11 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29352

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümüne/Anabilim Dalına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/Hadis Anabilim Dalı

Profesör

1

Not: İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

4147/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/02/2015 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2015 tarih ve 693 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Topçu Mahallesi, imarın 46248 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 11/05/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4198/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 11 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği *

1

Bilgisayar Mühendisliği

Prof., Doç.,Yrd.Doç.

Mimarlık*

1

Mimarlık

Prof., Doç.,Yrd.Doç.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)*

1

Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç.,Yrd.Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık*

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Yardımcı Doçent

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Prof., Doç.,Yrd.Doç.

Fen – Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

2

Psikoloji, Klinik Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Prof., Doç.,Yrd.Doç.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

2

Medeni Hukuk

Yardımcı Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tesktil ve Moda Tasarımı

1

Tekstil ve Moda Tasarımı

Profesör

1

Tekstil ve Moda Tasarımı

Yardımcı Doçent

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

4187/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı  (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               :  11.05.2015

Başvuru Tarihi           :  11.05.2015

Son Başvuru Tarihi    :  25.05.2015

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

AD.

DER.

İLAN ŞARTI

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Cumhuriyet tarihi, siyasal tarih, insan ilişkileri ve iletişim konularında çalışmaları olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Doçent

1

3

Cam ve karbon fiber takviyeli poliester ve epoksi matrisli kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu alanında çalışmaları olmak.

4119/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

İLANDA YAZILMASI İSTENİLEN AÇIKLAMA

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

YARDIMCI

DOÇENT

3

TOPOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

YARDIMCI

DOÇENT

4

İKTİSAT ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, DOLARİZASYON VE DÖVİZ KURU MODELLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI

YARDIMCI

DOÇENT

5

BANKACILIK VEYA İŞLETME ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE FİNANS ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

BİREY VE TOPLUM SORUNLARI

YARDIMCI

DOÇENT

4

SOSYAL HİZMET VEYA SOSYOLOJİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

HUKUK BİLİMLERİ

YARDIMCI

DOÇENT

4

KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE HUKUK BİLİMLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI OLMAK

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

YARDIMCI

DOÇENT

5

KADIN DOĞUM VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

YARDIMCI

DOÇENT

5

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS VE DOKTORA MEZUNU OLMAK.

KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

DOÇENT

3

SEBZELERDE ABİYOTİK STRES FİZYOLOJİSİ, ANTİOKSİDANT ENZİMLER VE DOKU KÜLTÜRÜ ALANINDA ÇALIŞMALARDA BULUNMUŞ OLMAK.

KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

YARDIMCI

DOÇENT

1

ORGANİK KİMYA KONUSUNDA ÖZELLİKLE AROMATİK SİKLOTRİMERLER KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

PROFESÖR

1

DOÇENTLİĞİNİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

DOÇENT

2

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

DOÇENT

2

AFET YÖNETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YENİÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI

DOÇENT

3

OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ ASKERİ KURUMLARI VE TAHRİRLER ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

YARDIMCI

 DOÇENT

1

DOKTORASINI HİTİTOLOJİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

3

LİSANSINI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE TAMAMLAMIŞ OLMAK, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORASINI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA SİSTEMLERİ

YARDIMCI

DOÇENT

1

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI FAKÜLTELERİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK.

 

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

4044/1-1


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Doçent alınacaktır.

Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı.

Adayların 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Bitlis Eren üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerindeki şartlara haiz olmak gerekir.

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile üniversitemizin Yükseköğretim kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçe,

2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde eklenerek Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı,

Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

Bitlis Eren üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerindeki şartlara haiz olmak gerekir.

Dilekçede aday yabancı dilini belirtmelidir.

Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ) 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan; 4 ( dört ) adet dosyayı da ekleyerek şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih daha sonra adaylara üniversitemizin web sitesinden duyurulacaktır.

 

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MEKANİK ANABİLİM DALI

Doçent

1

1

Plazma Sprey ve Oksit Kaplama-ların Mekanik Özellikleri Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Doçent

1

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Doçent Unvanı Almış ve Elektrokimyasal Arıtma Yöntemi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK HALK EDEBİYATI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

2

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

ESKİ TÜRK DİLİ

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

BATI DİLLERİ EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

TARİH BÖLÜMÜ

ORTAÇAĞ TARİHİ

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

TARİH BÖLÜMÜ

ESKİÇAĞ TARİHİ

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HADİS ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Elektronik Sayım Sistemleri Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak.

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT TEORİSİ

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

 

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

 

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

BESLENME VE DİYETETİK

 

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

 

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Alanda Doktora veya Sanatta Yeterlilik Derecesi Almış Olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

4203/1-1