26 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29367

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İLİMİZ CAMİCEDİT MAHALLESİ KAYSERİ CADDESİ, 15 PAFTA, 3053 ADA,3 PARSELDE BULUNAN ARSANIN ÜZERİNDE BULUNAN BELEDİYE HİZMET BİNASI SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:


67 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ALCATEL MARKA IP TELEFON SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KENAR ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ İÇİN SICAK YEMEK ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


NAMAZGAH ALANI, SEMİNER SALONU, ETKİNLİK VE EĞLENCE ALANI, KAFE PROJESİ FONKSİYONU ÜST HAKKI TESİSİ İHALESİNE DAİR DÜZELTME İLANI

Kandıra Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 7.100.000 KG KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ ÜZERİNE, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığından:


KONUTLAR TOPLU OLARAK SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 70,00 TL ile en çok 91.362,00 TL arasında değişen; 09/06/2015 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,00 TL, en çok 9.140,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, İş elbisesi, bağlantı kablosu, telefon aksesuarı, boya tabancası, tükenmez plastik kalem, kontak anahtarı, deri anahtarlık, şapka, fotoğraf makinesi aksamı, ekran, sanayi tipi dikiş makinesi iğnesi, lokma anahtarı, araba anahtar programcısı, bilgisayar bağlantı kabloları, sigorta, hava filtresi, tuş butonu, baskı devre aksamları, bilye, naylon poşet, kapı kolu, plastikden pil kabı, döküm anahtarı, elektrik aksam ve parçaları, kesintisiz güç kaynağı, gözlük camı, güneş gözlüğü (Ellope marka), çoklu priz ve aksamı, matkap ucu, batarya, sğiral taşı aksamı, el aleti, eldiven, filtre, toprak ve sıvı gübre, şarj aleti, kulaklık (Samsung marka), cep telefonu, müzik çalar, fotokopi makinesi (Rıcoh, Nashuatec marka), oto yedek parça, kol saati (Rolex marka), yarı mamül battaniye, halojen ısıtma borusu, yağ filtresi, yedek pil, makaron, tablet bilgisayar, kol saati (Bakuman, choppers, ben 10, Mimx, casio, swatch, twins, paulo rossi, gucci, comino, puma, tha end, adidas, b.pelex, hublot, Audermars pıguet, rıchard mılle, panarai, patek phılıppe, corum marka), eşarp (Saluatore feuagaur, fiorucci, lions, louis vuitton marka), şal (markasız ), el çantası (Alexander, bottega vaneta, louis vuitton, hermes, channel ibareli ), v.b. 30 (otuz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 10/06/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4568/1-1


İLİMİZ CAMİCEDİT MAHALLESİ KAYSERİ CADDESİ, 15 PAFTA, 3053 ADA,3 PARSELDE BULUNAN ARSANIN ÜZERİNDE BULUNAN BELEDİYE HİZMET BİNASI SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz Nevşehir ili Camicedit Mahallesi Kayseri Caddesi, 15 pafta, 3053 ada, 3 parselde bulunan arsanın üzerine yapımı devam eden Belediyemize ait Kat İrtifak Tapulu Belediye Hizmet Binası teknik şartnamelerde belirtilen şekilde proje üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 10/06/2015 Çarşamba günü Saat:14:00’da Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

H. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

I. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

J. Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 13:55’e kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 -

 

Pafta

Ada

Parsel

Arsa Payı

Belediyeye

Düşen M²

Hisseye

Düşen m²

Arsa M² si

15

3053

3

14760/33949

14760

5281,64

12148,14

 

6 - Muhammen bedel ve teminatlar;

-Tahmini bedeli: 36.014.400,00 TL + KDV’dir.

a) 5.000.000,00 TL geçici teminat alınacaktır.

7 - Teklifler ihale günü Saat:13:55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

8 - İhaleyi alan, ihale bedelini aşağıda belirlenen oranda ve 12 taksitte ödeyecek olup;

1 inci taksit: İhalede teklif edilen bedelin % 28 ini İhale onayını takip eden 3 gün içerisinde ödeyecek olup geri kalan İhale bedelini aşağıda belirtilen günler ve oranlarda 11 taksitte ödeyecektir.

2 inci taksit: ihale onayını takip eden 35 gün içerisinde % 4 ünü,

3 üncü taksit: ihale onayını takip eden 65 gün içerisinde % 4 ünü,

4 üncü taksit: ihale onayını takip eden 95 gün içerisinde % 4 ünü,

5 inci taksit: ihale onayını takip eden 125 gün içerisinde % 4 ünü,

6 ıncı taksit: ihale onayını takip eden 155 gün içerisinde % 4 ünü,

7 inci taksit: ihale onayını takip eden 185 gün içerisinde % 4 ünü,

8 inci taksit: ihale onayını takip eden 215 gün içerisinde % 4 ünü,

9 uncu taksit: ihale onayını takip eden 245 gün içerisinde % 4 ünü,

10 uncu taksit: ihale onayını takip eden 275 gün içerisinde % 4 ünü,

11 inci taksit: ihale onayını takip eden 305 gün içerisinde % 32 sini,

12 inci taksit: ihale onayını takip eden 335 gün içerisinde % 32 sini ödeyecektir.

9 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir.

10 - İhaleyi alan İhale bedeli üzerinden %18 oranında KDV ödeyecek olup, KDV’yi İhale bedelinin 12 inci taksitiyle belirlenen günde tahsil edilecektir.

11 - Belediyemize kalacak mahaller teknik şartnamede belirtilen şekilde yapılacaktır. Belediye projede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12 - Yer teslimi 30.08.2016 tarihinde yapılacak olup süre uzatımında Belediye Encümeni tam yetkili olup teslim edilmemesi halinde Belediye hiç bir ceza ödemeyecektir.

13 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

14 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

4566/1-1


67 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi;

2013 - 2014 doğumlu 28 baş erkek ve 39 baş dişi tay olmak üzere toplam 67 baş Safkan Arap tayı açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 16.06.2015 Salı günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım - Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

3 - Tay başına geçici teminat 5.000,00 TL’dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM - Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA, Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir.

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

4530/1-1


KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı Mal Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/62710

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası                :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  35.000 Ton (± % 20 toleranslı) Kireçtaşının Yüklenici tarafından evsafına uygun olarak fabrikaya nakli ve fabrika stok sahasında idare yetkililerinin göstereceği yere tarif edilen şekilde istif edilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif edilmesi.

c) İşin süresi                                       :  İdarece verilecek termin programı dahilinde belirlenecek tarihler arasında

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  09.06.2015 Salı günü Saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz)Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların (istihraç+nakliye) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine bırakılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4603/1-1


ALCATEL MARKA IP TELEFON SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Alcatel marka IP Telefon Seti teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, marka Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Alcatel markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4630/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KENAR ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Kenar Anahtar teknik şartnamesine ve Cisco Markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4631/1-1


4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 4 kalem Laboratuvar Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/06/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4632/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.ye ait; 9 (dokuz) grupta yer alan taşınmazların üzerlerindeki varlıklar ile birlikte “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmeleri amacıyla ihale edileceği 24/04/2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuş olup söz konusu ihalelere ilişkin son teklif verme tarihi 26/05/2015 olarak ilan edilmiştir.

İlan Metininin 8. sırasında yer alan ihale konusu varlıklardan Erzurum ili Hınıs İlçesi Y. Kayabaşı Mahallesi, 8 Ada, 88 Parseldeki taşınmazla ilgili son teklif verme tarihi 25/08/2015 tarihine uzatılmıştır.

4660/1-1


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ İÇİN SICAK YEMEK ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Sıcak Yemek” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 17.06.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 17.06.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

4633/1-1


NAMAZGAH ALANI, SEMİNER SALONU, ETKİNLİK VE EĞLENCE ALANI, KAFE PROJESİ FONKSİYONU ÜST HAKKI TESİSİ İHALESİNE DAİR DÜZELTME İLANI

Kandıra Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden:

 

No

İşyeri Mevkisi

No/Nevi

Süre

Muhammen Aylık Kira Bedeli

Tarih - Saat

1

Çarşı Mah. Namazgah Mevki

203 Ada/5-6-34-35 Prs.

10 Yıl

850 m² İnşaat Alanı

1.165,90 TL + KDV

05.06.2015

11:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen fonksiyonu hayata geçirmek gayesi ile yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda Kandıra Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat Encümen toplantı salonunda, Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu tarafından uygun görülen 1.165,90 TL + (KDV) alt kira bedeli üzerinden 2886 sayılı D.İ.K. 36. Maddesi Uyarınca Kapalı Teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır.

Yeterlik İçin İstenen Belgeler

A) İstenen belgeler

1 - Türkiye'de tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi,

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı süre içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki merciiler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

3 - İmza sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

5 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

6 - İstenilen bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya yabancı isteklilerin sunacağı yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, T.C. konsolosluklarınca veya dış işleri bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

- İşin Geçici Teminatı: % 3 olup, 49.197,36 TL+(KDV)’ dir.

- İhale Şartname Bedeli Emlak ve İst. Müdürlüğü’den 50,00-TL bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacaktır.

- İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale günü 05.06.2015, saat 11:00’e kadar, Kandıra Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

4657/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 7.100.000 KG KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 7.100.000 KG Karbondoksit Gazı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az  %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 18 Haziran 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 18 Haziran 2015 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4655/1-1


TAŞINMAZ ÜZERİNE, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığından:

1 - Türk Kızılay’ı mülkiyetinde bulunan, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Saadetdere Mahallesi, Marmara Caddesi, 91. Sokak 1701 Ada, 7 Parselde kayıtlı 216,24 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine, kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

2 - Firmalar 18.500,00 TL. tutarındaki geçici teminatı, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Tevfikbey Mahallesi, Halkalı Caddesi Dündarlar Sokak No: 1 Kat: 3 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul” adresindeki Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığından 250.00 TL. karşılığında temin edilecektir. İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.06.2015 günü saat 12.00’ye kadar, Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığına vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.06.2015 günü saat 15.00'de, Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf. Mail ve Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabii değildir.

4656/1-1


KONUTLAR TOPLU OLARAK SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 64470 ada 4 parseldeki A-1 Blokta toplam 12 adet konut ve yine mülkiyeti Belediyemize ait Macun Mahallesi 63041 ada 2 parsel üzerindeki C-17 Blokta 7 konut, C-18 Blokta 26 konut olmak üzere toplam 33 adet konut toplu olarak 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif usulü" ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - Söz konusu 45 adet konutun toplu olarak muhammen bedeli 6.860.000,00 TL dir.

3 - Geçici teminat, (Devlete ait mal satış, Trampa, Kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 18. Maddesi (RG-24/03/2004-254l2) gereğince) muhammen bedeli % 20 olup 1.372.000,00 TL dir.

4 - İhale 11.06.2015 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

5 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 10.000.00- TL karşılığında temin edilebilir.

6 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 11.06.2015 Perşembe günü saat l2.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

7 - İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

8 - İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, Tapu, K.D.V gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

9 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

10 - İhaleye girmek isteyen;

A- Gerçek Kişi olması halinde; ilgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, imza sirküsü (Noterden) ve Mali durum yeterlilik belgesi

B - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde,

a) Kanuni ikametgahı olması

b) İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığından Türkiye'de mülk edinebileceğine dair izin belgesini ibraz etmeleri.

c) Mali durum yeterlilik belgesi

C - İsteklilerin bir şirket olması halinde,

a) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi.

b) Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin" Vekili" olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerin ibrazı gerekmektedir.

c) istekli tüzel kişi olması halinde, tüzel kişi ikametgah belgesi ve tüzel kişiliği gerçek Şahıs temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

d) isteklilerin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde şartnamenin 2. Maddesinin (A) fıkrasının (b) bendindeki yabancı uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte ( Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili Resmi Makamlardan alınan belgenin ibrazı.

e) Mali durum yeterlilik belgesi

D- İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde,

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından ihale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı.

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı.

c) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli suretinin ibrazı.

d) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

e) Mali durum yeterlilik belgesi

E - İsteklinin ortak girişim olması halinde; ortaklık beyannamesi ve tüzel kişiliği temsil yetkisine sahip kişilerin, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir belge ile ortaklık sözleşmesi ve Mali durum yeterlilik belgesi vermeleri gerekmektedir.

F - Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

11 - Kapalı Teklif Usulünde Tekliflerin Verilmesi

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhüdlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

İlanen duyurulur.

4628/1-1