2 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29374

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

- Doçentlik sonrasında yurtdışında akademik deneyimi bulunmak.

- Bulut bilgi işlem, modelleme ve benzetim, risk ve güven yönetimi, duyucu ağlar konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

- Yurt dışında doktora yapmış olmak.

- Doçentlik sonrasında yurtdışında araştırma yapmış olmak.

- Ağ bilimi alanında, özellikle telsiz haberleşme ağları ile duyarga ağları ve uygulamaları alanında yayınları olmak.

- Patentlenmiş buluşlar sahibi olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

4867/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 14 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Elektronik Haberleşme Mühendisliği *

1

Elektronik Haberleşme Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Endüstri Mühendisliği*

1

Endüstri Mühendisliği

Prof. Doç.,

Yrd. Doç.

İç Mimarlık *

1

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı *

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık

Prof. Doç.,

Yrd. Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri *

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Prof. Doç.,

Yrd. Doç.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Mütercim - Tercümanlık (Rusça)

1

Rus Dili ve Edebiyatı, Rusça Mütercim Tercümanlık

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör

Psikoloji

1

Psikoloji, Klinik Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk *

1

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

Özel Hukuk

1

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Profesör

Kamu Hukuku

1

İdare Hukuku

Profesör

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

1

Biyokimya

Profesör

Cerrahi Tıp Bilimleri

1

Genel Cerrahi

Profesör

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

1

Tekstil ve Moda Tasarımı

Prof., Doç., Yrd.Doç.

 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

4908/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde, doçent kadroları için 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Profesör

1

 

Su Ürünleri Mühendisliği

 

Doçent

1

 

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

 

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Yrd. Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Profesör

1

 

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

 

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

 

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

 

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

1

 

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

1

 

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

 

Sanat Tarihi

 

Yrd. Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yrd. Doç.

1

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Harita Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Mimarlık

 

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Makine Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

 

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

Doçent

1

 

4860/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5612-1                                                                 Karar Tarihi: 29/05/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/05/2015 tarihli toplantısında,

a) Petrol Piyasasında Lisans Başvuru Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın,

b) Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın,

Kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

 

EKLER:

EK-1 Petrol Piyasasında Lisans Başvuru Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı.

EK-2 Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı.

 

PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURU AÇIKLAMALARINA

İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KURUL KARARI

MADDE 1 - 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvuru Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Atık yağlardan geri kazanılmış baz yağların hammadde olarak kullanılacağı tesisler için yapılan madeni yağ lisansı başvurularında, başvuruya konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri - Genel Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi aranır.”

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

PETROL PİYASASINDA LİSANS TADİLİ BAŞVURULARINDA ARANACAK

BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

MADDE 1 - 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın 8/B maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Madeni yağ üretim tesisinde atık yağlardan geri kazanılmış baz yağlar hammadde olarak kullanılacak ise bu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan belgelere ilaveten, tadil başvurusuna konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri - Genel Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranır.”

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

4868/1-1


 


 


 

tüdemsaş


 

sağlık2


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

Böl. Anabilim/Ana sanat Dalı

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Açıklamalar

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji Bölümü

Zooloji

 

1

 

Doktorasını Örümcek Ekolojisi üzerine yapmış olmak.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Mütercim Tercümanlık (Farsça)

1

 

 

 

Mütercim Tercümanlık (Farsça)

1

 

 

 

Mütercim Tercümanlık (Farsça)

 

 

1

 

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

 

 

1

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

 

 

1

Dilbilim alanında doktora yapmış olup, Yükseköğretim düzeyinde çeviri eğitimi konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Metalurjı ve Malzeme Mühen. Bölümü

Malzeme

 

1

 

Kompozitlerin aşınmasını konusunda çalışmış olmak.

Üretim Metalurjisi

 

 

1

Paslanmaz çeliklerin kaynağın konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı

 

1

 

Betonarme kirişlerin yanal burulmalı burkulması konusu ile düzenli gövde boşluklu betonarme ve çelik kirişlerin eğilme ve burkulma davranışları konusunda çalışmış olmak.

Biyomühendislik Bölümü

Biyomühendislik

 

1

 

Kanser hücre kültüründe gen susturma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKT. VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

1

 

Doğal Hukuk ve doğal haklar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

 

1

 

Hisse senedi değerleme modelleri ve hisse senedi değerini etkileyen faktörler üzerine çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

1

 

Eğitim Psikolojisi alanında Doçent olup, Akademik erteleme konusunda çalışmış olmak.

İlköğretim Bölümü

İlköğretim Matematik Eğitimi

1

 

 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalında Doçent olmak, modüler guruplar ve öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

 

Yeniçağ Tarihi alanında Doçent olup, Orta Anadolu’da nüfus ve yerleşme konularında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Cerrahisi

 

 

1

Çocuk yanıkları konusunda çalışmaları ve sertifikası olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalarda hiperkalsiüri sıklığı çalışmış ve acil kursu sertifikası olmak.

İç Hastalıkları

 

 

1

Endokrinoloji ve metabolizma yan dal uzmanı olmak. Troid US konularında çalışma yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hekimliği Temel Bil. Böl.

Biyokimya

1

 

 

Doçentliğini Veteriner Biyokimya alanında almış olmak. Hayvanlarda gen ekspresyon düzeyleri ve genomik DNA-metal kompleksi etkileşimi konularında çalışma yapmış olmak.

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Farmakoloji ve Toksikoloji

 

1

 

Aflatoksikozis oluşturulmuş broilerlerde düz kas kasılmaları konusunda çalışma yapmış olmak.

Klinik Bilimleri Bölümü

Dölerme ve Suni Tohumlama

 

1

 

Sığırlarda vücut kondisyon skoru, İvesi koç ve rat sperm dondurulması konularında çalışmalar yapmış olmak.

KIRIKKALE M.Y.O

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

 

1

 

Poli (Etilen Tereftalat) liflerin aşı kopolimerizasyonu, adsorpsiyonu ve enzim immobilizasyonu üzerine çalışmış olmak.

TOPLAM

4

11

7

 

4828/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı/

Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Profesör

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Felsefesi) bilim alanında Doçent olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

Lisans ve Lisansüstü Eğitimlerini çocuk gelişimi alanında tamamlamış olmak.

Okul öncesi eğitimi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi kapsamında Tarih Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Matematik Eğitimi

Profesör

1

Matematik Eğitiminde, şifreleme, çoklu zeka ve üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar

Resim İş Eğitimi

Doçent

1

Resim-İş Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Coğrafya eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

-

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Profesör

1

Alanında Doçent olmak ve ilaçların immün sistem hücre fonksiyonları üzerine etkileri konulu çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

-

Profesör

1

Alman Kültür Tarihi alanlarında uzman olmak ve imgebilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

Profesör

1

Müessese Arşivleri alanında Doçent ünvanı almış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

Genel Görelelik ve Kozmoloji alanında alternatif kütle çekim kuramları, Zar-Evren modelleri, kozmik sicimler ve karadelikler konularında SCI yayınları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Doçent

1

Bitki Gelişimi Biyolojisi ve Programlı Hücre Ölümü konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doçent

1

Epileptik hayvan modellerinde beyin proteom analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Doçent

1

Yarı Simetrik Konneksiyonlu Riemann Manifoldları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Profesör

1

Resim Bölümünde Sanatta Yeterlilik düzeyinde Osmanlı Minyatürleri üzerine akademik çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Doçent

1

Reklam fotoğrafçılığı ve fotoğraf yayınları alanında tez çalışmaları yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

-

Doçent

1

Piyano yorumculuk alanında Doçent unvanı almış olmak.

Müzik/Piyano alanında doktorası bulunmak. Uluslararası müzik festivallerinde solo konserler vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

2

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Profesör

1

İslam Tarihi alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bil.

İslam Hukuku

Doçent

1

İslam Hukuku alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bil.

Kur'an-ı Kerim Ok.ve Kıraat İlmi

Doçent

1

Kur'an-ı Kerim veya Tefsir alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bil.

Tasavvuf

Doçent

1

Tasavvuf alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Profesör

1

Siyaset, din, kültür ve bilgi sosyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

İletişim Bilimleri

Doçent

1

Tez çalışmalarını Kamusal alan ve Televizyon üzerine yapmış olmak; İnternet Hukuku üzerine çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent unvanı almış olmak.

Finansal piyasalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

-

Profesör

1

Elektrik Mühendisliği programından mezun olmak, Elektrik makineleri, magnetik alanlar ve elektrik sistemlerinde nümerik yöntemler konularında uzman olmak, Elektrik mühendisliği konularında en az 5 yıldır ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-

Profesör

1

Polimer bilimi, polimer alaşım ve karışımları ile polimer test teknolojisinde uzman olmak, Polimer bilimi alanında en az 5 yıldır ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

-

Profesör

1

Tekstil teknolojisi, elektromanyetik kalkanlama ve tekstil testler alanında uzman olmak, Tekstil alanında en az 5 yıldır ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

Mezuniyet öncesi tıp eğiminde ve aile hekimliği uzmanlık eğitiminde; epidemiyolojik ve klinik araştırma alanlarında deneyimli, aile hekimliği dışındaki tıp alanlarından birinde doktora derecesine sahip, birinci basamak sağlık hizmetlerinde deneyimli bir aile hekimliği uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Pediatrik Endokrinoloji yan dalı olan ve pseudohipoparatiroidi genetiği konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Elektrofizyoloji ve Epileptoloji konusunda yüksek lisans yapmış olmak.

Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanlığı bulunmak.

Epilepsi ve epilepsi cerrahisi, inme ve akut inme tedavisi konularında çalışıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

Jinekolojik tümörlerde, PET, brakiterapi ve IMRT konularında çalışmaları olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

-

Doçent

1

Makro iktisat alanında Doçent unvanı almış olmak, bankacılık ve uluslararası finans ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

Akromegali hastalarında egzersiz ile ilgili çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doçent

1

Spor Bilimleri Bilim Dalı'nda Doçent unvanına almış olmak.

4917/1-1