17 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29329

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar İşleri Şube Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: (ANKARA)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Turkland Bank Anonim Şirketinden:

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinden:

Odea Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Bahar Sokak Bahar Sitesi B - 2 Blok Daire: 8 Üsküdar/İSTANBUL, Barbaros Mah. Bahar Sokak Daire No: 8 Kapı No:1D Üsküdar/İSTANBUL adreslerinde mukim 7560272052 vergi numaralı Saykan Gıda Dış Tic. Ltd. Şti. firması ve firma Müdürü 270 642 48520 TC numaralı Yasin SÜRÜCܒnün başkaca bir adresi tespit edilemediğinden 25.02.2010/10160600IM000190 tarih/sayılı SDGB için düzenlenen 06.11.2013 tarihli 4122 sayılı 15.484,00 TL, 25.02.2010/10160600IM000193 tarih/sayılı SDGB için düzenlenen 06.11.2013 tarihli 4123 sayılı 110.661,40 TL ve 25.02.2010/10160600IM000192 tarih/sayılı SDGB için 06.11.2013 tarihli 4124 sayılı 61.916,00 TL tutarında düzenlenen ödeme emirleri muhatap tevziat saatlerinde hanesinde bulunmadığı ve verilen randevuya icabet etmediği gerekçesi ile tebliğ edilmeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 31. maddeleri ile Tebliğ Kanununun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 48 ve 49. maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu cezaların muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3472/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 05/01/2015 tarihli, 10753-(64041)-2015-30 sayılı yazılarına istinaden, Abdullah MEZRAB isimli şahıs adına kayıtlı olarak 24/12/2014 tarihinde Antakya Gümrük Müdürlüğünden 14310800T737 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 2002 model, SYR708391 plakalı, Hyundai marka aracın, 02-06/01/2015 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahsa ait aracın, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, süre ve hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması gibi ihlallere neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 07/01/2015 tarihli, 20 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 07/01/2015 tarihli, 20 sayılı ceza kararı muhteviyatı 894,00-TL para cezasının bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınan 2002 model, SYR 708391 plakalı, Hyundai marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3473/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Batman ilinde faaliyet gösteren 1711 dosya nolu KALER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ağrı ilinde faaliyet gösteren 1387 dosya nolu ARARAT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Van ilinde faaliyet gösteren 1040 dosya nolu MARKA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 846 dosya nolu ATALAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adana ilinde faaliyet gösteren 33 dosya nolu TEKNİK PROJE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2269 dosya nolu ALSANCAK Yapı Denetim Ltd. Şti., 685 dosya nolu EKSEN Yapı Denetim Ltd.Şti.,630 dosya nolu EKOL TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 07.04.2015 tarih ve 9533 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

3443/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 07.04.2015 tarih ve 9534 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1199 dosya nolu BAYINDIR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 631 dosya nolu AKSA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.

Denizli ilinde faaliyet gösteren 158 dosya nolu MEGA Yapı Denetim San. ve Tic. A.Ş.,

Van ilinde faaliyet gösteren 1077 dosya nolu BERTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3443/2/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Sayı: 61097420/663.07/3608313

01 04.2015 gün ve 2015/45 sayılı ceza kararı Ertuğrul MENGÜ - Özel Gönül İnanır Estetisyenlik Kursu Eski Müdürü

“Öğretmen Züleyha ORAK'a karşı görev ve sorumluluklarınızı zamanında yapmadığınız" İddiaları sübut bulmuştur. Konuya ilişkin savunma da vermediğinizden 657 sayılı DMK'nın 25/A-e maddesi gereğince "UYARMA" cezası ile tecziye edildiniz.

3422/1/1-1

—————

01.04.2015 gün ve 2015/43 sayılı ceza kararı

Elmas DEMİR - Özel Marka Dil Kursu Eski Müdürü

“Burcu GÜLER'in SGK bildirimlerini yapmadığınız ve 5580 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerine aykırı davrandığınız" İddiaları sübut bulmuştur. Konuya ilişkin savunma da vermediğinizden 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

3422/2/1-1

—————

01.04.2015 gün ve 2015/44 sayılı ceza kararı

Özcan KILIÇ - Özel Marka Dil Kursu Eski Müdürü

“Burcu GÜLER'in SGK bildirimlerini yapmadığınız ve 5580 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerine aykırı davrandığınız" İddiaları sübut bulmuştur. Konuya ilişkin savunma da vermediğinizden 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

Adres:  Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü       Tel    : (0312) 418 68 75 (151)

             Kumrular Cad. No: 7/B Blok Kızılay        Faks  : (0312) 419 27 84/85

                            06650  Çankaya/ANKARA       E-posta:cankaya06_sorusturma@meb.gov.tr

3422/3/1-1


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar İşleri Şube Müdürlüğünden:

Tekirdağ, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde ''Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması '' işine ait Jüri Değerlendirme Çalışmaları 10.04.2015 tarihinde başlamış, 14.04.2015 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

Jüri Üyelerinin değerlendirilmeleri sonucunda;

ödüllerine layık görülmüştür. Aşağıda yazılı olan ekipler ise jüri üyeleri tarafından satın almaya karar verilmiştir.

1. Ödül             Sinan TUNCER (Mimar) (YTÜ) (Ekip Temsilcisi)

                         Oğuzhan AYDIN (Mimar) (YTÜ)

                         Hüseyin Semih YEŞİLMEN (Mimar) (YTÜ)

                         Yücel DEMİR (Mimar) (YTÜ)

                         Yeşim HASBİOĞLU (Peyzaj Mimarı) (Bilkent Üni.)

                         Enes GÜRBÜZ (Şehir Plancısı) (YTÜ)

                         Danışmanlar

                         Doç. Dr. Pınar ARABACIOĞLU (Mimar) (MSGSÜ)

                         Ar. Gör. Burak HOROZ (İnş. Müh.) (YTÜ)

 

2. Ödül             Ömer Selçuk BAZ (Mimar) (Ekip Temsilcisi)

                         Burçin Akcan ÜNAL (Mimar)

                         Elif Tuğçe SARIHAN (Mimar)

                         Tuğgen KUKUL (Mimar)

                         Okan BAL (Şehir Plancısı)

                         Enise Burcu DERİNBOĞAZ (Peyzaj Mimarı)

                         Yardımcılar

                         Uğur MENDİ (Mimar)

                         Ece ÖZDUR (Mimar)

                         Tamer AKSU (Mimar)

                         Mustafa Ege BATTAL (Mimar)

                         Cihan POÇAN (Sanatçı)

                         Şeyma GÜN (Mimar) (Öğrenci)

                         Berna ÇELEBİ (Grafik Tasarımcı)

 

3. Ödül             Can TAMİRCİ (Mimar) (Ekip Temsilcisi) (ODTÜ)

                         Emre BAL (Mimar) (ODTÜ)

                         Selen SARIKULAK BAL (Mimar) (ODTÜ)

                         Hüseyin KOMŞUOĞLU (Mimar) (DEÜ)

                         Buket Ayşegül ÖZBAKIR (Şehir Plancısı) (ODTÜ)

                         Selvinur KARPUZ (Peyzaj Mimarı) (KTÜ)

                         Yardımcılar

                         Melih VAHİDYMARİAN (Mimar)

                         Kerim Afyonlu VAHİDYMARİAN (Mimar)

                         Demet DİNÇER (Y. Mimar)

 

1. Mansiyon     Ayhan USTA (Y. Mimar- Prof. Dr.) (Ekip Temsilcisi) (KTÜ)

                         Gülay USTA (Y. Mimar- Prof. Dr.) (KTÜ)

                         Ali Kemal ŞEREMET (Mimar) (KTÜ)

                         Engin AKTAŞ (Peyzaj Mimarı ) (KTÜ)

                         Adem ALTINTAŞ (Şehir Plancısı) (İTÜ)

 

                         Danışmanlar

                         Erol ŞAHİN (İnş. Müh.) (DEÜ)

                         Şahan BÜLBÜL (Mak. Müh.) (KTÜ)

                         Oktay Levent KELEŞ (Y. Elektrik Müh.) (KTÜ)

                         Yardımcılar

                         Ahmet TÜREL (Mimar) (KTÜ)

                         İbrahim YILMAZ (Mimar) (İKÜ)

                         Göksu ÖZALP (Grafik-Görselleştirme) (Öğrenci) (İKÜ)

                         İbrahim BARAN (Maket)

 

2. Mansiyon     Doğan TÜRKKAN (Mimar) (Ekip Temsilcisi) (YTÜ)

                         Cihan SEVİNDİK (Mimar) (DEÜ)

                         Özge Müberra AKYÜZ (Şehir Plancısı) (DEÜ)

                         Çağatay AKYÜZ (Şehir Plancısı) (DEÜ)

                         Sena İKİZ (Peyzaj Mimarı) (İÜ)

 

                         Proje Danışmanları

                         Özgür ŞENTÜRK (İnş. Müh.) (YTÜ)

                         Nail ÜNAL (Mak. Müh. ) (YTÜ)

                         Metin KARGACI (Elektrik Müh.) (YTÜ)

 

                         Yardımcılar

                         İnan TOKAY (Mimar) (UÜ)

 

3. Mansiyon     Rahmi UYSALKAN (Mimar) (ODTÜ)

                         Binali TERCAN (Şehir Plancısı) (ODTÜ)

                         Belemir DALOKAY (Y. Peyzaj Mimarı) (AÜ)

                         Yardımcılar

                         Esra DOĞU (Mimar)

                         Hanefi SEKMEN (Mimar)

                         Bensu KENARLI (Mimar)

                         Doğukan ERDOĞAN (Mimar)

                         Ceyda DURUŞ (Mimar)

                         Anna KOJOCAR (Grafiker)

                         Vladimir CALMİC (Mimarlık Öğrencisi)

                         Simtaç HOCAOĞLU (Peyzaj Y. Mimarı) (AÜ)

                         Proje Danışmanları

                         Tuncay GÜN (İnş. Y. Müh.) (YTÜ)

                         Süleyman AKIM (Mak. Müh.) (İDMMA Galatasaray Müh.)

                         Engin ULUCAK (Elejktrik Mühendisi) (Ukrayna Ulusal Teknik Ü.)

 

ödüllerine layık görülmüştür. Aşağıda yazılı olan ekiplerin projeleri ise jüri üyeleri tarafından satın almaya karar verilmiştir.

Satın Alma       Barış DEMİR (Mimar) (Ekip Temsilcisi) (EOÜ)

                         Sıddık GÜVENDİ (Mimar) (KTÜ)

                         Tunahan KOÇ (Mimar) (KTÜ)

                         Mesut YEŞİLTEPE (Şehir Plancısı) (ODTÜ)

                         Ümit Tarık YAŞAR (Peyzaj Mimarı) (BÜ)

                         Hakan ÇATALKAYA (Y. İnş. Müh.) (YTÜ)

                         Celal Hakan ŞAKAR (Mak. Müh.) (YTÜ)

                         Ahmet AKSOY (Elektrik Müh.) (YÜ)

                         Yardımcılar

                         Dilan ŞENSES (Mimar) (İTÜ)

 

Satın Alma       Semih Arslan (Mimar) (Ekip Temsilcisi) (UÜ)

                         Yusuf Uyar (Mimar) (UÜ)

                         Nevzat Kasal (Mimar) (UÜ)

                         Serkan Ertuğ (Şehir Plancısı) (YTÜ)

                         Duygu Uzuler (Peyzaj Mimarı) (MKÜ)

3562/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

(ANKARA)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58. maddesi gereğince, Van Ticaret ve Sanayi Odasına 06.02.2008 tarihinden itibaren 8646/Van Ticaret Sicil ve 010504 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan EGE-NİSA İnş. Tar. ve Hay. Nak. Tem. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti. ile bu şirketin sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı 33752312848 T.C. Kimlik No.lu Engin ERÇETİN'in 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı, Resmi Gazete'nin 04.06.2014 gün ve 29020 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti.

Ancak, EGE-NİSA İnş. Tar. ve Hay. Nak. Tem. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti hakkında, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun 03.12.2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/7557 sayılı kararı gereğince, 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden yasaklama kararı kaldırılarak karar Resmi Gazete’nin 08.01.2015 tarihli ve 29230 sayılı nüshasında yayınlanmıştı.

Bu defa, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 02.02.2015 tarihli ve E: 2014/1150, K: 2015/149 sayılı kararı gereğince davanın reddine karar verilmiş olduğundan karar gereğince, EGE-NİSA İnş. Tar. ve Hay. Nak. Tem. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti.nin, yasaklamanın yayınlandığı 04.06.2014 tarihi ile yasaklamanın kaldırıldığı 08.01.2015 tarihi arasında 218 gün yasaklı kalmış olup Resmi Gazete'de bu ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren kalan 147 gün daha ihalelerden yasaklı kalması gerekmektedir.

Duyurulur.

3545/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce Nur Pazarlama İth. İhr. Ltd. Şti. ile alakalı olarak MX44390260 nolu tır karnesi ile gelen 34BK4127 plakalı araç yüküne ait 24.01.2005 tarihli 2333 sayılı özet beyan kapsamı dışında olduğu tespit edilen kaçak eşya ile ilgili olarak;

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinden alınan 09.10.2014 tebliğ tarihli 2011/45 Esas Sayılı Mahkeme Kararında, Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasında kayıtlı eşyaların Sanık Mehmet KOÇASLAN'a iadesine ve Gümrük mevzuatı dahilinde işlem yapılmasına karar verildiğinden, Gümrük Kanunun 46. maddesi uyarınca yazımızın tebliğinden itibaren 20 gün içerisinde gümrükçe onaylanmış işleme tabi tutulması ve ilgili gümrük mevzuatına uygun olarak işlemlerinin tamamlanması gerektiği, aksi takdirde Gümrük Kanunun 177. Maddesi uyarınca tasfiyelik hale geleceğinin bilinmesi ilanen tebliğ olunur.

3193/1-1


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

İhalelere katılmaktan yasaklanması istenilen ATLIHAN İNŞAAT TURİZM MAD. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin ortağı olan Enver ATLIHAN'ın T.C. Kimlik Numarası sehven 15635001506 olarak yazılmış olup, 14.04.2015 tarih ve 29326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu yasaklama ilanında yer alan Enver ATLIHAN'nın doğru T.C. Kimlik Numarası 25342389354 dır.

İlgililere duyurulur.

3544/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışında alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

• 2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

• Özgeçmiş

• Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

• Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

• Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

• 1 adet fotoğraf

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi

DOÇENTLER İÇİN

• 2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Dilekçe

• Özgeçmiş

• Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

• Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

• Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

• 1 adet fotoğraf

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı

Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Tohumlu bitkiler sistematiği konusunda akademik deneyimi olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Modül ve Halka Teorisi ile ilgili akademik deneyimi olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Fark Denklemleri konusunda akademik deneyimi olmak.

Fen Fakültesi

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzaktan Algılama

Profesör

1

1

Doğa bilimleri ve tarımda uzaktan algılama konusunda akademik deneyimi olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Profesör

1

1

Fluviyal coğrafya alanında yayınları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Doçent

1

1

Yerel büyüme ve maliye politikası ilişkisi ve Dış kaynaklı kamusal fonlar üzerinde akademik deneyimli olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Profesör

1

1

Süt Teknolojisi alanında akademik deneyimi olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

 

Profesör

1

1

Seyahat işletmeciliği konusunda deneyimli olmak ve doçentlik unvanını Yönetim ve Organizasyon alanından almış olmak.

3383/1-1


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

Yrd. Doç. Dr.

1

Dâhili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Astımlı çocuklarda sağ ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak

1

Çocuk Hematolojisi yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Tıbbi Genetik

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve tıbbi genetik uzmanlığı yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Dâhili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve tıbbi genetik uzmanlığı yapmış olmak

Kardiyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Ultrasonografik olarak endotel fonksiyonlarının değerlendirilmesinde sürekli ölçümün önemini gösteren çalışma yapmış olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

Doçent

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

Profesör

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Doçent

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İlk ve Acil Yardım

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Acil Tıp Uzmanı olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku

 İdare Hukuku

Doçent

1

İdare Hukuku Alanında Doçent unvanını almış olmak, Sağlık Hukuku ile ilgili çalışmaları bulunmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım veya Animasyon Bölümleri Lisans programlarından mezun olmak. Multimedya, Masaüstü Yayıncılık ve Grafik Tasarım alanında çalışmalarda bulunmuş olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Mimarlık Bölümünden Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri almış; Uzmanlık Alanı Konut ve Kent Çalışmaları olmak. Temel Tasarım eğitiminde deneyim sahibi olmak.

3477/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; şahsen başvurmaları gerekmektedir.

4. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

6. Profesör unvanı olanlar, Doçent kadrolarına, başvuru yapamazlar.

7. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Profesör

1

1

İslam düşüncesi; kültürel/dini farklılık; Ebu Hanife; din felsefesi ve Spinoza üzerine çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Profesör

1

1

Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında almış olmak, Karakalpak Türkleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe

Profesör

1

1

Sektörel Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık alanlarında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Ergonomi, iş ve zaman etüdü ile çok ölçütlü karar verme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi Sistemi Dinamiği ve Kontrol

Profesör

1

1

Titreşim analizi yöntemiyle arıza teşhisi, çatlak oluşumu ve takım aşınmasının tespiti konularında araştırmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Bilgisayar destekli parça tanıma, uzman sistemler, yapay sinir ağları, talaşlı imalat ve kriyojenik işlemler konularında çalışmaları bulunmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

İslam siyasal düşüncesi, Türkiye’de yöneten-yönetilen ilişkileri ve muhalefet kültürü ile iktidar-muhalefet ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

TAVİ ve Karotis arter stentlemesi konularında deneyimi ve çalışmaları olmak. Perkütan mitral kapak tamirinde deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Zoonotik hastalıklar ve bağışıklama konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

TAVİ ve Karotis arter stentlemesi konularında deneyimi ve çalışmaları olmak. Perkütan mitral kapak tamirinde deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Yenidoğan uzmanı olmak, yenidoğan hipotermesi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

El rehabilitasyonu ve nörolojik rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak, robotik rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Doçent

1

1

 

3546/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               19.15/1040

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.03.2015-92                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.03.2015-3725                                 AYDIN

 

Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Kocaharıp Mevkiinde bulunan 7 adet arkeolojik yerleşimlerin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/12000 ölçekli kadastral harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinatlandırıldığı şekliyle I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin prensipte uygun olduğuna, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereğince ilgili Kurum görüşlerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine ilişkin, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.12.2014 tarih ve 3458 sayılı kararı, Kurum görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.12.2014 tarih ve 3375 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin gönderildiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.03.2015 tarih ve 63-773-2967 sayılı yazısı, Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.02.2015 tarih ve 898 sayılı yazısı, Didim Kaymakamlığı Milet Müze Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve 37 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarının 25.03.2015 tarih ve 1711 kayıt numaralı raporları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Kocaharıp Mevkiinde bulunan 7 adet arkeolojik yerleşim yerlerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli  1/12000 ölçekli kadastral harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinatlandırıldığı şekliyle I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna karar verildi.


3446/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 28.07/16

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.02.2015-112                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.02.2015-2239                               TRABZON

Giresun İli, Piraziz İlçesi, Güneyköy Köyü, Kıran Mahallesi'nde yer alan tarihi yapıların kültür varlıkları olarak koruma altına alınması isteğine ilişkin; Güneyköyü Muhtarlığı'nın 05/11/2014 tarihli başvurusu, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 13/01/2015 gün ve 84 sayılı yazısı, Piraziz Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 21/01/2015 gün ve 20385 sayılı yazısı, Bulancak Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü'nün 20/01/2015 gün ve 17384 sayılı yazısı, Piraziz Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 13/02/2015 gün ve 123 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 06/01/2015 gün ve 33 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Giresun İli, Piraziz İlçesi, Güneyköy Köyü, Kıran Mahallesi'nde yer alan tarihi yapılardan olan 132 ada, 19 parselde yer alan fırının ve 115 ada, 17 parselde yer alan su değirmeninin 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından kültür varlığı olarak korunması gerektiğine, 125 ada, 8 parseldeki caminin, 193 ada, 36 parsel ile 189 ada, 1 parseldeki çeşmelerin 2863 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığından koruma altına alınmasının uygun olmadığına karar verildi.

3445/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 75.01/38

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.02.2015-70                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.02.2015-810                                     KARS

Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Öncül Köyü, tapunun 141 ada 11 parsel numarasında kayıtlı, özel Mülkiyete ait taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.11.2014 gün ve 2390 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.02.2015 gün ve 388 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Öncül Köyü, tapunun 141 ada 11 parsel numarasında kayıtlı, özel Mülkiyete ait taşınmazın tescil işlemine ilişkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca 19. yy geleneksel konut mimarisi özellileri taşıdığından tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

karar verildi.

 

3447/1-1


Turkland Bank Anonim Şirketinden:

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Odea Bank Anonim Şirketinden:

ODEA  BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ