23 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29364

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KULLANIM DIŞI MALZEME SATILACAKTIR

ESK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:


2 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:


PİDE POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KULLANIM DIŞI MALZEME SATILACAKTIR

ESK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden:

Et ve Süt Genel Müdürlüğünün 104 no.lu İhale Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde Pazarlık ve/veya açık arttırma yöntemiyle aşağıda belirtilen kullanım dışı malzemeler satılacaktır.

İhalenin yapılacağı yer               :  Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü

                                                     İstasyon Mahallesi Ayaş Cad. No: 78 Sincan - ANKARA

İhale tarihi ve saati                     :  29/05/2015 - 14:30

Son teklif verme tarih ve saati    :  29/05/2015 - 14:30

İhale Dosya bedeli                     :  50,00 TL

Toplam Muhammen Bedel        :  115.500,00 TL (KDV hariç)

İrtibat Tlf.                                  :  0 (312) 270 19 32    Dahili: 1501

İrtibat faks                                 :  0 (312) 270 42 14

 

S. NO

SATIŞI YAPILACAK EKİPMANLAR

ADET

1

ALIM KONVEYÖRÜ

1

2

İÇ ORGAN KONVEYÖRÜ

1

3

TAVUK BAYILTMA- ŞOKLAMA MAKİNESİ

1

4

SEPET YIKAMA MAKİNESİ

1

5

TÜY ISLATMA (HAŞLAMA) KAZANI

1

6

TÜY YOLMA MAKİNASI

2

7

AYAK KESME (DÜŞÜRME) TESTERESİ

1

8

İÇ ORGAN YIKAMA KAZANI + HELEZON

3

9

TAŞLIK MAKİNASI

1

10

ŞİLLİG (CHİLLER) KAZANI

2

11

YAPRAK BUZ MAKİNASI

2

12

SU SOĞUTMA GRUBU

1

13

VAKUM POMPASI

1

14

SEPERATÖR ELEK (KAN TANKI)

1

15

PARÇALAMA MAKİNESİ

4

16

ÇİKWAY TASNİF KUMANDA (ESKİ TELEVİDEO)

1

17

İÇ AÇMA ROBOTU

1

18

İÇ ORGAN ÇIK. ROBOTU

1

19

PAKET KLİMA CİHAZI

1

20

ATIK SU POMPASI

1

21

KOVEYÖR TEMİZLEME FIRÇASI

1

22

TAVUK DÜŞÜRME MAK. (KAZAN İÇİ)

1

23

SEVK BANDLARI

3

24

GÜÇ KAYNAĞI

1

25

ZAR ALMA MAKİNASI

1

26

KURU SOĞUTMA KONVEYÖRÜ

1

27

OLUKLU TEZGAH (TASNİF HATTI)

1

28

BOYUN KOPARMA (KELLE KOPARMA) MAK.

1

29

10 TONLUK BOYLER (SICAK SU) TANKI

1

30

KONDENS TANKI

1

31

HAVA KOMPRESÖRÜ (PİSTONLU)

1

32

GALVANİZ TAVUK ŞOKLAMA ARABASI

40

33

MONTAJ ŞASE VE DEMİRLERİ (PİJ VE PUDRELLER)

 

1 - İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra, ihale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere bildirilecektir.

2 - Firmalar satışa konu malzemelerin tamamı için teklif vereceklerdir. İhaleye katılan firmalar muhammen bedelin en az % 10 oranında geçici teminat vereceklerdir.

3 - İhaleye katılmak için ihale dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00. TL bedelle Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal Şefliğinden temin edilebilir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde Kurum’un belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Kurum’a intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Malzemelerin demontajı ihaleyi alan firmaya aittir.

6 - İhaleyi alan firma ekipmanların demontajı ve dışarıya çıkartılması esnasında oluşabilecek kırma, yıkma, vb. İşler sonrasında oluşan hasarları eski haline getirmekle yükümlüdür.

7 - Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Kurumumuzun 104 sayılı yönetmeliği kapsamında yapılacak olup ihale konusu malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi ne adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

4599/1-1


TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:

1 - İdare ile ilgili bilgiler

a) Adresi                                 :  Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Türkiye Petrolleri Mahallesi Karapınar Caddesi P.K:9 No:256 02040 ADIYAMAN

b) Telefon ve Faks No            :  0 (416) 212 50 00 – 0 (416) 212 52 28 –

                                                  Faks 0 (416) 227 28 07 – 0 (416) 227 28 18

c) Elektronik Posta Adresi      :  sbolat@tp.gov.tr

2 - İhale Konusu                     :  Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait;

a) Adıyaman İli, Gerger İlçesi, Güzelsu Köyünde, 1345 parsel numaralı, 2108.00 m² yüzölçümü olan taşınmazın niteliği tapuda “Lokasyon Sahası ve Biriktirme Havuzu” olarak geçmektedir.

b) Adıyaman İli, Gerger İlçesi, Güzelsu Köyünde, 1349 parsel numaralı, 3536.00 m² yüzölçümü olan taşınmazın niteliği tapuda “Lokasyon Sahası ve Biriktirme Havuzu” olarak geçmektedir.

Yukarıda belirtilen taşınmazların, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye kısmi teklif verilmeyecek olup, her iki taşınmaz için tek teklif verilecektir.

3 - İhale İle İlgili Bilgiler       

a) Yapılacağı Yer                    :  Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü İdari Bina Giriş Kat İhale Salonu Türkiye Petrolleri Mahallesi Karapınar Caddesi P.K:9 No:256 02040 ADIYAMAN

b) Teklif Teslim Tarih/Saati    :  16/06/2015 Salı günü  - Saat: 14.00

c) İhalenin Tarih ve Saati        :  16/06/2015 Salı günü  - Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma Şartları

a) Şartname satın alma            :  Teklif verecek isteklilerin TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir.

b) Geçici Teminat                   :  Aşağıda belirtilen geçici teminatın TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası A.Ş Adıyaman Merkez Şubesi TR260001000184362158835002 Nolu İdare hesabına yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.

c) İstenen Belgeler                  :  İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 16.06.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü idari bina giriş kat Muhaberat servisine kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir.

5 - Şartname İnceleme            :  İhale ilan metni www.tp.gov.tr web adresinden incelenebilir. İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü 1.kat 212 No’lu odadan görülebilir.

6 - İhaleye İştirak                    :  Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - SATILACAK TAŞINMAZ

 

YERİ

ADA/ PARSEL

NİTELİĞİ

ALANI

MUHAMMEN BEDEL

(KDV’den İstisna)

GEÇİCİ TEMİNAT

Adıyaman İli, Gerger İlçesi, Güzelsu Köyü

 

Adıyaman İli, Gerger İlçesi, Güzelsu Köyü

---/1345

 

 

 

 

 

---/1349

Lokasyon Sahası ve Biriktirme Havuzu

 

 

Lokasyon Sahası ve Biriktirme Havuzu

2108.00 m²

 

 

 

 

 

3536.00 m²

23.057,15 TL

(Yirmiüçbinelliyedi TürkLirasıOnbeşKuruş)

Teklif Edilen Bedelin

%3’ünden Az Olmayacaktır.

4499/1-1


2 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2 Kalem Muhtelif Cins Ve Miktar Büro Mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/06/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4619/1-1


TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:

AÇIKLAMA:

Antalya ili Manavgat ilçesi, Demirciler Köyü sınırları içerisinde bulunan 138 ada, 289 parsel numaralı 363.827,18 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait alan Bakanlığımızca Tekne İmal yeri olarak belirlenmiş olup, bu amaçla kullanılmak üzere yatırımcılara duyurulması ve uygun görülen yatırımcılara 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik” kapsamında tahsis işlemleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI:

1. Yukarıda belirtilen konuda yatırım yapmak isteyenler iş bu duyuru ve eklerinde belirtilen bilgi ve belgelerleri ihtiva eden dosya ile birlikte, bu ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde kapalı zarf usulü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek/ANKARA adresine müracaat edeceklerdir. Süre bitiminden sonra yapılacak olan müracaatlar geçersizdir.

Başvurular müracaat süresi bitiminden itibaren 10 iş günü içerisinde duyuruda belirtilen esaslar dahilinde değerlendirilecek ve uygun görülen yatırımcıların işlemleri Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre sonuçlandırılacaktır.

2. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü avan projeleri gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun görebilecektir.

3. Yatırımcı tarafından kurulacak tesise ait ön fizibilite raporu (avan proje, yapılarla ilgili bilgiler, finansman durumu, yatırımın gerçekleştirme süresini gösteren termin planı, istihdam kapasitesi, ihracat bilgileri vb.) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmede esas alınacak ve kooperatiflere öncelik verilecektir.

4. Yatırımcıdan istenilen bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından incelenir. Dosya üzerinden yapılan bu incelemede, avan proje, yatırım ve istihdam durumu, teknoloji kullanımı, yenilikçi yatırımlar, finansman modeli gibi işin niteliğine esas olan hususlar dikkate alınarak Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında teklifler değerlendirilir.

5. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan yatırımcı, tüm bilgi ve belgelerle birlikte 30 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmesi ve katılım payı üzerinden artırma ihalesi yapılmak üzere Maliye Bakanlığı’na bildirilir.

6. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında yatırımcıdan katılım payı alınır. (Tekne İmal Yeri için katılım payı bedelleri yüzde elli indirimli olarak belirlenir).

7. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında yatırım alanının en az yüzde onluk bir kısmı Ar-Ge merkezi, eğitim merkezi, acil müdahale merkezi, ortak kullanım alanı veya benzeri kullanım amaçları için Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılacağı yönünde kooperatifin kullanma izni sözleşmesine özel hüküm konulur. Yüzde onluk alanın konumu ve bu alanın tasarruf hakkı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılır. Bu alana isabet eden katılım payı yatırımcılardan tahsil edilecek katılım payından düşülür.

8. İrtifak hakkına konu taşınmazın ve/veya yerin hak sahibine, izin sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır. Bir yıldan sonraki inşaat ile ilgili yatırım süresi ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde tesis yatırımı bitirilir. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından bir yıla kadar uzatılabilir.

9. Projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması zorunludur.

10. İş bu duyurunun yayımından önce duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili olarak yapılan müracaatlar geçersizdir.

11. Yatırımcı irtifak hakkı süresi içerisinde tahsis edilen parsel üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilir. Tahsis gayesine, termin planında yer alan şartlara ve ilgili mevzuatlara uymayan yatırımcıların tahsisleri Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün teklifi ile Maliye Bakanlığı’nca iptal edilir.

TEKNE İMAL YERİ İLE İLGİLİ İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:

Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyeceklerdir. Talep edilen bilgi ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis işlemi gerçekleşse dahi yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilir.

A - Yatırımcıya Ait Bilgiler:

1. Adı, soyadı veya unvanı,

2. Adresi, telefon, faks ve e-posta adresi,

3. Varsa tesis faaliyetlerine ilişkin deneyimi,

4. Varsa son yıla ait onaylı bilanço ve kar/zarar cetveli,

5. Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

6. Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi,

7. Yatırımcının imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi,

B - Yatırım Hakkındaki Bilgiler:

1. Yatırım yapılacak alanın kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında yer alan kısımları üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin genel bilgiler,

2. Yatırımların ayrı ayrı maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı,

3. Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü,

4. Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri,

5. İstihdam durumunu gösterir detaylı liste,

6. Varsa kızakların türleri ve ebatları,

7. Varsa iskele ve rıhtım adedi ve boyutları,

8. Yıllık yeni inşa kapasitesi (malzeme işleme kapasitesi, yeni inşa adedi, yeni inşa tonajı/cgt, dwt, gross ve en büyük inşa boyu gibi kapasiteyle ilgili bilgiler ),

9. Çekek yeri kapasitesi (tekne boyutlarına göre kışlama yapılacak tekne sayısı, bakım onarımı yapılacak tekne sayısı),

10. Varsa kuru havuz/yüzer havuz ebatları ile havuzlanacak en büyük tekne tonajı,

11. Tesise ait genel yerleşim planı,

12. Termin planı,

13. Tesiste kullanılacak kaldırma donanımlarının türleri ve kaldırma kapasiteleri,

14. Genel yerleşim planında gösterilecek atık kabul tesisi bilgileri,

Bu bilgi ve belgeler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nce yapılacak değerlendirmede esas alınır.

 

4531/2-1


PİDE POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 Kg Pide Poşeti, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 02.06.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66    Faks: 397 33 71 – 74

4617/1-1