3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29375

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Dışişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

972718 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Oran Yapı Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Burak KÜRŞAD (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18934, Oda Sicil No: 60958) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 25.05.2015 tarihli ve 14236 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4875/1-1

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 11.10.2014 gün ve 167 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 gün ve 1010 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar ilçesi Saray 98091 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı imar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz ilan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4927/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 057 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2015 gün ve 901 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar ilçesi Saray 98293 ada kuzey alanındaki park alanı içinde yer alan trafo alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4929/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 08/08/2014 tarih ve 349 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/04/2015 tarih ve 791 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 18684 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/06/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4950/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/03/2015 tarih ve 163 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/05/2015 tarih ve 889 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45976 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/06/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4951/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA HAKKINDA İLAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce 30/09/2014 tarihinde yapılan "2015 Yılı Temizlik Malzemeleri Alımı" ihalesinde uhdesinde kalan 14., 20. ve 29. Kalemler için sözleşme imzalamayan Nemkar Plastik Temizlik İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince l (bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmıştır. Nemkar Plastik Temizlik İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması sözleşmeye davet edildiği 26/01/2015 tarihinden önce 22/01/2015 tarihi itibariyle bir başka kurum tarafından 120 gün süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanması nedeniyle sözleşme imzalanmasının mümkün olmayacağından, Kamu İhale Tebliğinin "28.1.8.2." maddesi gereği Kamu Kurum ve Kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 31775109/10.01/5286693 sayılı olurlarıyla iptal edilmiştir.

4937/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85276 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 20.01.2015 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.02.2015 tarih ve 565 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 85276 nolu parselasyon planı, 13.03.2015 tarih ve 29294 sayılı resmi gazetede ilanı yapılarak, aynı tarihte Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi 14.04.2013 tarihinde mesai bitiminde bitmiş olup, parselasyon planı ilan panosundan indirilmiştir.

Bir aylık askı süresi içerisinde 85276 nolu parselasyon planına 25 tane yazılı itiraz gelmiştir. Askı süresi içerisinde yapılan 25 adet itiraz dilekçesi Etimesgut Belediye Encümeninin 21.04.2015 tarih ve 573/917 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümenin 21.05.2015 tarih ve 1346/3095 sayılı kararlarıyla değerlendirilmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, İtirazlara yönelik 85276 Nolu parselasyon planı ikinci kez 03.06.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4869/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen-Edebiyat, İletişim ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen Anabilim Dalları ile Programları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi / Yüksekokulu

Bölüm / Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hukuk

-

Genel Kamu Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Kamu Yönetimi Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda ve Genel Kamu Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği 

-

Ortodonti

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar

Sanat Yönetimi

Sanat Yönetimi

Doç.

1

Doçentliğini Sahne Sanatları Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

4890/1-1


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü için, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince aşağıda belirtilen şartlara göre “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Doçentlik İçin:

Doçentlik kadrosu devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddeleri gereğince, dilekçe ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No:23 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birimi

Bölümü/ Programı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Doç. Dr.

1

* Ekonomi alanında doktora yapmış olmak.

* Uluslararası Ekonomi, Dış Ticaret ve Dış Ticaret Politikaları, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış/yapıyor olmak.

* Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr.

1

* Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

* Hesapsal karmaşıklık kuramı ve yaklaştırma algoritmaları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış/yapıyor olmak.

* Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk 

Doç. Dr.

1

* Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

* Doktorasını Medeni Hukuk alanında yapmış olmak.

4919/1-1

 


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirten, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna atanma ilkelerinde yer alan formları,

6 - Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte

müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlamış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

Kardiyoloji

1

 

Behçet hastalarından QRS morfolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak

Göğüs Hastalıkları

1

 

Pnömokonyozların KOAH akut alevlenmede ağırlaştırıcı bir faktör olup olamadığı konusunda çalışma yapmış olmak.

Radyoloji

 

1

Diz Ekleminde Hiyalin Kıkırdağın T2 Haritalama ile Kantitatif olarak değerlendirilmesi, Kıkırdak T2 değerlerinin hasta yaşı, Cinsiyeti ve İntraartiküler bulgular ile ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Radyasyon Onkolojisi

 

1

Rektum Kanserli hastalarda tedavi pozisyonunun ve radyoterapi planlamasının testis dozu üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Acil Tıp

 

1

Acil Tıp uzmanı olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Gıda Bilimleri

 

1

Antioksidan enzimlere bor bileşiklerinin etkisi üzerine çalışma yapmış olmak

Mekanik(İnşaat Müh.)

 

1

Köprülerde Çelik kazıkların yorulma performansları konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Muhasebe ve Finansman

1

 

Hanehalkı Portföy Tercihleri konusunda çalışma yapmış olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

 

1

Türkçe Eğitimi alanında doktora mezunu olmak ve “Okuma Kültürü” konusunda çalışma yapmış olmak.

4871/1-1

 


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

Birimi

Böl./Abd/Prog.

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

İlgili Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak

Veteriner Fakültesi

Patoloji

Doçent

1

3

Veteriner Patoloji alanında Doçent unvanı almış olmak

Veteriner Fakültesi

Viroloji

Yardımcı

Doçent

1

1

Veteriner Viroloji alanında Doktora yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı

Doçent

1

3

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı

Doçent

1

3

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

4835/1-1


 

JAN_Sayfa_1JAN_Sayfa_2


 


 

vakif


 

dıs


 


 

mahalli_Sayfa_1mahalli_Sayfa_2


 

gaz


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi"nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649 ) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığı'na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi"nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvurulan iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Matematik ABD

Doçent

1

1

Uygulamalı Matematik alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Teknolojisi ABD

Doçent

2

1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

Doçent

3

1

Finans alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

---

Doçent

1

1

Gıda Bilimi ve Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

4952/1-1

 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S. No

Birimi

Bölümü

ABD/Prog.

Ünvanı

Adedi

Derecesi

Açıklama

1

Fen - Edebiyat Fak.

Kimya

-

Prof.

1

1

Analitik Kimya alanında Doçent Unvanı almış olmak, Elektroanalitik Kimya ve Elektrospinleme ile Nanofiber Üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

Prof.

1

1

İslam Mezhepleri Tarihi alanında Doçent Unvanı almış olmak ve Şiilik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Prof.

1

1

Fizyoloji alanında Doçent Unvanı almış olmak, deneysel epilepsi, elektriksel sinapslar ve stereolojik yöntemler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Prof.

1

1

Kraniofasial cerrahi konusunda çalışmaları olmak

5

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Prof.

1

1

Behçet hastalığı konusunda çalışmaları olmak

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye

Mali Hukuk

Doç.

1

1

Maliye alanında Doçent Unvanı almış olmak ve Kurumlar Vergisi ve Vergi Psikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

7

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

Doç.

1

1

Din Sosyolojisi alanında Doçent Unvanı almış olmak ve yurtdışında yaşayan Türklerin dini yaşamları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8

Fen - Edebiyat Fak.

Tarih

-

Yrd. Doç.

1

3

Yakınçağ Tarihi alanında Doktora yapmış olmak ve Osmanlı'da
Devlet - Tarikat ilişkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye

Mali Hukuk

Yrd. Doç.

1

3

Maliye alanında doktora yapmış olmak ve Özel Tüketim Vergisi ve Vergi Psikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak

10

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

-

Yrd. Doç.

1

3

Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

11

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

-

Yrd. Doç.

1

3

Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

12

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yrd. Doç.

1

4

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

13

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

-

Yrd. Doç.

1

5

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

14

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

-

Yrd. Doç.

1

2

Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

15

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yrd. Doç.

1

3

Organofosfat zehirlenmeleri konusunda çalışmaları olmak

16

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi konusunda çalışmaları olmak

17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

5

Nefroloji yan dal uzmanı olmak, böbrek transplantasyonu konusunda çalışmaları olmak

18

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yrd. Doç.

1

3

Anatomi uzmanı veya Anatomi doktorası olmak

TOPLAM

18

4916/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ