26 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29367

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze,

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) “Mühendis” alınacaktır.

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

 

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

STATÜ

MÜHENDİS

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak. KPSS P-7 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (2013 Eylül, 2014 Nisan-Eylül, 2015 Nisan ve belirtilen yıllarda düzenlenen e-YDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş pozisyon sayısının beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.

4 Kişi Bilgisayar Mühendisliği

 

2 Kişi Meteoroloji Mühendisliği

İHS

Ücret (Brüt):

5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.247.03 TL

2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.781.58 TL

0-2 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.316.14 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya, Nevşehir)

 

İSTENİLEN BELGELER

1 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep Formu" ve

a) Bilgisayar Mühendisliği pozisyonuna başvuran adaylar için ayrıca belirtilen adreste ilan edilen form,

2 - T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

3 - Diploma veya mezuniyet belgesi örneği,

4 - Adli sicil beyanı,

5 - Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,

6 - Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

7 - KPSS belgesinin çıktısı,

8 - Yabancı dil belgesinin çıktısı

BAŞVURU

1 - Başvurular en geç 05 Haziran 2015 günü saat 16:00’a kadar “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3 - Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/) web adresinde yayımlanacaktır.

4 - Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

4593/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.05.2015     Karar No: 6838

ŞİRKETİN:

•TİCARİ UNVANI               :  Türkiye Petrolleri A.O

•MERKEZ ADRESİ              :  Ankara

•TEBLİGAT ADRESİ           :  Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya, ANKARA

•MÜRACAAT TARİHİ        :  14.05.2014

  RUHSATIN:

•MAHİYETİ                          :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında  Türkiye PetrolleriA.Ona 19.09.2009 tarihinde verilmiş  olan AR/TPO/4655 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci  maddesinin 2’ fıkrasına göre intibakının yapılması

•YÜZÖLÇÜMÜ                    :  46.681 hektar

•İNTİBAKTAN SONRAKİ

 PAFTA NUMARALARI     :  AR/TPO/K/F20-a3 AR/TPO/K/F20-c1 AR/TPO/K/F20-d1,d2

•KAPSADIĞI İLLER            :  İstanbul, Tekirdağ

•İNTİBAKTAN SONRAKİ

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  14.539, 14.566, 27.611 hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4655 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile üç adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4623/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.05.2015     Karar No: 6836

ŞİRKETİN:

•TİCARİ UNVANI               :  Türkiye Petrolleri A.O.

•MERKEZ ADRESİ              :  Ankara

•TEBLİGATADRESİ            :  Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya, ANKARA

•MÜRACAAT TARİHİ        :  19.03.2014, 17.04.2014

 RUHSATIN:

•MAHİYETİ                          :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye Petrolleri A.O.’na 14.05.2011 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/4925 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

•YÜZÖLÇÜMÜ                    :  42.634 Hektar

•İNTİBAKTAN SONRAKİ

 PAFTA NUMARASI          :  AR/TPO/K/L45-D

•KAPSADIĞI İL                   :  Diyarbakır

•İNTİBAKTAN SONRAKİ

 YÜZÖLÇÜMÜ                    :  42.201 Hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4925 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, yukarıda pafta numarası belirtilen ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatının” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile Petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4624/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Albayraklar Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Yaşar ALBAYRAK, Adnan ALBAYRAK, Nazım ALBAYRAK

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/04/2015 tarihinde kesinleşen 05/02/2015 tarih ve E.2014/537, K.2015/46 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın genel eğitim, kültür ve sosyal yardım amacı yanında özel amacı; insanların eğitim, sosyal ve kültürel konularda kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilere eğitim imkânı sağlamak, kültürel ve tarihi eserin bakım, onarımı, yeni nesillere sağlıklı aktarılması ve konuda halkın bilinçlendirilmesini sağlamak, yoksullukla mücadele etmek, ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımlarda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-(altmışbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Yaşar ALBAYRAK, Adnan ALBAYRAK, Nazım ALBAYRAK

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyetçe belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4622/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 ölçekli 43524 ada 1 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4625/1-1

—————

1/1000 ölçekli 7374 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur

4626/1-1

—————

1/1000 ölçekli Mehmet Akif Ersoy Mah. dini tesis alanına ilişkin plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

4627/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 02.04.2015 gün ve 521/1279 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.04.2015 gün ve 1203/2692 sayılı kararı ile onaylanan 84138/EK 26 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

4629/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            64.00/638

Toplantı Tarihi ve No    :  29.04.2015-109                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  29.04.2015-2360                                         KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi, Orta Köyündeki, Ortaköy Antik Yerleşimi ve Nekropolü sit sınırlarının kayık işlenmiş olması nedeniyle gerekli düzeltmenin yapılmasına yönelik hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/643 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2197 sayılı kararı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.03.2015 tarih ve 38092246-64.00/638-498 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 18.03.2015 tarih ve 85297090.175/1098 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 27.04.2015 tarih ve 2310 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Orta Köyündeki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2197 sayılı karar ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen, Ortaköy Antik Yerleşimi ve Nekropolünün sınırlarında kayma olduğu anlaşıldığının bildirildiği Uşak Müze Müdürlüğünün 03.03.2015 tarihli raporu ve eki belgeler doğrultusunda; sit sınırlarında oluşan maddi hatanın düzeltilmesine; Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2197 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli haritanın ve kadastro paftasının iptaline; alana ilişkin sit sınırlarını gösterir yeni hazırlanan karar eki 1/25000 ölçekli harita, kadastro haritası ve şerh konulacak parsellere ait yeni liste ile sehven konulan tescil şerhlerinin kaldırılacağı parselleri belirten listenin onaylanmasına, karar verildi.

 

4591_Sayfa_034591_Sayfa_044591_Sayfa_054591_Sayfa_064591_Sayfa_074591_Sayfa_084591_Sayfa_094591_Sayfa_104591_Sayfa_11

4591/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             44.01.81

Toplantı Tarihi ve No    :  29.04.2015-124                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  29.04.2015-2097                                             SİVAS

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kültür Mahallesi, Gani Deresi Mevkiinde bulunan, tapunun 8 pafta, 101 ada, 46, 47, 48 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda yer alan I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Gani Deresi Yerleşmesi’nin tesciline ilişkin Kurulumuzun 27.02.2015 tarihli ve 2012 sayılı kararındaki maddi hatanın düzeltilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16.04.2015 tarihli ve 274 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kültür Mahallesi, Gani Deresi Mevkiinde bulunan, tapunun 8 pafta, 101 ada, 46, 47, 48 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda yer alan I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Gani Deresi Yerleşmesi’nin tesciline ilişkin Kurulumuzun 27.02.2015 tarihli ve 2012 sayılı kararındaki sehven yazılmış olan “Doğu Mahallesi…” kısmının “Kültür Mahallesi” olarak düzeltilmesine, tescil edilen 8 pafta, 101 ada, 46, 47, 48 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bir bölümünün sit alanında kaldığının belirtilerek taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit olduğuna dair şerh konulması gerektiğine karar verildi.

4590/1-1

—————

                                                                                                                            44.00.106

Toplantı Tarihi ve No    :  29.04.2015-124                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  29.04.2015-2105                                             SİVAS

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi’nde, Turgut Özal Viyadüğü altında kalan, sit alanı dışında bulunan, tapulama harici alandaki Şahnahan Su Kemeri’nin tescil edilmesi talebinde bulunan Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.05.2009 tarih ve 1033 sayılı yazısı, Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 07.11.2014 tarih ve 20929 sayılı yazısı ekleri incelendi; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 27.0444.2015 tarihli ve 305 sayılı raporu okundu ve açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi’nde, Turgut Özal Viyadüğü altında kalan, sit alanı dışında bulunan, tapulama harici alandaki Şahnahan Su Kemeri’nin 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

4589/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            60.07.290

Toplantı Tarihi ve No    :  30.04.2015-125                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  30.04.2015-2135                                             SİVAS

Tokat İli, Zile İlçesi, Kazıklı Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malı ve özel mülkiyete ait 102 ada, 36, 20 ve 21 parseller üzerinde, sit alanı dışında bulunan arkeolojik yerleşim ve Nekropol alanının tescil edilmesi isteminde bulunan Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarihli ve 2880 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 18.02.2015 tarihli ve 653 sayılı yazısı, Tokat Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 04.03.2015 tarihli ve 734 sayılı yazısı,   Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarihli ve 37660 sayılı yazısı, Zile Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü’nün 11.03.2015 tarih ve 343 sayılı yazısı, kurul raportörünün hazırlamış olduğu 24.04.2015 tarihli ve sayılı raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Zile İlçesi, Kazıklı Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malı ve özel mülkiyete ait 102 ada, 36, 20 ve 21 parseller üzerinde, sit alanı dışında bulunan arkeolojik yerleşim ve Nekropol alanının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral krokide belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının Tokat Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna karar verildi.

 

4588_Sayfa_1

4588_Sayfa_2

4588/1-1

—————

 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             58.12.58

Toplantı Tarihi ve No    :  29.04.2015-124                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  29.04.2015-2084                                             SİVAS

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Kapukaya Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 115 ada, 36 parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Kaya Mezarının tescil edilmesi isteminde bulunan Kurul Raportörlerinin 16.04.2015 tarihli ve 273 sayılı İnceleme Raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 02.04.2015 tarihli ve 1814 sayılı yazısı, Sivas Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 17.03.2015 tarih ve 2870 sayılı yazısı, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarihli ve 780684 sayılı yazısı,  Sivas İl Özel İdaresi’nin 19.03.2015 tarihli ve 665 sayılı yazısı, Ulaş Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü’nün 23.03.2015 tarih ve 124 sayılı yazısı, kurul raportörlerinin 16.04.2015 tarih ve 273 sayılı raporu okundu açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Kapukaya Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malı’na ait 115 ada, 36 parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Kaya Mezarının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi.

 

4587_Sayfa_1

4587_Sayfa_2

4587/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             44.01.73

Toplantı Tarihi ve No    :  29.04.2015-124                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  29.04.2015-2098                                             SİVAS

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kamışca ve Köyönü Mevkilerinde yer alan, tapunun 316, 391, 396 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlardaki I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Seyfotepe Tümülüsünün öneri I. derece arkeolojik sit sınırı ile sit fişinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına ilişkin Kurulumuzun 23.01.2015 tarihli ve 1948 sayılı kararı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16.04.2015 tarihli ve 275 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kamışca ve Köyönü Mevkilerinde yer alan, tapunun 316, 391, 396 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlardaki tescilli Seyfotepe Tümülüsünün I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Seyfotepe Tümülüsünün I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 

4586_Sayfa_2

4586/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             31.08.45

Toplantı Tarihi ve No    : 30.04.2015-142                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.04.2015-5012                                             ADANA

Hatay ili, Yayladağ ilçesi, Kurtuluş mahallesi, mülkiyeti Rum Ortodoks Kilisesi Merciros Vakfına ait, 5 pafta, 113 ada, 1 parselde kayıtlı 1. grup tescilli taşınmaz kültür varlığı kiliseye yönelik hazırlanan koruma alanı önerisine ilişkin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 16.04.2015 gün ve 1169 sayılı yazısı, kültür varlığı kiliseye yönelik hazırlanan restitüsyon, restorasyon projeleri, raporları ve sanat tarihi raporunun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 16.04.2015 gün ve 1174 sayılı yazısı, Kurulumuzun 26.03.2009 gün ve 4787 sayılı, 28.05.2014 gün ve 3751 sayılı, 28.08.2014 gün ve 4115 sayılı kararları,  Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.04.2015 tarihli rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay ili, Yayladağ ilçesi, Kurtuluş mahallesi, mülkiyeti Rum Ortodoks Kilisesi Merciros Vakfına ait, 5 pafta, 113 ada, 1 parselde kayıtlı 1. grup tescilli taşınmaz kültür varlığı kiliseye yönelik hazırlanan kararımız eki koruma alanı önerisi, restitüsyon, restorasyon projeleri, raporları ve sanat tarihi raporunun 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olduğuna, yürürlükteki mevzuat kapsamında imar ve mülkiyet problemlerinin ilgili idaresince çözümlenmesine, uygulama aşamasında çıkacak yeni veriler doğrultusunda projenin revize edilmesine, kültür varlığında Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönergenin Tescilli Tek Yapılarda Yapılacak Kazılar başlıklı 22. maddesi doğrultusunda sondaj, temel kazısı, drenaj v.b. çalışmaların Müzesince gerçekleştirilmesine, bu süreçte can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin Belediyesince alınması/aldırılmasına, uygulamadan Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğuna, uygulama sonucuna ilişkin rapor ve fotoğraf albümünün Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

4585

4585/1-1