4 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29376

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BALAST VAGONU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


2. EL TÜNEL FIRIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ÇÖREKOTU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GLUTENSİZ EKMEK İÇİN MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FARİNOGRAF CİHAZININ BİLGİSAYARA BAĞLANMASI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


EKSTENSOGRAF CİHAZININ BİLGİSAYARA BAĞLANMASI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMETİ İÇİN İŞGÜCÜ PERSONEL HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


5 TONLUK ÇİFT KİRİŞLİ ÇİFT PORTOFOLU GEZER KÖPRÜLÜ PORTAL VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET CNC DİK İŞLEM TEZGAHI (TTT - TŞ - 049) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI ”AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikasından:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET KAUÇUK BANT PRESİ İMALİ (1500 X 4000 mm) (TTT - TŞ - 050) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikasından:


SİSMİK HAT ATIMI İŞİNE AİT HAM YOL LOKASYON AÇILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


AÇIK ARTIRMALI ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BALAST VAGONU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/68282

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 80 adet Balast Vagonu (Boji ve Fren Hariç) Komple, imalat malzemeleri Şirketimizce verilerek, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  18/06/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 18/6/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4910/1-1


2. EL TÜNEL FIRIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda bulunan 1 adet tünel fırın, teklif alma yoluyla satılacaktır.

2 - İstekliler, 2. el tünel fırınını aşağıda adresi belirtilen fabrikamızda görebilirler.

3 - Tekliflerin en geç 12.6.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

4920/1-1


DÜZELTME İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

[2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                      :  2015/59230

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası                         :  Tel: 0 342 3171374

                                                                        Fax: 0 342 3601701

c) Elektronik posta adresi                             :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının

    görülebileceği internet adresi                    :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı       :

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :  Resmi Gazete 21.05.2015 (29362 sayılı)

3 - Düzeltilen [madde/maddeler]                   :  Yukarıda belirtilen internet adresinden görülebilir. (1 nolu zeyilname)

4991/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. No. 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın               a) Niteliği, Türü ve Miktarı:

 

İhalenin Niteliği Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1

1.636 Adet Fosforlu Mont Alımı

68039

2015-1100

22.06.2015 -14.00

90 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

4962/1-1


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait atölyelerin 60 (altmış) personel ile 1 Yıl süreli çalıştırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/68629

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0286-4162001   Faks: 0286 - 4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi                      :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İşletme Müdürlüğümüze ait atölyelerin 60 (altmış) personel ile 1 Yıl süreli çalıştırılması hizmet alımı işi.

b) İşin Yapılacağı Yeri              :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN / ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık ihale

b) Yapılacağı Yer                      :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                        :  14.07.2015 - 15:00

d) Dosya No                              :  2015 - 08/KÇLİ - ATÖLYE

4 - İhaleye Ait Dökümanlar: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 14.07.2015 saat 15.00'a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4932/1-1


ÇÖREKOTU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Kg Çörekotu, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 12.06.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74

4967/1-1


GLUTENSİZ EKMEK İÇİN MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg glütensiz ekmek için margarin, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 12.06.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74

4968/1-1


FARİNOGRAF CİHAZININ BİLGİSAYARA BAĞLANMASI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda bulunan 1 adet farinograf cihazının bilgisayara bağlanması, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 12.06.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74

4969/1-1


EKSTENSOGRAF CİHAZININ BİLGİSAYARA BAĞLANMASI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda bulunan 1 adet ekstensograf cihazının bilgisayara bağlanması, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 12.06.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74

4970/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

22.000 TON KİREÇTAŞI alımı kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                  :  2015/64327

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  CUMHURİYET CADDESİ   TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve Faks Numarası    :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik Posta Adresi         :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

      İnternet Adresi (varsa)         :

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  22.000 TON KİREÇTAŞI TEMİNİ

b) Teslim                                   :  Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikası

c) Teslim                                    :  01.09.2015 - 30.11.2015 TARİHLERİ ARASI İDARECE VERİLECEK TERMİN PROĞRAMA GÖRE

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve Saati                       :  16/06/2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

- İŞLETME RUHSATI

- İŞLETME İZİN BELGESİ

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 - BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK, “KİREÇTAŞI İSTİHRAÇ VE NAKLİYESİ” veya “MUCUR ve BALAST ÜRETİMİ ” BENZER İŞTİR.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Y.Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İHALE KONUSU MAL ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

4845/1-1


FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMETİ İÇİN İŞGÜCÜ PERSONEL HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmeti için İşgücü Personel Çalıştırılması hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı yönetmeliği esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No                           :  2015/64935

1 -  İdarenin

a) Adresi                                    :  Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon - Faks Numarası       :  0344 41916 09 - 0344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarında Kampanya süresince tahmini 90 gün boyunca 22 kişi ile işgücü personel çalıştırılması hizmeti alımı işidir

b) Yapılacağı Yer                      :  Elbistan Şeker Fabrikası-Pancar Analiz Laboratuvarı

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği tarihte işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren ±%20 toleranslı 90 gündür.

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer                       :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi - Saati                          :  24.06.2015 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler.

- Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan işgücü çalıştırılmasına dayalı (Makineli Tahmil-Tahliye ve Nakliye işleri hariç) işler, Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası-Ticaret Servisinden satın alınabilir.

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24.06.2015 tarihi, saat 14:00'a kadar Elbistan Şeker Fabrikası adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

4878/1-1


5 TONLUK ÇİFT KİRİŞLİ ÇİFT PORTOFOLU GEZER KÖPRÜLÜ PORTAL VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                               :  2015/67471

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı NO: 27 ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası         :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  5 Tonluk Çift Kirişli Çift Portofolu Gezer Köprülü Portal Vinç

b) Teslim yeri                               :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) Teslim tarihleri                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) iş günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzincan Şeker Fabrikası toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                           :  18/6/2015 Perşembe Günü Saat; 14:00’de

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

4.1 - İsteklilerin ihaleye katıla bilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekalet namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

5.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.2.1 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”

6.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

6.4.1 - isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır;

Adayın alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede aday aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunabilirler.

1) Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi.

2) Aday veya isteklinin ürettiği mala ait yerli malı belgesi.

3) Aday veya isteklinin ürettiği mala ilişkin yetkili kurum veya kuruluşlarla düzenlenen ve aday isteklilerin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belge.

6.4.2 - Teknik Şartnamede belirtilen teknik konulara ilişkin (Vidalı Kompresör) ile ilgili katalog, açıklamalar varsa krokiler verilecektir.

6.5 - Belgelerin sunuluş şekli

6.5.1 - İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

6.5.2 - Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

6.5.3 - İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.1.2. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’ oranından az olmamak üzere; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren standart forma uygun belge verilecektir,

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

9 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler 18.06.2015 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

13 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4971/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET CNC DİK İŞLEM TEZGAHI (TTT - TŞ - 049) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI ”AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikasından:

İHALE KAYIT NUMARASI        :  2015/67977

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  T.Ş.F.A.Ş. ESK. MAK. FAB.-Sivrihisar Caddesi No:195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 veya 0 222 230 13 44 - 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa)      :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                  :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 ADET CNC DİK İŞLEM TEZGAHI ALIMI (TTT - TŞ - 049 No’lu Teknik Şartnameye göre)

b) Teslim Yeri                                  :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme imzalandıktan sonra 90 (doksan) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                              :  30.06.2015 Salı - Saat: 14:00

c) İhale Usulü                                  :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C Eskişehir adresinde görülebilir ve 80.-TL. (Seksen Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 80 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK - TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 30.06.2015 Salı günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan)  takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4876/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “1 ADET KAUÇUK BANT PRESİ İMALİ (1500 X 4000 mm) (TTT - TŞ - 050) NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikasından:

İHALE KAYIT NUMARASI        :  2015 / 67963

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  T.Ş.F.A.Ş. ESK. MAK. FAB.-Sivrihisar Caddesi No:195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 veya 0 222 230 13 44 - 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa)      :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                  :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 ADET KAUÇUK BANT PRESİ İMALİ (1500 X 4000 mm) (TTT - TŞ - 050 No’lu Teknik Şartnameye göre)

b) Teslim Yeri                                  :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme imzalandıktan sonra 90 (doksan) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                              :  29. 06. 2015 Pazartesi - Saat: 14:00

c) İhale Usulü                                  :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C Eskişehir adresinde görülebilir ve 80.-TL. (Seksen Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 80 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK - TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73- no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 29.06.2015 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4877/1-1


SİSMİK HAT ATIMI İŞİNE AİT HAM YOL LOKASYON AÇILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İDARENİN

a) Adı                                               :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10    06100 Çankaya/ ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası            :  Telefon: 00 90 312 2072151

                                                            Faks: 00 90 312 2869049

d) Elektronik posta adresi                :  arama.hizmetalimi@tp.gov.tr

2 - İHALE KONUSU HİZMETİN

a) İşin Adı                                        :  Sismik Hat Atımı İşine Ait Ham Yol Lokasyon Açılması Hizmet Alımı İşi

b) İhale kayıt numarası                     :  2015/68535

c) Dosya Kodu                                 :  2015ARA-HA-012

d) Niteliği, türü ve miktarı                :  Adıyaman, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman ve Şanlıurfa sınırları içerisinde takribi üç (3) ay x 5 Adet Dozer x 240 saat/ay süre ile ham yol açılması işidir.

e) Hizmete ait diğer bilgiler              :  TP gerekli gördüğü yer ve zamanda Sismik Hat Atımı İşine Ait Ham Yol Lokasyon Açılması Hizmet Alımı İşinde iş artışı veya iş eksilişi için Sözleşme Tasarısı’nın 29. maddesinde belirlenen hususları uygulama hakkını saklı tutar.

f) Yapılacağı yer                              :  Adıyaman, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman ve Şanlıurfa illerinde Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü saha ekiplerinin faaliyet göstereceği yerlerdir.

g) İşin Süresi                                   :  Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından başlayarak 31.12.2015 (31.12.2015 günü dâhil) tarihine kadar geçecek süredir. Taraflar karşılıklı görüşmelerle varılacak anlaşma neticesinde Sözleşmenin bitimine bir (1) ay kala yapılacak ek bir protokol ile Sözleşmeyi, aynı şartlarla bir defaya mahsus ve en fazla Sözleşme süresi kadar uzatabilir.

3 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

a) İhale Türü - Usulü                       :  Hizmet alımı - Açık ihale usulü (TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23).

b) Yapılacağı yer                              :  Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı 12. kat Ozan SUNGURLU Toplantı Salonu Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 10 06100 - Çankaya/ANKARA

c) İhale (son teklif verme) tarihi       :  23.06.2015 Salı günü

d) İhale (son teklif verme) saati        :  14.00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartnamede belirlenen ve ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.3. ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, şartname ekinde sunulan forma uygun belge.

4.1.2. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstekliler, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere kendileri tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınacak belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır (İhaleye İlişkin Formlarda örneği verilen, Banka Referans Mektubu). Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

1. İstekliler, 2014 yılına ait yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunu veya gerekli bölümlerini ve söz konusu belgelere eşdeğer belgelerin her ikisini de sunmak zorundadır.

2. Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunmak zorundadır.

3. İsteklinin isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

4. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

5. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

6. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

7. Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

8. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

9. Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İkinci, üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkralar hariç diğer fıkralarda yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de uygulanır.

10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.3. İş Deneyim Belgeleri:

İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.4. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış dozer işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7 - İhale dokümanı, TP Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı 16. kat 1602 nolu oda Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 10   06100-Çankaya/ANKARA ve “www.tp.gov.tr” internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve de TP Genel Müdürlüğü Vakıflar Bankası 425 şube kodlu Ankara Kurumsal Şube - 00158007290224965 (IBAN: TR970001500158007290224965) nolu TP hesabına 250,00 TL ihale dokümanı karşılığı yatırılarak temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

8 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Zemin Kat Gelen Evrak Servisi Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan isteklilerle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırk beş) takvim günüdür.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

14 - TP, işbu ihale konusu ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ayrıca, TP ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihale konusu işlerden bir bölümünü ve/veya bir kaç bölümünü ayırarak ihaleye yeniden çıkmakta serbesttir.

4956/1-1


AÇIK ARTIRMALI ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 15.06.2015                                                               Saati: 14:00                                                                      İhale Yeri: Satış Salonu

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

MetreKüp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat/Toplam

1

Dereköy Taşkesti

2. SNB KI.Kt.Kn.Tom.

GLB

-

55

2

410,00 -

678,00 -

2

Taşkesti

3.S.UB KI.Kt.Kn Tom.

GLB

-

135

3

330,00 -

1.336,00 -

3

Dereköy Taşkesti

3. SNB KI.Kt. Kn. T.

GLB

-

765

30

280,00 -

6.456,00 -

4

Dereköy Taşkesti

3. SKB KI.Kt. Kn T

GLB

-

160

8

240,00 -

1.160,00 -

5

Taşkesti

3 SUB İn.Kt.Kn.T.

GLB

-

35

1

240,00 -

253,00 -

6

Dereköy Taşkesti

3 SNB.İn.Kt.Kn.T

GLB

-

200

9

220,00-

1.329,00 -

7

Taşkesti

2 SNB.KI.Kt.Meşe T.

GLB

-

25

1

410,00 -

308,00-

8

Dereköy Taşkesti

3 SNB.KI.Kt.Meşe T.

GLB

-

230

7

270,00 -

1.867,00 -

9

Taşkesti

3 SNB.İn.Kt.Meşe T.

GLB

-

75

3

220,00 -

498,00 -

10

Taşkesti

3 SKB.KI.Kt.MeşeT.

GLB

-

20

1

230,00 -

139,00 -

11

Dereköy Taşkesti

Kayın Kağ. Od.

GLB

-

550

20

170,00 -

2.820,00 -

12

Dereköy Taşkesti

Meşe Kağıtlık Odun

GLB

-

170

6

170,00 -

873,00 -

13

Taşkesti Dereköy

2 SNB KI.Kt.Çs.T

GLB

-

110

5

380,00 -

1.259,00 -

14

Taşkesti

3.S.UB KI.Kt.Çs.Tom.

GLB

-

80

2

300,00 -

722,00 -

15

Dereköy Taşkesti

3. SNB Kİ Kt.Çs.T.

GLB

-

190

8

280,00 -

1.604,00 -

16

Dereköy

3 SNB İn.Kt. Çs.T.

GLB

-

60

3

220,00 -

399,00 -

17

Merkez

2.S.UB KI.Kt.Çk.Tom.

6

6

6,477

1

390,00 -

76,00 -

18

Dereköy Merkez Taşkesti

2. SNB KI.Kt.Çk.T.

03.May

53

176,307

7

350,00 -

1.857,00 -

19

Merkez Taşkesti

3 SUB Kİ Kt Çk.T.

GLB

-

195

6

280,00 -

1.644,00 -

20

Merkez Dereköy Taşkesti

3. SNB KI.Kt.Çk.Tom.

GLB

-

740

25

270,00 -

6.013,00 -

21

Dereköy Taşkesti Merkez

3. SKB KI.Kt.Çk.T.

GLB

-

90

4

230,00 -

625,00 -

22

Merkez

3 SUB İn.Kt. Çk.T.

GLB

-

30

1

220,00 -

199,00 -

23

Merkez Dereköy Taşkesti

3 SNB İn.Kt. Çk.T.

GLB

-

350

12

210,00 -

2.215,00 -

24

Merkez

3 SKB İn.Kt.Çk.Tom.

GLB

-

30

1

190,00 -

172,00 -

25

Dereköy Taşkesti

2. SNB KI.Kt.Gök. T.

GLB

-

160

7

340,00 -

1.639,00 -

26

Taşkesti

2.S.UB KI.Kt.Gök.Tom

GLB

-

80

2

370,00 -

890,00 -

27

Dereköy Taşkesti

3 SUB KI.Kt GÖk.T.

6

26

275,629

6

300,00 -

2.486,00 -

28

Merkez Dereköy Taşkesti

3. SNB.KI.Kt. Gök.T.

GLB

-

1145

40

280,00 -

9.658,00 -

29

Taşkesti

3 SUB İn.Kt.Gök.T.

GLB

-

30

1

230,00 -

208,00 -

30

Merkez Dereköy Taşkesti

3 SNB İn.Kt. Gök. T.

GLB

-

195

9

220,00 -

1.296,00 -

31

Dereköy

2 S.Çs.Md.Direk

GLB

-

40

2

180,00 -

218,00 -

32

Dereköy

2.S.Karaçam.Mad Dir.

GLB

-

40

2

170,00 -

206,00-

33

Dereköy

2.S.Gök.Mad Dir.

GLB

-

40

2

170,00 -

206,00 -

34

Taşkesti Dereköy

Sarıçam Kağ.Odun

GLB

-

110

5

170,00 -

565,00 -

35

Dereköy Taşkesti Merkez

Karaçam Kağ.Od.

1,5-2,5

94

803,437

24

170,00 -

4.117,00 -

36

Merkez Dereköy Taşkesti

Göknar Kağ.Od.

GLB

-

860

27

170,00 -

4.403,00 -

Toplam

179

8226,85

293

 

60.396.00

 

1 - İşletmemiz muhtelif depolarında cins ve nevileri beher metreküpleri yazılı ibreli yapraklı tomruk tel direk, maden direk ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40'ı ile vergi fon ve harçlar karşılığı peşin bakiyesi 7 ay vadeli olarak yapılacaktır. ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif yonga odunu, sırık ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi fon ve harçlar karşılığı peşin bakiyesi 7 aya kadar vadeli olarak yapılacaktır. Satış peşinatları kredi kartı ile de ödenebilir.

Vade faizleri aylık %0,6 olarak uygulanacak ve vade faizi vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecektir, teminat mektuplarına faiz tutarı ilave edilecektir.

2 - Alıcıların ikametgah ilmühaberi ve son sene vizeli Ticaret ve Sanayi Odası kapasite belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3 - Açık artırmalı satış 15.06.2015 PAZARTESİ günü İşletme Merkezinde saat 13.30'a kadar teminat alınarak İşletme Satış Salonunda saat 14.00'de toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

4 - Alıcıların belirli gün ve saatlerde İşletmemizde hazır bulunmaları saat 13:30’a kadar %3 geçici teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmaları ve makbuzla komisyon huzurunda bulunmaları şarttır.

5 - Satışa ait ilan şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletme Müdürlüklerinde görülebilir.

6 - Teminat yatırmayan partilere pey sürdürülmeyecektir.

7 - İhaleye çıkarılan ve global olarak ilan edilen partilerin miktarları artabilir eksilebilir. İhale günü kesin rakamlar üzerinden ihale edilecektir.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü  Kilözü Köyü - MUDURNU/BOLU

Telefon: 0 374 421 35 15 - 421 39 37         Fax: 0 374 421 39 34

4885/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Dikilitaş

M28B09C2B

12194

6

44.547,51

Tam

Arsa

Ticaret Alanı

E: 2.20 Hmax: 30.50 MaxTaks:0.40

52.500.000,00 TL

(K.D.V.’den Muaftır.)

1.575.000,00 TL

1 Taksit Peşin,kalanı 7 taksit

15.00

 

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 16.06.2015 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 16.06.2015 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1. Dilekçe,

5.2. Tebligat için adres beyanı,

5.3. Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2. İmza beyannamesi,

5.4. Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6 - Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

4931/1-1