24 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29336

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 KALEM RAMAZAN ÇAYI POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


HAVA TANKI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


LED EKRAN SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI KİRALAMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


48 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum-Aziziye Otoban (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YE AİT AFYONKARAHİSAR, AKSARAY, ANKARA, BİTLİS, EDİRNE, ERZURUM VE IĞDIR İLLERİNDEKİ MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


İPTAL İLANI

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


5.173 ADET ARAÇ KAPASİTELİ YOL BOYU AÇIK OTOPARKLARIN İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hatay İmar, Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim, Madencilik, Teknoloji, Medya Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinden:


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÇAY VE ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PERSONEL İŞ KIYAFETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KANTAR BAKIM - ONARIMI, TEMİZLİĞİ VE PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


YARI MAMUL (TORBALI) ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ardeşen/RİZE


KISMİ SÜRELİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞINDA İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


ARSA SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden:


ARSALAR ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Tavşanlı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından:


TRAFİK DENETLEME SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR

Osmancık Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 KALEM RAMAZAN ÇAYI POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan 7.000.000 adet 500 Gr. Ramazan Çayı Poşeti ile 8.000.000 adet 1000 Gr. Ramazan Çayı Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.05.2015 günü saat 14.30'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3621/1-1


5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 514,65TL. ile en çok 194.722,97TL. arasında değişen; 29/04/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 51,47 TL, en çok 19.472,3TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen lens, fotoğraf makinası, saat, kilim, halı vs. cinsi 22 (yirmiiki) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 30/04/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3751/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/47175

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :  Tel: (0312) 540 10 00    Faks: (0312) 540 16 60

Elektronik Posta Adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ilgın Kontrol Müdürlüğü’nün şehir içi ve şehirlerarası dış görevleri, bünyesinde bulunan rödövanslı sahaların kontrol, denetleme işleri ile diğer işlerinde kullanılmak üzere yakıt ve sürücüsü idareye, diğer giderleri yükleniciye ait bir adet arazi vitesli (4x4) binek aracın iki yıllığına kiralanması işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  TKİ Ilgın Kontrol Müdürlüğü Ilgın/KONYA

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi 730 gündür.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA

4 - İhale Tarih ve Saati            :  14/05/2015 - 14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

A - İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat: 11 Oda   No: 1108 Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.

b) İhale dokümanı 30,00 TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği zemin kat oda no: DZ - 25 Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

3756/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/45984

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 - 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Çetinkaya istasyonu teslimi 40.000 m3, İhsanlı istasyonu 40.000 m3 balast satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımlarımız için Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Bu ihalede kısmı teklif verilebilir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 21/05/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3641/1-1


HAVA TANKI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/47874

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 80 adet (720 Lt) hava tankı teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11/05/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 11/05/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3682/1-1


LED EKRAN SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı Led Ekran Sistemi malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarım Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte malzeme listesi, teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/04/2015 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3737/1-1


ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI KİRALAMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

Bölgemiz Yol Müdürlüğünün ihtiyacı olan (Baskil-Kuşsarayı hattında, Muş-Tatvan hattında ve Van-Kapıköy hattında) Araç (Binek Araçları) ve İş Makinaları Kiralama Hizmet alımı işi; (Kısmi teklif verilebilir) 06/05/2015 tarihin de saat: 14:00’da Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2015/45019

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası               :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                   :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi     :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmet

     alımının adı ve miktarı       :  Yol Müdürlüğünün ihtiyacı olan (Baskil-Kuşsarayı hattında, Muş-Tatvan hattında ve Van-Kapıköy hattında) Araç (Binek Araçları) ve İş Makinaları Kiralama Hizmet alımı işi;

2.1) Baskil-Kuşsarayı hattında İş makinaları: (Şoförlü Yakıt Dahil) 2 adet EKSKAVATÖR, 1 adet GREYDER, 1 adet TİTREŞİMLİ SİLİNDİR, 1 adet EKSKAVATÖR BEKO LODER(kazıcı-yükleyici), 1 Adet lastik tekerlekli YÜKLEYİCİ, 2 ay süreyle kiralanması işi

2.2) Baskil-Kuşsarayı hattında Binek Araçları: (Şoförlü Yakıt Hariç) 2 adet (4x4) KAMYONET (Pick-Up), 7 adet (17+1) kişilik MİNÜBÜS, 1 adet (5+1) kişilik Çift kabinli KAMYONET 60 (Altmış gün) gün süreyle kiralanması işi

2.3) Muş-Tatvan hattında İş makinaları: (Şoförlü Yakıt Dahil) 2 adet EKSKAVATÖR, 1 adet GREYDER, 1 adet TİTREŞİMLİ SİLİNDİR, 1 adet EKSKAVATÖR BEKO LODER (kazıcı-yükleyici) 2 ay süreyle kiralanması işi

2.4) Muş-Tatvan hattında Binek Araçları: (Şoförlü Yakıt Hariç) 2 adet (4x4) KAMYONET (Pick-Up), 4 adet (17+1) kişilik MİNÜBÜS, 1 adet (5+1) kişilik kapalı Kasa KAMYONET 2 Ay süreyle kiralanması işi

2.5) Van-Kapıköy hattında Binek Araçları: (Şoförlü Yakıt Hariç) 2 adet (4x4) KAMYONET (Pick-Up), 3Adet MİDİBÜS(27/33 kişilik oturma kapasiteli), 2 adet MİNİBÜS (17+1) Kişilik, 1 Adet (5+1 Kişilik kapalı kasa) KAMYONET, 2 Adet Binek OTOMOBİL 120 (yüzyirmi gün)gün süreyle kiralanması işi

2.6) Van-Kapıköy hattında İş makinaları: (Şoförlü Yakıt Dahil) 2 adet EKSKAVATÖR, 1 adet GREYDER, 1 adet TİTREŞİMLİ SİLİNDİR, 1 adet EKSKAVATÖR BEKO LODER (kazıcı-yükleyici) 4 ay süreyle kiralanması işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 06/05/2015 Tarih, Saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.-TL Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir.

9 - Araç (Binek Araçları) veya iş makinalarında belirtilen miktar ve modelde bulundurmayı taahhüt edeceklerdir.

3528/1-1


48 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum-Aziziye Otoban (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum-Aziziye Otoban (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesine ait 48 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                       :  Sanayi Sitesi K. Blok No: 47    ERZURUM

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  48 adet iş yeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  ERZURUM

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)      :  14.895.000.-TL

f) Geçici Teminatı                         :    1.042.650.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  12/05/2015 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b- Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b- Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Erzurum-Aziziye Otoban (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Sanayi Sitesi K. Blok No: 47 ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

3635/2-2


TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YE AİT AFYONKARAHİSAR, AKSARAY, ANKARA, BİTLİS, EDİRNE, ERZURUM VE IĞDIR İLLERİNDEKİ MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara Bitlis, Edirne, Erzurum ve Iğdır illerindeki Türkşeker A.Ş.ye ait aşağıda belirtilen taşınmazlardan;

 

Grup

İhaleye Konu Varlık

Geçici

Teminat

(TL)

Şartname

Bedeli

(TL)

Son Teklif Verme

Tarihi/Saati

1

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 653 ada, 98 parseldeki 35.600,91 m2 Taşınmaz

250.000

250

26/05/2015

17:00

2

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Dere Mahallesi, 595 ada, 19 ve 20 parsellerdeki 479,28 m2 Taşınmaz

20.000

100

26/05/2015

17:00

3

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Mahallesi, 6497 parseldeki 5.910,00 m2 Taşınmaz

20.000

100

26/05/2015

17:00

4

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Aliağa Mahallesi, 63 ada, 75 parseldeki 2.430,82 m2 Taşınmaz

30.000

100

26/05/2015

17:00

5

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Aliağa Mahallesi, 64 ada, 53 parseldeki 4.562,09 m2 Taşınmaz

50.000

100

26/05/2015

17:00

6

Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Karataş Mahallesi, 366 ada, 57, 58 ve 59 parsellerdeki 3.390,59 m2 Taşınmaz

250.000

250

26/05/2015

17:00

7

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2242 ada, 1 parseldeki 11.250,00 m2 Taşınmaz

70.000

100

26/05/2015

17:00

8

Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Y. Kayabaşı Mahallesi, 8 ada, 88 parseldeki 3.356,00 m2 Taşınmaz

50.000

100

26/05/2015

17:00

9

Iğdır ili, Merkez ilçesi, Pulur Mahallesi 151 ada, 3 ve 4 parsellerdeki 53.462,44 m2 Taşınmaz

50.000

100

26/05/2015

17:00

 

Üzerinde bulunan varlıklar ile birlikte belirtilen parsel grupları halinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere her biri ayrı olarak ihale edilecektir.

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz parsel grubu/grupları için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- Halkbank A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- Vakıfbank A.Ş. Ankara Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi parsel grubu/gruplarının ihalesine ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5) Özelleştirme ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

7) Ayrıca (0 312) 585 84 61 - 585 83 49 - 585 84 87 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Adres:  Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş/ANKARA

             Tel: (312) 585 80 00/8461 - 8349 - 8487     Faks: (312) 585 80 51

             İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

3763/1-1


İPTAL İLANI

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Kuruluşumuzca, Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi, 1045 ada, 122 no.lu parseldeki 1.512,83 m² yüzölçümlü taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla 31/03/2015 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve ihalede son teklif verme tarihi 28/04/2015 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu taşınmaza ilişkin, İlan Metninin 5’inci maddesi ve İhale Şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden bahse konu taşınmazın ihalesi iptal edilmiştir.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91   Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

3761/1-1


5.173 ADET ARAÇ KAPASİTELİ YOL BOYU AÇIK OTOPARKLARIN İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hatay İmar, Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim, Madencilik, Teknoloji, Medya Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinden:

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

a) Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 06/04/2015 tarihli ve 82 sayılı Kararı’na istinaden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan protokolle şirketimiz Hatay İmar, Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim, Madencilik, Teknoloji, Medya Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye (Şirket) işletme hakkı devredilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içinde bulunan Antakya, İskenderun, Payas ve Erzin İlçelerindeki cadde, bulvar ile muhtelif yerlerdeki 5.173 adet araçlık yol boyu açık otoparkların işletme hakkının 36 (otuzaltı) aylığına kiralanmasına ilişkin ihaledir.

b) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine istinaden "Kapalı Teklif, Artırma Usulü" ile yapılacaktır. İsteklilerden kapalı teklif sunanların tekliflerinin ihale saatinde zarflarının açılarak değerlendirilmelerine müteakip, yeterliğe sahip istekliler arasında artırma yapılacaktır.

c) İşletme hakkının sözleşme tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) aylığına kiralanmasına ilişkin işin 36 (otuzaltı) aylık toplam muhammen kira bedeli (KDV hariç) 5.574.341,25 TL (BeşmilyonbeşyüzyetmişdörtbinüçyüzkırkbirTL, Yirmibeş Krş)'dir. Artırım bu bedel üzerinden yapılacaktır.

İhalenin yapıldığı yılın kira bedeli, ihale bedeli olup, bunu izleyen yıldaki sözleşme yapılan aya denk gelen ay sonunda yapılacak kira artışı, TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında yapılır. Küsurlu rakamlar bir üst rakama tamamlanır. Kiracı ayrıca bir ihtarname keşidesine gerek kalmaksızın kira artışını kabul ve taahhüt etmiş ve kira artışı yapılmış sayılır. 36 (otuzaltı) aylık kira akdinin sonunda sözleşme sona erecek ve söz konusu iş yeniden ihaleye çıkarılacaktır.

d) Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2 - İHALE ŞARTNAMESİ VE BEDELİ:

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Havuzlar Mahallesi İzmir Caddesi Habibi Neccar Sosyal Tesisleri Antakya/Hatay adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi istekliler, şartname ve eklerini, Şirket’in Türkiye Finans Bankası Antakya Şubesi’ndeki 1137160-4 No’lu hesabına 1.000,00 (bin) TL yatırarak, bedelin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu da 4 üncü maddede belirtilen adrese ibraz ederek, yine bu adresten temin edebilirler.

3 - GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT TUTARI:

İhalenin geçici teminat tutarı 167.230,24 (YüzaltmışyedibinikiyüzotuzTL, Yirmidört Krş) olup, kesin teminat tutarı ise ihalede gerçekleşen bedelin 36 (otuzaltı) aylık tutarı üzerinden % 6 oranında hesaplanacaktır. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici veya kesin teminat olarak Tedavüldeki Türk Parası, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden oluşacaktır.

Geçici ve kesin teminat tutarı, Türk Lirası olarak Şirket’in Türkiye Finans Bankası Antakya Şubesi’ndeki 1137160-4 No’lu hesabına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak da verilebilir.

4 - İHALE YERİ, SAATİ VE ZARFLARIN TESLİM SÜRESİ:

a) İhale, Havuzlar Mahallesi İzmir Caddesi Habibi Neccar Sosyal Tesisleri Antakya/Hatay adresinde yapılacaktır.

b) İhale, 05/05/2015 Salı günü, saat 10:00’da yapılacak olup, aynı gün saat 14:00’da açık artırma yapılacaktır.

c) İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi isteklilerin, zarflarını Havuzlar Mahallesi İzmir Caddesi Habibi Neccar Sosyal Tesisleri Antakya/Hatay adresine ihale günü ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

5 - İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır:

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir:

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden gerçek veya tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak olan teklifle birlikte, şartname ve sözleşme tasarısının da aynen kabul edildiğini belirteceklerdir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir, istekliler hiç ihaleye girmemiş kabul edilir.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

a) İstekli Gerçek Kişiyse:

1) Kanuni ikametgâhının olması,

2) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi,

3) İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe,

4) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekâletname ile imza beyanı,

5) Nüfus cüzdanı sureti,

6) İhale şartnamesinin satın alındığını belirten makbuz aslı,

7) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

8) Teklifleriyle birlikte sunacakları, parkomat el cihazlarının teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösterir katalog, broşür, standart belgeler,

9) İhale tarihi itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı,

10) İsteklilerin, ihale dosyasında sunulan şartname ve sözleşme tasarısına uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname,

11) Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

12) İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu. Kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 10 undan az olamaz.

b) İstekli Tüzel Kişiyse:

1) İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe,

2) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi

3) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna, ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge,

4) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ile imza beyanı,

5) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

6) İhale şartnamesinin satın alındığını belirten makbuz aslı,

7) Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve vergi borcu olmadığına dair belge,

8) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış olan mükellefiyet ve prim borcu olmadığına dair belge,

9) Teklifleriyle birlikte sunacakları, parkomat el cihazlarının teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösterir katalog, broşür, standart belgeler,

10) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ya da tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

11) İsteklilerin, ihale dosyasında sunulan şartname ve sözleşme tasarısına uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname,

12) Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

13) İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu. Kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10 undan az olamaz.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi ve teklifin hangi işle ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfın da yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi, ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

3735/1-1


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 33 kalem muhtelif adetlerde kırtasiye malzemesi alımı 14 Mayıs 2015 Perşembe günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

3758/1-1


LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın çatı çevre aydınlatmasında kullanılmak üzere 38 Adet ledli aydınlatma armatürü, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 30.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 – 74

3730/1-1


ÇAY VE ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 1.000 Kg. çay ve 2.000 Kg. şeker, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 05.05.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 – 74

3731/1-1


PERSONEL İŞ KIYAFETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, 165 Adet Üretim pantolon, 330 Adet Tişört (yazlık), 165 Adet Hamur Önlüğü, 172 Adet Terlik, 27 Adet Pantolon (bakım ve bahçıvan), 54 Adet Tişört (bakım ve bahçıvan), 27 Adet İş Ayakkabısı, 7 Adet Önlük Alımı teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Personel İş Kıyafetleri numuneleri fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 05.05.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 – 74

3732/1-1


MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg margarin (Yağ oranı %83,5), teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 07.05.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 – 74

3733/1-1


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Kg Simitlik un, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 07.05.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 – 74

3734/1-1


KANTAR BAKIM - ONARIMI, TEMİZLİĞİ VE PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2015/2016 Kampanya Dönemi Kantar Bakım - Onarımı, Temizliği ve Periyodik Bakımları Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/46174

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ilgın Şeker Fabrikası merkez ve bölgelerinde bulunan ve aşağıda adı ve çekeri belirtilen 38 adet muhtelif çekerleri olan kantarların, “Tartı Aletleri - Otamatik Olmayan - Metrolojik Özellikler” TS EN 45501 standardının uygulanması hakkında tebliğ ve 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği” kapsamında, standartlara uygun olarak bakım-onarımı, temizliği ve pancar işleme kampanyası süresince 15’er günlük arayla kantarların toplam 304 adet periyodik kontrollerinin yapılması ile idarenin gerekli görmesi halinde belirleyeceği tarihlerdeki kontrolü ve ayarlanması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ilgın Şeker Fabrikası merkez ve bölgelerinde bulunan kantarlar (Aşağıda belirtilmiştir.)

c) İşin süresi                              :  Kampanya öncesi tüm kantarların bakım-onarımı ve temizliği işinin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren azami 60 (Altmış) iş günüdür. Ancak yüklenici iş programını 60 (Altmış) iş gününü aşmamak şartıyla her bir kantarın tesellüm tarihinden 15 (Onbeş) gün öncesine kadar bitirecek şekilde yapacaktır. Kampanya süresince kantarların periyodik bakımları Ilgın Şeker Fabrikası 2015/2016 pancar işleme kampanya süresince yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  12/05/2015 Salı günü Saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (YüzonsekizTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

KANTAR ADI

BAKIM-ONARIM, TEMİZLİK ADEDİ

PERİYODİK BAKIM

ADEDİ

ÇEKERİ (TON)

Merkez

9

72

60

Doğanhisar

2

16

30-40

Doğrugöz

2

16

40

Subatan

2

16

30-40

Ulupınar

2

16

30-40

Yeşilköy

2

16

30-40

Çeltik

2

16

40

Gökpınar

2

16

40-60

Atlantı

2

16

40-60

Kabacalı

2

16

30-60

Kadınhanı

2

16

25-40

Kolukısa

2

16

25-40

Sarayönü

2

16

25-40

Hacıfakılı

3

24

40-80

Uzunbeyli

2

16

40

TOPLAM

38 Adet

304 Adet

 

3674/1-1


YARI MAMUL (TORBALI) ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ardeşen/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 3.600.000 kg torbalı kuru çay nakliye iş % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü/Yavuz Selim Mah. Atatürk Cad. No: 361   53400 Ardeşen/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.05.2015 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ardeşen Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Yavuz Selim Mah. Atatürk Cad. No: 361   53400 Ardeşen / RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.                            

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3705/1-1


KISMİ SÜRELİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kısmi Süreli İşyeri Hekimliği ve Acil Tıp Teknisyenliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/48468

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. KM. No: 1   03040 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası      :  2722483480 - 2722483487

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret2@hotmail.com

ç) İhale dokümanının

  görülebileceği internet adresi   :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızda çalışan personel için yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak kısmi zamanlı ve bir yıl süre ile bir adet işyeri hekimi ve tam zamanlı bir adet acil tıp teknisyeninin çalıştırılması işidir.

                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

c) Süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası Afyon-Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati                        :  05.05.2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

OSGB Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası -Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası - Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

3749/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince aşağıda adı ve koordinatları verilen 1 (bir) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

2013/01 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Akdam, Karacadağ, Sarıveli, Gökkuşağı, Burhanköy Alanı: 4949,4 Ha, Pafta: O33a2

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç): 85.833 TL, Geçici Teminatı: 2.574,99 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

647003

650000

650000

651000

654000

654000

647003

Yukarı (X)

4085001

4086000

4090000

4094000

4094000

4083000

4083000

 

2 - İhale, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin Valiliği Kat: 1 Yenişehir/MERSİN adresindeki Mersin Valiliği toplantı salonunda, 07.05.2015 Perşembe günü saat 13:30’da İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler, aşağıda istenilen belgeleri en geç 07.05.2015 Perşembe günü, ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale başladıktan sonra hiçbir şekilde müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

3.1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

3.2 - İhale için belirtilen geçici teminatlar Mersin T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki Mersin Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğü TR 09000 1000 207 0000 1000 5495 nolu hesabına yatırılmış geçici teminat dekontu ihale saatine kadar getirilecektir.

3.3 - Gerçek kişi olması halinde,

3.3.1 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi,

3.3.2 - T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),

3.3.3 - Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

3.3.4 - Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekâletnamesi,

3.4 - Tüzel kişi olması halinde;

1) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,

4) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletname

5) Gerçek ve Tüzel kişilere ait İdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna teslim edilmesi

3.4.1- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasından 2015 yılında alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3.4.2 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4.3 - Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve imza sirküsü,

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin Valiliği Kat: 3 Yenişehir/MERSİN adresinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.

5 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girilmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale bozularak sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

6 - İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7 - İlgili sahalarla ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleşmeden dolayı doğacak olan masraflar ruhsatı alan kişi veya şirkete aittir.

8 - İhaleye katılım şartları, ilan metni ve iştirakçilerden aranılan belgeleri de ihtiva eden şartname Mersin Valiliği resmi internet sitesi olan www.mersin.gov.tr’den görülebilir.

İlan olunur.

3684/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet yer 2886 Sayılı Yasanın 36. Maddesi gereğince “ Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra

No

Ada-Parsel

Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Türkoba Mahallesi 113 Ada

2 parsel

9.298,00 m2

Ticaret Alanı

5.113.900,00 TL

153.417,00 TL

 

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

2 - İhale 06/05/2015 Çarşamba günü saat 10:00 da Büyükçekmece Belediyesi Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 adresindeki Ek Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu ile Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 05/05/2015 Salı günü mesai saati bitimine kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3676/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞINDA İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Söke Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 1422 ada, 2 parsel üzerinde yapılacak 21.666,64 m2 yapı inşaat alanına sahip 120 bağımsız bölümden oluşan konut inşaatının arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ve Yenicami Mahallesindeki Şenırmak sokağa cepheli park alanında yapılacak 6039 m2 lik Semt Parkı ve Spor Alanları Projesi Uygulaması İşi.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar caddesi, No: 21 adresindeki Fen İşleri Müdürlüğünden 5.000,00 (BEŞBİN) -TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar caddesi, No: 21 adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda 20/05/2015 tarih ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

“Söke Belediyesi Mülkiyetinde 1422 Ada, 2 Parsel Üzerinde Yapılacak Konut İnşaatının Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ve Parselin Güneybatısında Yer Alan Park Alanında Semt Parkı ve Spor Alanları Projesi Uygulaması” işinin, İşbu işe ait İdari Şartnamenin 3. maddesinde “Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde yapılması planlanan veya yapılan bağımsız bölümlerin satışları ile ilgili olarak elde edilecek her türlü toplam geliri” şeklinde tanımlanan Satış Toplam Geliri(STG) tutarı olan 22.319.009,00 TL (yirmiikimilyon, üçyüzondokuzbin, dokuztürklirası) işin tahmin edilen bedeli olup, İşin geçici teminatı bu tutarın % 3’ü olan 669.570,27 (altıyüzatmışdokuzbin, beşyüzyetmiştürklirası, yirmiyedi kuruş) TL’sıdır.

5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.c) İstekliler, İdari Şartnamenin 4.7. maddesinde belirtilen Satış Toplam Geliri (STG) üzerinden,(MIPGO)’ndan aşağıda olmamak şartıyla;

İdareye ne kadar ASGARİ İPG vereceğini bedel olarak, ne kadar İdare Payı Gelir Oranı (İPGO) vereceğini ise oran olarak gösterir, örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubunu vereceklerdir.

İdaraye sunulan teklif mektuplarından bedel olarak en yüksek ASGARİ İPG teklifinde bulunan isteklinin teklifi tercih edilecektir. ASGARİ İPG’lerin eşit olması halinde tek sözleşmeye dayalı işbitirme belgesi yüksek olan istekli tercih edilecektir.

5.1.ç) Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.f) İş Deneyim Belgeleri: Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan alınmış iş bu şartnamenin 4.7. maddesinde yer alan Satış Toplam Geliri(STG) tutarı olan 22.319.009,00 TL’sinin en az % 80’i oranında 11.06.2011 tarih ve 279 61 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına dair İş Deneyim Belgeleri kabul edilecektir. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir.

5.1.g) İşi yapacağını taahhüt eden gerçek ve tüzel kişiler idari şartnamenin 4.7. maddesinde belirtilen Satış Toplam Geliri (STG)’nden az olmayan nakit kredi limitine sahip olduklarını gösteren ihaleyi yapan idare adına düzenlenmiş ve ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir.

5.1.ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 20/05/2015 tarihi, saat: 14.00’e kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne verebilecektir.

7 - İhale Komisyonu, gerekçesi kararda belirtilmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

3675/1-1


ARSA SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesinden:

                                                                                                                        SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (Liste 1)

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısmı (M²)

Taşınmazların Toplam Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/Saati

1

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

242

11.570,00

tarla

imarsız

62.761 (11 parselin tevhid ifraz işlemi neticesinde oluşacak C parseli yüz ölçümü), ayrıca 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi hissesinden DOP olarak kullanılmak üzere 6.821,38 m2

207.111.300,00 TL

6.213.340,00

06.05.2015 Çarşamba günü

Saat: 10.00

2

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

243

12.820,00

tarla

imarsız

3

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

244

27.700,00

tarla

imarsız

4

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

245

18.900,00

tarla

imarsız

5

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

246

44.300,00

tarla

imarsız

6

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

247

16.600,00

tarla

imarsız

7

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

248

28.800,00

tarla

imarsız

8

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

250

27.300,00

tarla

imarsız

9

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4393

102.100,00

tarla

imarsız

10

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

4394

5.000,00

tarla

imarsız

11

Ankara

Çankaya

Lodumu

-

5435

118.500,00

tarla

imarsız

12

Ankara

Çankaya

Lodumu

27592

1

90.001

(H.Ü. Hissesi 19.848 m2)

arsa

imarlı

 

1 - Mülkiyeti Hacettepe Üniversitesine ait Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu Mahallesi Bulamaçlı Mevkiinde bulunan 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 4393, 4394 ve 5435 parsellerin tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 62.761 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı C parselinin ve Düzenleme Ortaklık Payı olarak kullanılmak üzere 27592 ada 1 parselde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hissesinden 6.821,38 m2'nin mülkiyetinin yapılacak ihale sonucunda peşin para (TL) karşılığında, yapılacak ihale sonucunda Müşteriye devri şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a ve 37 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi 06/05/2015 tarihinde saat 10.00'da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.

2 - İhale Kararının tebliğinden sonra 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını ve bu ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırmak kaydıyla taşınmazı namına tescil ettirebilir. Bu durumda müşterinin nakit olarak verdiği geçici teminatı ihale bedeline mahsup edilebilir.

3 - Tahmini Bedel: 207.111.300,00 (İki Yüz Yedi Milyon Yüz On Bir Bin Üç Yüz) TL +KDV dir ve Geçici Teminat Bedeli: 6.213.340 (Altı Milyon İki Yüz On Üç Bin Üç Yüz Kırk) TL dir.

4 - İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek, Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını Tüzel kişiler için Vergi Kimlik numarasını bildirmek,

3) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermek, aranacak nitelik ve yeterliliğe sahip olmak,

4) Teklif verecek kişinin;

(a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

(b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

6) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

8) Teklif mektubu,

9) İhaleye iştirak edecekler 2.000 (İki Bin) TL bedel karşılığında şartname alarak, şartname bedelini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına ödediğine ilişkin belgeyi ibraz etmek zorundadır."

5 - İhaleye İlişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sıhhiye Yerleşkesinde görülebilir ve 2.000 TL ödeyerek temin edilebilir.

6 - Müşteri devri öngörülen taşınmazların toplam tahmini bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli peşin olarak Hacettepe Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı Hesabına ödenecektir.

7 - Üniversitemize ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

9 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

10 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

11 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

12 - Tahmin edilen bedelden daha düşük teklifler kabul edilmeyecektir.

13 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3699/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden:

                                                                 2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

 

Sıra No

İli/İlçesi/ Mahalle/Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Muğla/Bodrum / Torba/Kaynar

N18-C-20-A-3-B, N18-C-20-A-3-C, N18-C-20-B-4-D

120

4

2.032,06

Tam

Delicelik

Kısmen Turizm Tesis Alanı, Kısmen Günübirlik Alan, Kısmen park ve dere alanı

2.869.669,00 TL

286.966,90 TL

06/05/2015

13:30

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mal 2886 sayılı Devleti İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

1 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

3 - Yapılacak ihalede, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine aşağıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir, Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.

4 - İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin:0 (252) 316 75 25)

İlan olunur.

3685/1-1


ARSALAR ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Tavşanlı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Vakfımıza ait tapunun Kavaklı Mahallesi Bağlık mevkiinde kâin, Kavaklı Mahallesi Funda Sokağa cepheli 58 ada 15 parseldeki 3.780,88 m2 arsa ile bu arsaya bitişik tapunun Moymul Mahallesi Bakırcak mevkiinde kâin, 1267 ada 4 parseldeki 221 m2 arsa ve 1267 ada 3 parseldeki hissemize düşen 98 m2 arsaların birleştirilmesi sonucunda tevhitle, arsalar üzerine bina inşaatının kat karşılığı olarak verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Hükümlerine göre açık artırma suretiyle ihale edilecektir.

2 - İhale 14/05/2015 Perşembe günü saat 15.00'de ihale komisyonu ve Vakıf Mütevelli Heyeti huzurunda Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - Vakfımızda kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 1.610.180,93 TL + 10.000,00 TL = 1.620.180,93 TL'dir. %3 geçici teminatı 48.606,00 TL, cayma teminatı 20.000,00 TL'dir.

4 - Geçici ve cayma teminatlarının ihale saatinden önce Vakfımızın T.C. Ziraat Bankası Tavşanlı Şubesi nezdindeki 33597738 - 5001 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir..

5 - Bu işe ait şartnameler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünde görülebilir.

3642/1-1


TRAFİK DENETLEME SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR

Osmancık Belediye Başkanlığından:

1 - Osmancık Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan karayollarındaki can ve mal güvenliğini sağlamak ve güvenli trafik akışını temin etmek için, Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, 5 kavşakta 10 yönde TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ kurulması, 5 kavşakta Adaptif (Akıllı Kavşak) Trafik Yönetim Sistemi Kurulması, 5 kavşakta mevcut KGYS sistemine malzeme alım listesinde belirtilen kameraların ilave edilmesi, 5 kavşakta fiber optik network ağının kurulması mevcut KGYS nin fiber optik ağa dahil edilmesi ve KGYS-TEDES için kurum tarafından belirtilen yerde KGYS-TEDES merkezinin yapılması, kurulacak sistemin sözleşme süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere işletilmesi, sözleşme süresince gerekli tüm bakım ve onarımının yapılması, sonradan oluşacak olan imar planları ve karayolları planları doğrultusunda gerekli altyapı dahil sistemlerin taşınması, sisteme gerekli yeni yatırımların yapılması ve ilave noktaların eklenmesi koşulu ile KGYS ve TEDES sistemlerinin Emniyet Müdürlüğünce kullanılması için teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıl sure ile işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Şartname ve ekleri Osmancık Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTL.) bedelle satın alınacaktır.

3 - İhaleler Kızılırmak Mahallesi A.Menderes Caddesi No: 33 adresinde bulunan Osmancık Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif eksiltme usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

Sıra

Nevi

Yaklaşık yatırım Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

Osmancık Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan karayollarındaki can ve mal güvenliğini sağlamak ve güvenli trafik akışını temin etmek için, Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, 5 kavşakta 10 yönde TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ kurulması, 5 kavşakta Adaptif (Akıllı Kavşak) Trafik Yönetim Sistemi Kurulması, 5 kavşakta mevcut KGYS sistemine malzeme alım listesinde belirtilen kameraların ilave edilmesi, 5 kavşakta fiber optik network ağının kurulması mevcut KGYS nin fiber optik ağa dahil edilmesi ve KGYS-TEDES için kurum tarafından belirtilen yerde KGYS-TEDES merkezinin yapılması, kurulacak sistemin sözleşme süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere işletilmesi, sözleşme süresince gerekli tüm bakım ve onarımının yapılması, sonradan oluşacak olan imar planları ve karayolları planları doğrultusunda gerekli altyapı dahil sistemlerin taşınması, sisteme gerekli yeni yatırımların yapılması ve ilave noktaların eklenmesi koşulu ile KGYS ve TEDES sistemlerinin Emniyet Müdürlüğünce kullanılması için teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıl sure ile işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması ihaleye çıkartılmıştır.

11.170.000,00 TL

K.D.V. Hariç

355.100,00-TL

13/05/2015

14:00

 

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A) Gerçek Kişiler:

• Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

• İstekliler muhammen bedelin %3’ü 355.100,00-TL ‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Osmancık Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

• Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

• İlgili Vergi Dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti .

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

• İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

• İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi yapacağına ve işin istenen sürede bitirilerek sistemin faaliyete başlayacağına dair noterden taahhütname getireceklerdir.

• İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

• Yeterlilik için;

• Elektronik Denetim Kırmızı Işık İhlal Sistemi,

• Elektronik Denetim Hız İhlal Sistemi,

Olarak tanımlanan işlerden ikisini, en az iki noktada;

a) Yurt içinde ve ya yurt dışında en az üç şehirde kurulumu işini yapmış olma belgesi, veya

b) İsteklinin önerdiği yukarıdaki ürünlerden yurt içinde TEDES Projesi kapsamında en az bir

şehirde veya yurtdışında en az üç şehirde en az iki noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve

bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir)

B) Tüzel Kişiler :

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• İstekliler muhammen bedelin %3’ü 355.100,00-TL ‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Osmancık Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .

• İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

• Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

• İlgili vergi dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti .

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

• İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

• İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi yapacağına ve işin istenen sürede bitirilerek sistemin faaliyete başlayacağına dair noterden taahhütname getireceklerdir.

• İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

• Yeterlilikiçin;

• Elektronik Denetim Kırmızı Işık İhlal Sistemi,

• Elektronik Denetim Hız İhlal Sistemi,

Olarak tanımlanan işlerden ikisini, en az iki noktada;

a) Yurt içinde ve ya yurt dışında en az üç şehirde kurulumu işini yapmış olma belgesi, veya

b) İsteklinin önerdiği yukarıdaki ürünlerden yurt içinde TEDES Projesi Kapsamında en az bir

şehirde veya yurtdışında en az üç şehirde en az iki noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve

bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir

5 - İstekliler, tekliflerini ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 15:00’a kadar Osmancık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

3677/1-1