30 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29342

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖDEMİŞ’TEKİ THK BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


THK AMBLEMLİ BEYAZ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


3 KALEM BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÇİFT CİDARLI KEPEK KARIŞTIRMA KAZANI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ ŞEKER ÜRETİMİ İLE ALAKALI MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Nazilli Belediye Başkanlığından:


SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ MOTORİZE TABLALI METAL MİKROSKOP SATIN ALINACAKTIR

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


VHF HAVA YER ARAÇ TELSİZ CİHAZI VE YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

2400 TON KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Kırıkhan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖDEMİŞ’TEKİ THK BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Akıncılar Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, No: 6 (113 ada 2 parsel) adresindeki 2280 m² arsa üzerinde inşa edilmiş bodrum + zemin + ara + 1.kat + 2. kattan ve 1528 m² bahçeden oluşan kargir binanın tamamının kiralanması ihalesi 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat. 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle THK Ödemiş Şube Başkanlığı’nda (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR) yapılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Ödemiş Şube Başkanlığı’na (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Ödemiş Şube Başkanlığı’ndan (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel :      THK Genel Başkanlığı                  : (0 312) 303 73 78 - 79 -71

                      THK Ödemiş Şube Başkanlığı      : (0 232) 543 11 51

3900/1-1


THK AMBLEMLİ BEYAZ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 19.000 Kg THK amblemli beyaz deri poşeti alımı 15 Mayıs 2015 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.- TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

3899/1-1


3 KALEM BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 3 kalem büro mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/05/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3901/1-1


ÇİFT CİDARLI KEPEK KARIŞTIRMA KAZANI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - TÜBİTAK Projesinde kullanılmak üzere 1 Adet Çift Cidarlı Kepek Karıştırma Kazanı alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Çift Cidarlı Kepek Karıştırma Kazanı Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 07.05.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74

3906/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2015/51891

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  Yok

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 75 gün (± %20 toleranslı) (Eylül-Aralık) 11’er kişi ile 2 (iki) vardiya toplam 22 kişi olarak çalıştırılması işi

b) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası Laboratuarı ve Meydan Sahası

c) İşin süresi                                       :  Eylül-Aralık dönemi 75 (Yetmişbeş) (± %20 toleranslı) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  14.05.2015 Perşembe günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

3893/1-1


FABRİKAMIZ ŞEKER ÜRETİMİ İLE ALAKALI MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2015/51277

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Yeni Mah E80 Karayolu Sok No:114 AZİZİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası      :  0 442 631 38 46/0 442 631 30 24

c) Elektronik posta

    adresi (varsa)                         :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız 2015-2016 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme hizmeti 3 vardiya 24 işçi, Kireç ocağının taş ve kok kömürü doldurulması hizmeti 3 vardiya 24 işçi Toplam 48 işçi Asgari Ücretin %25 fazlası Atıksu Arıtım Tesisi Çevre Mühendisi 1 işçi Asgari ücretin % 50 fazlası ile Pancar Analiz Laboratuarı 3 vardiya 21 işçi, Kristal şeker ambalajlama hizmeti 3 vardiya 33 işçi, Atıksu Arıtım Tesisi 3 vardiya 11 işçi düz asgari ücret üzerinden 65 işçi ile Toplam 114 işçi çalıştırılması işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                              :  2015-2016 Kampanya dönemi Meydan Temizlik ve pancar yüzdürme. Kireç Ocağının taş ve kok kömürü doldurulması. Kristal Şeker Ambalajlama Pancar Analiz Labaratuar hizmetleri 60 gün, Atıksu Arıtım Tesisi 70 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                        :  13.05.2015 Saat: 10:30

Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya dönemi Pancar Analiz Lab, Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme, Kristal şeker ambalajlama, Kireç ocağının taş ve kok doldurulması ve Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi işinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 13.05.2015, saat 10:30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

3897/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Nazilli Belediye Başkanlığından:

Madde l - İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı;

İlçemiz Dallıca mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan, tapuda 1676 parsel numarası ile kayıtlı 1.914,03 m2 arsa üzerine toplam inşaat alanı yaklaşık 2871 m2 olan inşaat yapımı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı ihaleye çıkarılmıştır.

Madde 2 - İhale Dokümanının Temini;

İhale dokümanı 350,00 TL bedel karşılığı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Yeni Mah. Hürriyet Cad. No: 180 Nazilli/AYDIN adresinde) temin edilecektir.

Madde 3 - İhalenin Yapılacağı yer, Tarih, Saat ve İhale usulü;

a) İhalenin yapılacağı yer; Nazilli Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Yeni Mah. Hürriyet Cad. No: 180 Nazilli/AYDIN)

b) İhale tarihi       :  14.05.2015 Perşembe günü

c) İhale saati         :  15:00

d) İhalenin Usulü :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi hükmüne göre kapalı teklif ihale usulü.

Madde 4 - Muhammen Bedel ve Geçici teminat;

2.009.700,00 TL (ikimilyondokuzbinyediyüzTL) olup, geçici teminatı 60.291,00TL (altmış-binikiyüzdoksanbirTL)'dir.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek İçin Gereken Belgeler;

- Dış Zarf:

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

h) İhale dosyasını satın aldığına dair belge

i) Mali durumlarını gösterir belgeler (Banka hesapları, tapu belgeleri, banka referans mektubu vb...)

- İç Zarf

- İhale teklif mektubu "

Madde 6 - Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati;

a) Tekliflerin Sunulacağı Yer    : Nazilli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

b) Son Teklif Verme Tarihi       : 14.05.2015 Perşembe günü

c) Son Teklif Verme saati          : 15:00

Madde 7 - Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedel tespitinde serbesttir.

3816/1-1


SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Sondaj Borusu Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                          :  2015/50255

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası                              :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet

    Adresi (varsa)                                                 :

2-İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                                 :  Mal Alımı,

    I. KISIM   : 6.000 Adet Sondaj Borusu (Dış Çap 114,30 mm - İç Çap 101,60 mm)

    II. KISIM  : 2.000 Adet Sondaj Borusu (Dış Çap 88,90 mm - İç Çap 76,20 mm)

b) Teslim Yeri / Yerleri:

a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarları

b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı,

c) Teslim tarihi/tarihleri                                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; I. KISIM: 210 (ikiyüzon) takvim günü, II. KISIM: 210 (ikiyüzon) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                                :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                                 :  02.06.2015 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3766/1-1

 


KİREÇTAŞI ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı mal alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/49616

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Nurhak Yolu Üzeri Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 344 419 16 09     Fax : 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  17.500 Ton Kireç Taşı Alımı

b) Yapılacağı yer                    :  Elbistan Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Kireçtaşı Fabrikamıza 01 Ağustos 2015 - 30 Kasım 2015 tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle termin programı idare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Elbistan Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  12.05.2015 Salı günü   Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1 - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuvarlarında alınmış rapor olacaktır.

4.3.2 - İş deneyim belgeleri

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

4.3.3 - İşletme ruhsatı

4.3.3 - İşletme izin belgesi

İhaleye katılacak firmanın kireçtaşı ile ilgili tekliflerinin geçerli kabul edilmesi için Kireçtaşı Ocağına ait İşletme Ruhsatı ve İşletme İzin Belgelerinin bizzat teklif verecek firma adına kayıtlı olması gerekir. Teklif verecek firmaların vereceği İşletme Ruhsatı ve İşletme İzin Belgelerlinin başka firma yada firmalara ait olması halinde, Ruhsat sahibi firma ile istekli arasında ruhsatta belirtilen Kireçtaşı ocağından Şeker Fabrikası ihtiyacı olan Kireçtaşının temin edilebilmesine imkan sağlayan noter onaylı sözleşme ibrazı şarttır. Ruhsat sahibi firma ile istekli arasında noter onaylı sözleşmenin bulunmaması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Elbistan Şeker Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 12.05.2015 Salı günü, saat 14.00'a kadar Elbistan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (Yüzde üç)'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3908/1-1


GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ MOTORİZE TABLALI METAL MİKROSKOP SATIN ALINACAKTIR

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

1 Adet Görüntüleme Sistemli Motorize Tablalı Metal Mikroskop alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/49302

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara yolu 7. Km. Yahşihan/KIRIKKALE

b) Telefon Numarası                        :  (318) 357 27 15

c) Faks Numarası                             :  (318) 357 27 16

d) Elektronik posta adresi (varsa)    :  bap@kku.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet Görüntüleme Sistemli Motorize Tablalı Metal Mikroskop

b) Teslim yeri                                   :  Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Mühimmat Fabrikası/Kırıkkale

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  12/05/2015 Tarihinde, saat: 10:00’da

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstenilmeyecektir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınması gerekmektedir)

c) Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.1.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir.

4.3.1.2. Teknik şartnameye cevap verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)

7 - İhale dokümanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara Yolu 7. Km. Yahşihan/KIRIKKALE adresinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, posta yoluyla veya kargo masrafları istekliye ait olmak üzere ihale dokümanı kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta/kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin Vakıflar Bankası Kırıkkale Şubesinin TR500001500158007299664008 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın posta/kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler 12/05/2015 Tarihinde, saat: 10:00’a kadar Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Rektörlük Binası, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü, Ankara Yolu 7.km. Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3778/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

İhale Kayıt No                              :  2015/51407

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  SİVAS KARAYOLU 5. KM. SORGUN/YOZGAT

b) Telefon - Faks Numarası          :  0354 441 10 10 - 0354 441 10 18

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :

2 - İhale Konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Fabrikamız 2015/2016 kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 40.000 (Kırkbin) ton linyit kömürü alımı.

Cinsi

Tane Büyüklüğü

Baz Kalori Kcal/Kg

Miktar (Ton)

Linyit

0,5-18 mm

2.000 - 2.300

20.000

Linyit

0,5-18 mm

3.000 - 3.300

20.000

 

b) Teslim Yeri (leri)                      :  Yozgat Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç üzerinde).

c) Teslim Tarihi/Tarihleri              :  Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

CİNSİ

01.08.2015/ 31.08.2015

01.09.2015/ 30.09.2015

01.10.2015/ 31.10.2015

Linyit (0,5-18 mm 2.000-2,300 kcal/kg.)

4.000

6.000

10.000

Linyit (0,5-18 mm 3.000-3,300 kcal/kg.)

4.000

6.000

10.000

TOPLAM

8.000

12.000

20.000

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YOZGAT ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi - Saati                          :  14.05.2015, 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Fabrikamızın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakıt kalitesinde kısıtlama olması ve istekli tarafından izin alınmasının gerekli olması halinde, İl Mahalli Çevre Kurulu belgesi.

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (ğ) bendinde belirtilen belgenin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Banka Referans Mektubu: Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir.

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

İdaremizce gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden yapılır.

4.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.4.1. İş deneyim belgeleri

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. (Ek:16/07/2011-27996 R.G./3 md.) Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz; asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

(Değişik:16/08/2014-29090 R.G./2.md.) Kısmi teklife açık ihalelerde, teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, belgenin düzenlendiği malın teklif edildiği kısma yönelik iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu belgenin düzenlendiği malın teklif edilmediği kısımlar için ise ayrıca iş bitirme belgesi veya bu şartnamenin 7.5.1.2.nci maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İstekli yetkili satıcı ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile yapmış olduğu sözleşmeyi veya ilgili ocak veya işletme tarafından istekliye kömür teslimatı yapılacağına dair yazı veya belgeyi veya kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir. (İsteklinin kömür ocağının sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduğunu gösteren belgeler)

İstekliler, kömür üretim sahası dışında sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adresi ile birlikte bunu tekliflerinde belirteceklerdir. Sözleşme sonrası mücbir sebeplerle ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dışında oluşturabilecekleri stok alanlarından sevkiyatlar kabul edilmeyecektir.

4.4.2.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İdare, isteklinin teklif ettiği kömüre ait teknik özelliklerin doğruluğunun teyidi için idarece belirlenen uzmanlar ve yüklenici veya vekili ile beraber üretim ve/veya stok sahalarında yerinde inceleme yapacak ve değerlendirmeye esas numune alacaktır. İdare, istekliye üretim ve/veya stok sahalarından numune alacağı gün ve saati yazılı olarak bildirecektir. İstekli de numune alma sırasında kendisinin veya vekilinin bulunup bulunmayacağını ve bulunacak kişinin kimliğini idareye yazılı olarak en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir.

İstekli, teklif ettiği kömüre ait ocaktan tabii olarak çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan ham (tüvenan) kömürüne ayıklama, eleme, temizleme ve yıkama vb. işlemler uyguluyor ise bu işlemler sonunda üretilen kömürden numune alınacaktır. Numune alma işlemleri tutanak altına alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen numune alma işlemleri için tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir.

Teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim ve/veya stok sahasından numune alınamadığı veya tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Alınan numuneler idare laboratuvarında ve/veya Şeker Enstitüsü laboratuvarında analiz edilecektir.

Analiz sonuçları kesin olup, tekliflerin değerlendirilmesinde bu numuneye ait sonuçlar geçerli olacaktır.

Alınan numunenin, analiz raporu kapsamı ve kullanılacak analiz metotları aşağıdaki gibi olacaktır.

a) Alt Isı ve Üst Isı (kcal/kg, Orijinal kömürde ve Kuru kömürde), ASTM D 5865-13

b) Kül (%, Havada Kuru kömürde), ASTM D 3174-12, ASTM D 7582-12

c) Toplam Kükürt (%, Havada Kuru kömürde), ISO 334: (2013), ASTM D 4239-14e1

d) Toplam Nem (%, Orijinal kömürde),

e) Uçucu Madde (%, Kuru kömürde), ASTM D 7582-12, ASTM D 3175-11

f) Kül Erime Noktası (Yarı Küresel Sıcaklık) (ºC) TS ISO 540 (27.12.2012) veya ASTM D 1857/D 1857M-04 (2010)

İsteklinin teklif ettiği kömüre ait üretim ve/veya stok sahasından alınan numuneye ait analiz raporundaki özelliklerden;

- kalori değeri, istekli teklifi olan kalori değerinin (-) 300 kcal/kg (dahil) sınırı içerisinde olacaktır.

- kalori dışında istenen kömür özelliklerinden toplam kükürt değeri (fabrikanın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre idarece belirlenen bir değer var ise) baz değerin altında, uçucu madde ve kül erime noktası (yarı küresel sıcaklık) değerleri baz değerlerin üstünde, kül değerinde ise red değerinin altında olacaktır.

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

5.1. Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Balıkesir adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder)

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

11.1. İhale konusu her kömür türü, toz veya 10-18 mm. sınıfları bazında fabrika ihtiyacı bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 14 000 ton ise teklif miktarı 14 000 ton olacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

14 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

15 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

16 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3883/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Merkez (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Diyarbakır Merkez (Tevsii) OSB alanına ait yol, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                       :  Diyarbakır-Elazığ Karayolu 22. Km. OSB. İdare Binası DİYARBAKIR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Diyarbakır Merkez (Tevsii) OSB alanına ait yol, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  DİYARBAKIR

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)      :  33.914.570- TL

f) Geçici Teminatı                         :  2.374.019,90- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  21/05/2015 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2 - Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4 - İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5 - İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Diyarbakır-Elazığ Karayolu 22. Km. OSB. İdare Binası DİYARBAKIR adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

3896/2-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.

İL                                               :  KONYA

İLÇESİ                                      :  SELÇUKLU

MAHALLESİ                           :  DİKİLİTAŞ

CADDESİ                                 :  İSTANBUL YOLU

PAFTA                                     :  30-M-3, 30-N-4

ADA NO                                  :  17996

PARSEL NO                            :  7

YÜZÖLÇÜMÜ                        :  13.006,68 m2

İHALE USULÜ                        :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 27.03.2015 gün ve 6643 sayılı yazısında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

MUHAMMEN BEDELİ          :  9.104.676,00. TL. (Dokuz Milyon Yüz Dört Bin Altı Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası) olup, bu bedel inşaat maliyet bedelidir.

GEÇİCİ TEMİNAT                  :  273.140,28-TL (İkiyüz yetmiş üç bin yüz kırk Lira, yirmi sekiz Kuruş) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.

İHALE GÜNÜ VE SAATİ      :  22.05.2015 - Cuma günü saat: 10,00

A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 27.03.2015 gün ve 32808994.160.07.02.[42]-9231-6643 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 22.04.2015 tarih ve 96725240-160.07.03/1333 sayılı onay belgesine istinaden; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan 451/480 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 29/480 hissesi mazbut Hocacihan Köyü Sarnıçlar Vakfı adına kayıtlı taşınmazın;

1 - İşin süresinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması,

2 - İlk 24 (yirmidört) ay içerisinde;

a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilecek alan olması halinde bedelsiz terk ya da 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması ile ilgili işlemlerin yüklenici tarafından yapılması,

b) Yapılacak olan tesise ait mimarı, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşların onayı alınmasına müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak işletme ruhsatının alınması ve işletmeye açılması, tamamlanan bina için cins değişikliğinin yapılması, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan teminatlarla kiraların gelir kaydedilmesi,

3 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 24 (yirmidört) ay 1.500,00 TL (Bin beş yüz Türk Lirası),

25. aydan itibaren yani 3. yılın başından itibaren sözleşme imzalandığı tarihten itibaren her yıl için Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ilave edilmesi şartıyla aylık 15.000,00 (On Beş Bin Türk Lirası) TL kira bedeline ihaledeki artış miktarının alınması müteakip aylar için bu bedele Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayımlanan ÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedelden aylık kira alınması, 121. Ayın başından itibaren sözleşme imzalandığı tarihten itibaren her yıl için Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ilave edilmesi şartıyla aylık 101.100,00 TL (Yüz Bir Bin Yüz Türk Lirası) kira bedeline ihaledeki artış oranı da ilave edilerek aylık kiranın alınması, müteakip yıllar için ise, bu bedele Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayımlanan ÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedelden aylık kira alınması kira bedeline ihaledeki artış oranı da ilave edilerek aylık kiranın alınması, müteakip yıllar için ise, bu bedele Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen ÜFE Üretici Fiyat Endeksi (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oranında artırılarak bulunacak bedeller üzerinden 588. ayın sonuna kadar aylık kira alınması,

4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle kapalı inşaat alanında artış olması durumunda, ihalede oluşacak aylık kira miktarının ihalede oluşan değer üzerinden aynı oranda arttırılması,

5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karşılanması,

6 - Sözleşme süresi sonunda (49. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi,

7 - 6098 sayılı Kanuna ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

8 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması,

9 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması şartıyla yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde (588 ay) 49 yıllığına kira ihalesine çıkarılmasına,

B. İhaleye iştirak edecek istekliler;

1 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1.Vakıf İşhanı No: 33 Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir.

3 - İsteklilerin; İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. Maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, (Şartnamenin 6-I maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Gerçek Kişilerin yerleşim yeri belgesi vermesi. 2015 yılında alınmış; (Şirketlerde bu belge aranmaz.)

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2015 yılı tasdikli)

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için Şartname ekindeki örneğe uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi (2015 yılında alınmış)

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (2015 yılında alınmış)

j) Muhammen bedelin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi olduğuna dair mali durum belgesi (Banka Genel Müdürlük teyit yazılı) (İhale tarihinden önceki üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekir.)

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmış yer gördü belgesi.

l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi-süresiz) geçici teminat mektubu veya Bölge Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Merkez Şubesi nezdinde ki TR 570 0015 00158 007 295 184 422 numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 273.140,28-TL (İkiyüz yetmiş üç bin yüz kırk Lira, yirmi sekiz Kuruş) tutarındaki geçici teminat banka dekontu,

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, h, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

n) Şartnamedeki EK-8 örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi;

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 22.05.2015 tarih ve saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dahil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

3910/1-1


VHF HAVA YER ARAÇ TELSİZ CİHAZI VE YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası                     :  2015/40734

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32

                                                            06330-Etiler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 204 27 77 - 0 312 204 27 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  emre.incekara@dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  “VHF HAVA YER ARAÇ TELSİZ CİHAZI VE YEDEKLERİ ALIMI İŞİ” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                                   :  Esenboğa Hava Limanı İkmal Müdürlüğü Ana Deposuna tek partide teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 200 (ikiyüz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  15/05/2015 Cuma günü saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak ekte örneği sunulan belgelerin verilmesi zorunludur.

Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş Deneyim Belgeleri:

İstekliler teklif edecekleri bedelin en az %25’i (yirmibeş) oranında son beş yıl içinde tek bir sözleşme ile iş yapmış olduğunu gösteren iş deneyim belgesi verecektir. Teknik Şartnamede belirtilen sayıda telsiz cihazının imalatına ilişkin Üretim kapasite raporunu verecektir.

Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:

İstekli, imalatçı ise imalatçılık belgesini,

İstekli, yetkili satıcı ise üretici firmanın vermiş olduğu imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesini verecektir.

Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise, yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar:

1. Satın alınacak Telsiz Cihazları ISO standartlarına uygun olacaktır. İstekli söz konusu uygunluk belgelerini teklif evrakları ile birlikte verecektir.

2. İstekli; teklif ettiği cihazlara ait Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uygunluk Belgesini Teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.4 - Bu ihalede tek sözleşmeye bağlı olarak;

Bu ihalede “Hava Yer Telsiz Cihazı satışı veya üretimi” benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı İhale dokümanının görülebileceği yer: Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32 06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-133 nolu oda adresinde görülebilir ve 100,00 TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 15/05/2015 Cuma günü saat 11:00’e kadar İhale dokümanının görülebileceği yer: Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-133 nolu oda’ya verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

3871/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3,86.- TL ile en çok 91.000.- TL arasında değişen; 07/05/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 9.100.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen  (Dolu Av fişeği, Akvaryum lambası, Rulman, Elektronik Sigara ve Aparatları, Makaron, Kibrit filtre, Güneş Gözlüğü, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Cep Telefonu şarj cihazı ve kulaklığı, Fırın, Monitör, Keçe tela, Muh. Kağıt, Kumaş, Naylon, Kağıt Hamuru, Metal kasa, Dönerli koltuk, Masa, Etajer, Vernik, Silikon, Akrilik Tow, Motor, Kayış, Üçlü ve Tekli koltuk, Panel, Debriyaj balatası, Kullanılmış eşya, Konteyner, Pil, Akü, Kömür fırçalar, Kahve, baharat, Konserve ve Dökme Çay vb.) 87 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer / BURSA adresindeki ihale salonunda 08/05/2015 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya / araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3866/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

İlimiz Merkez İlçe Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde G33-c3 paftada 13,34 hektarlık alanda 010 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak Ruhsat sahası,  5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Çorum

İlçesi                                       :  Merkez

Mahalle/Köyü                         :  Bahçelievler Mahallesi

Yüzölçümü                             :  13,34 Hektar

Mevkii                                    :  -

İhale Bedeli                             :  29.432,00 TL. (K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat Miktarı %3     :  882,96 TL.

İhale Tarihi                             :  13/05/2015

İhale Saati                               :  16:00

İhale Yeri                                :  Çorum İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda (Gazi Caddesi No: 68/ÇORUM )

Verilecek Jeotermal Kaynak

Arama Ruhsatı Süresi             :  3 (Üç) yıl

Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 100,00 TL bedel karşılığında satın alınacaktır.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

666850

667275

667000

666700

Yukarı (X)

4492000

4491520

4491450

4491850

 

İhalelere Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

A - Gerçek Kişiler için;

Müracaat dilekçesi

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

e) Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;

Müracaat dilekçesi

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

Talipliler istenilen belgeleri dosya halinde 13/05/2015 Çarşamba günü ihale saatinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3813/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 30,00 TL ile en çok 293.773,00 TL arasında değişen; 06/05/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok 29.378,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Elektronik aksam, lastik, valf, yedek parça, pencere kolu, gemi aksamı, filtre, önlük, tel numunesi, plastik aksam, usb girişli lamba, elektrik malzemesi, yangın sensörü, boru, palet, cep telefonu, elektronik entegre devre, usb li lazer, fotoğraf makinesi (canon marka), petrol yağı, madeni yağ, silikon, dalgıç pompa, stevya yaprak, prefabrik duşakabin, holekuler, mısır peleti, amortisör, kumaş, bant, alimünyum iletken, dönüş ve bağlantı elemanı, pano, dübel, kablo klipsi, somun, rekor, renkli tv tüpü, ısıtıcı cihaz, mont (flash geo, clasna, andyfair ibareli), şarj başlığı, kulaklık, şarj aleti (markasız), metal para sayma makinesi (Bajıa, plus, ihunter ve JMT-405-T marka), laminat parke (Evro klass marka), hoparlör (pıoneer marka), şal, eşarp (markasız), v.b. 39 (otuz dokuz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 07/05/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80 / 81 - 109 - 187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3885/1-1


2400 TON KİREÇ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2400 ton kireç A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 150 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 15 Mayıs 2015 Cuma günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3784/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kırıkhan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Karataş mevkii Mimar Sinan mahallesi Toki bölgesinde bulunan 13.377,37 m2 148 ada 1 parsel, 1.206,75 m2 160 ada 2 parsel, 3.100,19 m2 150 ada 1 parsel, 573,87 m2 183 ada 6 parsel sayılı arsa ihale ile satışa çıkarılacaktır.

2 - İhale 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüne göre yapılacaktır.

3 - İhale 30.04.2015 günü saat 14:30'da Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale ile satışı yapılacak arsanın muhammen bedeli;

148 ada 1 nolu parsel 13.377,37 m2 X 450,00 TL    = 6.019,816,50 TL olup geçici teminat 181.000,00 TL'dir.

160 ada 2 nolu parsel 1.206,75 m2 X 275,00 TL      = 331.856,25 TL olup geçici teminat 10.000,00 TL'dir.

150 ada 1 nolu parsel 3.100,19 m2 X 350,00 TL      = 1.085,066,50 TL olup geçici teminat 33.000,00 TL'dir.

183 ada 6 nolu parsel 573,87 m2 X 260,00 TL         = 146.206,20 TL olup geçici teminatı 5.000,00 TL'dir.

5 - Gazete ilan bedeli ihaleye girene ait olup iştirakçilerden peşin alınacaktır.

6 - Geçici teminatlar ihale günü saat 12:00'a kadar belediye hesabına yatırılmış olacaktır.

7 - İhale bedeli peşin olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yatırılacaktır.

8 - Satışı bedeli üzerinden alınacak KDV ihaleyi alana aittir.

9 - İhaleye katılanlar şartname maddelerini kabul etmiş sayılır.

3925/1-1