10 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29322

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


60E1 RAYA UYGUN CEBİRE, CEBİRE BLONU VE RONDELA ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TARAFINDAN YAPILACAK IMT HİZMET VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN YETKİLENDİRME İHALESİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:


ÖN YETERLİK İLANI

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden:


ASANSÖR YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından (Sosyal Tesisler):


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI

Akdeniz Üniversitesinden:


50 T/H KAZAN KIZDIRICI BORULARININ MONTAJ, DEMONTAJ VE ARGON KAYNAK İŞLERİ İLE 20 T/H KAZAN BUHAR ÇIKIŞ HATTININ TAMİRATININ YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TŞFAŞ - Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/41751

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

38.000 Adet B70 beton travers 2 parti halinde Afyon Şehir ve Dumlupınar İstasyonlarına (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

 

PARTİ NO

TESLİM MİKTARI (ADET)

TESLİM YERİ

TESLİM SÜRESİ (GÜN)

1

19.000

Afyon Şehir İstasyonu

25

2

19.000

Dumlupınar İstasyonu

25

Toplam

38.000

 

50

 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 21/04/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu - Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali, İşler Müdürlüğü Veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3196/1-1


60E1 RAYA UYGUN CEBİRE, CEBİRE BLONU VE RONDELA ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

5. Bölge Yol Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Van-Kapıköy İst. Arası ve Muş-Bahçetepe İst. Arası Yol Yenilemelerinde Kullanılmak Üzere 60E1 Raya Uygun cebire, cebire Blonu ve Rondela Alımı, 22/04/2015 Tarihin de Saat 14:00’da Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2015/38940

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası                  :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                      :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi        :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin

     adı ve miktarı                        :  Aşağıda Muhteviyatı yazılı olan Van-Kapıköy İst. Arası ve Muş-Bahçetepe İst. Arası Yol Yenilemelerinde kullanılmak üzere 60E1 raya uygun cebire, cebire Blonu ve Rondela Alımı,

1 - 5.000 Ad. Cebire (Teknik şartnamesine göre)

2 - 14.000 Ad. Cebire Blonu (Teknik Şartnamesine göre)

3 - 20.000 ad. Çift katlı Yaylı rondela (Teknik Şartnamesine göre)

(TCDD 5. Bölge Müdürlüğü 55 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Muş istasyonu ve 56 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Van istasyonuna teslim edilecektir. Malzemelerin fabrikadan Muş ve Van istasyonlarına nakliyesi yükleniciye aittir.)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 22/04/2015 tarih, saat: 14:00’a kadar verilmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil: 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8 - Bu ihaleye kısmı teklif verilmez.

3052/1-1


HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/39680

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası:   0 232 464 31 31 - 4108   /   0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı adı               :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan Hurda Beton Traversin Kapalı Zarf Yöntemi İle Satışı Yapılması İşi.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                    :  TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                     :  27/04/2015 - 15:00

4 - Şartnameler TCDD İzmir 3.Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu Bürosundan KDV Dahil 50,00.- ¨  bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir kaleme için kısmi teklif verilebilir.

5 - Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir.

7 - Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN HURDA BETON TRAVERSLER

31 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası/Alsancak

 

Çobanisa

600

Adet

TESLİM SÜRESİ 20 İŞ GÜNÜ

Muradiye

60

Adet

Manisa

11

Adet

Biçerova

3.038

Adet

TOPLAM

3.709

Adet

32 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası/Aydın

Çamlık

80

Adet

TESLİM SÜRESİ 20 İŞ GÜNÜ

Ortaklar

2.368

Adet

Ortaklar - Söke Km 101

102

Adet

Köşk

2.000

Adet

Buharkent

800

Adet

Kuyucak

300

Adet

Horsunlu

300

Adet

TOPLAM

5.950

Adet

35 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası/Uşak

Banaz

30.000

Adet

TESLİM SÜRESİ 60 İŞ GÜNÜ

TOPLAM

30.000

Adet

36 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası/Balıkesir

Balıkesir

2.000

Adet

TESLİM SÜRESİ 20 İŞ GÜNÜ

Sığırcı

1.600

Adet

Kapaklı

1.200

Adet

Akhisar

30

Adet

Soma

250

Adet

Kırkağaç

20

Adet

TOPLAM

5.100

Adet

GENEL TOPLAM

44.759

Adet

 

NOT: 32 YBO Müdürlüğü Mıntıkasındaki Beton Traversler 46, 49 ve 60' lık Tipten Oluşur.

3096/1-1


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TARAFINDAN YAPILACAK IMT HİZMET VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN YETKİLENDİRME İHALESİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

1 - İhale sonucunda verilecek olan yetkilendirmenin konusu, ilgili mevzuat hükümleri ve Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi kapsamında IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin mobil elektronik haberleşme şebekesinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve şebekenin yetkilendirme süresi sonunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun göstereceği kuruluşa çalışır vaziyette ve bedelsiz olarak devredilmesidir.

Yapılacak ihalede;

• 800 MHz Frekans Bandından; 2x30 MHz’lik FDD frekansı (791 – 821 MHz (DL)/832 – 862 MHz (UL)), 2x10 MHz’lik 3 paket halinde,

• 900 MHz Frekans Bandından; 2x10,4 MHz’lik FDD frekansı (880,1 – 890,1 MHz (UL)/925,1 – 935,1 MHz (DL) ile koruma bantları (901,1-901,3 MHz (UL)/946,1-946,3 MHz (DL) ile 912,3-912,5 MHz (UL)/957,3-957,5 MHz (DL) arası)), 2x1,4 MHz’lik 2 paket ve 2x7,6 MHz’lik tek paket halinde,

• 1800 MHz Frekans Bandından; 2x59,8 MHz’lik FDD frekansı (1725,1 – 1784,9 MHz (UL)/1820,1 – 1879,9 MHz (DL)), 2x29,8, 2x20 ve 2x10 MHz’lik paketler halinde,

• 2100 MHz Frekans Bandından; 2x10 MHz’lik FDD frekansı (1970 – 1980 MHz (UL)/2160 – 2170 MHz (DL)) ve 1x10 MHz’lik TDD frekansı (2015-2025 MHz), 2x5 MHz’lik 2 adet FDD ve 1x10 MHz’lik 1 adet TDD paketi halinde,

• 2600 MHz Frekans Bandından; 2x60 MHz’lik FDD frekansı (2500 – 2560 MHz (UL)/2620 – 2680 MHz (DL)), 2x25, 2x15, 2x10 ve 2x10 MHz’lik paketler ile 1x40 MHz’lik TDD frekansı, (2570 – 2610 MHz), 1x15, 1x10, 1x10 ve 1x5 MHz’lik paketler halinde

olmak üzere, IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamında yetkilendirme süresince tahsis edilmesini teminen beş farklı bantta toplam yirmi (20) ayrı frekans paketi satılacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi imzalamış olan istekliler E4 paketi hariç tüm frekans bantlarında yapılan paket satışlarına katılabilecektir. Bu isteklilerin dışındaki diğer istekliler ise, sadece E4, F1, F2, F3 ve F4 paket satışlarına katılabilecektir. 2600 MHz Frekans Bandı TDD Frekans Bloğunda yapılacak paket satışlarına sadece 2600 MHz Frekans Bandı FDD Frekans Bloğunda yapılan paket satışları sonucunda paket kazanmış istekliler katılabilecektir.

İhale sonucunda 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz ve 2100 MHz frekans bantlarında tamamı GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi sahibi olmak üzere en fazla üç (3) işletmeci,  2600 MHz Frekans Bandında ise üçü GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi sahibi İstekliler olmak üzere en fazla dört (4) işletmeci yetkilendirilecektir.

Yetkilendirme süresi, yetkilendirme tarihinden itibaren 30/04/2029’a kadardır.

2 - İhale şartnamesini satın almak isteyenler, ihalenin Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesi TR 8700 0150 0158 0072 8521 4707 IBAN numaralı tahsilat hesabına 50.000,00 (Ellibin) TL’yi Ticaret Unvanı veya adı ile “IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin İhale Şartnamesi Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu elden teslim etmeleri şartıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan ihale şartnamesini alabilirler. İhale şartnamesi ve ekleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda mesai saatleri içerisinde ve Kurumun sağlayacağı imkanlar ölçüsünde bedelsiz olarak görülebilecektir. Her ne sebeple olursa olsun ihale şartnamesi için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

3 - IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesi, 15/01/2010 tarih ve 27463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliğine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 26 Mayıs 2015 Salı günü saat 10.30’da, “Yeşilırmak Sok. No:16 06430 Demirtepe/Ankara” adresindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez binasında yapılacaktır.

İhalede Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği uyarınca kapalı teklif ve devamında açık teklif usulü uygulanacaktır.

4 - İstekliler, Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliğinin 18’inci maddesi uyarınca, İhale Şartnamesinde teklif vereceği her bir paket satışı için ayrıntıları aşağıdaki tabloda yer alan ilgili frekans paketinin asgari değerinin %5’i oranında geçici teminat verecektir.

Asgari Değerler ve Geçici Teminat Tutarları

 

Paket Adı

Frekans

Bantgenişliği (MHz)

Asgari Bedel – Avro

(KDV Hariç)

Geçici Teminat Tutarı (Avro)

A1

800 MHz FDD

2x10

372.926.013

18.646.300,65

A2

800 MHz FDD

2x10

372.926.013

18.646.300,65

A3

800 MHz FDD

2x10

372.926.013

18.646.300,65

B1

900 MHz FDD

2x7,6

216.819.184

10.840.959,20

B2

900 MHz FDD

2x1,4

39.940.376

1.997.018,80

B3

900 MHz FDD

2x1,4

39.940.376

1.997.018,80

C1

1800 MHz FDD

2x29,8

283.411.778

14.170.588,90

C2

1800 MHz FDD

2x20

190.209.247

9.510.462,35

C3

1800 MHz FDD

2x10

95.104.623

4.755.231,15

D1

2100 MHz FDD

2x5

35.664.234

1.783.211,70

D2

2100 MHz FDD

2x5

35.664.234

1.783.211,70

D3

2100 MHz TDD

1x10

35.664.234

1.783.211,70

E1

2600 MHz FDD

2x25

64.647.293

3.232.364,65

E2

2600 MHz FDD

2x15

38.788.376

1.939.418,80

E3

2600 MHz FDD

2x10

25.858.917

1.292.945,85

E4

2600 MHz FDD

2x10

25.858.917

1.292.945,85

F1

2600 MHz TDD

1x15

19.394.188

969.709,40

F2

2600 MHz TDD

1x10

12.929.459

646.472,95

F3

2600 MHz TDD

1x10

12.929.459

646.472,95

F4

2600 MHz TDD

1x5

6.464.729

323.236,45

Toplam

390,4

2.298.067.661

 

 

Teminat olarak;

(a) Teminatın verildiği günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Avro efektif satış kuru üzerinden hesaplanmış tedavüldeki Türk Lirası cinsinden nakit veya

(b) 5411 sayılı Bankacılık Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış teminat mektubu

kabul edilecektir.

5 - Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş anonim şirketler ihaleye teklif verebilecektir. İsteklinin ihale şartnamesinde yer verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak başvuru formu ekinde sunacağı teklifte aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir:

5.1. İsteklinin;

i. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, yalnızca yetkilendirmeye tabi faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş olduğunu,

ii. Ana sözleşmesinde faaliyet alanı kapsamında “elektronik haberleşme hizmeti/telekomünikasyon hizmeti sunulması ve/veya şebekesi veya altyapısı kurulup işletilmesi” ifadesine veya yetkilendirilmeyi talep ettiği elektronik haberleşme faaliyetine yer verildiğini,

iii. Sermaye piyasasına ilişkin mevzuata göre halka arz edilen hisseler hariç olmak üzere şirket hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olduğunu

gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı sureti (İstekli, bu belgeleri başvuru esnasında verememesi durumunda, kendisinin veya yetkilendirilme amacıyla kendisi tarafından kurulacak şirketin bu maddede yer alan şartları sağladığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslını veya noter onaylı suretini yetkilendirme tarihinden önce Kuruma teslim edeceğine ilişkin taahhütnameyi Kuruma teslim edecektir.).

5.2. İsteklinin ihaleye başvurduğu tarih itibariyle şirket hissedarlarını (hisse miktarları, nominal değerleri, oranları ve varsa hisse grupları dahil) gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı sureti ile hisse oranlarını da gösteren ortaklık yapısına ilişkin şema veya Noter onaylı pay defteri sureti ile hisse oranlarını da gösteren ortaklık yapısına ilişkin şema,

5.3. İsteklinin Kurum ile GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi imzaladığını gösterir Kurum tarafından verilmiş belge (Bu belge, yalnızca GSM ve IMT-2000/UMTS hizmeti sunan İşletmecilerden istenecektir.),

5.4. İsteklinin ödenmiş sermayesinin (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 50.000.000,00 (Ellimilyon) TL tutarında olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya bu belgenin verilememesi halinde ihale şartnamesinde örneği verilen taahhütname,

5.5. İsteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

5.6. İsteklinin Yetkili Temsilcisinin;

(a) İhale Şartnamesi ekindeki örneğe uygun vekâletnamesi,

(b) noter tasdikli imza beyannamesi,

(c) noter tasdikli nüfus cüzdanı veya pasaport sureti,

5.7. Teminata ilişkin olarak ihale şartnamesindeki şartlara uygun banka dekontu veya geçici teminat mektubu,

5.8. İsteklinin hisselerinden en az yüzde on (%10)’una sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerin; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş olmadığını gösterir adli sicil kayıtları,

5.9. İhale Şartnamesinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Kapsamındaki Yükümlülüklere İlişkin Taahhütname,

5.10. Şartname Alındı Belgesi.

Kurum ile GSM ve IMT-2000/UMTS imtiyaz sözleşmesi de imzalamış olan İstekliden 5.1., 5.4., ve 5.8. bentleri kapsamında talep edilen belgeler istenmez.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesindeki katılma şartlarını taşımayanlar veya gerekli belgeleri süresinde vermeyenler ihaleye katılamazlar.

İsteklilerin, borsaya kote hisseler hariç olmak üzere, ortakları veya ortaklarının doğrudan veya dolaylı bir biçimde hisse sahibi oldukları ya da başka yollarla kontrolleri altında bulundurdukları şirketler ve iştirakleri, hangi surette olursa olsun ihalelere katılamazlar. Birbiri ile bu yönde ortaklığı veya iştiraki tespit edilen istekliler ihaleye katılmaları halinde ihaleden elenir, ihaleyi kazanmaları halinde bu isteklilere yetkilendirme yapılmaz. Söz konusu istekliler tarafından verilen teminatlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gelir kaydedilir.

6 - Teklifler, 20 Mayıs 2015 Çarşamba gününden son teklif verme tarih ve saati olan 26 Mayıs 2015 Salı günü Saat 09.30’a kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez binasında, ihale komisyonunun en az bir üyesinin imzaladığı sıra numaralı alındı belgesi karşılığı, ihale komisyonuna elden teslim edilecektir. Başka şekilde veya son teklif verme tarih ve saatinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Teklif verme süresi hiçbir surette değiştirilmeyecektir.

İlan olunur.

3245/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden:

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi, Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurullarından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurullarımız ve Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan “KARA BORU HATTI İNŞAATI” yapım işi ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  İsmetpaşa Mah. Fatih Blv. No. 6 Kapaklı / TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası                   :  0282 758 11 56   Fax: 0282 758 11 60

c) Elektronik posta adresi                       :  cosb@cosb.org.tr

2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan “KARA BORU HATTI İNŞAATI”’nın uygulama projelerine göre, 370 m Ø1000 BA boru, 6.250 m Ø630 PE boru, 16.280 m Ø2438 ÇELİK boru, 510 m Ø1400 BA boru, 18.490 m Ø1200 PE boru, 3.080 m Ø1800 BA boru, 900 m Ø1400 PE boru, 390 m Ø1800 PE boru inşaatı, mekanik ve elektrik işleri ile tüm bağlantı ekipmanların temini ve montajı, testleri, iş sonu projeleri (as-built) yapılması işidir.

b) İşin yapılacağı yer                              :  TEKİRDAĞ

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                           :  Yer tesliminden itibaren 900 (dokuzyüz) takvim günüdür.

d) İşin yaklaşık maliyeti                         :  146.222.569,74 TL

                                                                  (yüzkırkaltımilyonikiyüzyirmiikibinbeşyüz altmışdokuzTL,yetmişdörtkr.)

3 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı, son başvuru ile değerlendirmesinin;

3.1.

a) İhale usulü                                          :  Ön yeterlik, kapalı zarf ve pazarlık

b) Ön yeterlik başvurusunun

     sunulacağı adres                                :  Çerkezköy OSB Çerkezköy/TEKİRDAĞ

c) Ön yeterlik değerlendirmesinin

    yapılacağı adres                                  :  Çerkezköy OSB Çerkezköy/TEKİRDAĞ

ç) Ön yeterlik değerlendirme

    (son başvuru) tarihi                            :  16 NİSAN 2015

d) Ön yeterlik değerlendirme

    (son başvuru) saati                             :  Saat:14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri             :  Çerkezköy OSB Çerkezköy/TEKİRDAĞ

3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik değerlendirmesi ihale davet mektubunda yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen, Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, Başvuru Mektubu,

4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

29.244.513,95 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak, banka referans mektubu, (Bu belge,  ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,50 olması göz önünde bulundurulacaktır.

Son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalamasına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın cirosunun 40.000.000 TL (Türk Lirası), taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 25.000.000 TL (Türk Lirası) az olmaması gereklidir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 75.000.000 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bu ilanın 4.4 maddesindeki benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli sureti ile bu belgeyi tevsik amacıyla şartnamenin 7.5.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini adaylar sunmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan;

A/II Grubu (Tünel)

A/III Grubu (Boru ve İletim Hatları)

A/IV Grubu (İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon) işleridir.

4.4.2.İş Deneyimi gösteren belgeler İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesidir. İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik ve ihale dokümanı 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında İsmetpaşa Mah. Fatih Blv. No. 6 Kapaklı /TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almaları ve dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İsmetpaşa Mah. Fatih Blv. No. 6 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurullarımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2798/2-2


ASANSÖR YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından (Sosyal Tesisler):

Asansör yaptırılması işi alımı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisleri Satın alma Usul ve Esaslarının 13/1-a maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34347 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası         :  212 236 90 00 - 212 259 23 06

c) Elektronik posta adresi             :  -----

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi    : -----

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  TBMM Konukevi

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                 :  Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                           :  21/04/2015   Saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartlan uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilinir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde asansör kurulumu yapmış olmak.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 .İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 (elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

13.1. İstekliler doküman bedelini Vakıfbank Taksim Şb. TR 74 0001 5001 5800 7292 3173 78 nolu hesaba yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı Kızlarağası Binası Mali İşler biriminden alacaklardır.

13.2. CE Sertifikası (95/16/EC - Ek XIII Modül H) Belgesi ve Asansör hizmetlerine yönelik TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahip olmalıdır. Bu belgeler teklif zarfında sunulacaktır. (Teklif verecek firmanın asansör firması olmaması halinde teklif verecek firmalar teklif edeceği asansör için üretici firmaya ait bu belgeleri sunmaları kabul edilecektir.)

13.3. Teklif edilecek ürüne ait bu şartnamede istenilen tüm belgeler ve ürüne ait teknik bilgileri gösteren evrak teklif zarfına konulmalıdır.

3105/1-1


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan (Vakıf kültür varlığı) taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde mevcut imar fonksiyonuna uygun olarak Restorasyonu-Onarımı yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon-Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İl’i                                                    :  İstanbul

İlçesi                                                :  Fatih (Eminönü)

Mahallesi                                         :  Tahtakale

Cadde-Sk.-Mevkii                           :  Hasırcılar Sk.

Ada                                                  :  372               

Parsel                                               :  22

Yüzölçümü                                      :  1.366,50 m2

Hisse Miktarı                                   :  Tam

Cinsi                                                :  Kargir Han (Yeni Han)

Vakfı                                                :  Vakıflar Genel Müdürlüğü

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                                      :  İstanbul-Fatih ilçesi, 372 Ada, 22 Parsel, (Kargir Han “Yeni Han”) 22 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu                                      :  Geleneksel Ticaret

İhale Yöntemi                                  :  Açık Teklif (Yönetmelik 24/1-a maddesi)

Süresi                                               :  22 Yıl (Restorasyon-Onarım: 4 Yıl + Kullanma-İşletme: 18 Yıl) İşin süresi sözleşme tarihi - Kira ödemeleri, yer teslim tarihi itibariyle başlatılacaktır. Ancak yer teslim tarihi hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) ayı geçmeyecektir. (Bu sürenin aşılması halinde dahi kira ödemeleri 12. ayın sonunda başlatılacaktır.)

Asgari Aylık Kira Bedeli                 :  1. Yıl Aylık: 40.000,00.- TL (KırkbinTürkLirası) + (İhale artış miktarı)

                                                            2.-3. ve 4. Yıllar; Her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

                                                            5. Yıl Aylık; 80.000,00.-TL (SeksenbinTürkLirası) + (İhale Artış miktarı),

                                                            6. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna (22. yılın sonu) kadar her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

Muhammen Bedeli                           :  1.877.648,00-TL

(Proje ve Uygulama Bedeli)             :  (Birmilyon sekizyüzyetmişyedibin altıyüzkırksekiz TürkLirası)

Geçici Teminat Miktarı                    :  56.330,00 - TL (Ellialtıbin üçyüzyirmidokuz TürkLirası Kırkdört kuruş)

İhale Dökümanlarının                      :

(Görüleceği, Satın alınacağı

ve Teslim Edileceği) Adres              :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/ İSTANBUL (Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli                     :  250,00.- TL

İhalenin Yapılacağı Adres                :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati                          :  28.04.2015 – 14:30

İhaleye Katılabilmek İçin;

I) Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun ola rak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Sıra Numaralı Alındı Karşılığı Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir.

I.1) Başvuru mektubu; (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu,

I.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

I.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

I.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

I.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

I.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

I.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

I.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

I.5) Geçici Teminat; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

I.6) İş Deneyim Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu iş veya (2863 Sayılı Yasa 6. Maddesinde belirtilen) benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş deneyim (İlgili koruma kurulu kararı ile birlikte) belgesi veya belirtilen özellikte iş deneyim belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş deneyimine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,

I.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

I.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

I.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

I.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belgi. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

I.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,

I.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,

II) Ortak girişim halinde (I/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

III) İhale dökümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dökümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

IV) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

VI) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

IX) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

X) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3106/1-1


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan (Vakıf kültür varlığı) taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde mevcut imar fonksiyonuna uygun olarak Restorasyonu-Onarımı yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon-Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli                                                  :  İstanbul

İlçesi                                             :  Fatih (Eminönü)

Mahallesi                                      :  Hobyar

Cadde - Sk. - Mevkii                    :  Vakıf Hanı - Şeyhülislam Hayri Efendi

Ada                                               :  390

Parsel                                            :  1

Yüzölçümü                                   :  389,50 m2

Hisse Miktarı                                :  Tam

Cinsi                                             :  Kargir 1. Vakıf Hanı

Vakfı                                            :  Cedit Valide Sultan

İhaleye Konu İş’in;

Adı - Niteliği                                :  İstanbul-Fatih ilçesi, 390 Ada, 1 Parsel, (Kargir 1. Vakıf Han) 25 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu                                  :  Geleneksel Ticaret

İhale Yöntemi                               :  Açık Teklif (Yönetmelik 24/1-a maddesi)

Süresi                                           :  25 Yıl (Restorasyon-Onarım: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 22 Yıl) İşin süresi ve Kira ödemeleri, yer teslim tarihi itibariyle başlatılacaktır. Ancak yer teslim tarihi hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (Altı) ayı geçmeyecektir. (Bu sürenin aşılması halinde dahi kira ödemeleri 6. ayın sonunda başlatılacaktır.)

Asgari Aylık Kira Bedeli              :  1. Yıl Aylık: 50.000,00.- TL (EllibinTürkLirası) + (İhale artış miktarı)

                                                         2. ve 3. Yıllar; Her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

                                                         4. Yıl Aylık; 120.000,00.-TL (YüzyirmibinTürkLirası) + (İhale Artış miktarı),

                                                         5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna (25. yılın sonu) kadar her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

Muhammen Bedeli                           5.392.154,49.-TL

(Proje ve Uygulama Bedeli)         :  (Beşmilyon üçyüzdoksanikibin yüzellidört TürkLirası Kırkdokuz kuruş)

Geçici Teminat Miktarı                 :  161.765,00-TL

                                                         (Yüzaltmışbirbin yediyüzaltmışdört TürkLirası Altmış dört kuruş)

İhale Dökümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve

Teslim Edileceği) Adres               :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

                                                         (Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli                  :  250,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres            :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati                       :  29.04.2015 – 14:30

İhaleye Katılabilmek İçin;

I) Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Sıra Numaralı Alındı Karşılığı Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir.

I.1) Başvuru mektubu; (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu,

I.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

I.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

I.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

I.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

I.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

I.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

I.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

I.5) Geçici Teminat; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

I.6) İş Deneyim Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu iş veya (2863 Sayılı Yasa 6. Maddesinde belirtilen) benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş deneyim (İlgili koruma kurulu kararı ile birlikte) belgesi veya belirtilen özellikte iş deneyim belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş deneyimine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,

I.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

I.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

I.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

I.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belgi. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

I.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,

I.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,

II) Ortak girişim halinde (I/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

III) İhale dökümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dökümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

IV) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

VI) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

IX) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

X) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3107/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği Entegre Bilgi Sistemi (2015)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                               :  2015/42105

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak / İstanbul

b) Telefon ve faks numarası                   :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi                       :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın                  :

a) Niteliği, türü ve konusu                      :  Tarım Bilgi Sistemi (TBS) içinde Hayvan ve Hayvan Ürünleri Bilgi Sistemi, Bitkisel Üretim Yönetimi ve tüm gıda üretim süreçlerinin uçtan uca birleştiği Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi, tüm TBS bileşenlerin hizmet kalite seviyesinin izlenebildiği, mevzuat tabanlı idari işlemler ile teknik bileşenler arası ilişkilerin kullanıcı arayüzleri ile yönetildiği süreç yönetim sisteminin kurulması istenmektedir.

b) Miktarı                                               :  1 Kalem

c) Yapılacağı yer                                    :  İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ankara)

d) Süresi                                                 :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 160 gün

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin         :

a) Yapılacağı yer                                    :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                                     :  30.04.2015 Perşembe, 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi

4.1.8. TSE Hizmet Yeterlilik belgesi

4.1.9. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, tek sözleşme içinde bitirilmiş iş en az 700.000.- TL tutarında benzeri işle ilgili deneyimini gösteren belgeler. 

4.1.10. Benzer iş tanımı: Tarımsal faaliyetlere ilişkin iş ve işlem süreçlerini içeren yazılım geliştirme hizmetleri, tarımsal veri analizi, sayısal veriye dayalı istatistik ve raporlama hizmetleri,   büyük ölçekli veri kullanımı içeren analiz ve raporlama hizmetleri, yazılım-donanım-hizmet sistem entegrasyonu, iş süreç yönetim yazılım veya sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, mekansal veri analiz ve derleme hizmetleri, mekan ve zaman çözünürlüklü veri işlem yazılımları veya sistemleri, Tarımsal coğrafi bilgi sistem uygulamaları, gerçek zamanlı risk analiz hizmetleri veya bilgi sistemleri, binden fazla kullanıcılı ağ erişimli hizmetleri içeren bilişim sistemleri, büyük ölçekli coğrafi veriye dayalı mobil uygulama yazılım veya mobil hizmet sistemleri, mobil cihaz yönetim yazılımları veya çok kullanıcılı/büyük ölçekli mobil yönetim sistem uygulamaları.

4.1.11. İstekliler, İhale konusu alım kapsamında idare nezdinde tüm yükümlüğü tek başına alır, alt yüklenici kullanılmaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 300.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3173/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Tarım Bilişimi ve Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Uluslararası Konferans ve Sempozyum Etkinliği (2015)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                            :  2015/42087

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası                :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi                    :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın              :

a) Niteliği, türü ve konusu                  :  Tarımsal izleme ve bilgi sistemleri projesi kapsamındaki faaliyet alanlarında Dünya’da ve kamudaki uzmanları biraraya getiren iki etkinlik gerçekleştirilecektir. Bunlardan biri Tarım bilişimine yönelik uluslararası konferansı ve diğeri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce belirlenen kriterler doğrultusunda yapılacak sempozyumdur. Bu etkinliklerde katılımcılara dağıtmak üzere proje ve faaliyetlerin tanıtımı amaçlı multimedya içerikler, hazırlık evresi ve etkinlik dönemi lojistik ihtiyaçları, bildirilerin basımı ve mekansal gereksinimler dahil tüm organizasyonel ihtiyaçları karşılamak üzere hizmet alımı yapılacaktır.

b) Miktarı                                            :  1 Kalem

c) Yapılacağı yer                                 :  Konferans İstanbul’da, sempozyum Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nin seçimine göre İstanbul veya Ankara’da, dağıtılacak multimedya içerik çekimleri Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi’nin ülke geneline dağılmış gözlem istasyon yerlerinden seçilecek iki ayrı coğrafya da yapılacaktır.

d) Süresi                                             :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30.08.2015 tarihine kadar

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin      :

a) Yapılacağı yer                                 :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                                 :  29.04.2015 Çarşamba, 11:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, tek sözleşme içinde bitirilmiş iş en az 120.000.-TL tutarında benzeri işle ilgili deneyimini gösteren belgeler. 

4.1.8. Benzer iş tanımı: Konferans organizasyonu, sempozyum organizasyonu, çalıştay organizasyonu, tanıtım organizasyonu, hizmet içi kurumsal eğitim organizasyonu, kurumsal tanıtım faaliyeti, konaklamalı eğitim/yayım organizasyonları ve kongre organizasyonları.

4.1.9. İstekliler, İhale konusu alım kapsamında idare nezdinde tüm yükümlüğü tek başına alır, alt yüklenici kullanılmaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3174/1-1


ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI

Akdeniz Üniversitesinden:

MADDE 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri miktarı

İli                            :  Antalya

İlçesi                       :  Konyaaltı

Mahalle/Köyü         :  Pınarbaşı Mahallesi

Ada No                   :  20396

Parsel No                :  3 (İfraz sonrası Değişecek)

Niteliği                    :  Tarla

Alanı                       :  1.880.128,87 m2 yeri ekli krokide belirli Yaklaşık 60.770 m2’lik bölümünde İrtifak Hakkı kurulacaktır.

Mülkiyet Durumu   :  Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü (bundan sonra idare olarak geçecektir.)

Cinsi                       :  Tarla

Tapudaki şerhler     :  Yok

Sınırları                   :  Planındadır.

Niteliği                    :  Taşınmaz üzerinde herhangi bir bina, tesis bulunmamaktadır.

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde Öğrenci Yurtları ve Sosyal Tesisleri Yapım İşi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü idare binası 5. Kat 503 nolu toplantı odasında, 22.04.2015 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’ da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası TR830001001236405079305001 nolu hesaba 1.000,00 - TL yatırılması, karşılığından satın alması zorunludur.

MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

a) İhalenin yapılacağı adres                 :  Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdare binası 5. Kat 503 nolu toplantı odası. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / Antalya Tel: 0242 227 44 00 faks 0242 227 44 43

b) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdare binası 3. Kat 304 nolu oda. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / Antalya

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  22.04.2015

d) İhale (son teklif verme) saati           :  10:00

e) İhale komisyonunu toplantı yeri      :  Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdare binası 5. Kat 503 nolu toplantı odası.

MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 30(otuz) yıldır. Süre hakkın tapuya tescili tarihinde başlayacaktır. En yüksek yıllık irtifak hakkı bedel teklifini veren istekli ile sözleşme imzalanacaktır.

MADDE 5 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı

a) İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli: 505.000,00 TL+KDV (BEŞYÜZBEŞBİN TÜRKLİRASI+KDV)

b) İnşaatın muhammen bedeli: 52.000.000,00 TL (ELLİİKİMİLYONTÜRKLİRASI)

c) Tahmini irtifak hakkı üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 50.500,00 TL (ELLİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI)

d) İnşaatın muhammen bedeli üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 1.560.000,00 TL (BİRMİLYONBEŞYÜZALTMIŞBİNTÜRKLİRASI)

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı devlet İhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası TR830001001236405079305001 nolu hesaba ihale saatine kadar yatırabilirler.

MADDE 6 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki, aynı Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikteki ve ihale dokümanlarındaki şartları taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatları yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur;

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 7 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

A) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

a) Kanuni ikametgah belgesi (şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Tebligat için adres beyanı.

c) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve tüm değişiklikler dahil)

e) Teklif sahibinin son 5 yıla ait (2010-2014) vergi borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden 2015 yılında alınan belge,

2010 yılından sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren Gelir ve Kurumlar, Stopaj, Katma Değer vergisi borcu olmadığı 2015 yılında ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelendirilecektir.

Kollektif şirketlerde ortaklardan her biri yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirecektir.

Bu belgeler isteklinin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacaktır.

f) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak, Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

g) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

h) Sabıka Kaydı (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

ı) İhalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri.

k) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

l) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin b,c,d,e,f,g,h,ı,k bentlerinde belirtilen belgeler,

m) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi

n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak hazırlanmış geçici teminat mektubu (Süresiz olmalıdır.) veya geçici teminatın idarenin banka hesabına yatırıldığına ilişkin işin adının açıkça belirtilmiş olduğu banka dekontu,

o) İhale Dokümanı satın alındığına dair ödeme dekontu.

p) Teklif mektubu,

r) İhale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde yapmış/yapmakta olduğu işlerle ilgili, tek sözleşmeye dayalı olarak en az 800 kişilik otel, motel, öğrenci yurdu, hastane, yaşlı bakım evi vb. bir tesis yapmış ve/veya işletmiş olmak ve bunu belgelemek.

B) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin toplamda 52.000.000 TL den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

MADDE 8 - İhale 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi (pazarlık usulü) uyarınca ve aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

A) Tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

B) Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

C) Dış zarfların açılması:

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

D) İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez.

Komisyon alınan tekliflerden sonra açılan zarf sırasına göre isteklilerden tekliflerini sözlü olarak almaya başlar. Sözlü tekliflerin alınması işlemi tek istekli kalıncaya kadar devam eder. Sözlü tekliflerin verilmesi sırasında o ana kadar verilmiş en yüksek teklifin altında bir teklif verilemez. Çekilmek isteyen veya teklifini artırmayan istekli bunu açıkça beyan eder. Turlar tek istekli kalıncaya kadar devam eder.

Komisyon, uygun gördüğü aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İhalede uygun bedel, teklif edilen en yüksek yıllık irtifak hakkı bedelidir.

MADDE 9 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

3203/1-1


50 T/H KAZAN KIZDIRICI BORULARININ MONTAJ, DEMONTAJ VE ARGON KAYNAK İŞLERİ İLE 20 T/H KAZAN BUHAR ÇIKIŞ HATTININ TAMİRATININ YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TŞFAŞ - Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

50 t/h kazan kızdırıcı borularının montaj, demontaj ve argon kaynak işleri ile 20 t/h kazan buhar çıkış hattının tamiratının yapılması hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/42096

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  50 t/h kazan kızdırıcı borularının montaj, demontaj ve argon kaynak işleri ile 20 t/h kazan buhar çıkış hattının tamiratının yapılması işidir.

 

İşin adı

Kaynak Tipi

Boru Çap (mm)

Demontaj (Adet)

Montaj Miktarı (Adet)

Kaynak Miktarı (Adet)

50 t/h kazan kızdırıcı boruları

Argon Kaynak

42,7*3,6

160

50

100

50 t/h kazan kızdırıcı boruları

38,6*3,6

160

66

132

20 t/h kazan buhar çıkış hattı

Argon Kaynak

219*5,6

4 (24Metre)

4 (24Metre)

8

 

b) Yapılacağı Yer          :  Kırşehir Şeker Fabrikası Kazan Dairesi

c) İşin Süresi                 :  60 (Altmiş) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer           :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii/KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati           :  20.04.2015 Pazartesi Günü - Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamımn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan her türlü kaynak işleri, benzer iş olarak Kabul Edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY. (YüzonsekizTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, teklif edilen götürü bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Diğer Hususlar:

13.1- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

13.2- Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3228/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

Dosya No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Miktar (M2)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu /Niteliği

İhale saati

Haliç Emlak Müdürlüğünden Satılık Gayrimenkul (Bu taşınmazın satış ihalesi 22/04/2015 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.

34030100619

Bağcılar

Mahmutbey Merkez Mah.

Nar Sokak

 

2089

4

2.383,00

Tam

Arsa

9.174.550,00

1.835.000,00

Şartnamede belirtilmiştir

14:40

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal müdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

3102/1-1


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Yalova İli Hacımehmet Virançiftlik mevkii sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmaz malın nitelikleri:

 

S. No

Mahallesi

/Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hacımehmet

213

1

8.274,15

Tam

Sosyal Tesis Alanı

2.895.953,00 TL

86.879,00-TL

22/04/2015

14:00

 

İhale Yeri: Yalova Belediyesi Encümen Salonu (İstiklal Cad. No: 29 YALOVA)

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak),

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi),

c) Noterden tasdikli imza sirküsü,

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (varsa telefon numarası),

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2015 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 4 - Şartname mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İstiklal Caddesi No: 29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

3104/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Ortahisar İlçesi, Kemerkaya Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:4 adresinde Tapunun 277 ada 37 nolu parselde bulunan 490,86 m2'lik arsa üzerine kurulu 1 bodrum + 1 zemin + 5 katlı (toplam 7 katlı) Bina 2886 Sayılı DİK'nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına saat 13:30'a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayan esas alınır.

İhale, 22.04.2015 tarihinde Çarşamba günü, saat 14.00'da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

 

S. No

Cinsi

M2

Ada Parsel

Satış bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

İhale saati

1

Bina

490,86

277 ada 37 parsel

25.000.000,00 TL + KDV

750.000,00 TL

22/04/2015

14:00

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a) İmza sirküsü.

b) Nüfus Kayıt Örneği.

c) İkametgâh senedi.

d) Tebligat için yasal adres bildirimi.

e) Vekil ise Vekâletname.

f) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

g) Şartname alındı Makbuzu.

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli)

i) Geçici Teminatın Belediye veznesine yatırdığına dair Makbuz. (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır)

j) Şartnamelerde özel maddeler konulmuş ise belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

k) 2886 sayılı yasanın 84. Madde kapsamında olmadığına dair taahhütname

l) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

m) Belgelerin asıl olması veya noter onaylı olması gereklidir.

İhale şartnamesi istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

2725/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 22,27 TL ile en çok 169.674,56 TL arasında değişen; 21/04/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,23 TL, en çok 16.967,46 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 40 Kalem muhtelif eşya (Dikiz Aynası, Makaron, Sigara Filtresi vs.); açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 7 Şaşmaz/Ankara adresindeki ihale salonunda 22/04/2015 tarihinde saat 09:30' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3227/1-1