2 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29343

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


PALANDÖKEN VE KONAKLI KAYAK TESİSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET ASİTLE CAM İŞLEME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


“TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ (MİKROKÜVET) ” ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


“ANTİ HIV ½ VE ANTİ HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ ” ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


2 ADET KENDİ YÜRÜR ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


7 ADET PRİZMATİK BALYA MAKİNESİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


10 KISIM 258 KALEM CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DİKİŞ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PASAPORT TANZİM SİSTEMİNDE KULLANILACAK MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


POLATLI DUATEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ İHTİYACI 31 KISIM 48 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR FORTIGATE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ANA OMURGA ANAHTARI EK LİSANSI VE MUHTELİF AĞ ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI GÜVENLİK DUVARI YAZILIMI BAKIM/DESTEK VE YENİLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


MUHTELİF MİKTAR VE EBADLARDA, ÇELİK BORU, DİRSEK, TEE, REDÜKSİYON FLANŞ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


500.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

[2 Kalem Konveyör Band ve 1 Kalem Çelik Örgülü Konveyör Bandı] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. Maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların / Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası                                       :  2015/39098

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  Tel   : 0-372 259 47 94 - 259 47 77

                                                                            Faks              : 0372 - 253 12 73 - 251 19 00

c) Elektrik Posta Adresi                                   :  satınalma@taskomuru.gov.tr

ç).İhale Dökümanının Görülebileceği Yer       :  a) TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak

                                                                            b) TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara

2 - Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

     Gazetenin Tarih ve Sayısı                           :  Resmi Gazete 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı

3 - Düzeltilen [madde/maddeler]                      :  07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı resmi gazetenin 108. sayfasında yayımlanan ihale ilanının 3(b) maddesinde ihalenin 04.05.2015 tarihinde saat 15:00’de ihale edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu ihale dökümanının eki teknik şartnamenin 6. Maddesinde firmalar TS EN 14973 class C1 standardına uygun olarak aynı şartnamede belirtilen tip bandı imal edildiğine dair akredite olmuş bir kuruluştan aldıkları belge ve/veya bilgileri teklifleri ile birlikte vereceklerdir. TSE Kurumu tarafından verilecek TSE Kurumu tarafından verilebilen söz konusu belgelerin düzenlenebilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ihalemiz 25.05.2015 Pazartesi günü Saat 15.00’e ertelenmiştir.

3967/1-1


PALANDÖKEN VE KONAKLI KAYAK TESİSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

İhale Konusu

Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Önyeterlilik Başvurusu ve

Son Teklif Verme Tarihi

PALANDÖKEN KAYAK TESİSİ

500.000.-

(Beşyüzbin)

5.000.-

(Beşbin)

30/06/2015

KONAKLI KAYAK TESİSİ

500.000.-

(Beşyüzbin)

5.000.-

(Beşbin)

30/06/2015

 

1 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde;

- Erzurum ili, Palandöken ilçesi Palandöken Kayak Tesisinde yer alan taşınmazlar, pistler, liftler ve suni kar sistemi 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının Verilmesi”, taşınır araç, gereç ve demirbaşları kapsayan Varlıklar ise “Satış” yöntemi ile bir bütün halinde (Palandöken Kayak Tesisi),

- Erzurum ili, Palandöken ilçesi Konaklı Kayak Tesisinde yer alan taşınmazlar, pistler, liftler, suni kar sistemi 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının Verilmesi”, taşınır araç, gereç ve demirbaşları kapsayan Varlıklar ile Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Konaklı köyünde bulunan Turizm Tesis Alanı imarlı taşınmazlar ise “Satış” yöntemi ile bir bütün halinde (Konaklı Kayak Tesisi)

olmak üzere ayrı ayrı özelleştirilecektir.

2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - Palandöken Kayak Tesisi İhalesi ve Konaklı Kayak Tesisi İhalesi, için teklifler ayrı ayrı verilecektir. Verilen tekliflerde, ihaleler birbiriyle ilişkilendirilemez ve verilen teklifler herhangi bir şart içeremez.

4 - İhalelere tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması ve önyeterlilik kriterinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.

5 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; Palandöken Kayak Tesisi için en geç 30/06/2015 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde “PALANDÖKEN KAYAK TESİSİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİFTİR - GİZLİ”, Konaklı Kayak Tesisi için en geç 30/06/2015 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde “KONAKLI KAYAK TESİSİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİFTİR - GİZLİ”, ibaresi bulunan kapalı zarflar içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen önyeterlilik başvurusu ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve önyeterlilik başvurusu ve son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus ön yeterlilik başvurusu ve son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhale konusu tesislerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri (yabancı yatırımcılar) ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı ve devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

9 - İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu tesislere ait İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 82 70

www.oib.gov.tr

3944/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 107,61 TL. ile en çok 952.260,00 TL. arasında değişen; 16/04/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,00 TL, en çok 95.226,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Plastik saat kutuları, Kumaş, Kol düğmesi kutusu, Ayakkabı, Paintball gözlüğü, Kaynak gözlüğü, Kaynak camı, Motorsiklet gözlüğü, Tekstil, Terlik, Perde, İplik, Gözlük Çerçevesi, Tenis topu, Çanta, Plastik hammaddesi, Oto aksam ve parçası, Kol saati, Polyester keçe, Elektrikli silikon tabancası, Kulaklık, Şarj aleti, Batarya, Parfüm, Fotoğraf makinası, Güneş gözlüğü, Takı ve Eşarp cinsi 145 grup eşya; açık artırma ve pazarlık usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 17/04/2015 tarihinde saat 09:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3966/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra

No

İhale Konusu

Geçici

Teminat

Tutarı

(TL)

İhale

Şartnamesi

Bedeli

(TL)

Son Teklif

Verme Tarihi

1

Adana ili, Kozan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, 451 ada, 29 no.lu parseldeki 949,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki bina ile birlikte

10.000

500

26/05/2015

2

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 47 no.lu parseldeki 979,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

2.000

150

26/05/2015

3

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Bıyıklı Mahallesi, 1662 no.lu parseldeki 386,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

4.000

200

26/05/2015

4

Aydın ili, Çine ilçesi, Hamidabat Mahallesi, 141 ada, 113 no.lu parseldeki 574,05 m² yüzölçümlü taşınmaz

3.000

150

26/05/2015

5

Aydın ili, Germencik ilçesi, Yedieylül Mahallesi, 199 ada, 175 no.lu parseldeki 207,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

2.000

150

26/05/2015

6

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki 5387,13 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki 124/5387 arsa paylı, A Blok, zemin kat, 1 bağımsız bölüm no.lu mesken

3.000

150

26/05/2015

7

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki 5387,13 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki 124/5387 arsa paylı, A Blok, zemin kat, 2 bağımsız bölüm no.lu mesken

3.000

150

26/05/2015

8

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 3330 ada, 3 no.lu parseldeki 280,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

3.000

150

26/05/2015

9

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 1 no.lu parseldeki 19.691,69 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

1.500.000

2.000

26/05/2015

10

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 2 no.lu parseldeki 13.842,58 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

1.000.000

1.500

26/05/2015

11

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 6 no.lu parseldeki 9.000,00 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

500.000

1.000

26/05/2015

12

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 7 no.lu parseldeki 9.000,00 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz.

500.000

1.000

26/05/2015

13

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 8 no.lu parseldeki 9.000,00 m2yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz.

500.000

1.000

26/05/2015

14

Giresun ili, Eynesil ilçesi, Gümüşçay Mahallesi, 165 ada, 8 no.lu parseldeki 700,25 m² yüzölçümlü taşınmaz

10.000

500

26/05/2015

15

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, İbniselim Mahallesi, 517 ada, 61 no.lu parseldeki 1.764,67 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 19/1764 arsa paylı 1. Kat, 20, 21 ve 22 no.lu dükkanlar

8.000

200

26/05/2015

16

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 918 ada, 3 no.lu parseldeki 2.301,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

100.000

400

26/05/2015

17

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 1130 ada, 1 no.lu parseldeki 5.368,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

150.000

500

26/05/2015


18

Van ili, İpekyolu ilçesi, Çarşı Mahallesi 1061 ada;

-      69 no.lu parseldeki 308,90 m² yüzölçümlü (Resmi Kurum Alanı imarlı),

-      70 no.lu parseldeki 1.395,65 m² yüzölçümlü (Ticaret ve Resmi Kurum Alanı imarlı)

taşınmazlar üzerindeki binalar ve müştemilatı ile birlikte

450.000

1.000

26/05/2015

19

Afyon ili, Dinar ilçesi, Tatarlı Mahallesi, 6295 no.lu parseldeki 246,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

4.000

200

09/06/2015

20

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, Ballık Mahalesi, 4100 no.lu parseldeki 869,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

09/06/2015

21

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, Karadirek Mahallesi, 3789 no.lu parseldeki 792,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

09/06/2015

22

Afyon ili, Sinanpaşa ilçesi, Nuh Mahallesi, 118 ada, 10 no.lu parseldeki 379,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000

150

09/06/2015

23

Denizli ili, Çivril ilçesi, Aşağı Mahallesi, 148 ada, 39 no.lu parseldeki 245,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

200

09/06/2015

24

Denizli ili, Çivril ilçesi, Işıklı Mahallesi, 319 ada, 1 no.lu parseldeki 538,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000

150

09/06/2015

25

Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, 57 ada, 4 no.lu parseldeki 362,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000

150

09/06/2015

26

Denizli ili, Kale ilçesi, Yenişehir Mahallesi, 21 ada; 12 no.lu parseldeki 623,00 m2 yüzölçümlü, 13 no.lu parseldeki 580,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar

6.000

200

09/06/2015

27

Isparta ili, Atabey ilçesi, İslamköy Mahallesi, 7 ada, 4 no.lu parseldeki 750,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

1.000

100

09/06/2015

28

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi, 765 no.lu parseldeki 9.440,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki depo ile birlikte

50.000

500

09/06/2015

29

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Aktepe Mahallesi, 102 ada, 1 no.lu parseldeki 557,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500

100

09/06/2015

30

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Yukarı Mahallesi, 834 ada, 13 no.lu parseldeki 128,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binalarla birlikte

1.000

150

09/06/2015

31

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Kalaba Mahallesi, 375 no.lu parseldeki 480,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 8/244 arsa paylı, 1. Kat, 14 Bağımsız Bölüm No.lu Büro

2.000

150

09/06/2015

32

Samsun ili, Alaçam ilçesi, Yakacık Mahallesi, 123 ada, 32 no.lu parseldeki 8.689,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

200

09/06/2015

33

Samsun ili, Alaçam ilçesi, Yakacık Mahallesi, 123 ada, 33 no.lu parseldeki 8.669,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

200

09/06/2015

34

Samsun ili, Alaçam ilçesi, Yakacık Mahallesi, 123 ada, 34 no.lu parseldeki 9.862,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

200

09/06/2015

35

Trabzon ili, Araklı ilçesi, Merkez Mahallesi, 91 ada, 1 no.lu parseldeki 451,38 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 3. Kattaki;

-     3/116 arsa paylı; 34 ve 39,

-       2/116 arsa paylı; 35, 36, 40 ve 41 bağımsız bölüm no.lu bürolar

10.000

500

09/06/2015

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91     Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

3969/1-1


1 ADET ASİTLE CAM İŞLEME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Asitle Cam İşleme Tezgahı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/52347

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312-210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet Asitle Cam İşleme Tezgahı Alımı

b) Teslim yeri                                   :  GÜNAM Merkezi

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                              :  21/05/2015 - 11:00 Perşembe

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 50,00 TL (ElliTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 21/05/2015 Perşembe günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanın alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3924/1-1


“TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ (MİKROKÜVET) ” ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Taşınabilir Hemoglobin Tayin Sistemi (Mikroküvet)” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 26.05.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 26.05.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

3960/1/1-1


“ANTİ HIV ½ VE ANTİ HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ ” ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Anti HIV ½ ve Anti HCV Doğrulama Test Kitleri” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 26.05.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 26.05.2015 günü saat 15:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

3960/2/1-1


2 ADET KENDİ YÜRÜR ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 2 Adet Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 26.05.2015 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA - TÜRKİYE

Tel  : 90 (312) 417 00 47

Fax : 90 (312) 425 59 55

3930/1-1


7 ADET PRİZMATİK BALYA MAKİNESİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 7 Adet Prizmatik Balya Makinesi ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 29.05.2015 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA - TÜRKİYE

Tel  : 90 (312) 417 00 47

Fax : 90 (312) 425 59 55

3931/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                  :  2015/51986

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/ Konya

b) Telefon ve faks numarası      :  0332 7345930-36 - 0332 7345938

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya döneminde aşağıda belirtilen kantarlarda bulunan 13 adet seyyar pancar boşaltma makinelerinin çalıştırılması, iş bitimi bakım ve onarımının yapılması işidir.

Bölge kantarlarında 665.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi

 

BÖLGE ADI

KANTAR ADI

BOŞALTILACAK TON

MAKİNE ADEDİ

KARAMAN

Demiryurt

60.000

1 Elektrikli

KARAMAN

Karaman

72.000

1 Elektrikli, 1 Dizel

KARAMAN

Kılbasan

158.000

3 Elektrikli

KARAMAN

Kızık

85.000

2 Elektrikli

KARAMAN

Sudurağı

150.000

2 Elektrikli

KARAPINAR

Hotamış

130.000

2 Elektrikli

KARAPINAR

Karapınar

10.000

1 Dizel

 

b) Yapılacağı yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikasına bağlı Karaman ve Karapınar bölge kantarları

c) İşin süresi                              :  Fabrikamızın 2015/2016 pancar kampanyası dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ereğli Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  15/05/2015 - Saat 10:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 250,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kantarlar bazında kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

3936/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 120 TL karşılığında alınabilir.

İhale 13/05/2014 Çarşamba günü saat 10.30’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.

Merkez İlçe BAĞLI Köyündeki 4692,74 Hektar, L32a3, L32a4, L32d1paftalarındaki 2013680002 ruhsat numaralı jeotermal kaynak ruhsatlı, Muhammen Bedeli 84.354,82 TL+KDV ve geçici teminat miktarı 2.531,00 TL dir. İhale edilecek sahanın koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa (Y)

590399

590934

603929

598422

589364

590881

590222

590325

Yukarı (X)

4239977

4239977

4237432

4233156

4238046

4238880

4240117

4240097

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10.30’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 10.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

İlan olunur.

3858/1-1


10 KISIM 258 KALEM CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yalova İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 10 kısım 258 kalem Cerrahi Alet, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/05/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3949/1-1


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DİKİŞ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen muhtelif cins ve miktar dikiş makinesi, teknik özelliklerine ve ekli listede belirtilen markalarına/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.05.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine ve markalarına/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3950/1-1


PASAPORT TANZİM SİSTEMİNDE KULLANILACAK MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Pasaport Tanzim Sisteminde kullanılacak muhtelif cins ve miktar malzeme teknik şartnamesine ve Pasaport Yazım Makinesi için Diletta marka 600i modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, marka/model, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.05.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Pasaport Yazım Makinesi için Diletta marka 600i modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3951/1-1


POLATLI DUATEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ İHTİYACI 31 KISIM 48 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi ihtiyacı 31 kısım 48 kalem Tıbbi Cihaz Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a)  İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b)  Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 -  Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20.05.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 -  İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 -  Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3946/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR FORTIGATE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar Fortigate lisans güncellemesi kuruluşça istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte marka/modeli ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.05.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3947-1-1


ANA OMURGA ANAHTARI EK LİSANSI VE MUHTELİF AĞ ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Ana Omurga Anahtarı Ek Lisansı ve Muhtelif Ağ Anahtarı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12/05/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3948/1-1


BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI GÜVENLİK DUVARI YAZILIMI BAKIM/DESTEK VE YENİLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Duvarı Yazılımı Bakım/Destek ve Yenilemesi teknik şartnamesine ve Checkpoint markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/05/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3952/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Arıtım Tesisi Anaerobik Tankının Cr-Ni Kısmının Kaynak İşleri hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2015/52071

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Besyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ Konya

b) Telefon ve Faks Numarası    :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi         :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa) :         

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Arıtım tesisinde yer alan anaerobik tankın; içinde bulunan çamurun kepçe yardımıyla tahliye edilmesi ve Cr-Ni sac kaplı kısımlarının taşlanarak kaynak yapılması, bir kısmında çökme meydana gelen tank çatısının alttan kaynak işi ile düzeltilmesi varsa yırtık-kopuk yerlerinin tamiri ve 700 m² alanın epoksi boya ile boyanması işidir. (Ayrıntılar Teknik Şartname’de belirtilmiştir.)

b) Teslim Yeri                           :  Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika binası

c) Teslim Tarihi                         :  İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  14.05.2015 - 15:00

4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler yapılacak işleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

3937/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kazan Dairesi 50 t/h buhar kazanı kızdırıcı boruları tamir işleri hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2015/52058

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Besyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ Konya

b) Telefon ve Faks Numarası    :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi         :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız VKW 50 t/h 30 bar buhar kazanında kızdırıcı boru değişim işleri yapılacaktır. İşin tanımı; “No.1 VKW 50 t/h 30 bar buhar kazanının kızdırıcı-2 borularının (Kızdırıcı 2, Üst ek, Soğutucu ek) kesilmesi, kazan dairesi dışına alınması, yerine fabrikamızca teslim edilecek Kızdırıcı 2-Serpantin, Üst ek ve Soğutucu ek borularının kaynağa hazırlanıp (kesilmesi, kaynak ağzı açılması vs.) ilgili resme göre kaynaklı montajının yapılması”dır. (Ayrıntılar Teknik Şartname’de belirtilmiştir.)

b) Teslim Yeri                           :  Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika binası

c) Teslim Tarihi                         :  İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  14.05.2015 - 10:30

4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler yapılacak işleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

3938/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Osmangazi Belediye Başkanlığından:

Bursa İli Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 1. Kısım 10323 Ada, 1 parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli 21,133,000.00.-TL (Yirmibir milyon yüzotuz üçbin türklirası) olup, geçici teminat bedeli 633,990.00.-TL (Altıyüz otuzüçbin dokuzyüz doksan türklirası) dir.

1 - İhale 12.05.2015 tarihinde Salı günü saat 14:00 de Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10’daki Belediye Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle yaptırılacak olan Kat Karşılı İnşaat Yaptırılması işine ait idari şartname her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Belediyemiz hizmet binası 1. katında bulunan DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE Satın Alma Servisinde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar Şartname ve ekleri 3.000,00 (ÜçBin) TL bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir.

4 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No: 10 Osmangazi/BURSA) adresindeki ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisine) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 12:00) komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7 - Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

8 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi idari şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

11 - Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2015 yılı vizeli),

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

C) İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

E) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 21,133,000.00-TL x %3 = 633,990.00- TL (AltıYüzOtuzÜçBinBinDokuzyüzDoksanTürklirası) Geçici Teminat vermesi,

F) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler

İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

4. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.)

6. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İşin keşif bedelinin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’i kadar da banka referans mektubu verilecektir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak sureti ile de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyum da ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlilik kriteri sağlanacak şekilde sunması gerekir.

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

b-1) İlgili mevzuat uyarınca bilançosunu yayımlatmak zorunda olan isteklilerin yılsonu bilançosunun veya bilançonun gerekli kriterini sağladığını gösteren bölümlerini,

b-2) İlgili mevzuat uyarınca bilançosunu yayımlatmak zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağladığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekir.

Sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir).

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (özkaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerinden düşülecektir)

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlilik kriterlerini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarların ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkelerde düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

G) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin (’F/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “F/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin % 40’ını sağlaması şarttır.

H) Yer Görme Belgesi

İ) Şartname Alındı Makbuzu

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır.

3929/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Diyarbakır Merkez (Tevsii) OSB alanına ait yol, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Diyarbakır-Elazığ Karayolu 22. Km. OSB. İdare Binası DİYARBAKIR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :              Diyarbakır Merkez (Tevsii) OSB alanına ait yol, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  DİYARBAKIR

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)   :     33.914.570- TL

f) Geçici Teminatı                      :  2.374.019,90- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  21/05/2015 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2 - Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4 - İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5 - İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Diyarbakır-Elazığ Karayolu 22. Km. OSB. İdare Binası DİYARBAKIR adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

3896/2-2


MUHTELİF MİKTAR VE EBADLARDA, ÇELİK BORU, DİRSEK, TEE, REDÜKSİYON FLANŞ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Muhtelif miktar ve ebadlarda, çelik boru, dirsek, tee, redüksiyon flanş temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015 / 51714

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

a) Adı                                        :  Fabrikamız Muhtelif miktar ve ebadlarda, çelik boru, dirsek, tee, redüksiyon flanş

b) Niteliği ve miktarı                  :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Standardı

İmalat Yöntemi

Üretim/Teslim Standardı

Malzemesi

Malzeme Standardı

Miktar (Adet)

Ø76,1x3,2x6000

DIN2440

Dikişli (ERW)

DIN10255 Hafif Seri / DIN10217-1

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

10

Ø88,9x3,2x6000

DIN2440

Dikişli (ERW)

DIN10255 Hafif Seri / DIN10217-1

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

15

Ø114,3x3,6x6000

DIN2440

Dikişli (ERW)

DIN10255 Hafif Seri / DIN10217-1

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

26

Ø139,7x4,85x6000

DIN2440

Dikişli (ERW)

DIN10255 Hafif Seri / DIN10217-1

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

25

Ø165,1x4,50x6000

DIN2440

Dikişli (ERW)

DIN10255 Hafif Seri / DIN10217-1

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

30

Ø273x5,6x6000

DIN2440

Dikişli (ERW)

DIN10217-1

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

10

Ø139,7x4

DIN2605

Dikişsiz Patent

TS2649:Nisan2007

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

21

Ø168,3x4,5

DIN2605

Dikişsiz Patent

TS2649:Nisan2007

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

15

Ø219,1x5,90

DIN2605

Dikişli

TS2649:Nisan2007

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

5

Ø273x6,30

DIN2605

Dikişli

TS2649:Nisan2007

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

14

Ø323,9x7,10

DIN2605

Dikişli

TS2649:Nisan2007

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

4

Ø114,3x3,60

DIN2615

Dikişsiz Patent

TS2649:Nisan2007

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

22

Ø219,1x5,9

DIN2615

Dikişsiz Patent

TS2649:Nisan2007

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

1

Ø114,3x3,60xØ88,9x3,2

DIN2616

Dikişsiz Patent

TS2649:Nisan2007

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

8

Ø219,1x5,9xØ168,3x4,5

DIN2616

Dikişsiz Patent

TS2649:Nisan2007

P235TR1

(1.0254)

DIN1629

EN10216-1

2

DN400

RF

PN10

TS ISO 7005-1

C.22

 

4

DN200

RF

PN10

TS ISO 7005-1

C.22

 

10

DN125

RF

PN10

TS ISO 7005-1

C.22

 

10

DN100

RF

PN10

TS ISO 7005-1

C.22

 

10

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                         :  Burdur Şeker Fabrikası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini               :

a ) İhale dokümanının görüleceği yer                     :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer          :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)      :  TL 30,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                               :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                    :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                             :  15/05/2015

d) İhale (son teklif verme) saati                              :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3914/1-1


500.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/52477

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4469-4199 - Faks: 311 53 05

c) WEB Adresi                          :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  500.000 kg dökme SAE 40 dizel motor yağı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 26/05/2015 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 100.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3943/1-1