/1/1-1

—————

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler bölümüne 1 Doçent alınacaktır.

Aranan Nitelikler

- Tarih alanında doktora sahibi olmak,

- Yakınçağ Tarihi (1161) alanında Doçentlik belgesi sahibi olmak,

- İngilizce dışında en az bir Avrupa dili bilmek,

- Sosyal Tarih, özellikle kadınlar, çocuklar ve gençlerin tarihi alanlarında araştırma yapmak,

- Birinci Dünya Savaşı üzerine araştırma yapmak,

- Ales Puanı (70)

- ÜDS (95),

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

- Başvuru dilekçesi

- YÖK formatında özgeçmiş

- Eser listesi

- Doçentlik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

- Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

Resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya

Başvuru: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26       34217 Bağcılar/İSTANBUL

5144/2/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Recep Sami Yazıcı Vakfı.

VAKFEDENLER: Fatma Tuba Yazıcı, Ömer Mustafa Yazıcı, Samim Yazıcı.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.04.2015 tarihli ve E:2014/537 K:2015/94 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye dahilinde toplumun eğitim, bilimsel, sosyal ve kültürel hizmetlerinde bulunabilmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Fatma Tuba Yazıcı, Ömer Mustafa Yazıcı, Samim Yazıcı, Fikret Kuzucu, İbrahim Pektaş.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Türk Eğitim Vakfına, tasfiye tarihinde bu kurum mevcut değilse, Kızılay Genel Merkezine, tasfiye tarihinde bu kurum dahi mevcut olmaması halinde, onun yerini alan kuruma verilir. O da yoksa teftiş makamının tasvibi ile sosyal ve kültürel yardım gayelerine uygun ve verimli gördüğü başka kurumlara verme yetkisine haizdir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5135/1-1

—————

VAKFIN ADI: Fatma - Hüseyin Ekşi Ailesi ve Kütüphanesi Vakfının (FATHEKAV).

VAKFEDENLER: Osman Oktay EKŞİ.

VAKFIN İKAMETGAHI: ORDU.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Mesudiye Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/05/2015 tarihinde kesinleşen 26/02/2015 tarih ve E: 2014/345, K: 2015/26 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Hüseyin (1900 - 1968) ve Fatma EKŞİ'ye (1904-1992) nesep yoluyla bağlı olanların tamamını ve eşlerini ifade eden ailenin; kimliğini yaşatmak, saygınlığını ve hukukunu korumak yaşayanlarına ve vefat edenlere sahip çıkmak. Fatma - Hüseyin Ekşi Kütüphanesini mümkün olan en büyük, en modern ve en geniş çevreye hizmet veren, örnek bir kütüphane haline getirmek. Adını yörenin kalkınmasını ve tanınması gibi faaliyetlere vakfın olanakları ölçüsünde verdiği destekle yaşatmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Aşağı Gökçe'deki "Fatma - Hüseyin Ekşi Kütüphanesi”nde bulunan ve Ordu Mesudiye Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/08/2014 tarihli yazısı ile tespit edilen 18092 adetten ibaret 54.372,00 TL değerinde muhtelif kitaplardan oluşan mal varlığı ile 7.500,00 TL nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Mesudiye Gelişme Vakfı’na (MEGEV), bu mümkün değilse vakıf senedindeki amaçlara paralel amaç güttüğü belirlenen hangi vakıf varsa ona devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5141/1-1


Adalet Bakanlığından:

Mardin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/319 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5071/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce OPTEKS ORTAKLAR POLİBROBİLEN TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. (V. No: 6440131684) adına tescilli 08342200IM024387 sayı ve 14.11.2008 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan (15ET34220042/26.01.2015) Ek Tahakkuk'a ilişkin yazı yükümlüsünün 3. Org. San. Böl. Kamil Şerbetçi Bulvarı 20 Nolu Cadde No: 11-GAZİANTEP adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ek tahakkuk tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

                 BEY.NO.TARİHİ                    EK TAHAKKUK NO/TARİHİ                                      TUTAR

              IM024387/14.11.2008                              42/26.01.2015                                             KDV: 8077.-TL

                                                                                                                                      KKDF: 1231.-TL

                                                                                                                        VERGİ ZİYAİ CEZASI: 9308.-TL

5069/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR

Fanda PASHAYEVA PACHAEV isimli şahıs adına kayıtlı 2008 model, 73384 plakalı, Nissan marka araç 10/01/2014 tarihinde Müdürlüğümüzden 14070100T2 tescil sayıya kayden yurda girişi yapılmış olup, kanuni yurtta kalma süresi 17/01/2014 tarihinde sona ermesine rağmen söz konusu aracın halen yurt dışı edilmediği, Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan 1 No'lu Taşıt Takip Programından yapılan sorgulamada tespit edilmiştir.

Aracın süresi içerisinde halen yurt dışı edilmemesi nedeniyle, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: l)'nin 19/1. ve 20/3. maddesinin ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi gereğince 11.990,55 TL tutarında 11/02/2015 tarihli, 15CK07010086 sayılı ceza kararına ve 47.962,2 TL (gecikme faizi hariç) tutarında 11/02/2015 tarihli 15ET07010012 sayılı ek tahakkuka ilişkin Müdürlüğümüzce 28/04/2015 tarihli 7562877 sayılı Ödeme Emri düzenlenmiştir.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı belirtilen Ödeme Emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi, aksi takdirde 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 49. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Liman Mah. Liman-2 Cad. Tasiş Binası No: 28

Tel: 0 242 259 13 24     07070 Liman/ANTALYA

e-posta: antantgm@gumruk.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin: GİK Serv. (G.AKBULUT)

Faks: 0 242 259 13 26

5070/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.05.2015 tarihli toplantısında, Van ili nüfusuna kayıtlı 20.01.1983 doğumlu Ahmet Gürhan kızı Emel Işıl ÖZDORA'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "The University of Florida"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.03.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 96627 seri numaralı "Kitle İletişim" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

5076/1-1


Antalya Kepez Belediyesinden:

ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ ODAK YAPI MİMARİ VE ÇEVRE

DÜZENLEME FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Kepez Belediyesi’nce, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda, “Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca, ekte verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar paftalarında sınırları belirlenmiş olan alanda, “Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması” açılmıştır. Yarışma;  serbest, ulusal ve tek kademeli bir fikir yarışmasıdır. 

Yarışmanın amacı, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, yeni araştırma, planlama ve tasarım yaklaşımlarının özendirilmesinin yanı sıra, hızla gelişmekte olan Kepez’de, Antalya Körfezi’ne ve kente hakim konumda bulunan alanda, kent kimliğini güçlendirecek,  sürdürülebilirlik ilkesini gözeten, belleklerde yer bulabilecek nitelikte bir odak yapı ya da yapı grubunun tasarımının elde edilmesi yanında, bu odak yapı ya da yapı grubu mimari fikir projesi ile birlikte, kentlilerin doğa ve kültür eksenli rekreasyon gereksinimlerini karşılayacak, yakın çevresinin bir bütün olarak düzenlenmesine yönelik fikir projelerinin elde edilmesidir.

Antalya Kepez İlçe Belediyesi Çankaya mahallesi sınırları içerisinde, yeni gelişme alanlarıyla çevrili 17 hektar (170.000 m2) büyüklüğündeki alanda, Kepez Belediyesi Odak Yapı ve Çevresinin tasarımı, yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Antalya’nın tarihi kent merkezinin kuzeyinde, kentle doğanın buluştuğu Mazı Dağı yamacında yer alan proje alanında arazinin doğal karakteri, topografyası, doğal bitki örtüsü ve iklim özelliklerini dikkate alan, bölge halkı ve ziyaretçilerin dinlence gereksinimlerini karşılayan, çeşitli kültürel etkinliklere ve kentin tanıtımına yönelik sergilere olanak sağlayacak kapalı ve açık mekân düzenlemeleri içeren, üstün nitelikli tasarımlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Antalya Körfezi’ne ve kente hâkim bir konumdaki bu arazide gerçekleşecek tasarımların uzaktan görünümde, özellikle kentten bakıldığında yaratacağı görsel/siluet etkileri ve arazinin manzaraya açılım potansiyelini değerlendirmeleri beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI:

Yarışmacıların;

A. Jüri toplantılarında yer almamış olması ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanı olmaması gerekmektedir

B. Şartname alarak adres ve e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir.

C. Yarışmaya mimarlar ile peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılabilir. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları, ekipte yarışmacı veya danışman olarak yer alabilirler.

D.  Ekipte yarışmacı olmak koşuluyla mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ekip başı olabilir. Ancak ekipte bir mimarın yarışmacı olarak yer alması zorunludur.

E. Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve herhangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur.

F. Yarışmacıların yerin özelliklerini deneyimlemeleri, tasarım kararlarının yerindeliği açısından önemli görüldüğünden, yer görme jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

JÜRİ ÜYELERİNİN ve RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

Danışman Jüri Üyeleri 

Av. Hakan TÜTÜNCÜ- Kepez Belediye Başkanı

Sebahat ADANIR- Kepez Belediye Başkan Yardımcısı

M. Osman AYDIN- Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı

Haşim DİKENCİK- Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı

Keziban ARICAN- Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Aydan BALAMİR, Mimar (Jüri Başkanı)

Prof. Dr. Fatma Cânâ BİLSEL, Mimar

Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILMAZ, Peyzaj Mimarı

Özge KÖKSAL, Mimar

Özlem KANBUR, Peyzaj Mimarı

Dr. Cem OĞUZ, İnş. Müh.

Dr. Ebru MANAVOĞLU, Şehir Plancısı

Yedek Jüri Üyeleri

Yavuz GETTİOĞLU, Mimar

Can Günebakan, Peyzaj Mimarı

Ahmet Evci, İnşaat Mühendisi

Raportörler

Recep SÖNMEZ, Mimar

Gülden SOYAK, Mimar

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ:

Jüri yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda üç derece ve beş mansiyon olmak üzere sekiz proje seçecektir.

ÖDÜLLER:

1. Ödül             : 40.000 TL

2. Ödül             : 30.000 TL

3. Ödül             : 20.000 TL

Mansiyon         : 10.000 X 5 = 50.000 TL

10 Haziran 2015 Cumartesi günü başlayan, 25 Ağustos 2015 Salı günü tamamlanacak olan yarışmanın dosyası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden (Meltem Mah. 3808 sok. No:16 Antalya) veya Mimarlar Odası Ankara, İstanbul, İzmir Şubelerinden 100,00 TL karşılığı alınabilir. Ayrıca yarışma şartnamesi, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’nde ve tüm şubelerinde görülebileceği gibi Mimarlar Odası Antalya Şubesi web sayfasından da (www.antmimod.org.tr) görülebilir.

Antalya Kepez Belediyesi – Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:4  KEPEZ/ ANTALYA

5000/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Profesör

(1), (3)

1

1

“Mimarlık Tarihi ve Kuramı” alanında profesör unvanı almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doçent

(1), (3)

1

1

Mimarlık alanında doçent unvanı almış olmak, Mimari Belgeleme-Koruma-Onarım alanında lisans ve lisansüstü programlarında ders vermiş olmak, çalışma, araştırma ve yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

(1), (3)

2

1

Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Veri madenciliği, sinirsel ağlar ve optimizasyon algoritmaları konularına yönelik araştırma çalışmaları, ulusal ve uluslararası taranan dergi, kitap bölümleri ve konferans yayınları bulunmak; bu konularda doktora ve/veya yüksek lisans tezleri yaptırmış olmak, tercihen idari görev tecrübeleri bulunmak.

 

1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.  

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

5116/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık raporu, Doçentlik Belgesi (Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar için), öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi) onaylı, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimleri

Doç. Dr.

2

1

“Gıda İşleme ve Kurutma” konusunda çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme / Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr.

3

1

“Kümelenme ve yeniliğin teknokentler üzerine etkisi” konusunda çalışma yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Coğrafya / Fiziki Coğrafya

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Metaformik kayaların jeokronolojisi üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat / İktisat Teorisi

Yrd. Doç. Dr.

4

1

 

5122/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 405 ada, 568 parsel üzerindeki 568264 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 649 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar, Fatma Gülay SAYGILI (Denetçi No: 11978, Oda Sicil No:15752) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 27.04.2015 tarihli ve 2015/826 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fatma Gülay SAYGILI (Denetçi No: 11978, Oda Sicil No:15752) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 01.06.2015 tarih ve 15082 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5117/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha, doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı /Bölüm

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Profesör

1

1

Çok katmanlı kompozit malzemelerde gerilme dalgası ilerleyişi, sandviç yapıların statik ve dinamik ezilme karakteristikleri ve malzemelerin statik ve dinamik mekanik karakterizasyonu konularında uluslararası alanda yayın ve araştırma deneyimine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

3

Geoteknik deprem mühendisliği, zemin dinamiği, zeminlerin sıvılaşması üzerine çalışmaları ve yayınları olmak.

5120/1-1

 


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektir.

1 - Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT: 1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazete’de ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) müracaatlarını yapmalıdır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim/

Anasanat Dalı

Prof.

Açıklama

Doçent

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

1

 

 

 

19 Mayıs Devlet Kons.

Geleneksel Türk Müzikleri

 

 

1

Halk Bilimi Doktoralı, Türk Halk Müziği alanında Doçent olmuş, Mey sazında uzman olmuş olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

 

 

1

 

5066/1-1

 


TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğünden:

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Fesih Edilen Firmalar (24.03.2015-04.06.2015)

 

FİRMA ADI ADRESİ

HYB NO

FESİH NEDENİ

KARAHAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. MEMDUHIYE MAH. ANKARA ASFALTI ÜZERİ NO: l - HAVZA

55-HYB-271

TALİMATA AYKIRILIK

İNAN TELEKOMİNİKASYON HABERLEŞME SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ. SELAHİYE MAH. 100. YIL BULVARI NO: 34/A

55-HYB-513

TALİMATA AYKIRILIK

ÖMER EKBİÇ MAKİNA OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAMSUN ŞUBESİ SAMSUN - ANKARA KARAYOLU 13. KM. TOYBELEN KÖYÜ BAHÇELER MEVKİİ İLKADIM

55-HYB-485

TALİMATA AYKIRILIK

SERMUS MEDİKAL ALET, İLAÇ, LABORATUVAR GEREÇLERİ, GIDA, İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ MİHRİCAN HATUN SOKAK NO: 34/A/İLKADIM

55-HYB-489

TALİMATA AYKIRILIK

ÖZKAN CİNGÖZ BAHÇELİEVLER MAH. ŞEHİT BESİM KAZAR SOK NO: 17 HAVZA

55-HYB-2515

TALİMATA AYKIRILIK

ZORLU İŞ MAKİNALARI İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ. 19 MAYIS SANAYİ SİTESİ 72. SOKAK NO: l

55-HYB-423

TALİMATA AYKIRILIK

GARANTİ GRUP NAKLİYE TAŞIMACILIK OTO TAMİR BAKIM SERVİS HİZMETLERİ OTO PARÇALARI PAZARLAMA TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİ MAHALLE VATAN CADDESİ 38. SOKAK NO: 32/A CANİK

55-HYB-2522

TALİMATA AYKIRILIK

ERSİN KARTAL - KARTAL İŞ MAKİNALARI 19 MAYIS SANAYİ SİTESİ 72. SOK. NO: 8 KUTLUKENT

55-HYB-497

TALİMATA AYKIRILIK

5S OTOMOTİV SERVİS YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜLSAN SANAYİ SİTESİ 40. CADDESİ NO: 15/CANİK

55-HYB-576

TALİMATA AYKIRILIK

5125/1-1

  


 


 


 


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi'nin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması; ayrıca apbs.mersin.edu.tr adresinden alınacak türkçe özgeçmişin de eklenerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİK

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

Profesör

1

1

Spor Lateralite ve Fiziksel Aktivite Konusunda Araştırmalar Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

İşletme Bilgi Yönetimi

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Arkeoloji

Profesör

1

1

Fizik

Fizik

Profesör

1

1

Kimya

Kimya

Profesör

1

2

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Profesör

1

1

Sinema Tv

Sinema Tv

Doçent

3

1

Sinema Televizyon Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Siyaset Bilimi ve Siyasi Tarih Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Doçent

3

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Metalurji Eğitimi Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Tarsus Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Profesör

1

1

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

2

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Gastroenteroloji Yandal Uzmanı Olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

2

 

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

 

4973/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi      : 10.06.2015

İlan bitiş tarihi            : 24.06.2015

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER :

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini,  nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER :

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER :

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT :

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 10.06.2015 – 24.06.2015 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Lisansüstü eğitimlerini nümerik analizde tamamlamış ve indeksli dergilerde yayın yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TEFSİR ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

Modern dönem tefsiri üzerinde çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

İslam hukukunda devlet ve insan hakları teorisi üzerine çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

Termodinamik, ısı transferi iyileştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Süt teknolojisi üzerine çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

Konsültasyon, liyezon psikiyatrisi konusunda eğitim almış ve en az 6 ay bu konuda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

1

Bitki fungal hastalıklarının moleküler karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

3

Süne zararlısının biyolojik mücedelesi konusunda çalışmaları olmak.

4996/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Aşağıda belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Nitelik

1

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Profesör

1

1

Türkiye Sanayi Coğrafyası üzerine çalışmış olmak

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yard. Doç. Dr.

5

1

Dezavantajlı Gruplar hakkında uygulamalı çalışmalar yapmış olmak

3

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yard. Doç. Dr.

3

1

Sosyal Psikoloji alanında uygulamalı çalışmalar yapmış olmak

4

Mühendislik ve Mimarlık

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Sondaj ve Kuyu Değerlendirme

Yard. Doç. Dr.*

3

1

Dayanım Anizotroposi konusunda çalışmalar yapmış olmak

5

Mühendislik ve Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Yard. Doç. Dr.*

4

1

"Viskoelastik malzemeler için geliştirilmiş gerilme-şekil değiştirme-zaman bağıntılarının  cam elyaf destekli plastik çubuk sistemlerine uygulanması" alanında çalışmalar yapmak

6

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

İktisat Teorisi

Yard. Doç. Dr.*

5

1

"Uygulamalı Mikroeokonomi alanında uzmanlaşmış olmak, yarışma ve turnuva (contests and tournaments) modelleri üzerine teorik çalışmışlar yapmış olmak ve bu modellere ilişkin indeksli bir yayına sahip olmak."

7

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yard. Doç. Dr.*

1

1

Kamu Yönetimi reformu, yönetişim, güvenlik-kalkınma konularında çalışmış olmak

 

DİĞER ŞARTLAR:

• 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

• Profesör kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

• Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

• Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

• İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

5170/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ