21 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29333

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Intesa Sanpaolo S.P.A İtalya İstanbul Merkez Şubesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Büyükkutlu Eğitim, Sağlık, Yardım ve Sosyal Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER: Mustafa Büyükkutlu, Şefika Vesile Büyükkutlu, Bekir Çağlayan, Aysel Çağlayan, Osman İşyapar, Ayşe Nursel İşyapar, Hasan Büyükkutlu, Hasibe Büyükkutlu, Abdullah Büyükkutlu, Reyhan Büyükkutlu

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/04/2015 tarihinde tavzih edilen, 31/03/2015 tarihinde kesinleşen 30/12/2014 tarih ve E:2014/175, K:2014/657 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin eğitim, sağlık ve kültür düzeyini yükseltmek, çağdaş bilim anlayışına, inceleme, araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip, sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek amacı ile eğitim kurumları açmak; ihtiyaç sahibi fakir kişilere, kimsesiz çocuklara her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Arap Hasan Mahallesi, 2. Karantina Mevkii, 6818 ada, 43 parsel sayılı kâgir binanın 6 nolu bağımsız bölümü ile İzmir İli, Narlıdere İlçesi, 27 ada, 38 parsel sayılı kâgir ev, 50.000-TL (Elli Bin Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Mustafa Büyükkutlu, Bekir Çağlayan, Hasan Büyükkutlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların tasfiyesinden sonra artan mal ve haklar Vakıflar Genel Müdürlüğüne kalır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3623/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.04.2015     Karar No: 6831

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  1) Aladdin Middle East Ltd.

                                                     2) Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESLERİ         :  1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A.

                                                     2) Adıyaman-Kahta Karayolu 17. Km Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri bitişiği Adıyaman

•TEBLİGAT ADRESLERİ       :  1) İran Cad Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394, Kavaklıdere, Çankaya, Ankara

                                                     2) Söğütözü Cad. No. 23 Söğütözü, Ankara

• MÜRACAAT TARİHLERİ   :  19.11.2014

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇELER         :  Bismil, Çınar, Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  15.281 hektar

• PAFTA NUMARASI            :  ARİ/AME-GYP/K/M44-b3-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

                KÖŞE NO                       ENLEM                                   BOYLAM

                        a                        37º52’30’’00’’’                         40º30’00’’00’’’

                        b                        37º45’00’’00’’’                         40º30’00’’00’’’

                        c                        37º45’00’’00’’’                         40º22’30’’00’’’

                        d                        37º52’30’’00’’’                         40º22’30’’00’’’

                        e                        37º52’30’’00’’’                         40º30’00’’00’’’

                        f                         37º49’37’’20’’’                         40º30’00’’00’’’

                        g                        37º49’37’’20’’’                         40º28’22’’80’’’

                        h                        37º52’30’’00’’’                         40º28’22’’80’’’

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 31.03.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle 30.05.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/AME-GYP/K/M44-b3-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretilebileceği miktar dikkate alınarak 13 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle müşterek 1 adet işletme ruhsatı verilmiştir.

3628/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.04.2015     Karar No: 6833

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  1) Aladdin Middle East Ltd.

                                                     2) Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESLERİ         :  1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A.

                                                     2) Adıyaman-Kahta K.yolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, Adıyaman

• TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1) İran Cad. Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394 06680 Kavaklıdere, Çankaya/Ankara

                                                     2) Söğütözü Cad. No: 23 Söğütözü, 06520 Çankaya/ Ankara

• MÜRACAAT TARİHLERİ   :  1) 27.06.2014

                                                     2) 30.06.2014

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇE                :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  1092 hektar

• PAFTA NUMARASI            :  ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-2

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

                KÖŞE NO                       ENLEM                                   BOYLAM

                        a                        38º03’07’’20’’’                         40º11’06’’00’’’

                        b                        38º02’00’’00’’’                         40º11’06’’00’’’

                        c                        38º02’00’’00’’’                         40º07’30’’00’’’

                        d                        38º03’07’’20’’’                         40º07’30’’00’’’

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 31.03.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle 30.11.2013 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-2 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu kısmında ruhsatın verilişinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 1 kuyu açılarak üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretebileceği miktar dikkate alınarak 4 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle müşterek 1 adet işletme ruhsatı verilmiştir.

3626/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.04.2015     Karar No: 6834

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Adıyaman-Kahta K.yolu 17.Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Cad.No. 23 Söğütözü 06520 ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  14.01.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL               :  Adıyaman

• KAPSADIĞIİLÇELER    :  Merkez, Samsat,

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  6.183 hektar

• PAFTA NUMARASI      :  ARİ/GYP/K/M40-c2-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

                KÖŞE NO                       ENLEM                                   BOYLAM

                        a                        37º41’31’’20’’’                         38º30’00’’00’’’

                        b                        37º37’30’’00’’’                         38º30’00’’00’’’

                        c                        37º37’30’’00’’’                         38º22’30’’00’’’

                        d                        37º41’31’’20’’’                         38º22’30’’00’’’

                        e                        37º41’31’’20’’’                         38º30’00’’00’’’

                        f                         37º38’38’’50’’’                         38º30’00’’00’’’

                        g                        37º38’38’’50’’’                         38º27’25’’20’’’

                        h                        37º41’31’’20’’’                         38º27’25’’20’’’

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 31.03.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ne 04.02.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/GYP/K/M40-c2-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretilebileceği miktar dikkate alınarak 10 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

3625/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.04.2015     Karar No: 6832

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              : Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZ ADRESİ             : Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ          : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86, 06100 Çankaya/Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ       : 10.02.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                            : İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLLER           : Adıyaman, Şanlıurfa

• KAPSADIĞI İLÇELER      : Kahta, Gerger, Siverek

• YÜZÖLÇÜM                      : 2.443 hektar

• PAFTA NUMARASI         : ARİ/TPO/K/M41-b3-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

                KÖŞE NO                       ENLEM                      BOYLAM

                        a                        37º51’30’’00’’’            38º57’00’’00’’’

                        b                        37º49’30’’00’’’            38º57’00’’00’’’

                        c                        37º49’30’’00’’’            38º52’30’’00’’’

                        d                        37º51’30’’00’’’            38º52’30’’00’’’

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 31.03.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 10.02.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/M41-b3-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretilebileceği miktar dikkate alınarak 10 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’ya bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

3624/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.'nın Diyarbakır ilinde sahip olduğu İR/TPO/4635, ARI/TPO/5187, ARI/TPO/5188, ARI/TPO/5189 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatlarıyla ilgili olarak Kurkan-Beykan-Sarıcak Petrol Üretim Sahasında bulunan, faal durumdaki TEM-Kurkan-Sarıcak arasında planlanan Enerji Nakil Hattının yapılması için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 3. Asliye Hukuk ve Eğil Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyü 524 no.lu, Hantepe Köyü 141, 148, 155, 165, 176, 177, 214 no.lu, Dikentepe Köyü 209, 248, 621, 798, 815 no.lu, Eğil İlçesi, Yatır Köyü 687, 692, 1024, 1031, 1034 no.lu, Balaban Köyü 144 no.lu, Musan Köyü 134, 178, 285, 289, 291 no.lu, Oyalı Köyü 493, 498, 499, 556, 559, 684, 687, 700, 702, 711, 713, 715, 716 no.lu, Kayaköy Köyü 397, 398, 401, 404, 408, 412, 413, 432, 433, 434, 439, 441, 442, 465, 466, 467 no.lu, Sarıcak Köyü 363, 367, 377, 386, 387, 401, 406, 407, 408, 418, 426, 516, 517, 520, 523, 524, 525, 531, 532, 533, 534, 547, 575 no.lu, Kayapınar İlçesi, Devedurağı Köyünde 4, 6, 7, 11,15,42, 43 no.lu parsellerle ilgili olarak toplam 165850,48 m2'lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 27.09.2013 ve bunu tamamlayan 05.03.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

3627/1-1


 


 


Intesa Sanpaolo S.P.A İtalya İstanbul Merkez Şubesinden:

INTESA SANPAOLO S.P.A İTALYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

TIKLAYINIZ