4 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29345

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına,  2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

Kadro Unvanı/Adet

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

 

 

2

 

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

 

 

1

 

ENDODONTİ

 

 

1

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

 

 

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA

 

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

 

1

 

 

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

 

1

 

 

FEN FAKÜLTESİ

ANORGANİK KİMYA

1

1

 

 

EKOLOJİ

1

 

 

 

UYGULAMALI MATEMATİK

 

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

 

 

1

 

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

 

 

1

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

 

2

 

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

 

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENERJİ

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

 

 

 

ÇOCUK CERRAHİSİ

 

1

 

 

TIBBİ PATOLOJİ

1

 

 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

 

 

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

1

 

1

 

İÇ HASTALIKLARI

1

 

 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

 

 

Gastroenteroloji Uzmanı olmak.

NÖROLOJİ

 

 

1

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

 

 

 

3970/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

İç Hastalıkları

Profesör

1

 

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıbbi Parazitoloji konusunda deneyimli olmak.

Nöroloji

Profesör

1

 

Nöroloji

Doçent

1

 

Üroloji

Doçent

1

 

Üroloji

Profesör

1

 

Kardiyoloji

Doçent

1

 

Radyoloji

Doçent

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Hematoloji Onkoloji uzmanı olup, Çocuk Kemik iliği nakli konusunda deneyimli olmak.

Fizyoloji

Doçent

1

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Doçent

1

Beyin Cerrahi uzmanı olmak.

Doçent

1

Kalp Damar Cerrahisi uzmanı olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

3941/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Doçent

1

1

Fıkıh alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanını almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Yabancılara Türkçe Öğrenimi alanından doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi Anasanat Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

5

İlgili anasanat dalında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Resim - İş Eğitimi Anasanat Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

3

İlgili anasanat dalında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr.

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Pr.

Yrd. Doç. Dr.

1

5

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

3859/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda 2 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

2

Bankacılık ve Finans, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

3912/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF

DOÇ

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili

1

 

 

Aktarma ve Kılınış konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tarih Bölümü

Yakınçağ Tarihi

1

 

 

Son dönem Türk istihbarat tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Bölümü

Fizikokimya

1

 

 

Pervaporasyon, Mikrodalga destekli aşı kopolimerizasyon ve Kontrollü ilaç salım sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

1

 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

Restoratif Diş Tedavisi

1

 

 

 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

 

 

1

NTI-Tss splinti ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Protetik Diş Tedavisi

 

 

1

Çiğneme simülatöründe solid zirkonyum köprüler, obstruktif uyku apnesi ve bruksizm konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Bilimleri

1

 

 

Nano yapılarda simülasyon ve modelleme çalışmaları yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrolik

1

 

 

Hidrolojik kuraklık alanında çalışma yapmış olmak.

Yapı

 

1

 

Kompozit kiriş çivi konnektörlerinin yorulması ve betonarme donatılarda katodik koruma konusunda çalışma yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

Hizmet sistemleri ile hizmet kalitesi ve performansı ölçüm modelleri üzerine çalışma yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri

 

 

1

Manevi danışmanlıkta bibliyoterapi tekniği ve uygulaması konusunda Doktora yapmış olmak; Dezavantajlı gruplara rehberlikle ilgili çalışmaları bulunmak.

İKT. VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ

Ekonometri Bölümü

Ekonometri

1

 

 

Konjonktür dalgalanmaları, para politikaları ve enerji politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler

1

 

 

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Avrupa Birliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

 

 

1

Finansal açıdan marka değerleme konusunda çalışması olmak.

İktisat Bölümü

İktisat Politikası

 

1

 

Büyüme ve Merkez Bankası alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Politikası

 

 

1

Doktorasını İktisat Anabilim Dalı’nda yapmış olup, Enerji ve Çalışma Ekonomisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yön., Tef., Plan. ve Ekonomisi

1

 

 

Doçentliğini Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında almış olmak, Eğitim Personeli Geliştirme konularında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları

1

 

 

En az üç yıl üniversite öğretim üyeliği tecrübesi olmak, diyabetik retinopatili gözlerde anti-VEGF ilaçların kornea ve koroid üzerine etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

1

 

 

Ortopedik travma ve çocuk ortopedisi konularında öğretim üyesi olarak en az 3 yıllık üniversite tecrübesi olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

1

Deneysel serebral iskemide dekompressif kraniektomi ve medikal tedavilerin etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp

1

 

 

Hipotermi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Acil Tıp

 

 

1

Üroloji Uzmanı olmak, Mikrocerrahi sertifikası bulunmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 

 

1

Dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokeri kullananlarda minimal eritem dozu konusunda çalışmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

 

Pediyatrik Nefroloji ve Pediyatrik Romatoloji uzmanı olmak, Henoch Schönlein purpurası tanılı çocuklarda plazmaferez konusunda çalışma ve deneyimi olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

 

Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatolojisi ve Beslenmesi konusunda yan dal uzmanlığı bulunmak. Çölyak Hastalığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları

1

 

 

Endokrinoloji uzmanı olmak, Postprandial hiperlipidemi ve insülin rezistansında hiperinsulinemik öglisemik klamp tekniği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1

 

 

Elektronöromyografi (ENMG) eğitimi almış olmak ve ENMG ile ilgili en az 5 yıllık deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

 

 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Üniversitede en az 5 yıllık öğretim üyesi tecrübesi olmak.

KESKİN M.Y.O

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Pazarlama

 

 

1

Müşteri İlişkileri ile Pazarlama Performansı konularında çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

18

2

10

 

3861/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/ mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B - DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

 

                                                                                       BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD.

DER.

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bil. Böl./İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Endokrinoloji ve İmmunoloji-Allerji Yandal Uzmanlıkları olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl./Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bil. Böl./Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk İmmunoloji-Allerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Yandal Uzmanlıkları olmak.

Cerrahi Tıp Bil. Böl./Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

El cerrahisi yandal uzmanlığı olmak.

NECATİBEY EĞİT. FAK.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğit. Böl./Türk Dili ve Ed. Eğit.

Profesör

1

1

 

Güzel Sanatlar Eğit. Böl./Müzik Eğit.

Profesör

1

1

 

O.Ö. Fen ve Mat. Al. Eğit. Böl./Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

 

O.Ö. Fen ve Mat. Al. Eğit. Böl./Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

 

O.Ö. Fen ve Mat. Al. Eğit. Böl./Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

 

O.Ö. Fen ve Mat. Al. Eğit. Böl./Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

 

İlköğretim Böl./Okul Öncesi Eğit.

Doçent

2

1

 

İlköğretim Böl./Matematik Eğit.

Doçent

1

1

 

İlköğretim Böl./Matematik Eğit.

Doçent

1

1

 

İlköğretim Böl./Sınıf Öğret.

Doçent

1

1

 

Bilgisayar ve Öğret. Tek. Eğit. Böl./Bilgisayar ve Öğretim Tek.

Doçent

2

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Böl./Analiz ve Fonk. Teorisi Matematik

Profesör

1

1

 

Coğrafya Böl./Fiziki Coğrafya

Profesör

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı Böl./Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı Böl./Türk Halk Edebiyatı

Doçent

1

1

 

Sosyoloji Böl./Sosyal Yapı ve Değişme

Doçent

2

1

.

Sosyoloji Böl./Kurumlar Sosyoloji

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler Böl./Patoloji

Doçent

1

1

 

Klinik Öncesi Bilimler Böl./Patoloji

Doçent

1

1

 

Klinik Bil. Böl./Dölerme ve Suni Tohumlama

Doçent

1

1

 

GÜZEL SANATLAR FAK

Görsel İletişim ve Tasarım Böl.

Doçent

1

1

 

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği Böl.

Doçent

1

1

 

BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER YO

Turizm ve Otelcilik Böl.

Doçent

1

1

 

ALTINOLUK MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl./Tıbbi ve Aromatik Bit. Prog.

Doçent

3

1

 

3850/1-1