9 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29381

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün 20/01/2015 tarihli, 320.01- 5377287 sayılı yazısına istinaden, Dzhemal SYULEYMAN isimli şahıs adına kayıtlı olarak 21/09/2014 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 14220100T314555 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 1998 model, K5053AX plakalı, Lincoln marka aracın, yurtta kalma süresi içinde 04-21/01/2015 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu aracın yurt dışı edilebilmesi için, aracı Türkiye'ye getiren Bulgaristan uyruklu Dzhemal SYULEYMAN isimli şahısın, 27/02/2015 tarihli, 225.99-6260354 sayılı yazımız ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde adres tespitine gidilmiş olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden alınan 11/03/2015 tarihli, 4791 sayılı yazısında, adı geçen şahısın herhangi bir kaydına rastlanılmadığı bildirildiği, diğer taraftan araç ruhsatı üzerinde yazılı Musa MUSA isimli şahsın adres tespiti yapılarak, 20/05/2015 tarihli, 8027621 sayılı yazımız ile adı geçene tebligat çıkarılmış olup, gösterilen adreste muhatabın tanınmadığı belirtilerek tebligat Müdürlüğümüze iade edilmiştir.

Bu nedenle, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde söz konusu aracın teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5048/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/05/2015 tarih ve 268 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2015 tarih ve 1058 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, 21 ve 22 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 09/06/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5061/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin Tekirdağ ilinde müştereken sahip bulundukları, AR/TGT-PIN-CBV/3931 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/TGT-PIN-CBV/K/G19-a1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 20.05.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5060/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun L43-d3,d4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 15.05.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5059/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

MAYIS 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

EKOFAN SOĞUTMA ENDÜSTRİYEL MUTFAK İTH. İHR. PAZ. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12859

09-HYB-393

27.05.2015

TALİMATA AYKIRILIK

BAYRAM YEREKER

TS 10079

09-HYB-616

28.05.2015

VİZE YENİLİMEDİĞİ İÇİN

GÜLLÜK TEMİZLİK İŞLETMESİ-MÜRSEL ARSLAN

TS 12866

TS 13111

09-HYB-335

27.05.2015

VİZE YENİLİMEDİĞİ İÇİN

EGE ELEKTRONİK

TS 10956

09-HYB-632

28.05..2015

VİZE YENİLİMEDİĞİ İÇİN

BİRLİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK İNŞ. TAH. SAN. GIDA PAZ. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

TS 10079

TS12859

09-HYB-531

27.05.2015

TALİMATA AYKIRILIK

5049/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:13.05.2015 Karar No: 489

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman ilinde sahip bulunduğu İR/TPO/2699 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan Batı Fırat Atık Su Boru Hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, Gerger Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Adıyaman İli, Gerger İlçesi, Güzelsu Köyü, Köy Karşısı mevkiindeki 829 no.lu parselin 242,40 m²’lik (İrtifak hakkı) kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 19.03.2015 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Gerger Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman İli, Gerger İlçesi, Güzelsu Köyü, Köy Karşısı mevkiindeki 829 no.lu parselin 242,40 m²’lik (İrtifak hakkı) kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         :  Adıyaman

İlçesi    :  Gerger

Köyü    :  Güzelsu Köyü

Parsel No.                           Malikleri                                    İstimlaki istenen miktar (m2)

     829                                 Menderes GÜNEŞ                                       242,40 m2

                                            Hacı GÜNEŞ (Ali Oğlu)

                                            Mehmet GÜNEŞ (Ali Oğlu)

                                            Ayten AYDAR

                                            Mehmet KILIÇ

                                            Rebiha GÜNEŞ

                                            Hasibe GÜNEŞ

                                            Ramazan KILIÇ

                                            Nuri GÜNEŞ (Mehmet Oğlu)

                                            Hayat GÜNEŞ

                                            Emine KABAK

                                            Musa KILIÇ

                                            Habib GÜNEŞ (Ali Oğlu)

                                            Abdullah GÜNEŞ

                                            Ayşe ÇOLAK

                                            Ali KILIÇ

                                            Nuri GÜNEŞ (Ali Oğlu)

                                            Hasan GÜNEŞ (Hasan Oğlu)

                                            Bekir GÜNEŞ (Hasan Oğlu)

                                            Şeyhmus GÜNEŞ (Ali Oğlu)

                                            Leyla GEYİK (Ali Kızı)

                                            Hatice KILIÇ

                                            Osman GÜNEŞ (Ali Oğlu)

                                            Şeyho GÜNEŞ (Ali Oğlu)

                                            Sultan GÜNEŞ (Nuri Kızı)

                                            Ali GÜNEŞ (Mehmet Oğlu)

                                            Yılmaz GÜNEŞ

                                            Esra KILIÇ

                                            TOPLAM                                                     242,40 m2

5058/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

-

-

Obezite ve Endokrin Cerrahisi Deneyimi olan akademik ünvana sahip Genel Cerrah Uzmanı olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

5121/1-1


Sağlık Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından 04/03/2015 tarihinde 2015/11437 İhale Kayıt No ile yapılan “Tıbbi Malzeme Alımı” ihalesi kapsamında,

APRİ FARMA İlaç Ecza Deposu Dış Ticaret Limited Şirketi (Adres: Atatürk Mah. Yakut Sok. No: 4/J D: 2 Ataşehir/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 768692, Vergi Dai./No: Kozyatağı V.D./071 041 7112)’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Cengiz KAYABAŞI (T.C. Kimlik No: 25714376296)’ya;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süreyle, anılan Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmiş olup; 12/05/2015 tarihli ve 29353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Ancak, söz konusu Resmi Gazete’de yayımlanan ilan formunda yer alan “5. Ortak ve/veya Ortaklıkların” T.C. Kimlik No’sunun sehven “25714376296” olarak yayımlandığı anlaşılmış olup, “Ortak ve/veya Ortaklıkların” T.C. Kimlik No’su “23093349924” olarak düzeltilmiştir.

Duyurulur.

5132/1-1


 

5134


 

YASKLM_Sayfa_1


 

YASKLM_Sayfa_2


 


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fen, Mühendislik ve Mimarlık ile Siyasal Bilgiler Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör - Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadro daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim – öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Fen

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Antikor mühendisliği ve maya display teknolojilerini kullanarak insan monoklonal antikoru geliştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Profesör

1

1

Biyolojik atık su arıtımı konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Telsiz haberleşmesi ve istatistiksel işaret işleme konularında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

2

1

Bilgi yönetimi ve örgütsel zeka alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

İşletme

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

3

1

Yönetim bilişim sistemleri alanında doçentliğini almış olmak; dijital itibar ve veri madenciliği konularında çalışıyor olmak; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

 

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Başvurular Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvuru adresi:

Dumlupınar Mah. D - 100 Karayolu No: 98 Kadıköy / İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

5112/1-1