7 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29348

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

Adabank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Hatay İli, Antakya İlçesi, Antakya Belediyesi, 33L-Ib pafta, Saraycık ada, 3156 parsel üzerindeki 519966 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 738 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As - Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Cihat ATEŞ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.03.2015 tarihli ve E.2014/1872-K.2015/359 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Cihat ATEŞ (Oda Sicil No: 66270) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.04.2015 tarihli ve 11780 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4085/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 29.04.2015 tarih ve 11786 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Cebel Lab. Müh. Proje ve Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Ek Sanayi Sitesi D Blok No:1 Merkez / OSMANİYE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Osmaniye İl Yapı Denetim Komisyonunun (İYDK) 02.04.2015 tarih ve 80-2015-005 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.2 maddesine göre 200 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi’nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4086/1-1

—————

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Belediyesi, Yukarı Mahalle, Köyiçi Mevkii, 50L-2C pafta, 226 ada, 2 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 202 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şarel Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin Proje ve Yapı Denetçisi, Makine Mühendisi Şükrü ÇAMURLU (Denetçi No: 2788, Oda Sicil No: 29093) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, “davanın reddi” yönünde verilen Ankara 4. İdare Mahkemesinin 31.03.2009 tarihli ve E.2008/1959-K.2009/503 sayılı kararına karşı davacı tarafın vâki temyiz talebi Danıştay 6. Daire’nin 17.12.2012 tarihli ve E.2009/12140-K.2012/7772 sayılı kararı ile kabul edilerek “zikredilen Mahkeme kararının bozulmasına” hükmedilmiş, söz konusu “bozma” kararına karşı vâki karar düzeltme talebimiz ise Danıştay 6. Daire’nin 02.12.2014 tarihli ve E.2013/6957-K.2014/8081 sayılı kararı ile reddedilmiş olup, bozmadan sonra Ankara 4. İdare Mahkemesince yapılan yargılamada, Danıştay’ın bozma kararına uyularak 13.03.2015 tarihli ve E.2015/134-K.2015/312 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.08.2008 tarihli ve 26968 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Şükrü ÇAMURLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.04.2015 tarihli ve 11628 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4087/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 22.04.2015 tarih ve 11283 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Apatek Anadolu Yapı Malz. Lab. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin Mevlana Mah.(Yeni Çamlıca Mah.) Kıbrıs Cad. No:50 Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, İstanbul İl Yapı Denetim Komisyonunun(İYDK) 02.04.2015 tarih ve 34-2015-036 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.1 maddesine göre 149 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4088/1-1


 


 


 

4109/1-1


Adabank Anonim Şirketinden:

ADABANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ