1 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29373

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 01.06.2015

Son Başvuru Tarihi    : 15.06.2015

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Tunceli Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Birimi/Bölümü

Anabilim

Dalı/Program

Unvan

Adet

Derece

İlan Şartı

Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

2

Doçentlik unvanını Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanından almış olup; Türkiye’de çözüm süreci üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanından almış olup; akuatik toksikoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tunceli Meslek Yüksekokulu/ Gıda İşleme Bölümü

Gıda Teknolojisi Programı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Su Ürünleri alanından almış olup; kerevit popülasyon büyüklüğün araştırıl-ması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tunceli Meslek Yüksekokulu/ Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Laboratuvar Teknolojisi Programı

Doçent

1

2

Doçentlik unvanını Su Ürünleri Mühendisliği alanından almış olup; balıklarda bakteriyel enfeksiyonlar ve akut faz proteinleri alanında çalışmış olmak.

4748/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26’ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı  (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli),  varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               : 01.06.2015

Başvuru Tarihi           : 01.06.2015

Son Başvuru Tarihi    : 15.06.2015

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

AD.

DER.

İLAN ŞARTI

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Türk eğitim tarihi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kardiyoloji anabilim dalında doçentlik unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kanser biyokimyası, oksidatif stres ve preeklampsi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Tıbbi genetik alanında doktora yapmış olup, prenatal/postnatal sitogenetik ve moleküler genetik tanı alanlarında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, hematoloji ve onkoloji hastalarında hepatit-C enfeksiyonu insidansı konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, larenkste B hücreli lemfoma ve mukoepidermoid karsinoma konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Doçent

1

2

Stratejik Yönetim, Stratejik insan kaynakları yönetimi, Personel değerlendirme sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

3

Gıda mühendisliği alanında doktorasını yapmış olup, ergosterol ve resveratrol ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

4

Tarihi yapıların yapısal analizi üzerine çalışmaları olmak.

4707/1-1